Türkiye’de Sosyoloji 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Devrimi ile ilgili yayımlanan aşağıdaki eser isimleri ve yazar eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Atatürk ihtilali - M. Saffet Engin
B
inkılap ve Kadro - Şevket Süreyya Aydemir
C
Türk inkılabı - Celal Nuri
D
inkılap Dersleri - Recep Peker
E
Türk inkılabına Bakışlar - Peyami Safa
Soru 2

Hoca Tahsin Efendi’ye göre, insan bilgisinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vicdan
B
Akıl
C
Duyum
D
Algı
E
Sezgi
Soru 3

Türkçülüğün özünü anlamak için millet adı verilen topluluğun tanımının yapılması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşref Paşa
B
Ziya Gökalp
C
Ali Suavi
D
Orhan Kemal
E
Namık Kemal
Soru 4

Türkiye’de yayımlanan en köklü Sosyoloji Dergisi aşağıdaki üniversitelerin hangisi tarafından yayımlanmaktadır?

A
Ankara Üniversitesi
B
Anadolu Üniversitesi
C
Ege Üniversitesi
D
Atatürk Üniversitesi
E
İstanbul Üniversitesi
Soru 5

1950’lerde, dilin toplumsal bir fenomen olarak görülmesi ve diğer toplumsal fenomenlerle ilişkileri, etkileşimlerinin sosyolojik olarak incelenmesi gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cavit Orhan Tütengil
B
Tahir Çağatay
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Cahit Tanyol
E
Mümtaz Turhan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminin sosyoloji içerikli dergilerinden biri değildir?

A
Türk Yurdu
B
Türk Düşüncesi
C
Sosyoloji Dergisi
D
Sosyologca
E
Bilgi Mecmuası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Şerif Mardin’in 1969’da din sosyolojisi alanında yayınladığı Din ve İdeoloji başlıklı çalışmasında ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?

A
Din, toplumlar arasında görülen ilk farklılaşmalarla beraber ortaya çıkmıştır.
B
Din, Türk kültürü açısından önemli bir unsurdur.
C
Din, bir yumuşak ideolojidir.
D
Laik Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Türkiye’de bireyler kişilik ve kimlik sorunlarını halletmede zorlanmaktadır.
E
Alt sınıflar yaşadıkları değer boşluğunu islami itikatlere sarılarak gidermeye çalışmaktadır.
Soru 8

Feodal denilebilecek sınıflı bir yapı ile Osmanlı Devleti’nin bütün tarım ve toprak sistemini kontrol ettiğini “Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi” başlıklı çalışmasında belirten sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baykan Sezer
B
Oya (Sencer) Baydar
C
Ümit Meriç
D
Bahattin Akşit
E
Mübeccel Belik Kıray
Soru 9

1950-1960 döneminde Türk sosyologlarının üzerinde en fazla çalıştığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadın
B
Sınıf
C
Dış göç
D
Köy
E
Kent
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde kentleşme ve gecekondu olgusunu inceleyen sosyologlardan biri değildir?

A
İbrahim Yasa
B
Ruşen Keleş
C
Cemil Meriç
D
Birsen Gökçe
E
Emre Kongar
Soru 11

1960’lı yıllarda köy sosyolojisi alanında yayınlanan eserler ve yazarları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Cavit Orhan Tütengil - Türkiye’de Köy ve Aydınların Tutumu
B
Emre Kongar - Peşke Binamlısı Köyü
C
Cahit Tanyol - Elifoğlu Köyü
D
Muzaffer Sencer - Türkiye’de Köye Yönelme Hareketleri
E
Cahit Tanyol - Eylen Köyü
Soru 12

1950’li yıllarda toplumsal değişme, Batılılaşma konusunda öne çıkan ve dönemin egemen zihniyetini temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cavit Orhan Tütengil
B
Cahit Tanyol
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Mümtaz Turhan
E
Tahir Çağatay
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide tarihsel bakış açısını önemseyerek sosyoloji ile tarih arasındaki kopmaz ilişkinin farkında olan ve tarihsel diyalektiği metodoloji anlayışının merkezine yerleştiren sayılı sosyologlardan biridir?

A
Sabri Ülgener
B
Baykan Sezer
C
Doğan Ergun
D
Şerif Mardin
E
Cemil Meriç
Soru 14

1990’lı yıllarda küreselleşme ve postmodernizm tartışmalarının yoğun olduğu dönem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yoğun bir çeviri ve yayın faaliyeti gerçekleşmiştir.
B
Yeni ideolojiler gündeme gelmiştir.
C
Dünyada ve Türkiye’de kültürel melezlenme perspektifleri gündeme gelmiştir.
D
Dünya ve toplumsal mekân tekleşmiştir.
E
Liberal söylem teoride başat hale gelmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ali Akay’ın çalışmalarında öne çıkan kavramlardan biri değildir?

A
Kök-sap
B
Melezlik
C
Boş zaman
D
Tikellik
E
Tüketim
Soru 16

Türkiye’de 1960’lı yıllar öncesi çalışmalarında sosyoloji ile sosyalizm öğretisini bütünleştiren tek kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer Zade
B
Tevfik Onur
C
Muzaffer Sencer
D
Mükerrem Gönenç
E
Hikmet Kıvılcımlı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1934’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’nde Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışından farklı bir çizgide eğitim verilmesinde etkili olan Alman hocalardan biridir?

A
Frederick Le Play
B
Ulrich Beck
C
Bernard Lewis
D
Gerhard Kessler
E
Henrich Boll
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda Türkiye’de yükselen yeni değerlere karşılık gelen kavramlardan biri değildir?

A
Sivilleşme
B
Toplumsal dönüşüm
C
Demokratikleşme
D
Sivil toplum
E
Yerlileşme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lardan itibaren Türkçülük temel tercihine bağlı olarak gelişmelerin yaşandığı disiplinlerden biri değildir?

A
Psikoloji
B
Folklor
C
Coğrafya
D
Arkeoloji
E
Tarih
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Prens Sabahattin’in görüşlerinin iki önemli dayanağından biridir?

A
Ekonomik rasyonalite
B
Gelenekçilik
C
İslamlaşma
D
Serbest bireysel girişim
E
Türkçülük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x