Türkiye’de Sosyoloji 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dilin güçlüğünün harflerden değil, dilin yapısından kaynaklandığını, bu nedenle Latin alfabesine geçilmesi gerektiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Münif Efendi
B
Ali Suavi
C
Ebuzziya Tevfik
D
Ziya Paşa
E
Hoca Tahsin Efendi
Soru 2

Hoca Tahsin Efendi’ye göre, insan bilgisinin başlangıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akıl
B
Algı
C
Sezgi
D
Duyum
E
Vicdan
Soru 3

İlk Batı şiiri örneği Divan olan ve İbrahim Agah’la beraber Tercüman-ı Ahval’ı çıkaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Namık Kemal
C
Hoca Tahsin Efendi
D
Baha Tevfik
E
Beşir Fuad
Soru 4

Türklerin ilk ilişkide bulundukları Batılı kavimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Avusturya-Fransa
B
Suriye-Mısır
C
Venedikliler-Cenevizler
D
Bizanslılar-Latinler
E
Yunanlılar-Bulgarlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Beşir Fuad’ın yazı yazdığı gazetelerden biri değildir?

A
Tan
B
Güneş
C
Envâr-ı zekâ
D
Haver
E
Saadet
Soru 6

İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Otuz milyon insan yaşamaktadır.
B
Köylerde çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanır.
C
Sanayileşme ve ticaret çok güçlüdür.
D
Devlete karşı iç ayaklanmalar başlamıştır.
E
Toplum geri kalmıştır.
Soru 7

Ziya Gökalp’in sosyoloji alanında takipçisi olduğu düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Friedrich Nietzsche
B
Emile Durkheim
C
Pitirim Sorokin
D
Hegel
E
Frederic Le Play
Soru 8

Tanzimat’tan sonra edebiyat alanındaki ilk edebî Türkçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Akif
B
Mehmet Emin
C
Hilmi Ziya
D
Şinasi
E
Ziya Gökalp
Soru 9

Türkiye’de yenileşme hareketinin en önemli sembolik ve teknolojik adımı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A
Ordunun yenilenmesi
B
Kıyafet devrimi
C
Telefonun gelişi
D
Matbaanın gelişi
E
Meşrutiyetin ilanı
Soru 10

Türkçülüğün özünü anlamak için millet adı verilen topluluğun tanımının yapılması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Suavi
B
Ziya Gökalp
C
Eşref Paşa
D
Orhan Kemal
E
Namık Kemal
Soru 11

Sosyal hayatın temel birimleri olan sosyal kişi ve kolektif kişilikler arası etkileşim ve ilişki hangi durumda ise sosyal ağın mikro boyutta olduğu söylenir?

A
Geniş bir mekâna yayılmışsa
B
Dolaylı ise
C
Kurumsallaşmışsa
D
Geniş bir zaman dilimine yayılmışsa
E
Doğrudan ve yüz yüze ise
Soru 12

Türkiye’de yayımlanan en köklü Sosyoloji Dergisi aşağıdaki üniversitelerin hangisi tarafından yayımlanmaktadır?

A
Atatürk ÜnI versitesi
B
Ankara ÜnI versitesi
C
İstanbul ÜnI versitesi
D
Ege ÜnI versitesi
E
Anadolu ÜnI versitesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sosyoloji bölümlerindeki anabilim dallarından biri değildir?

A
Kurumlar sosyolojisi
B
Görsel sosyoloji
C
Toplumsal yapı ve değişme
D
Genel sosyoloji ve metodoloji
E
Uygulamalı sosyoloji
Soru 14

Türkiye'de ilk sosyoloji kürsüsünü İstanbul ÜnI versitesi'nde kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazi Berkes
B
Celestine Bougle
C
Mehmet izzet
D
Necmettin Sadak
E
Ziya Gökalp
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bir bilim dalının kurumsallaşma sürecinde, o bilimin kendini sunabileceği alanlardan biri değildir?

A
Obilim dalının meslek olarak tanınması
B
Kapağında o bilim dalının adının geçtiği dergilerin yayımlanması
C
Obilim dalının yükseköğretimde bağımsız diploma veren bölüm halinde örgütlenmesi
D
Kapağında o bilim dalının adının geçtiği kitapların yayımlanması
E
Bilim dalında profesör unvanlı öğretim elemanlarının yetişmesi
Soru 16

Peyami Safa, Avrupa medeniyetini öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisiyle nitelendirmiştir?

A
Liberal
B
Disiplin
C
Düzen
D
Sınıfsız
E
Kapitalist
Soru 17

Recep Peker’e göre yeryüzünün en arı ve “bay” olan Türk Milletini yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe çıkaran evrensel hadise aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Devrimi
B
Fransız Devrimi
C
Endüstri Devrimi
D
Rönesans
E
Tarım Devrimi
Soru 18

Bir topluluğun üretim sistemini anlamak için o topluluğun öncelikle zamanı nasıl ölçtüğünü görmek gerektiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Behice Boran
B
H. Ziya Ülken
C
Peyami Safa
D
M. Esat Bozkurt
E
Niyazi Berkes
Soru 19

Alman idealizminden neşet bir milliyetçilik anlayışına sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şevket Süreyya Aydemir
B
Peyami Safa
C
Mehmet Saffet Engin
D
Mahmut Esat Bozkurt
E
Celal Nuri
Soru 20

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Devrimi ile ilgili yayımlanan aşağıdaki eser isimleri ve yazar eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A
inkılap Dersleri - Recep Peker
B
Türk inkılabına Bakışlar - Peyami Safa
C
inkılap ve Kadro - Şevket Süreyya Aydemir
D
Atatürk ihtilali - M. Saffet Engin
E
Türk inkılabı - Celal Nuri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x