Türkiye’de Sosyoloji 2016-2017 Final Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat’tan sonra edebiyat alanındaki ilk edebî Türkçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Akif
B
Hilmi Ziya
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet Emin
E
Şinasi
Soru 2

Mühendishanede verdiği dersler ile, Osmanlıların Avrupa bilim ve tekniğiyle açık bir biçimde ilk buluşmasını gerçekleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evliya Çelebi
B
Piri Reis
C
Takuyiddin Bin Mehmet
D
Ali Kuşçu
E
Baron de Tott
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türk modernleşmesinin bileşenlerinden biridir?

A
Milletten uzaklaşmak
B
Batıya rağmen Batılılaşmak
C
Yeni bir geçmiş yaratmak
D
Kapitalizmden kaçarak sanayileşmek
E
Halktan uzaklaşmak
Soru 4

Sosyal kişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal kişi, pozisyon ve rolleri dolduran kişidir.
B
Sosyal kişi, pozisyon ve rollerine uygun statüleri dolduran kişidir.
C
Sosyal kişi, toplum içinde işgal ettiği sosyal pozisyonda o pozisyonla bağlantılı rolleri oynayan kişidir.
D
Sosyal kişi, çeşitli rol ve pozisyonları işgal eden kişidir.
E
Sosyal kişi, rolün gerektirdiği pozisyonu oynayan kişidir.
Soru 5

Tanzimat dönemini ve sonrasını Türk modernleşmesi çerçevesinde inceleyerek tarihsel çalışmalarıyla öne çıkan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oya (Sencer) Baydar
B
Ümit Meriç
C
Baykan Sezer
D
Şerif Mardin
E
Niyazi Berkes
Soru 6

1950-1960 yılları arasında Kültür Değişmeleri, Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik, Maarifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri gibi eserlerin yer aldığı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
B
Cavit Orhan Tütengil
C
Mümtaz Turhan
D
Tahir Çağatay
E
Nurettin Şazi Kösemihal
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1950’lerde sosyologların dil sosyolojisi kapsamında tartışmaya açtıkları konulardan biri değildir?

A
Meslek dili ve terminolojisi
B
Türkçeyi etkileyen faktörler
C
Türkçenin kısırlaşması
D
Yabancı dilde eğitimin etkileri
E
Türkçenin sadeleşip sadeleştirilmemesi
Soru 8

1960’larda modernleşen Türkiye’nin köy, kasaba ve kentsel mekanlarının dönüşümünü tampon kuramı ile açıklayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baykan Sezer
B
Emre Kongar
C
Sabahattin Güllülü
D
Mübeccel Belik Kıray
E
Niyazi Berkes
Soru 9

Cahit Tanyol’un 1950’lerde köy sosyolojisi alanında yaptığı çalışmalarında şehirli tarafından ele geçirilen ve arazisi işletilen köylere verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Efendi köyleri
B
Halk köyleri
C
Karışık köyler
D
Dağ köyleri
E
Ağa köyleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında aile ve kadın konusunda bağımsız çalışmalar yapan sosyologlardan biri değildir?

A
İbrahim Yasa
B
Emre Kongar
C
Sezgin KızılçeIik
D
Altan Eserpek
E
Mehmet Eröz
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda iç göçler ile ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlardan biri değildir?

A
iç göçler geleneksel örf ve adetlerin etkisinin kırılmasına yardım etmektedir.
B
iç göçler sadece iş aramak için gerçekleşmemektedir.
C
Göçe yol açan faktörler arasında iyi yaşam koşullarına sahip olmak, kültür, ticaret, eğitim ve sağlık olanaklarından daha fazla yararlanmak sayılabilir.
D
Köyden kente doğru gerçekleşen iç göçler modernleşme, millileşme kapsamında ele alındığında olumsuz bir gelişmedir.
E
Göçlerin sosyo-ekonomik ve teknik nedenlerden kaynaklandığı vurgulanmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında Türk sosyolojisinin genel eğilimleri üzerinde etkisi olan yaklaşımlardan biri değildir?

A
Tarihsel sosyoloji
B
Postmodernizm
C
Etkileşimci Amerikan sosyolojisi
D
Weberyan sosyoloji
E
Yapısal fonksiyonalizm
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1934’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’nde Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışından farklı bir çizgide eğitim verilmesinde etkili olan Alman hocalardan biridir?

A
Fritz Neumark
B
Bernard Lewis
C
Henrich Boll
D
Frederick Le Play
E
Ulrich Beck
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde sosyal teorideki dönüşümün unsurlarından biri değildir?

A
Marksizm bir sosyal teori olarak değerini yitirmiştir.
B
Varoş, yoksulluk ve toplumsal değişme analizleri öne çıkmıştır.
C
Farklılık, kimlik, özgürleşim stratejileri öne çıkmıştır.
D
Sosyologlar daha çok kültürel konulara yönelmiştir.
E
Kalkınma, gelişme, sosyal refah, eşitlik ve gelir dağılımı üzerine yoğunlaşılmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Baykan Sezer’in sosyoloji anlayışını zenginleştirip genişlemesine katkıda bulunan sosyologlardan biri değildir?

A
Sezgin KızılçeIik
B
H. Bayram Kaçmazoğlu
C
Nilüfer Göle
D
Ayşe Azman
E
Mehmet Karakaş
Soru 16

1990’lı yıllarda küreselleşme ve postmodernizm tartışmalarının yoğun olduğu dönem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Liberal söylem teoride başat hale gelmiştir.
B
Dünya ve toplumsal mekân tekleşmiştir.
C
Yoğun bir çeviri ve yayın faaliyeti gerçekleşmiştir.
D
Dünyada ve Türkiye’de kültürel melezlenme perspektifleri gündeme gelmiştir.
E
Yeni ideolojiler gündeme gelmiştir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyolojisine temel özelliklerini kazandıran başlıca eğilimlerden biri değildir?

A
Rasyonalizm
B
Batı sosyalizmi
C
Türkçülük
D
Laiklik
E
İslamcılık
Soru 18

1980 sonrasında din ve modernleşme ilişkisini sorgulayan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şerif Mardin
B
Cahit Tanyol
C
Sabri Fuat Ülgener
D
Muzaffer Sencer
E
Hilmi Ziya Ülken
Soru 19

Türkiye’de 1980’lerde sistemli bir şekilde uygulanılan neo-liberal politikaların başlangıç noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
1974 sonrası uygulanan ekonomik ambargo
B
24 Ocak kararları
C
Kıbrıs Barış Harekâtı
D
1982 Anayasası’nın kabul edilmesi
E
Türk Lira'sının değer kaybetmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Prens Sabahattin’in görüşlerinin önemli dayanaklarından biridir?

A
İslamlaşma
B
Serbest bireysel girişim
C
Gelenekçilik
D
Türkçülük
E
Ekonomik rasyonalite
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x