Türkiye’de Sosyoloji 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türk Devrimini anlamak ve açıklamak için Celal Nuri tarafından yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk inkılabı
B
Atatürkçülük
C
Atatürk inkılabı
D
Yeni Devrim
E
Kemalizm
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Meşrutiyet düşünce akımlarından biri değildir?

A
İslamcılık
B
Batıcılık
C
Akılcılık
D
Türkçülük
E
Osmanlıcılık
Soru 3

Türkiye’de Fransızcadan Türkçeye çevirilmiş başlığında ‘sosyoloji’ yazan ilk kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emile Bougle
B
Emile Durkheim
C
Ibn-i Haldun
D
Auguste Comte
E
Prens Sabahattin
Soru 4

Türklerin ilk ilişkide bulundukları Batılı kavimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Bizanslılar-Latinler
B
Yunanlılar-Bulgarlar
C
Venedikliler-Cenevizliler
D
Suriye-Mısır
E
Avusturya-Fransa
Soru 5

1960’lı yıllarda köy sosyolojisi alanında yayınlanan eserler ve yazarları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Cavit Orhan Tütengil - Türkiye’de Köy ve Aydınların Tutumu
B
Cahit Tanyol - Elifoğlu Köyü
C
Muzaffer Sencer - Türkiye’de Köye Yönelme Hareketleri
D
Emre Kongar - Peşke Binamlısı Köyü
E
Cahit Tanyol - Eylen Köyü
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminin sosyoloji içerikli dergilerinden biri değildir?

A
Türk Yurdu
B
Sosyologca
C
Bilgi Mecmuası
D
Yeni Adam Dergisi
E
Sosyoloji Dünyası
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1950’lerde sosyologların dil sosyolojisi kapsamında tartışmaya açtıkları konulardan biri değildir?

A
Meslek dili ve terminolojisi
B
Türkçeyi etkileyen faktörler
C
Türkçenin kısırlaşması
D
Yabancı dilde eğitimin etkileri
E
Türkçenin sadeleşip sadeleştirilmemesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 döneminin önde gelen sosyologlarından biri olan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun eserlerinden biri değildir?

A
Sanat ve Düşünce
B
ibn-i Haldun’da Tarih Telakkisi ve Metod Nazariyesi
C
Hukuk Sosyolojisi
D
içtimaiyat: Metodoloji Nazariyeleri
E
Ziya Gökalp için Yazdıklarım ve Söylediklerim
Soru 9

1960’ların başlarında yaptığı çalışmaya dayanarak Türkiye’de büyük sanayi işletmelerinin gerekli sürüm yapmalarını sağlayacak gelir ve yaşam tarzına sahip yeterli sayıda bir orta sınıfın bulunmadığını ortaya koyan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muzaffer Sencer
B
Amiran Kurtkan Bilgiseven
C
Eyüp Kemerlioğlu
D
Ayşe Öncü
E
Hilmi Ziya Ülken
Soru 10

Feodal denilebilecek sınıflı bir yapı ile Osmanlı Devleti’nin bütün tarım ve toprak sistemini kontrol ettiğini “Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi” başlıklı çalışmasında belirten sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ümit Meriç
B
Bahattin Akşit
C
Oya (Sencer) Baydar
D
Mübeccel Belik Kıray
E
Baykan Sezer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde kentleşme ve gecekondu olgusunu inceleyen sosyologlardan biri değildir?

A
Ruşen Keleş
B
Cemil Meriç
C
İbrahim Yasa
D
Birsen Gökçe
E
Emre Kongar
Soru 12

Bir ülkede bireysel teşebbüslerin sosyal yaşamın bütün dallarını kuşatması oranında orada maddi ve manevi yükselmenin görülerek, refah düzeyinin artacağını ileri süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahir Çağatay
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Cavit Orhan Tütengil
D
Mümtaz Turhan
E
Cahit Tanyol
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Batı sosyolojisinin revaçta olan konularından biri değildir?

A
Toplumsal cinsiyet
B
Şiddet
C
Çocuk
D
Tüketim
E
Kalkınma
Soru 14

Türkiye’de 1960’lı yıllar öncesi çalışmalarında sosyoloji ile sosyalizm öğretisini bütünleştiren tek kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikmet Kıvılcımlı
B
Muzaffer Sencer
C
Tevfik Onur
D
Ömer Zade
E
Mükerrem Gönenç
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1934’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’nde Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışından farklı bir çizgide eğitim verilmesinde etkili olan Alman hocalardan biridir?

A
Henrich Boll
B
Frederick Le Play
C
Ulrich Beck
D
Gerhard Kessler
E
Bernard Lewis
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Ali Akay’ın çalışmalarında öne çıkan kavramlardan biridir?

A
Demokrasi
B
Özgürleşim
C
Sivil toplum
D
Melezlik
E
Kök-sap
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lardan itibaren Türkçülük temel tercihine bağlı olarak gelişmelerin yaşandığı disiplinlerden biri değildir?

A
Tarih
B
Psikoloji
C
Arkeoloji
D
Coğrafya
E
Folklor
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Prens Sabahattin’in görüşlerinin önemli dayanaklarından biridir?

A
Gelenekçilik
B
İslamlaşma
C
Türkçülük
D
Serbest bireysel girişim
E
Ekonomik rasyonalite
Soru 19

1980’li yıllardaki sosyo-ekonomik olaylara bakışta dönüşümün işaretlerinden biri olan “Ulusal Kalkınmacılığın İflası” isimli eserin yazarı olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanıl Bora
B
Şerif Mardin
C
Baykan Sezer
D
Nilüfer Göle
E
Çağlar Keyder
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi eserlerini 1960’lı ve 1970’li yıllarda vermiş ve daha sonra dünya görüşleri oldukça farklılaşmış bir okur kitlesince 1980-2000 döneminde yeniden hatırlanıp önemsenerek okunan sosyologlardan biri değildir?

A
Sabri F. Ülgener
B
Sencer Divitçioğlu
C
Nilüfer Göle
D
idris Küçükömer
E
Cemil Meriç
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x