Türkiye’de Sosyoloji 2018-2019 Vize Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Cerrahhanenin kurulması
B
Sağlıkta karantina dönemine geçilmesi
C
Tıbhane mektebinin açılması
D
Mühendishane mektebinin kurulması
E
Çiçek aşısının uygulanmaya başlanması
Soru 2

Ruh bedenden ayrılınca ne olur? sorusuna, Kandilin yağı bitince ışığı ne olur? şeklinde cevap veren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
ibnAbbas
C
Voltaire
D
Hoca Tahsin Efendi
E
Baha Tevfik
Soru 3

1727 yılında Türkiye’de kurulan matbaada ilk basılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Füyüzât-ı Mıknatiyye
B
Tarih-i Seyyah
C
Vankulu Lügati
D
Cihannüma
E
Takvimü’t-Tevarih
Soru 4

Her şeyin yegâne sebebinin madde olduğunu, maddenin dışında zihinsel ve doğaüstü hiçbir gücün bulunmadığını kabul eden felsefi anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitivizm
B
Amprizm
C
Makyavellenizm
D
Romantizm
E
Materyalizm
Soru 5

İslamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bu akım Osmanlı Devleti’nin bir süre ümit kaynağı olmuştur.
B
ittihat ve Terakki yönetiminin Abdülhamit’ten sonra tekrar değerlendirmeye çalıştığı bir düşünce akımıdır.
C
Bütün Müslümanları bir millet olarak birleştirmeyi hedeflemiştir.
D
Müslümanların coğrafya, kültür ve milliyet farkı gözetmeksizin bir bütün olduğu görüşü hakimdir.
E
Geri kalmışlığın nedenini yozlaşmış geleneklerimizde bulur.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı sonrası karşılaşılan sosyal problemlerin çözümü konusunda ileri sürülen fikirlerden biri değildir?

A
Doğuculuk
B
Osmanlıcılık
C
İslamcılık
D
Türkçülük
E
Garpçılık
Soru 7

İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı ülkesi ve toplumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkede otuz milyon insan yaşamaktadır.
B
Sanayileşme ve ticaret çok güçlüdür.
C
Toplum geri kalmıştır.
D
Devlet dış borçla yürütülmektedir.
E
Devlete karşı iç ayaklanmalar başlamıştır.
Soru 8

Prens Sabahattin’in temsilciliğini yaptığı önemli sosyoloji okulunun kurucusu olan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frederic Le Play
B
Emile Dürkheim
C
Auguste Comte
D
Saint Simon
E
Karl Marx
Soru 9

Türkiye’de sosyolojiyi oluşturucu parçalardan biri olarak ilan eden ilk dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesleki içtimai
B
Türkiye Sosyoloji Derneği
C
Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği
D
Türk Bilgi Cemiyeti
E
Türk Felsefe Cemiyeti
Soru 10

Sosyoloji Türkiye’nin entelektüel ve siyasi hayatına çeviri yoluyla girmiş ve Türkiye’de başlığında “sosyoloji” yazan ilk kitap, Fransızca’dan Türkçe’ye yapılmış bir çeviridir. Fransızca'dan Türkçe'ye çevirilmiş ilk kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Bougle
C
Comte
D
Fichter
E
Weber
Soru 11

Türkçedeki ilk sosyoloji ders kitabının yazarı aşağıdaki sosyologlardan hangisidir?

A
Prens Sabahattin
B
Mustafa Suphi
C
Ziya Gökalp
D
Hilmi Ziya Ülken
E
Amiran Kurtkan
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kolektif kişilik çeşitlerinden biri değildir?

A
Sosyal hizmetler
B
Sosyal değerler
C
Sirkülasyon ajanları
D
Referans grubu
E
Sosyal olgular
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1940-1950 arası Türk sosyolojisinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Toplumsal değişmenin Batılılaşma yolunda ne kadar ilerlendiğinin tespit edilmesi
B
Türk toplumuna dair somut araştırmaların yapılmaya başlanması
C
Ankara DTCF Sosyoloji bölümünün oluşumu ile İstanbul sosyoloji ekolünün tek olma ayrıcalığını yitirmesi
D
Türk toplumunda 1940’lı yıllarda Emperyalizme olan eğilimin giderek artması
E
Türk sosyolojisinin Fransız etkisinin yanı sıra Amerikan sosyolojisine eğilim göstermeye başlaması
Soru 14

Türk Devrimi; yeryüzünün en arı ve bay olan Türk milletini yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe çıkaran evrensel bir hadisedir. Türk Devrimi ile ilgili yukarıdaki açıklamayı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Peyami Safa
B
Celal Nuri
C
M. Saffet Engin
D
Mahmut Esat Bozkurt
E
Recep Peker
Soru 15

Türk sosyolojisinde Behice Boran ve Mübeccel Kıray gibi Toplumsal Yapı ve Değişim çalışan sosyologlar aşağıdaki hangi bilim insanından ilham alarak toplumsal ilişkileri, toplum-doğa ve insan-insan ilişkileri şeklinde ikiye ayırma tutumunu göstermiştir?

A
Marks
B
Touraine
C
Marshall
D
Durkheim
E
Ailen
Soru 16

Türkiye’de 1940 yılından itibaren gerek İstanbul gerek Ankara kökenli sosyologların hızla yöneldikleri araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vaka etüdü
B
Sözlü tarih araştırması
C
Köy monografileri
D
Saha araştırması
E
Otobiyografi çalışmaları
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x