Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2015-2016 Final Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan başlıca sosyolojik kuramlardan biri değildir?

A
Çatışma kuramı
B
Sosyal alışveriş kuramı
C
Vekalet kuramı
D
Yapısal fonksiyonalizm
E
Evrimci sentez kuramı
Soru 2

Hofstede’nin kültür araştırması sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi belirsizlikten kaçınmanın en yüksek düzeyde yaşandığı ülkelerden biridir?

A
İrlanda
B
Danimarka
C
Singapur
D
Yunanistan
E
İngiltere
Soru 3

Birsen Gökçe’nin bir taraftan kır ailesinin alışkanlıkları, tutumları ve değer yargılarıyla çevrili diğer taraftan kent yaşantısının etkisi altında kalan bir aile tipi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çekirdek aile
B
Küçük meta üreticisi hane
C
Gecekondu ailesi
D
Ekolojik aile
E
Kentli aile
Soru 4

Laisizmin 1842’de Fransız Akademisi tarafından yapılan tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesidir.
B
Dinsel oluşumlara kamusal sınırlar konmasıdır.
C
Laity’e (clericus olmayanların/halkın) kiliseyi yönetme hakkını tanıyan bir doktrindir.
D
Devlet ile ruhbanlar arasında barışçıl ilişkiler öngörülmesidir.
E
Ruhbanlara karşı pacifist (barışçıl/ılımlı) bir tavır öngörülmesidir.
Soru 5

Evrensel, tüm dünyada kendine bağlı kiliseler bulunan anlamına gelen statüye ne ad verilir?

A
Ekümenik
B
Patriarkal
C
Matriyarkal
D
Erkillik
E
Akropolik
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işçi ve işverenlere toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt haklarını tanımıştır?

A
1923 Birinci Türkiye iktisat Kongresi
B
1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
1961 Anayasası
D
1980 istikrar Kararları
E
1982 Anayasası
Soru 7

Dinin herşeyi tanımlayacak bir referans haline gelmesi durumunda seküler bir ortamdan söz etmenin mümkün olmadığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Durkheim
B
Nielsen
C
Weber
D
Heller
E
Fromm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığının görevlerinden biri değildir?

A
iç piyasada kişilerin veya kurumların birbirlerine olan borçların kaydını tutmak
B
Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek
C
Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek
D
Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek
E
Sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek
Soru 9

Dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen ve onun iç mantığını keşfetmeyi hedefleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci
B
Tarihsel materyalist
C
Sosyal alışveriş
D
Linguistik
E
Fenomenolojik
Soru 10

Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören ve döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir?

A
ihracata yönelik
B
Neo-liberal
C
Glokal
D
Karma ekonomik
E
ithal ikameci
Soru 11

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A
1966
B
1972
C
1985
D
1996
E
2010
Soru 12

II. Mahmut döneminde, tarihe “anayasacılık devrimi” olarak geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülhane Hattı Hümayunu
B
I. Meşrutiyet
C
II. Meşrutiyet
D
Kanun-i Esasinin kabulü
E
Teşkilat-ı Esasiye Kanununun kabulü
Soru 13

Bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde, daha fazla kişinin o işte çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Friksiyonel
B
Gizli
C
Teknolojik
D
Yapısal
E
Açık
Soru 14

Cumhurbaşkanının en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
B
Yasaları yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek
C
TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak
D
Yasaları yayımlamak
E
Devletin başı olmak
Soru 15

Türkiye’de son dönemdeki istihdam oranlarında en fazla paya sahip olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hizmet
B
Gıda
C
Tarım
D
inşaat
E
Sanayi
Soru 16

Türkiye’de 2002 genel seçimlerinde uygulanan seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülke Barajlı d'Hondt
B
Liste Usulü Çoğunluk
C
Milli Bakiye
D
Çifte Barajlı d'Hondt
E
Barajsız d'Hondt
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çalışma yaşamının temel sorunlarından biri değildir?

A
Ayrımcılık
B
Formelleşme
C
Örgütsüzlük
D
Esneklik
E
Taşeronlaşma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapmış Cumhurbaşkanlarından biri değildir?

A
ismet İnönü
B
Cevdet Sunay
C
Cemal Gürsel
D
Mesut Yılmaz
E
Celal Bayar
Soru 19

Bir işverenin çalışanlarını haftalık normal çalışma saatlerinden daha kısa bir süre için istihdam etmesine ne ad verilir?

A
Tam zamanlı çalışma
B
Çağrı üzerine çalışma
C
Eksik çalışma
D
Tele çalışma
E
Yarı zamanlı çalışma
Soru 20

Eğitimin devletin temel ideolojik aygıtlarından biri olduğunu ve çocuğun etkiye en açık olduğu çağda, eğitim yoluyla, sınıflı toplumlarda yerine getirmesi gereken toplumsal role uygun ideolojiyle donatıldığını, toplumsal sınıflarına uygun işler için eğitildiklerini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çatışmacı kuram
B
işlevselci kuram
C
Fonksiyonalist kuram
D
Küresel kuram
E
Güç mesafesi kuramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x