Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türklerin kullandığı kesin olarak bilinen ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arap
B
Göktürk
C
Osmanlı
D
Uygur
E
Latin
Soru 2

Amaçları ve davranışları belirlemede bireylere neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren ve soyut kavramlardan oluşan standartlara ne ad verilir?

A
Dil
B
Normlar
C
Değerler
D
Semboller
E
inançlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çatışma yaklaşımı içinde K. Marx’a yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Kapitalist toplumda işçi sınıfının giderek daha fazla yoksullaşacağını öngörmesi
B
Alt yapıya esas önemi verirken üst yapıyı ihmal etmesi
C
Sınıf bilincinin giderek keskinleşeceğini beklemesi
D
Kuramın sosyal determinizme dayanması
E
Kuramın tek yanlı nedensellik ilişkisine dayanması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi yapısal fonksiyonalizmin temel kavramlarından biri değildir?

A
Rasyonalite
B
Toplumsal yapı
C
Konsensüs
D
Sistem
E
Statü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir?

A
Birsen Gökçe
B
Nihat Nirun
C
Mehmet Ecevit
D
Korkut Boratav
E
Beylü Dikeçligil
Soru 6

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi, kültürel egemenliği altına alması aşağıdaki kültürel süreçlerden hangisini açıklar?

A
Kültürel özümseme
B
Kültürlerime
C
Kültürel yozlaşma
D
Kültürleme
E
Kültürel yayılma
Soru 7

Hofstede’in kültür araştırması sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi kadınsı (dişil) toplumlardaki temel davranış özelliklerinden biri değildir?

A
Para ve benzeri şeylerin önemli olması
B
Çatışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlığın önde gelmesi
C
Alçak gönüllülüğün herkesten beklenen bir davranış olması
D
Toplumdaki temel değerlerin şefkat ve korumaya yönelik olması
E
Zayıflığın sempati ile karşılanması
Soru 8

Kamu ve özel sektörde vasıfsız ve düşük ücretli işlerde çalışanlardan oluşan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alt orta sınıf
B
Orta sınıf
C
Üst sınıf
D
Altsınıf
E
Esnaf ve zanaatkar sınıfı
Soru 9

I. Öğrenci olmak
II. ÜnI versitede rektör olmak
III. Yaşlı olmak
Yukarıdakilerden hangileri kazanılmış statüler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

Kültürü, toplumdaki geçmiş davranışların biriktirilerek aktarılan sonuçları olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malinowski
B
Benedict
C
Carr
D
Wissler
E
Linton
Soru 11

OECD ülkeleri arasında, 15-19 yaşında gençlerin net okullaşma oranının diğerlerine göre daha düşük olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İrlanda
B
Belçika
C
Polonya
D
Çek Cumhuriyeti
E
İngiltere
Soru 12

Türkiye tarımında küçük ve orta büyüklükteki topraklar üzerinde aile emeğini kullanarak üretim yapan birimlere ne ad verilir?

A
Küçük meta üreticisi hane
B
Kadınsılaşmış aile
C
Yoksul hane
D
Üretici aile
E
Yeniden üretici hane
Soru 13

Bilginin piyasada alınıp satılan bir ticari meta haline gelmesine neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yerelleşme
B
Merkezileşme
C
Kentlileşme
D
Bürokratikleşme
E
Küreselleşme
Soru 14

Toplumsal sınıfların veya grupların, eğitimi kendi ellerine almak için sürekli olarak birbirleriyle mücadele ettiklerini ancak ayrıcalıklı ve egemen sınıfların eğitimi büyük ölçüde kontrol ettiğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci yaklaşım
B
Çatışmacı yaklaşım
C
Feminist yaklaşım
D
Sembolik etkileşimcilik
E
Liberal yaklaşım
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de eğitim sisteminin temel sorunlarından biri değildir?

A
Fiziksel altyapı ve donanım eksikliği
B
Başarı düzeyinin düşüklüğü
C
Finansman yetersizliği
D
Okullaşma düzeyinin düşüklüğü
E
Ders kitaplarının analitik olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aileye eleştirel yaklaşımlardan biri değildir?

A
Çiftler arasında çözülmemiş çatışmaların ve gerilimlerin düşmanlığı çocuğa yansır.
B
Aile üyelerinin birbirlerine olan beklentileri ve talepleri çok fazla olduğu için çatışma kaçınılmazdır.
C
Aile içerisinde bireylerin özgürlükleri kısıtlanır.
D
Aileler insan kişilikleri üreten fabrikalardır.
E
Aile, bireyleri sınırlayıcı olan rollerde uzmanlaştırır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk aile yapısını etkileyen sosyo-ekonomik etmenlerden biri değildir?

A
Gelir ilişkileri
B
Mülkiyet
C
Doğurganlık
D
Meslek
E
Soru 18

Türkiye’de en az sayıda kişinin ikamet ettiği il aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bayburt
B
Bitlis
C
Yozgat
D
Burdur
E
Uşak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de eşler arasındaki ilişkileri daha eşitlikçi olmaya yönelten etkenlerden biri değildir?

A
Kadının gelir getiren işgücüne daha fazla katılması
B
Kadın eğitiminin artması
C
Kentleşme
D
Erkek çocuk isteğinin artması
E
Çok çocuk isteğinin azalması
Soru 20

Türkiye’de mektep-medrese şeklindeki ikili yapıya son veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
B
Köy Enstitüleri Kanunu
C
Maarif Kanunu
D
Şehremaneti Kanunu
E
Nizam-ı Cedid Kanunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x