Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hofstede’nin kültür araştırması sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi belirsizlikten kaçınmanın en yüksek düzeyde yaşandığı ülkelerden biridir?

A
İrlanda
B
Yunanistan
C
Singapur
D
İngiltere
E
Danimarka
Soru 2

Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farka ne ad verilir?

A
içgöç
B
Negatif göç
C
Dış göç
D
Pozitif göç
E
Net göç
Soru 3

Genellikle vasıfsız ve eğitimsiz bir iş gücünden oluşan ve daha çok kol emeğine dayalı işlerde istihdam edilen toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski orta sınıf
B
Alt orta sınıf
C
Üst orta sınıf
D
Yeni orta sınıf
E
Alt sınıf
Soru 4

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir?

A
Yaygın eğitim
B
Örgün eğitim
C
Uzaktan eğitim
D
Çıraklık eğitimi
E
Halk eğitimi
Soru 5

Evrensel, tüm dünyada kendine bağlı kiliseler bulunan anlamına gelen statüye ne ad verilir?

A
Ekümenik
B
Matriyarkal
C
Patriarkal
D
Erkillik
E
Akropolik
Soru 6

I. Vicdan, düşünce ve din hürriyeti
II. Dinlerin ve devletin kendi özerkliğine sahip oluşu
III. Bütün vatandaşların eşit hak ve sorumluluklara sahip olması
Yukarıdakilerden hangileri laiklik için kabul edilmiş esaslar arasında yer alır?

A
YalnızI
B
Yalnızlll
C
I ve II
D
II ve III
E
1,11 ve III
Soru 7

I. Toprak Mahsûlleri Vergisi'nin uygulanması
II. Köy Enstitülerinin kurulması
III. Aşar Vergisi'nin kaldırılması
IV. ihracata yönelik sanayileşmeye geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisinde 1940-1946 döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu concordat tarzı ayrılma modelinin görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Norveç
B
İngiltere
C
İtalya
D
Almanya
E
Türkiye
Soru 9

Wilson'un dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Concordat
B
Laisizm
C
Laiklik
D
Sekülerleşme
E
Tarafsızlık
Soru 10

I. Mal ve hizmetler kolektif fayda temelinde üretilir.
II. Mal ve hizmetler serbest piyasada alınıp satılır.
III. Merkezi planlama söz konusudur.
IV. Piyasada mal ve hizmetlerin fiyatı arz ve talebin dengesi sonunda oluşur.
Sosyalizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığının görevlerinden biri değildir?

A
Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek
B
Sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek
C
iç piyasada kişilerin veya kurumların birbirlerine olan borçların kaydını tutmak
D
Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek
E
Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi spesifik piyasalara yönelik kurumlardan biri değildir?

A
Telekomünikasyon Kurumu
B
Şeker Kurumu
C
Rekabet Kurumu
D
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
E
Kamu ihale Kurumu
Soru 13

Anayasanın değiştirilmesi girişimi ancak TBMM üye tamsayısının en az ________ birinin yazılı teklifiyle başlatılabilir.
Yukarıdaki cümleyi aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
üçte
B
dörtte
C
beşte
D
yedide
E
onda
Soru 14

Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan ve özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türüne ne ad verilir?

A
Gizli işsizlik
B
Açık işsizlik
C
iradi işsizlik
D
Mevsimsel işsizlik
E
Konjonktürel işsizlik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi formel sektör istihdamının tipik özelliklerinden biri değildir?

A
Esnek çalışma
B
Nitelikli sosyal çevre
C
Saygınlık
D
iş güvencesi
E
Resmi iş sözleşmesi
Soru 16

Kadınların çalışma yaşamında yukarıya doğru yükselmelerini fiili olarak zorlaştıran ancak görünmez olan engele ne ad verilir?

A
Yedek işgücü
B
Çifte yük
C
Çifte vardiya
D
Cam tavan
E
Mentorluk
Soru 17

Seçme hakkının kişiye özgü olması ve hiçbir suretle başkasına devredilememesine ne ad verilir?

A
Gizlilik ilkesi
B
Eşitlik ilkesi
C
Bireysellik ilkesi
D
Genellik ilkesi
E
Serbestlik ilkesi
Soru 18

I- Ahmet Necdet Sezer
II- Turgut Özal
III- Süleyman Demirel
Yukarıda verilen cumhurbaşkanlarının, görev yaptıkları dönemler aşağıdakilerden hangisinde eskiden yeniye doğru sıralanmıştır?

A
l-ll-lll
B
l-lll-ll
C
ll-l-lll
D
ll-lll-l
E
lll-l-ll
Soru 19

4857 sayılı İş Yasası’na göre normal çalışma süresi haftada kaç saattir?

A
30
B
35
C
40
D
45
E
50
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı (Gülhane Hatt-ı Hümayunu) sonrası atılan adımlardan biri değildir?

A
Çağdaş bürokrasinin yaratılması
B
Sened-i ittifak belgesinin imzalanması
C
ilk bütçenin yapılması
D
Yerel yönetimlerin kurulması
E
Batılı anlamda ilk okulların kurulması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x