Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Siyasi partiler
II. Arkadaş grupları
III. Resmi örgütler
IV. Akrabalar
Yukarıdaki toplumsal gruplardan hangileri birincil gruba örnektir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 2

1-Estetik alan
2-Bilimsel ala
3-Biyolojik alan
V- Üretici, deneyci, besleyici
Y- Eleştirici, yaratıcı, eğitici
Z- Tarihsel, bütünsel, evrimsel

Yukarıdaki kültürün çeşitli kullanım alanları ve ilişkili görevlerinin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
1-V, 2-Y, 3-Z
B
1-Y, 2-V, 3-Z
C
1-Y, 2-Z, 3-V
D
1-Z, 2-V, 3-Y
E
1-Z, 2-Y, 3-V
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi erkeksi (eril) toplum değerlerinden biri değildir?

A
Gücün sempati ile karşılanması
B
Bireylerin güçlü ve gösterişli olması beklentisi
C
Para ve benzeri şeylerin önemli olması
D
Yaşamak için çalışılması
E
Başarı ve ilerlemenin temel değerler olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan başlıca kuramlardan biri değildir?

A
Yapısal Fonksiyonalizm
B
Sosyal Alışveriş Kuramı
C
Evrimci Sentez Kuramı
D
Feminist Kuram
E
Çatışma Kuramı
Soru 5

I. Toplumsal sınıf
II. Toplumsal çatışma
III. Kültür
IV. Kentleşme
Yukarıdakilerden hangileri toplumsal yapının parçalarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6

Türkiye’de yayımlanan ilk monografiyi 1942 yılında “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Araştırma” adlı çalışmasıyla yapan toplumsal yapı araştırmacısı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Niyazi Berkes
B
Özer Ozankaya
C
Nevzad Yalçıntaş
D
İbrahim Yasa
E
Nihat Nirun
Soru 7

Bireyin birden fazla statüye sahip olmasına statü__________. adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
çatışması
B
kalıbı
C
karmaşası
D
dengesi
E
dizisi
Soru 8

Toplumsallaşma ya da geniş anlamıyla eğitim olarak açıklanan kültürel süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürleşme
B
Kültürel değişme
C
Kültürel özümseme
D
Kültürlenme
E
Kültürleme
Soru 9

2011 yılı Dünya Değerler Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de üniversite eğitiminin amacına yönelik olarak ilk sırada verilen cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensel düşünce alışkanlığı kazanma
B
Meslek sahibi olma
C
Bilgili ve görgülü insan olma
D
Daha fazla kazanç elde etme
E
Toplumsal statü kazanma
Soru 10

Humbolt, diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, ________ arasındaki ayrım olduğunu belirtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
normlar
B
kültürler
C
alfabeler
D
dünya görüşleri
E
semboller
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1990 sonrası eğitim sisteminde yapılan reformlar doğrultusunda gündeme gelen çalışmalardan biri değildir?

A
Tarım okulları
B
Okul geliştirme
C
Toplam kalite yönetimi
D
Öğrenen okul
E
Okul merkezli yönetim
Soru 12

2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de boşanmaların en büyük nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşlerin ailelerinin aile içi ilişkilere karışması
B
Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama
C
Aldatma
D
Sorumsuz ve ilgisiz davranma
E
Eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması
Soru 13

Okul ve eğitimin, devletin hegemonyasını yeniden inşa etmesine yarayan bir alan olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Apple
B
Willis
C
Bowles
D
Gintis
E
Gramsci
Soru 14

I. Eğitimde siyaset üstü bir kurumun olmaması
II. Uzun vadeli planlama eksikliği
III. Eğitime yeterli düzeyde kamu harcaması yapılmaması
Yukarıdakilerden hangileri eğitimin günümüzdeki sorunlarının en önemli yapısal nedenler indendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

I. Merton
II. Leach
III. Strauss
IV. Cooper
Yukarıdakilerden hangileri aileyi işlevselci perspektifte inceleyen kuramcılardandır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 16

2013 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının yapmış olduğu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi dağılmış aile türlerinden biri değildir?

A
Üç kişilik
B
Akraba olmayan
C
Tek ebeveynli
D
Tek kişilik
E
Diğer dağılmış
Soru 17

2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadınların ortanca yaşı kaçtır?

A
22
B
27
C
32
D
37
E
42
Soru 18

I- Sultaniye
II- Darülfünun
III- Mekteb-i
V- ilköğretim okulları
Y-Ortaöğretim okulu
Z- Yüksek öğretim okulları iptidaiye

Yukarıdaki Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat sonrası kurulan Avrupa tipi okullar ile verdikleri eğitim düzeylerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
I-V, II-Y, III-Z
B
I-Y, II-Z, III-V
C
I-Z, II-Y, III-V
D
I-Z, II-V, III-Y
E
I-Y, II-V, III-Z
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi modern kapitalizm çağında, eğitimin yaptığı katkılardan biri değildir?

A
Toplumun tüketim kalıplarını belirleme
B
Toplumun niteliksel dönüşümüne katkıda bulunma
C
Demokrasinin gelişimine potansiyel katkıda bulunma
D
ideolojik değerlerin yeniden üretimini sağlama
E
Bilinçli vatandaşlar yetişmesine aracılık etme
Soru 20

Murdock’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin temel işlevlerinden biri değildir?

A
Ekonomik işlev
B
Eğitsel işlev
C
Üreme işlevi
D
Cinsellik işlevi
E
Koruma işlevi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x