Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Final Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi ve kültürel egemenliği altına almasına ne ad verilir?

A
Kültür yozlaşması
B
Kültürleme
C
Kültür şoku
D
Kültürel özümseme
E
Kültürleşme
Soru 2

Eğitimi, toplumsal uyum ve düzenin devam etmesini pekiştirecek kuralların ve değerlerin aktarılmasında hayati öneme sahip bir süreç olarak gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
işlevselci kuram
B
Çatışmacı kuram
C
Sosyal alışveriş kuramı
D
Etkileşimci kuram
E
Sosyo kültürel evrim kuramı
Soru 3

2013 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi dağılmış aile sınıflaması kapsamında yer almaz?

A
Tek kişilik
B
Geçici geniş
C
Diğer dağılmış
D
Tek ebeveynli
E
Akraba olmayan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüye örnektir?

A
Kızılderili olmak
B
Erkek olmak
C
Çocuk olmak
D
Öğrenci olmak
E
Genç olmak
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren kamu sektör kuruluşlarından biri değildir?

A
Türkiye iş Kurumu
B
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
C
Sosyal Güvenlik Kurumu
D
Sermaye Piyasası Kurulu
E
Rekabet Kurumu
Soru 6

Dinin bütün yaşam alanlarından çekilmesine ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
concordat
B
laiklik
C
laisizm
D
teodise
E
sekülerleşme
Soru 7

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde üretim gücü artmasına rağmen yaratılan gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı neredeyse değişmeyen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enerji
B
Hizmetler
C
Tarım
D
Sanayi
E
Turizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1940- 1946 yılları arasında gerçekleşen uygulamalardan biri değildir?

A
Toprak Mahsûlleri Vergisi'nin uygulamaya konulması
B
Birinci Türkiye iktisat Kongresi’nin toplanması
C
Köy enstitülerinin kurulması
D
Varlık Vergisi'nin uygulamaya konulması
E
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun çıkarılması
Soru 9

Dinin, bilim ve sanat gibi gündelik olmayan alana tabi olduğunu ve gündelik olmayanı belirlediği görüşünü günlük yaşam kuramı çerçevesinde ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simon
B
Marx
C
Dürkheim
D
Weber
E
Heller
Soru 10

Concordat tarzı ayrılma modeline sahip ________ kilise ve seküler hukuk arasındaki ihtilaflarda laiklik bir üst ilke olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İtalya’da
B
Fransa’da
C
İngiltere’de
D
Romanya’da
E
Kanada’da
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan istikrar politikalarından biri değildir?

A
Kaçakçılık ve karaborsa önlenmeye çalışılmıştır.
B
Yabancı sermaye girişleri serbest bırakılmıştır.
C
Planlı ve kamu kurumlarına dayalı sanayileşme stratejisi benimsenmiştir.
D
Devlet tekellerinin kaldırılması hedeflenmiştir.
E
ihracatı teşvik edici politikalar uygulamaya konulmuştur.
Soru 12

Sekülerleşmenin öznel boyutuna, yani bilinç sekülerleşmesine işaret eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Habermas
C
Berger
D
Heller
E
Dürkheim
Soru 13

Ücretli bir işte çalıştığı hâlde işten elde edilen gelirle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve çalıştığı halde yoksulluk sarmalından kurtulamayan kesimlere yönelik olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli işsizler
B
Ayrımcılığa maruz kalanlar
C
Çalışan yoksullar
D
işçi devri
E
Çevre işçileri
Soru 14

Seçimin demokratikliğini sağlayan aşağıdaki ilkelerden hangisi herkesin bir tek oy kullanma hakkının olması anlamına gelir?

A
Gizlilik
B
Serbestlik
C
Bireysellik
D
Genellik
E
Eşitlik
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de taşeron sisteminin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Firmaların sendikasız ve örgütsüz işgücünü çalıştırmayı tercih etmesi
B
Kentlerde yüksek düzeyde işsizlik olması
C
Vasıfsız ve eğitimsiz işgücünün her geçen gün artması
D
iç ve dış piyasalardaki rekabet
E
Kentten kıra doğru yaşanan göç
Soru 16

Milletvekillerinin, TBMM’de çalışmaları sırasında söyledikleri sözler ve kullandıkları oylar nedeniyle hiçbir zaman hiçbir kimseye hesap vermek zorunda tutulamamalarına ne ad verilir?

A
Yasama sorumsuzluğu
B
Yasama dokunulmazlığı
C
Genel dokunulmazlık
D
Yasama güvencesi
E
içtüzük koruması
Soru 17

Güvencesiz olarak çalışanları prekarya olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standing
B
Marx
C
Nichols
D
Weber
E
Dürkheim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer verilen Yüksek Mahkemelerden biri değildir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Aile Mahkemesi
C
Danıştay
D
Uyuşmazlık Mahkemesi
E
Yargıtay
Soru 19

I. Cevdet Sunay
II. Cemal Gürsel
III. Fahri Korutürk
27 Mayıs 1960 ile 6 Nisan 1980 tarihleri arasında görev yapan cumhurbaşkanlarının geçmişten günümüze doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
II-III-I
E
III-II-I
Soru 20

Bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı hâlde daha fazla kişinin çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türüne ne ad verilir?

A
Yapısal
B
Geçici
C
Teknolojik
D
Gizli
E
Konjonktürel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (19 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,32. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x