Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bireyin birden fazla statüye sahip olmasına statü__________. adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dengesi
B
karmaşası
C
çatışması
D
dizisi
E
kalıbı
Soru 2

Bir kültürel sistemin başka bir kültürel sistemi giderek kendine benzetmesi ve kültürel egemenliği altına almasına ne ad verilir?

A
Kültürel özümseme
B
Kültürleme
C
Kültür şoku
D
Kültür yozlaşması
E
Kültürleşme
Soru 3

Türkiye’de yayımlanan ilk monografiyi 1942 yılında “Bazı Ankara Köyleri Üzerine Araştırma” adlı çalışmasıyla yapan toplumsal yapı araştırmacısı sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevzad Yalçıntaş
B
Niyazi Berkes
C
Nihat Nirun
D
Özer Ozankaya
E
İbrahim Yasa
Soru 4

I. Halk eğitimi
II. Çıraklık eğitimi
III. Uzaktan eğitim
Yukarıdakilerden hangileri yaygın eğitim gerçekleştirme yolları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

Humbolt, diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, ________ arasındaki ayrım olduğunu belirtir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kültürler
B
normlar
C
dünya görüşleri
D
alfabeler
E
semboller
Soru 6

1- Sultaniye
2- Darülfünun
3- Mekteb-i iptidaiye
V- ilköğretim okulları
Y- Ortaöğretim okulu
Z- Yüksek öğretim okulları

Yukarıdaki Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat sonrası kurulan Avrupa tipi okullar ile verdikleri eğitim düzeylerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1-V, 2-Y, 3-Z
B
1-Z, 2-Y, 3-V
C
1-Y, 2-Z, 3-V
D
1-Y, 2-V, 3-Z
E
1-Z, 2-V, 3-Y
Soru 7

__________, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Toplam doğurganlık hızı
B
Doğurganlık
C
Toplam gebelik süresi
D
Kaba doğum hızı
E
Kaba gebelik süresi
Soru 8

I. Çekirdek aile
II. Geniş aile
III. Dağılmış aile
Yukarıdakilerden hangileri 2013 yılı Türkiye Aile Yapısı Araştırmasında kullanılan aile sınıflamasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

I. Toprak Mahsûlleri Vergisi'nin uygulanması
II. Köy Enstitülerinin kurulması
III. Aşar Vergisi'nin kaldırılması
IV. ihracata yönelik sanayileşmeye geçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye ekonomisinde 1940-1946 döneminde yaşanan gelişmeler arasında yer alır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 10

Wilson'un dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laisizm
B
Tarafsızlık
C
Sekülerleşme
D
Laiklik
E
Concordat
Soru 11

Concordat tarzı ayrılma modeline sahip ________ kilise ve seküler hukuk arasındaki ihtilaflarda laiklik bir üst ilke olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
İtalya’da
B
Fransa’da
C
İngiltere’de
D
Romanya’da
E
Kanada’da
Soru 12

I. Mal ve hizmetler kolektif fayda temelinde üretilir.
II. Mal ve hizmetler serbest piyasada alınıp satılır.
III. Merkezi planlama söz konusudur.
IV. Piyasada mal ve hizmetlerin fiyatı arz ve talebin dengesi sonunda oluşur.
Sosyalizm ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve
Soru 13

Türkiye’de 1980 sonrası dönemde üretim gücü artmasına rağmen yaratılan gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı neredeyse değişmeyen sektör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enerji
B
Sanayi
C
Tarım
D
Hizmetler
E
Turizm
Soru 14

Din ile siyaset arasında kesin bir ayırım yapan ve toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını savunan doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortodoks Marksizm
B
Calvinizm
C
Concordat
D
Otonomist Marksizm
E
Laisizm
Soru 15

I. Cevdet Sunay
II. Cemal Gürsel
III. Fahri Korutürk
27 Mayıs 1960 ile 6 Nisan 1980 tarihleri arasında görev yapan cumhurbaşkanlarının geçmişten günümüze doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
II-III-I
E
III-II-I
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda yer verilen Yüksek Mahkemelerden biri değildir?

A
Yargıtay
B
Aile Mahkemesi
C
Danıştay
D
Anayasa Mahkemesi
E
Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru 17

Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan ve özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türüne ne ad verilir?

A
Konjonktürel işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
iradi işsizlik
D
Açık işsizlik
E
Mevsimsel işsizlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi formel sektör istihdamının tipik özelliklerinden biri değildir?

A
Resmi iş sözleşmesi
B
Nitelikli sosyal çevre
C
Saygınlık
D
Esnek çalışma
E
iş güvencesi
Soru 19

4857 sayılı İş Yasası’na göre normal çalışma süresi haftada kaç saattir?

A
30
B
35
C
40
D
45
E
50
Soru 20

Seçme hakkının kişiye özgü olması ve hiçbir suretle başkasına devredilememesine ne ad verilir?

A
Gizlilik ilkesi
B
Serbestlik ilkesi
C
Genellik ilkesi
D
Eşitlik ilkesi
E
Bireysellik ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x