Üretim Yönetimi 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Üretim Yönetimi 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Kitle üretimi,
II. Japonya’nın dünya pazarına girişi,
III. İşletmelerin küçülmeye gitmesi.
Yukarıdaki etkenlerin hangisi tedarik zinciri yönetiminin ortaya çıkışına yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 2

Aşağıdakilerden hangileri Toplam Kalite Yönetiminin temel ögeleri arasındadır?
I. Problem çözümünde iş birliğinin sağlanması.
II. Kalite ve müşteri tatmininin sağlanmasında üst yönetimin sorumluluğu.
III. İşletmenin tamamının müşteri isteklerini karşılanmasına yoğunlaşması.
IV. Sürekli gelişmenin alışkanlık olması adına işletme kültürünün oluşturulması.
V. Kalitenin toplam kontrolunda muayene bölümünün etkinliği.

A
II, III
B
I,II,III
C
I,II,III,IV
D
II,III,IV, V
E
I,II,III,IV, V
Soru 3

Çıktının birkaç girdiye oranı olarak hesaplanan verimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok faktörlü verimlilik
B
Toplam verimlilik
C
Kısmi verimlilik
D
İş gücü verimliliği
E
Enerji verimliliği
Soru 4

Küreselleşme ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi son otuz yılda nasıl bir etkileşim içindedir?

A
Küreselleşme, tedarik zinciri yönetimini daha da zorlaştırmıştır.
B
Küreselleşme tedarik zinciri yönetimini daha da kolaylaştırmıştır.
C
Küreselleşme işletmelerde tedarik zinciri yönetiminin önemini yitirmesine neden olmuştur
D
Küreselleşme sonucu işletmeler birleşmiş ve tedarik zinciri yönetimine gerek kalmamıştır.
E
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim küreselleşmenin tedarik zinciri yönetimini olumsuz etkilemiştir.
Soru 5

Çok faktörlü verimlilik kavramının açıklaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A
Bir işletmenin elde ettiği çıktının birden fazla girdiye oranı olarak hesaplanan verimlilik oranı
B
Bir işletmenin elde ettiği çıktıların tüm girdilere oranı olarak hesaplanan verimlilik oranı
C
Bir organizasyonun elde ettiği çıktını üretimde kullandığı tek bir girdiyi oranı temel alarak hesaplanan verimlilik oranı
D
Bir üretim faktörünü elde etmek için bir başka faktörden feragat edilmesi gereken miktar
E
Bir işletmenin belirli bir süre boyunca üretebileceği maksimum üretim miktarı
Soru 6

Durum analizi sonucunda WO stratejisi benimsenmesi durumunda işletme aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

A
Fırsatların yarattığı üstünlüklerden faydalanırken zayıf yönleri en aza indirmeye
B
İşletmenin güçlü yönlerini organizasyon dışındaki fırsatlardan en büyük faydayı elde etmek için kullanmaya
C
Organizasyonun güçlü yönlerini dış tehditleri en aza indirmek için kullanmaya
D
Organizasyonun hem zayıf yönlerinin giderilmesi hem de tehditlere karşı önlemler geliştirmeye
E
İşletmenin tehditlerini belirleyerek hem güçlü hem de zayıf yönlerini birarada kullanmaya
Soru 7

Tasarlanacak ürünün ana hatlarının ortaya çıkarıldığı tasarım süreci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavram tasarımı
B
Pazar geliştirme
C
Teknik geliştirme
D
Proje planlama
E
Tasarım yeteneği kaynağı
Soru 8

Kalite Evi’nin çatısını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A
Karşılıklı ilişkiler
B
Müşteri sesi
C
Teknik özellikler
D
Müşteri sesi öncelikleri
E
Rakiplerle karşılaştırma
Soru 9

Kapasite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilen minimum çıktı miktarı
II. 2000 adet üretim gibi ifadeler üretim süreçlerinin kapasitesini ifade eder.
III. Müşteri memnuniyetinde kapasite ile talep arasındaki denge önemlidir.

A
Yalnız I
B
I ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 10

ABC analizinde ürünlerin sınıflandırılması aşağıdaki kriterlerden hangisine göre yapılmaktadır?

A
Birikimli maliyet yüzdeleri
B
Alfabetik sıra
C
Malzemelerin stok miktarları
D
Yıllık talep miktarı
E
Yıllık toplam tutar
Soru 11

Ürün yapısını tanıtmak için kullanılan ürün ağacı kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A
Bir birim son ürünün üretimi için gerekli malzemeler, bileşenler ve altmontaj grupları ile bunların kullanım miktarları
B
Ürünü elde edebilmek için gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin her birine verilen emirler ve işçilerin günlük faaliyetlerinin ayrıntılı planları
C
Üretim hızını, işgücü büyüklüğünü, stokları ve diğer kontrol edilebilir kaynakları düzenleyerek orta-uzun dönemde çıktı miktarlarını ve zamanlamasını planlama süreci
D
İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan entegre sistemler
E
Satın alınacak malzemeler için satın alma sipariş miktarlarının farklı miktarlarda olması koşullarına bağlı olarak temin edilebileceği farklı fiyat düzeyleri
Soru 12

Verimlilik ölçümü ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Verimlilik ölçümü tek başına bir anlam ifade etmeyebilir.
B
Zaman etüdü yönteminin iş gücü verimliliği ölçümüne etkisi yoktur.
C
Performansın zamana göre değerlendirilmesini sağlar.
D
Rakip firmaların verimlilik ölçümü de ölçümleri değerlendirmede etkilidir.
E
Bir sektörün veya tüm ülkenin performansını ölçmek için kullanılabilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin yaşam eğrisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Düşüş döneminde ürünün yaşam sürecini uzatmak imkansızdır.
B
Yaşam eğrisi süresi üründen ürüne farklılık göstermektedir.
C
Sunuş döneminde talep düşük ve maliyetler yüksektir.
D
Gelişme döneminde kâr da hızlı artış görülür.
E
Olgunlaşma döneminde rekabette artış görülmektedir.
Soru 14

Ürüne göre yerleşim tasarımında hat dengelemesi adı verilen planlama faaliyetinin uygulama amacı nedir?

A
İstasyonlardaki hız farkının en aza indirilmesi
B
Robot kullanımının artırılması
C
Tavan vinçlerinin kullanımı
D
İnsan gücünün dengeli kullanımı
E
İş makinelerinin dengeli kullanımı
Soru 15

İtalyan ekonomist Pareto, zenginliğin büyük bölümünün nüfus içinde küçük bir kısım tarafından sahip olduğu ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaların stok yönetimine uygulanması ile hangi yöntemi ortaya çıkmıştır?

A
Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
B
Tam Zamanında Üretim Sistemi
C
İki Kutu Sistemi
D
ABC Analizi
E
Kanban Sistemi
Soru 16

Aşağıdaki kavramlardan hangisi ürünü tanımlayan ve ürünü oluşturan alt-montaj, parça ve bileşenlerin listesini içeren mühendislik dökümanı malzeme listesi olup malzeme listesinin şematik gösterimidir?

A
İş emri
B
Ürün ağacı
C
Model A
D
Model B1
E
Form 1
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Planlama döneminin sonuna kadar gereksinim duyulan tahmini miktarı gösterir?

A
Net Gereksinim
B
Teslim Alınacak Siparişler
C
Eldeki/Kullanılabilir Stok
D
Verilmesi Planlanan Siparişler
E
Brüt Gereksinim
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla isimle bilinen ve aynı zamanda geliştiricisinin ismiyle de anılan, kalite geliştirme ve problem çözme tekniklerinden birisidir?

A
Histogram
B
Tolerans tasarımı
C
Serpme Diyagramı
D
Sebep-Sonuç Diyagramı
E
Pareto Diyagramı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi MRP(Malzeme Gereksinim Planlaması) sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli faktörlerden biri değildir?

A
Tedarik kaynakları, güvenilir ve dakik olmalıdır.
B
MRP için bilgisayar ve diğer bilgi teknolojilerinden faydalanmak gerekir.
C
Tüm çalışanların sistemin güncellenmesi konusunda tam olarak eğitilmiş olmaları gerekir.
D
Fazla stok kayıtlarının belli dönemlerde temizlenmesi gerekir.
E
Yazılım ve donanım kullanımı bir zorunluluktur.
Soru 20

Aşağıdakilerden başlıklardan hangisi İş fırsatlarını ve tehlikelerini belirlemek için piyasadaki ekonomik ve politik eğilimler ile toplumdaki değişimleri analiz etmektir?

A
Öz beceriler
B
Vizyon
C
Risk analizi
D
Çevresel Tarama
E
Durum analizi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x