Uygarlık Tarihi 1 2015-2016 Final Sınavı

Uygarlık Tarihi 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak değişikliğe uğramasına ne ad verilir?

A
inorganik
B
Organik
C
Fosil
D
Evrim
E
Protein
Soru 2

Gordon Childe’nin insanlık tarihine ilişkin öne sürdüğü en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köpeğin evcilleştirilmesi
B
Göçebe yaşamın başlaması
C
Yiyecek üretiminin başlaması
D
Kent-devletlerinin ortaya çıkması
E
ilk sanat ürünlerinin ortaya çıkması
Soru 3

Sümer Kanunları’nın en eskisi olarak kabul edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drakon Kanunları
B
Urukagina Kanunu
C
Orta Assur Kanunları
D
Eşnunna Kanunu
E
Hammurabi Kanunu
Soru 4

Mısır’da 20. Sülalenin son krallarının hepsi aşağıdaki adlardan hangisini almışlardır?

A
Ramses
B
Tutmosis
C
Ahmose
D
Tutankaton
E
Amenofis
Soru 5

Urartu Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Urartu sanatı farklı kaynaklardan köklenen, Suriye, Anadolu ve Assur etkileriyle beslenen birleşik bir kültürdü.
B
Resmi dil Assurca idi.
C
Maden işleme sanatında ileri bir toplumdu.
D
Doğu Anadolu’nun ilk kuyumcuları Urartulardı.
E
Hidrolik Uygarlık olarak da nitelendirilmişlerdi.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?

A
Vabartum
B
Kaoche
C
Tavananna
D
Panku(ş)
E
Tabama
Soru 7

Lidyalıların Bakkaris olarak adlandırdığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Masa
B
Tekerlek
C
Parfüm
D
Halı
E
Vazo
Soru 8

Lidya Krallığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tek tanrı inancına sahiptiler.
B
Başkent Sardis’tir.
C
Krallık bir sülaleye bağlı olarak babadan oğula geçerdi.
D
Parayı icat etmişlerdir.
E
Merkezî yönetimle yönetilmişlerdir.
Soru 9

Asya Hun imparatorluğunun sosyal yapısı göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ailelerin ve sülalelerin birleşmesiyle oymaklar oluşurdu.
B
Geniş aile tipinde değil, aksine çekirdek aile tipinde bir örgütlenme söz konusuydu.
C
Dışarıdan evlenme (exogami) yasaktı.
D
Ata binen, ok atan, spor faaliyetlerine ve savaşa katı labilen özgür bir kadın tipi bulunmaktaydı.
E
Evlenen oğul hissesini alıp yeni aile kurmak üzere evden ayrılırdı, baba evi en küçük oğula kalırdı.
Soru 10

Hunların edebî kültür anlamında bilinen en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğuz Kağan Destanı
B
Alp Er Tunga Destanı
C
Manas Destanı
D
Göç Destanı
E
Türeyiş Destanı
Soru 11

Pers Uygarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Darius, kendi adına dareikos adı verilen altın paralar bastırmış ve bütün imparatorluğa yaymıştı.
B
Pers imparatorluğu'nun beş resmî başkentinden biri Nippur'du.
C
Persler, saray teşkilatında başta Türk-islam dünyası olmak üzere çeşitli devletleri etkilemişlerdir.
D
imparatorluk sınırları içindeki halk, üç sınıfa ayrılıyordu.
E
Pers kralı orduların da başkomutanıydı.
Soru 12

Perslerde eyalet sistemini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Humban
B
inşuşinak
C
issos
D
Satraplık
E
Könilik
Soru 13

Büyük İskender’in Asya seferi ile Yunan kültürünün Yunanistan sınırlarından çıkarak Doğu Akdeniz ve Ön Asya’nın eski ve köklü kültürleri ile karışması ve kaynaşması sonucunda oluşan evrensel kültüre ne ad verilir?

A
Tyranlık
B
Miken
C
Pseudodipteros
D
Minos
E
Hellenizm
Soru 14

İÖ 431 - 404 yılları arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?

A
Medler ve Atina
B
Roma ve Pers
C
Akkadlar ve Roma
D
Atina ve Sparta
E
Pers ve Sparta
Soru 15

Yunan polislerinde kullanılan ızgara planın tasarımcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pythagoras
B
Solon
C
Peisistratos
D
Thales
E
Hippodamos
Soru 16

Ünlü sözü “Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.” olan Eski Yunan Klasik Çağ’ının ünlü filozofu kimdir?

A
Herodotos
B
Protogoras
C
Platon
D
Sokrates
E
Aristophanes
Soru 17

Pergamon Krallığı’nı vasiyet yoluyla Roma Devleti’ne bırakan kral kimdir?

A
I. Antiokhos
B
III. Attalos
C
V. Philippos
D
VI. Mithridates
E
Hannibal
Soru 18

Eski Roma’da mahkeme ve borsa binalarına ne ad verilir?

A
Basilika
B
Heraion
C
Atrium
D
Sebasteion
E
Aquadukt
Soru 19

Roma’da İ.Ö. 450 yılında pleplerin baskısı sonucunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hammurabi Kanunları
B
Drakon Kanunu
C
Kleisthenes Kanunları
D
12 Levha Kanunu
E
Solon Kanunları
Soru 20

Roma ordusunu Cannae Meydan Savaşı’nda (İ.Ö. 216) yenen Kartacalı General kimdir?

A
IV. Philippos
B
I. Antiokhos
C
V. Mithridates
D
Büyük İskender
E
Hannibal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x