Uygarlık Tarihi 1 2015-2016 Vize Sınavı

Uygarlık Tarihi 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ateşi bilinçli olarak kullanmaya başlayan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Homo neanderthalensis
B
Homo habilis
C
Homo heidelbergensis
D
Homo sapiens
E
Homo erectus
Soru 2

Mezopotamya’da Halaf, Ubeyd ve Uruk kültürleri hangi çağda yaşanmıştır?

A
Kalkolitik Çağ
B
Mezolitik Çağ
C
Neolitik Çağ
D
Epipaleolitik Çağ
E
ilk Tunç Çağı
Soru 3

1819 yılında Danimarka Ulusal Müzesi’ndeki eserleri sınıflandırırken ilk defa Üç Çağ Sistemi’ni kullanan arkeolog kimdir?

A
Frederick William Hasluck
B
Christian Jürgen Thomsen
C
Manfred Korfmann
D
Stephan Blum
E
Theodor Wiegand
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Natufyen kültürü yerleşim yerlerinden biridir?

A
Çatalhöyük
B
Abu Simbel
C
Mureybet
D
Alacahöyük
E
Suberde
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın özelliklerinden biri değildir?

A
Tahılları işlemede kullanılan öğütme taşları ve taş havanların yapılması
B
Çanak çömlek yapımının başlaması
C
Koyun, keçi, domuz ve sığırın evcilleştirilmesi
D
Tarımın keşfedilmesi
E
ilk kent devletlerinin kurulması
Soru 6

Sulu tarımın başlamasıyla birlikte ürün fazlası yani artı ürünün ortaya çıkması hangi çağda gerçekleşmiştir?

A
Mezolitik Çağ
B
Neolitik Çağ
C
Paleolitik Çağ
D
Kalkolitik Çağ
E
Epipaleotik Çağ
Soru 7

Neolitik Çağ’da uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gümüş
B
Altın
C
Bakır
D
Kalay
E
Obsidyen
Soru 8

Mezopotamya'da kurulan devletlerden biri olan ve Kaide Devleti de denilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Assur Devleti
B
Yeni Assur Devleti
C
Yeni Babil Devleti
D
Elam Devleti
E
Eski Babil Devleti
Soru 9

Mezopotamya sanatının önemli eserlerinden olan Akbabalar Steli'ni aşağıdaki krallardan hangisi yaptırmıştır?

A
Eannatum
B
Ur-Nanşe
C
Urukagina
D
Lugalzaggezi
E
Mesilim
Soru 10

Eski Babil Devleti’ni yıkan Hitit kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
IV. Tudhaliya
B
I. Hattuşili
C
I. Şuppiluliuma
D
III. Hattuşili
E
I. Murşili
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’nın Protohistorik Dönemi olarak kabul edilir?

A
Samarra Kültürü
B
Yeni Assur Dönemi
C
Hassuna Kültürü
D
Uruk Dönemi
E
Halat Dönemi
Soru 12

Akkadlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sami kökenli bir topluluktur.
B
Urartu Devleti’ne son vermişlerdir.
C
Akkad Hanedanı’nın kurucusu Kral I. Sargon’dur.
D
Gutiler Akkadları yıkmışlar ve yönetimi ele geçirmişlerdir (i.Ö. 2150).
E
Ülkeyi merkezi sistem ile yönetmişlerdir.
Soru 13

Sümerlerin, Eski Mezopotamya’da mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balbal
B
Ziggurat
C
Terek
D
Mastaba
E
Kurgan
Soru 14

Mısır kültürünü benimseyen Hiksoslar'ın Doğu deltasında kurdukları başkentleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Luksor
B
Amarna
C
Teb
D
Karnak
E
Avaris
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Erken Devirde Eski Mısır’daki gelişmelerden biri değildir?

A
Mısır sanatı klasik biçimine kavuşmuştur.
B
Krallık modeli geliştirilmiştir.
C
Tarihte bilinen ilk grev yaşanmıştır.
D
Hiyeroglif yazısı geliştirilmiştir.
E
Mısır merkezî devlet yönetimi oluşturulmuştur.
Soru 16

Adını Aton'un Hizmetkarı anlamına gelen Eknaton olarak değiştiren Mısır firavunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merneptah
B
IV. Amenofis
C
II. Ramses
D
II. Mentuhotep
E
Hatşepsut
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mumyalama yapılırken kanopik vazolara konulan iç organlardan biri değildir?

A
Bağırsaklar
B
Akciğer
C
Karaciğer
D
Kalp
E
Mide
Soru 18

Büyük İskender’in ölümünden sonra Mısır’a hakim olan ve bir devlet kuran Büyük İskender’in generali aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Ptolemaios
B
Kassandros
C
Selevkos
D
Antipatros
E
Antigonos
Soru 19

Hiyeroglif işaretlerin kısaltılması ile ortaya çıkan, Mısır rahipleri ve kâtipler tarafından kayıt tutmak için kullanılan, hiyerogliflerin el yazısı hali olarak tanımlanabilecek Eski Mısır yazısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zapotek Yazı
B
Hiyeratik Yazı
C
Linear B Yazısı
D
Linear A Yazısı
E
Çivi Yazısı
Soru 20

Eski Mısır’da Yeni Krallık Dönemi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle baslar?

A
I. Ahmose’nin Hiksosları yenip Mısır’da siyasal birliği tekrar kurmasıyla
B
Mısır’da ilk kez büyük bir donanmanın oluşturulmasıyla
C
Bir kadın firavunun Mısır’ın başına geçmesiyle
D
Mısır’da Pers egemenliğinin son bulmasıyla
E
Büyük İskender’in Mısır’ı ele geçirmesiyle
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x