Uygur Türkçesi 2015-2016 Final Sınavı

Uygur Türkçesi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi çoğunluğunu Budist ve Maniheist Uygurların oluşturduğu eserlerin çevrildiği dillerden biri değildir?

A
Toharca
B
Çince
C
Ti betçe
D
Samoyedce
E
Soğdca
Soru 2

Buda vaazlarını içeren kitaplara ne ad verilir?

A
Dharma
B
Sutra
C
Jataka
D
Boddhisavat
E
Avadana
Soru 3

Kentü bilingey irinç.
Yukarıdaki cümlenin fiili aşağıdaki hangi zaman ile çekimlenmiştir?

A
Geniş zaman
B
Şimdiki zaman
C
Gelecek zaman
D
-miş’li geçmiş zaman
E
-di’li geçmiş zaman
Soru 4

Uygurca metinlerin ele alındığı ilk yayın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berliner Turfantexte
B
Türkiyat Mecmuası
C
Manichaica
D
Uigurica
E
Türkische Turfan-Texte
Soru 5

Uygur alfabesini çözümleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. v. Le Coq
B
R. R. Arat
C
A. v. Gabain
D
F. W. K. Müller
E
V. Bang
Soru 6

tek taluy ögüzke kirmişig tapladı
Yukarıdaki cümlede belirtme durum eki alan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
kirmişig
B
tek
C
ögüzke
D
taluy
E
tapladı
Soru 7

erksiz ıdur men
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bildirme eki kullanılmıştır.
B
Geniş zaman eki kullanılmıştır.
C
Durum eki kullanılmıştır.
D
Fiilden isim yapan ek kullanılmıştır.
E
Sıfat kullanılmıştır.
Soru 8

“merhametli” anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A
bağırsak
B
yıdlıg
C
külüşüg
D
amrançıg
E
basgukluk
Soru 9

Bu tamğa men tavğaç yeke-ning'ol.
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
iyelik eki kullanılarak türemiş fiil yapılmıştır.
B
Cümlede zamir bulunmaktadır.
C
Yüklemi isim olan bir cümledir.
D
Durum eki kullanılmıştır.
E
Özel isim kullanılmıştır.
Soru 10

Meni aklayur erti
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beni temizlerdi.
B
Benden hoşlanırdı.
C
Benden nefret ederdi.
D
Beni haklı çıkardı.
E
Bana sahip çıkardı.
Soru 11

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde isimden isim yapan yapım eki vardır?

A
kadaş
B
kuvrag
C
bitig
D
tanuk
E
adın
Soru 12

Küskü yıl sekiz-inc av sekiz viairmike
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
12
B
18
C
28
D
82
E
820
Soru 13

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ettirgenlik eki almamıştır?

A
tokıtıp
B
yarattı
C
tıntılar
D
turğurdı
E
ilitmez
Soru 14

Anta ötrü atlığ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin ağı barım kazğansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümlede kaç tane isim kullanılmıştır?

A
5
B
4
C
3
D
2
E
1
Soru 15

Anta ötrü atlığ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin ağı barım kazğansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümlede yer alan “atiığ yüzlüg” ifadesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
yüz atlılar
B
atlı ordu
C
ünvanlı ve önemli kişiler
D
atlı ve yayalar
E
atlı ve arabalılar
Soru 16

Anta ötrü atlığ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin ağı barım kazğansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Pekiştirme edatı kullanılmıştır.
B
Eşitlik durumu eki kullanılmıştır.
C
Yönelme durum eki kullanılmıştır.
D
Şart eki kullanılmıştır.
E
isimden fiil yapan ek kullanılmıştır.
Soru 17

Anta ötrü atlığ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin ağı barım kazğansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümlede yer alan ana fiil aşağıdaki zamanlardan hangisiyle çekimlenmiştir?

A
Geniş zaman
B
Gelecek zaman
C
Şimdiki zaman
D
Geçmiş zaman
E
Emir kipi
Soru 18

“kasınçıg” kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
kederli
B
kıskanç
C
yavuklu
D
düşmanca
E
kasıntı
Soru 19

Eski Uygurca transliterasyonu TYDW ‘VVM’DYM şeklinde olan sözcüklerin transkripsiyonu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
tise umadam
B
tidi ummadım
C
teydü ölmedim
D
tidi ömedim
E
tıdu umadım
Soru 20

Anı yoğuru usar siz içgerü balıkka kirgey siz.
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yardımcı fiil kullanılmıştır.
B
Şart cümlesidir.
C
Birden fazla durum eki kullanılmıştır.
D
Fiilden isim yapan yapım eki kullanılmıştır.
E
Bir fiilimsi kullanılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x