Uygur Türkçesi 2015-2016 Vize Sınavı

Uygur Türkçesi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uygur alfabesini çözümleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
R. R. Arat
B
A. v. Gabain
C
F. W. K. Müller
D
A. v. Le Coq
E
V. Bang
Soru 2

Maniheist çevrede yazılmış ve günah çıkartarak tövbe etmek üzerine hazırlanmış edebi eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
insani-sutra
B
Huastvanift
C
Maytrisudur
D
Suvarnaprabhasa
E
Sekiz Yükmek
Soru 3

Maniheist yazmalar arasında bulunan aşk konulu şiiriyle bilinen ilk Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bögü Kağan
B
Şıngko Seli Tutung
C
Kuanşi-im Pusar
D
Papamkara
E
Aprın Çor Tigin
Soru 4

Uygur yazı sistemine göre, “ö” veya “ü” ünlülerin yazılış şekli aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

A
vav + ye
B
elif + elif + vav
C
elif + ye
D
elif + vav + ye
E
elif + vav
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çoğunluğunu Budist ve Maniheist Uygurların oluşturduğu eserlerin çevrildiği dillerden biri değildir?

A
Çince
B
Ti betçe
C
Toharca
D
Soğdca
E
Samoyedce
Soru 6

Uygur Alfabesi tam olarak kaç harftir?

A
14
B
17
C
19
D
21
E
28
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “n” ağzında değişime uğrayan eklerden biri değildir?

A
Zarf-fiil eki
B
iyelik 1. ve 2. çoğul kişi eki
C
Belirtme durumu eki
D
Çıkma durum eki
E
Addan sıfat yapım eki
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Budist Uygurlara ait eserlerden biri değildir?

A
Kalyanamkara ve Papamkara
B
Kuan-şi-im Pusar
C
Amitabhasutra
D
Altun Yaruk
E
Uştmahlarnıng açuk yolı
Soru 9

Koço-Uygur Kağanlığı'nın hüküm sürdüğü yıllar aşağıdakilerden hangisidir?

A
630-680
B
640-840
C
640-1150
D
650-1250
E
840-1250
Soru 10

Uygurca metinlerin ele alındığı ilk yayın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiyat Mecmuası
B
Berliner Turfantexte
C
Türkische Turfan-Texte
D
Uigurica
E
Manichaica
Soru 11

Maniheizmi kabul eden Ötüken Uygur Kağanı aşağıdakilerin hangisidir?

A
Külüg Bilge Kağan
B
Tengri Kağan
C
Alp Bilge Kağan
D
Kutlug Bilge Kağan
E
Bögü Kağan
Soru 12

Budist Uygurlardan kalan Buda ve Boddhisavattların başından geçen olayların anlatıldığı öykülere ne ad verilir?

A
Abhidharma
B
Jataka
C
Vinaya
D
Sutra
E
Körünç
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Turfan ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan Uygurca yazmaların yer aldığı müzelerden biridir?

A
Metropolitan Museum
B
Tokyo National Museum
C
Tate Modern Museum
D
British Museum
E
L’ouvre Museum
Soru 14

Orhun ve Uygur Türkçesi arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Orhun Türkçesindeki b- ~ sesi söz içi /n/, /g/ olması durumunda, z sesine dönüşür.
B
Orhun Türkçesindeki palatal n sesi, Uygur Türkçesinde /n/ ve /y/ sesine dönüşür.
C
Orhun Türkçesindeki gelecek zaman ifadeleri farklı eklerle karşılanır.
D
Orhun Türkçesindeki ilgi durum eki -Ig ve -nlg iken Uygurcada sadece -nlg şeklindedir.
E
Orhun Türkçesindeki söz sonu Ibl Uygur Türkçesinde /w/ olmuştur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ötüken Uygur Kağanı’nın, Maniheizmi kabul etmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Halkın kültür seviyesinin yükselecek olması
B
Savaşçı bir halk olan tebaasından beklediği disiplini görmeyi ümit etmesi
C
Moğollara olan düşmanlığı sonlandırmak istemesi
D
Mani dininin bedene ve maddi şeylere nefretle bakması
E
Çinlilerin bu dinden nefret etmesi
Soru 16

Uygurca transliterasyonu ’WLTY TYNLYX L’RYX ’WYLWRWR T’RYSYN SWY’R olan cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Belirtme durum eki kullanılmıştır.
B
Sıfat fiil eki kullanılmıştır.
C
iyelik eki kullanılmıştır.
D
Zarf-fiil eki kullanılmıştır.
E
Ettirgenlik eki kullanılmıştır.
Soru 17

Uygurca transliterasyonu ”NYN ’WYZ ’YKYDVVR şeklinde olan sözcüklerin transkripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
anın özi igidür
B
eninüzekidür
C
anın öz igidür
D
enyen özi iyidür
E
anı öz ekidür
Soru 18

ertüngü buşuş-luğ kadğuluğ bolup ığlayu balık-ka kirdi.
Yukarıdaki cümlede kaç tane zarf-fiil eki vardır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 19

ertüngü buşuş-luğ kadğuluğ bolup ığlayu balık-ka kirdi.
Yukarıdaki cümlede yer alan geçen “buşuş-luğ kadğuluğ” sözcüklerinin Türkiye Türkçesindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
sıkıntı ve keder
B
boş ve katıklı
C
buluş ve keder
D
kederli ve kaygılı
E
boş ve üzüntülü
Soru 20

ertüngü buşuş-luğ kadğuluğ bolup ığlayu balık-ka kirdi.
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ismi niteleyen bir sıfat kullanılmıştır.
B
Fiilden isim yapım eki kullanılmıştır.
C
Yönelme durum eki kullanılmıştır.
D
Dönüşlülük eki kullanılmıştır.
E
Sıfat-fiil eki kullanılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x