Uygur Türkçesi 2016-2017 Final Sınavı

Uygur Türkçesi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüzde hâla çıkan ________ ’nin ilk sayısını 1971’de G. Hazai ve P. Zieme yayımlamışlardır.
Yukarıdaki boşluğu uygun şekilde dolduracak isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkische Turfan-Texte
B
Studien Altaicarum
C
Uigurica
D
Berliner Turfantexte
E
Manichaica
Soru 2

Maniheist yazmalar arasında bulunan aşk konulu şiiriyle bilinen ilk Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aprın Çor Tigin
B
Şıngko Seli Tutung
C
Kuanşi-im Pusar
D
Papamkara
E
Bögü Kağan
Soru 3

Yunt ud çokar koy lağzın ulatı tınlığlarığ ölürür
Yukarıdaki cümlede “sığır” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
koy
B
çokar
C
ud
D
yunt
E
lagzın
Soru 4

Soğd el yazısının ortaya çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Uygur Alfabesinin Doğu Türkistan’da yaşayan diğer Türklerce kullanılmaya başlandığı yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
VI. yüzyıl
B
VII. yüzyıl
C
VIII. yüzyıl
D
IX. yüzyıl
E
X. yüzyıl
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Budist Uygurlara ait eserlerden biri değildir?

A
Kalyanamkara ve Papamkara
B
Kuan-şi-im Pusar
C
Amitabhasutra
D
Altun Yaruk
E
Uştmahlarnıng açuk yolı
Soru 6

Le Cycle Turc des Douze Animaux (12 Hayvanlı Türk Takvimi) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chavannes
B
Thomsen
C
Pevtsov
D
Stein
E
Pelliot
Soru 7

kayu kün burkan kutın bulsar meni tıtmang
Yukarıdaki cümlede “iyelikten sonra gelen belirtme durumu eki” kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
kutın
B
meni
C
tıtmang
D
kayu
E
burkan
Soru 8

ol erser ertingü alp ada titir
Yukarıdaki cümlede ada kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
tehlike
B
ada
C
günah
D
adak
E
zorluk
Soru 9

oğlumın sizinge tutuzur men
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesine doğru olarak aktarılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oğlumu size tutturuyorum.
B
Oğlumu size esir veriyorum.
C
Oğlum için sizden özür diliyorum.
D
Oğlum şüphesiz size sadıktır.
E
Oğlumu size emanet ediyorum.
Soru 10

kata taluyka kirip bişer yüz erin barıp isen tükel kelmiş erti
Yukarıdaki cümlede kalıplaşmış zarf-fiil eki kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
tükel
B
isen
C
erin
D
kata
E
kirip
Soru 11

“Yoğuru usarsiz” ifadesinin ek ve köklerine doğru şekilde ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
yoğ+u-r-u us-ar-siz
B
yoğur-u u-sar-siz
C
yoğu-r-u usa-r+siz
D
yoğ-ur-u u-sar-siz
E
yo-ğ+u-r-u u-sar-siz
Soru 12

avıçka kamağ taplamış üçün yirçi boltı
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesine doğru olarak aktarılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avuçları kapalı olduğu için hissesini alamadı.
B
Yaşlı adamı herkes uygun gördüğü için kılavuz oldu.
C
Avucundaki kamayı yere sapladığı için pişman oldu.
D
Kalenin kapasım açtığından lanetlendi.
E
Ele avuca sığmadığı için öne çıktı.
Soru 13

“tanglayur” kelimesinin ek ve köklerine doğru şekilde ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
tang-lay-ur
B
tang-la-(y)ur
C
tan-gla-yur
D
tang-(ı)l+a-(y)ur
E
tang+la-(y)ur
Soru 14

satığçı erenler tirilip içgerü ötüg birdiler
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesine doğru olarak aktarılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Satıcılar derilip içeri geçtiler.
B
Savaşçı erler hep birlikte özür dilediler.
C
Tüccar kimseler toplanıp saraya müracaat ettiler.
D
Sadakacı erenler birleşip nafaka dağıttılar.
E
Satıcılar bir araya gelip borcu ödediler.
Soru 15

“Külüşügin” kelimesinin ek ve köklerine doğru olarak ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
kül-üş-üg-in
B
kül-(ü)ş-(ü)g+(i)n
C
külüş+(ü)g-in
D
kül-ü-ş-ü-g-(i)n
E
kü-lüş-(ü)g+(i)n
Soru 16

“Sabırla” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
seviglig
B
sere
C
serilip
D
sermelip
E
söki
Soru 17

“Yaşayur” kelimesinin ek ve köklerine doğru şekilde ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
yaş+a-yu-r
B
yaş-a-yur
C
yaşa-yur
D
yaş+a-(y)ur
E
yaş-ay-ur
Soru 18

Bu tamğa men tavğaç yeke-ning'ol.
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Özel isim kullanılmıştır.
B
Cümlede zamir bulunmaktadır.
C
Yüklemi isim olan bir cümledir.
D
Durum eki kullanılmıştır.
E
iyelik eki kullanılarak türemiş fiil yapılmıştır.
Soru 19

Küskü yıl sekiz-inç ay sekiz yigirmike
Yukarıdaki cümlede sekiz yigirmi kelimelerinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
12
B
18
C
28
D
82
E
820
Soru 20

baranas uluşta bir edgü alp yirçi suvçı bar erti
Yukarıdaki cümlede “rehber” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
alp
B
baranas
C
yirçi
D
suvçı
E
edgü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x