Uygur Türkçesi 2016-2017 Vize Sınavı

Uygur Türkçesi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Terisin soyar kan ügüz akıtar etin kanın satar anın öz igidür
Yukarıdaki cümlede 3. tekil kişi iyelik eki alan kelime sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 2

Uygur Türkçesinde ilgi hali eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
+ın
B
+nın
C
+nlg
D
+lg
E
+dın
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Turfan ve çevresinde yapılan kazıların kapsadığı belgelerden biri değildir?

A
Sanskrit
B
Soğd
C
Çin
D
Tohar
E
Tibet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi çoğunluğunu Budist ve Maniheist Uygurların oluşturduğu eserlerin çevrildiği dillerden biri değildir?

A
Toharca
B
Çince
C
Ti betçe
D
Samoyedce
E
Soğdca
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi F. W. K. Müller’in ölümünden önce yayımlanmış eserlerinden biridir?

A
Türkische Turfan-Texte V
B
Uigurica III
C
Uigurica IV
D
Türkische Turfan-Texte VI
E
Berliner Turfantexte
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Turfan ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan Uygurca yazmaların yer aldığı müzelerden biridir?

A
Tokyo National Museum
B
L’ouvre Museum
C
Tate Modern Museum
D
Metropolitan Museum
E
British Museum
Soru 7

Uygur Alfabesi tam olarak kaç harftir?

A
14
B
17
C
19
D
21
E
28
Soru 8

Ayınga munçulayu birip ağılıktakı ağı barım azkına kaltı
Yukarıdaki cümlede küçültme eki kullanılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
ağılıktakı
B
ayınga
C
munçulayu
D
azkına
E
barım
Soru 9

“Sekiz Yükmek” adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toharca’dan çevrilmiş bir körünç'tür.
B
Türkiye’de pek çok yazması vardır.
C
Radloffve Malov’la birlikte yayımlanmıştır.
D
Ş. Tekin, “Türk Lehçeleri Örnekleri l”de eserin bir kısmının günümüz Türkçesindeki karşılıklarını vermiştir.
E
Çince’den çevrilmiş uydurma bir sutra'dır.
Soru 10

Orhun Türkçesindeki -b-, -b’nin Uygur Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
-v-, -v
B
-m-, -m
C
-w-, -w
D
-p-,-p
E
-b-,-b
Soru 11

“kadğuluğ” sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
kaygılı
B
yaralı
C
ölümlü
D
yayılı
E
kırıcı
Soru 12

Türkische Turfan-Texte ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
V. Bang ve öğrencisi A. von Gabain tarafından çıkarılmıştır.
B
10. sayıdan sonra Berliner Turfantexte adıyla çıkarılmıştır.
C
Diğer adı Manichaica'dır.
D
Bu adla 1959’a dek yayımlanmıştır.
E
İlk sayısı 1929’da çıkmıştır.
Soru 13

'Yarlığka-' fiilinin ek ve köklerine doğru ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
yar-(ı)-l-(ı)-ğ+ka-
B
yarıl-ığ-ka-
C
yarı-l-(ı)ğ+ka-
D
yar+lığ+ka-
E
yarı+lığ+ka-
Soru 14

Budist Uygurlardan kalan Buda ve Boddhisavattların başından geçen olayların anlatıldığı öykülere ne ad verilir?

A
Jataka
B
Abhidharma
C
Sutra
D
Vinaya
E
Körünç
Soru 15

Tengrim yazukka tüşe teginmegey ertimiz
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesine tam ve doğru aktarımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanrım, günaha girmeyelim.
B
Efendim, kabahatli duruma düşmeyelim.
C
Efendim, suça bulaşmış olmayalım.
D
Efendim, çöllere düşüp heba olmayalım.
E
Tanrım, bize yazık günah olmasın.
Soru 16

Taşğaru ilinçüke atlanturdı erti
Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
turdı erti
B
erti
C
atlanturdı
D
atlanturdı erti
E
turdı
Soru 17

Uygurların Mani dinini benimsemeleri kısa zamanda özellikle aşağıdaki alanlardan hangisinde kendini göstermiştir?

A
Tarımla uğraşmak
B
içki yapmayı öğrenmek
C
Hayvansal gıdalar tüketmeyi bırakmak
D
Yerleşik hayata geçmek
E
Edebiyatla tanışmak
Soru 18

Moğolistan Türklerinin kurmuş olduğu ilk şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karabalsagun
B
Bay-Balık
C
Karaşehir
D
Beş-Balık
E
Orda Balık
Soru 19

'Negülük' kelimesinin ek ve köklerine doğru olarak ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
ne-gü+lük
B
neg-ü-lük
C
ne-g+(ü)l-ü+k
D
ne+gül+ük
E
ne+gü+lük
Soru 20

Huastvanift metni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Koço ve Dunhuang çevresinde bulunmuştur.
B
Metnin sadece Uygur nüshası dijital ortama aktarılmıştır.
C
Soğdca'dan çevrilmiş olabileceği sanılmaktadır.
D
Günah çıkartarak tövbe etmek için hazırlanmış metinlerdendir.
E
Eser üzerinde F. W. K. Müller’in pek çok çalışması vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x