Uygur Türkçesi 2017-2018 Final Sınavı

Uygur Türkçesi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günümüzde de baskısına devam edilen ________ adlı eserin ilk sayısını 1971’de G. Hazai ve P. Zieme yayımlamıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Türkische Turfan-Texte
B
Studien Altaicarum
C
Uigurica
D
Manichaica
E
Berliner Turfantexte
Soru 2

Budist Uygurlardan kalan Buda ve Boddhisavattların başından geçen olayların anlatıldığı öykülere ne ad verilir?

A
Abhidharma
B
Körünç
C
Sutra
D
Vinaya
E
Jataka
Soru 3

Toḳıyur kelimesinin ek ve köklerine doğru olarak ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toḳ-ı-(y)-ur
B
Toḳıy-ur
C
To-ḳı-yur
D
Toḳı-(y)-ur
E
Toḳı-yur
Soru 4

Satığçı erenler tirilip içgerü ötüg birdiler.
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüccar kimseler toplanıp saraya müracaat ettiler.
B
Savaşçı erler hep birlikte özür dilediler.
C
Satıcılar derilip içeri geçtiler.
D
Satıcılar bir araya gelip borcu ödediler.
E
Sadakacı erenler birleşip nafaka dağıttılar.
Soru 5

Tek taluy ögüzke kirmişig tapladı.
Yukarıdaki cümlede belirtme durum eki alan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taluy
B
Tek
C
Tapladı
D
Kirmişig
E
Ögüzke
Soru 6

Eski Uygurca transliterasyonu ‘WL ‘WYDWN
X’NKY X’N PW ‘WYTWK S’V ‘YŞYDYP N’NK
KYKYNC PYRW ‘WM’DY şeklinde olan
cümlede kaç tane zarf-fiil almış sözcük bulunmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 7

Eski Uygurca transliterasyonu TYDW ‘WM’DYM şeklinde olan sözcüklerin transkripsiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tidi ömedim
B
Tidi ummadım
C
Teydü ölmedim
D
Tise umadam
E
Tıdu umadım
Soru 8

erksiz ıdur men
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Durum eki kullanılmıştır.
B
Sıfat kullanılmıştır.
C
Bildirme eki kullanılmıştır.
D
Geniş zaman eki kullanılmıştır.
E
Fiilden isim yapan ek kullanılmıştır.
Soru 9

Anta ötrü atlıġ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin aġı barım ḳazġansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümlede yer alan “atiığ yüzlüg” ifadesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atlı ve arabalılar
B
Atlı ve yayalar
C
Atlı ordu
D
Yüz atlılar
E
Unvanlı ve önemli kişiler
Soru 10

Anta ötrü atlıġ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin aġı barım ḳazġansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümlede yer alan ana fiil aşağıdaki zamanlardan hangisiyle çekimlenmiştir?

A
Geçmiş zaman
B
Şimdiki zaman
C
Gelecek zaman
D
Emir kipi
E
Geniş zaman
Soru 11

Anta ötrü atlıġ yüzlüg-ke inçe tip ayıttı neçükin aġı barım ḳazġansar üküş bolur.
Yukarıdaki cümle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Pekiştirme edatı kullanılmıştır.
B
isimden fiil yapan ek kullanılmıştır.
C
Eşitlik durumu eki kullanılmıştır.
D
Şart eki kullanılmıştır.
E
Yönelme durum eki kullanılmıştır.
Soru 12

Biş yüz erennin͡g aşı suvı kölüki takı ne kergekin alku tüketi birip uzatıp öntürdi.
Yukarıdaki cümlede çekim eki alan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kölüki
B
Tüketi
C
Uzatıp
D
Takı
E
Alku
Soru 13

Biş yüz erennin͡g aşı suvı kölüki takı ne kergekin alku tüketi birip uzatıp öntürdi.
Yukarıdaki cümlede kaç tane iyelik eki kullanılmıştır?

A
5
B
4
C
3
D
2
E
1
Soru 14

Biş yüz erennin͡g aşı suvı kölüki takı ne kergekin alku tüketi birip uzatıp öntürdi.
Yukarıdaki cümlede yer alan “uzatıp öntür-” ifadesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teslim etmek
B
Çekip çıkarmak
C
Yola koyup uğurlamak
D
Gönderip çağırmak
E
Uzatıp vermek
Soru 15

Kemi tutuzup yantru ıdtı.
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gemiye tutunup kurtuldu.
B
Gemisini onarıp oraya gönderdi.
C
Gemiyi emanet ederek geri gönderdi.
D
Gemiyi batırıp sulara gömdü.
E
Gemiyle yola çıkıp yanlarına yaklaştı.
Soru 16

Kökerip turur körkle tağta.
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gökyüzüne çıkan dumanlı dağda.
B
Göğerip giden köklü fidanda.
C
Göğerip duran güzel dağlarda.
D
Köklenen güzel fidanda
E
Yeşillenen geniş ovada.
Soru 17

“Sabırla” kelimesinin Uygur Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermelip
B
Söki
C
Serilip
D
Sere
E
Seviglig
Soru 18

Le Cycle Turc des Douze Animaux (12 Hayvanlı Türk Takvimi) adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stein
B
Pevtsov
C
Chavannes
D
Thomsen
E
Pelliot
Soru 19

“Merhametli” kelimesinin Uygur Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Basġuḳluḳ
B
Baġırsaḳ
C
Külüşüg
D
Amrançıġ
E
Yıdlıg
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi 12 Hayvanlı Türk Takvimi'nde yer alan yıl isimlerinden biri değildir?

A
Toyın
B
Ud
C
Luu
D
Biçin
E
Yunt
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x