Uygur Türkçesi 2018-2019 Final Sınavı

Uygur Türkçesi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Yazuḳ” sözcüğünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı ağıdakilerden hangisidir?

A
Günah
B
Zavallı
C
Yazılı
D
Yaralı
E
Yazık
Soru 2

Uygurca metinlerin ele alındığı ilk yayın aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manichaica
B
Uigurica
C
Türkische Turfan-Texte
D
Türkiyat Mecmuası
E
Berliner Turfantexte
Soru 3

Uygur dili vesikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sayılı mezar taşlarından ibarettir.
B
Bu vesikalar arasında Budist yapıtlar sayıca azdır.
C
Geniş sahalara yayılmış bir kültürün vesikalarıdır.
D
Bu vesikalar arasında Maniheist yapıtlar sayıca fazladır.
E
7 yüzyıldan başlayarak takip edilebilir.
Soru 4

Taşğaru ilinçüke atlanturdı erti
Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
turdı
B
atlanturdı
C
erti
D
turdı erti
E
atlanturdı erti
Soru 5

Uygur Türkçesinde ilgi hali eki aşağıdakilerden hangisidir?

A
+Iŋ
B
+nın
C
+nIŋ
D
+dın
E
+ın
Soru 6

Türkische Turfan-Texte ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
V. Bang ve öğrencisi A. von Gabain tarafından çıkarılmıştır.
B
Bu adla 1959’a dek yayımlanmıştır.
C
İlk sayısı 1929’da çıkmıştır.
D
10 sayıdan sonra Berliner Turfantexte adıyla çıkarılmıştır.
E
Diğer adı Manichaica'dır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde zarf-fiil eki yoktur?

A
Yitip
B
Tükegüçe
C
Munçulayu
D
Yıngak
E
Yantru
Soru 8

Kazġanç nen͡g tarıġ tarımakda edgü yok
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazanç konusunda tarla ekip biçmekten iyisi yoktur.
B
Koyun ve at beslenirse, yıldan yıla sayıları artar.
C
Kazanç, doğuya ve batıya mal satmakla olur.
D
Kızıp, atıyla yüz savaşçıyı geri püskürttü.
E
Türlü türlü kazanç yollarını söyleyiverdiler.
Soru 9

Busanman͡g kelimesinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hazırlanmayınız.
B
Beklemeyiniz.
C
Tutmayınız.
D
Tasalanmayınız.
E
Açmayınız.
Soru 10

Asıġ tusu kılu umaġay men
Yukarıdaki cümlenin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zarar vermeyeceğime söz veririm.
B
Faydalı ve yararlı olamayacağım.
C
Faydalı ve yararlı olmayı umuyorum.
D
Faydalı ve yararlı olup olamayacağımı bilemiyorum.
E
Faydalı ve yararlı olacağım.
Soru 11

Sevgili kelimesinin Uygur Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kata
B
Ögük
C
Ülüglüg
D
Asıg
E
Tükel
Soru 12

Kirigseyür men kelimesinin ek ve köklerine ayrılmış hali aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Kir- (i)g+se-yür men
B
Kirig-se-yür men
C
Kirig+se-(y)ür men
D
Kir-(i)g+se-(y)ür men
E
Kir- ig+se-(y)ür men
Soru 13

inçip sekiz on yaşayur karı erti
Yukarıdaki cümlede yer alan sayının Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
80
B
68
C
30
D
18
E
8
Soru 14

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde isimden fiil yapım eki yoktur?

A
Tokıtıp
B
Sıktayu
C
Solap
D
Neglük
E
Aklayur
Soru 15

Kayu kün burkan kutın bulsar meni tıtman͡g
Yukarıdaki cümlede yer alan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutın
B
Kayu
C
Tıtman͡g
D
Burkan
E
Meni
Soru 16

Birkiye kelimesinin ek ve köklerine ayrılmış hali aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Bir-ki-ye
B
Bir+ki+ye
C
Bir-ki+(y)e
D
Bir-kiye
E
Bir+kiye
Soru 17

Bağırsak kelimesinin Türkiye
Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kokulu
B
Sevgili
C
Merhametli
D
Kaygılı
E
Terbiyeli
Soru 18

Olar üskinde birtim tanuḳ in͡ge, tanuḳ ḳara toyın
Yukarıdaki cümlede “huzur” anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birtim
B
Kara toyın
C
Üsk
D
Olar
E
Tanuk
Soru 19

ilk Türk şairi olarak bilinen ________ ’in Türk lirik şiirinin ilk ve en eski örneği olarak gösterilen aşk konulu bir şiiri vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Aprın Çor Tigin
B
Küli Çor Tigin
C
Küsen Çor Tigin
D
Yulug Tigin
E
Köl Tigin
Soru 20

“Yakış-” fiilinin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serpilmek
B
Söyleşmek
C
Sataşmak
D
Sarılmak
E
Yaklaşmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x