Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birimler arasında özellik farklarının matematiksel olarak belirlendiği değişken türüne ne ad verilir?

A
Tam sayılı değişken
B
Aralıklı ölçümlendirilmiş değişken
C
Sıra gösteren değişken
D
İkili değişken
E
Nominal değişken
Soru 2

Minimum değeri 140, maksimum değeri 350 olan bir değişkenin, 230 değerini enk-enb normalleştirme yöntemine göre dönüşüm sonucu kaçtır?

A
0,43
B
0,27
C
0,15
D
-0,27
E
-0,43
2 numaralı soru için açıklama 
enk-enb normalleştirmesi şu şekilde hesaplanır:(x-enk değer)/(enb değer- enk değer) Buna göre 230 değeri için normalleştirme sonucu bulunan değer= (230-140)/(350-140)=0,43
Soru 3

Toplanan ham veri diğer bir deyişle işlenmemiş verinin veri madenciliğinde analize hazır duruma getirilmesi amacıyla yapılan işlemler bütününe aşağıdakilerden hangi ad verilir?

A
Veri Derleme
B
Veri Oluşturma
C
Veri Toplama
D
Veri Hazırlama
E
Veri Depolama
Soru 4

Bir ürünle ilgili olarak; Çok kötü=0, Kötü=1, Orta=2, İyi=3, ve Çok iyi=4, Mükemmel=5 olmak üzere değerlendirilme yapılmıştır ve sırasıyla Orta ve Mükemmel olarak iki ürün tespit edilmiştir.
Buna göre bu iki ürün arasındaki uzaklık değerinin [0,1] aralığındaki ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
0,1
B
0,2
C
0,4
D
0,5
E
0,6
Soru 5

n sayıda birim ve p sayıda değişken ile çalışılırken birimler yada değişkenler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için kullanılan genel bir uzaklık ölçüsüdür.”
Yukarıda tanımı yapılan uzaklık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Levinstein Uzaklığı
B
Öklid uzaklığı
C
Minkowski uzaklığı
D
Karl Pearson uzaklığı
E
kullback leibler uzaklığı
5 numaralı soru için açıklama 
Minkowski Uzaklığı, n sayıda birim ve p sayıda değişken ile çalışılırken birimler yada değişkenler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için kullanılan genel bir uzaklık ölçüsüdür.
Soru 6

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ek kütüphanelerin güncellenmesi için yapılması gereken işlem doğru bir biçimde verilmiştir?

A
“Packages” menüsü “update packages”
B
“update packages”
C
update- ek kütüphane
D
file-update
E
view-update
6 numaralı soru için açıklama 
“Packages” menüsü “update packages” yardımıyla kütüphanelerde meydana gelen değişimler güncellenebilir.
Soru 7

I. Yatay düzlem veri modeli
II. Hiyerarşik veri modeli
III. Perseptron veri modeli
IV. Ağ veri modeli
Yukarıdakilerden hangileri ilk veri modellerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
Yalnız III
7 numaralı soru için açıklama 
Zaman içinde giderek büyüyen veri tabanlarının organizasyonu, düzenlenmesi ve yönetimi de doğal olarak zorlaşmıştır. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek amacıyla ise veri modelleme kavramı ortaya atılmıştır. İlk veri modelleri; Hiyerarşik Veri Modeli ve Ağ Veri Modeli olarak adlandırılan basit veri modelleridir.
Soru 8

I. Felsefe
II. Ekonomi
III. İstatistik
IV. Görselleştirme
Yukarıdakilerden hangileri veri madenciliğine etki eden disiplinlerdendir?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve IV
E
Yalnız III
8 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliğine doğrudan etki eden disiplinler istatistik, makine öğrenimi, görselleştirme, veri tabanı sistemleri ve örüntü tanımadır.
Soru 9

I. Büyük miktarda veri içerisinden anlamlı ve yararlı ilişki kurallarını ortaya çıkarmak
II. Elde edilen bilgi ile kâr sağlamak
III. Veriler arasındaki örüntüleri ve ilişkileri keşfetmek
IV. Topluma faydalı olacak verileri ortaya koyabilmek
Yukarıdakilerden hangileri veri madenciliğinin tanımını oluşturan özelliklerdendir?

A
I ve IV
B
II ve III
C
I ve III
D
III ve IV
E
Yalnız IV
Soru 10

Ahmet'in yöneylem dersinden aldığı not 65 ve karar kuramı dersinden aldığı not 80 iken Mehmet'in aldığı notlar sırasıyla 50 ve 90'dır. Ayrıca yöneylem dersi varyansı ve karar kuramı dersi varyansı olduğu varsayıldığında
Ahmet ile Mehmet arasındaki Karl Pearson uzaklığı kaçtır?

A
2,75
B
3,97
C
4,53
D
0,85
E
3,28
Soru 11

Ahmet'in yöneylem dersinden aldığı not 65 ve karar kuramı dersinden aldığı not 80 iken Mehmet'in aldığı notlar sırasıyla 50 ve 90'dır.
Buna göre Ahmet ve Mehmet arasındaki Manhattan uzaklığı kaçtır?

A
15
B
35
C
25
D
45
E
40
Soru 12

Minkowski uzaklığı, n sayıda birim ve p sayıda değişken ile çalışılırken birimler yada değişkenler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için kullanılan genel bir uzaklık ölçüsüdür. Minkowski uzaklığı Lλ norm olarak da bilinir. λ=2 olarak alınırsa hangi uzaklığa dönüşür?

A
Öklid Uzaklığı
B
Korelasyon Uzaklığı
C
Mahalanobis Uzaklığı
D
Jaccard Benzerlik Uzaklığı
E
Basit Eşleştirme Uzaklığı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir değişkenin karekökünü hesaplamada kullanılan komuttur?

A
qwer
B
bhyt
C
sqrt
D
matrix
E
khgd
Soru 14

Veritabanlarında bilgi keşif sürecinde en fazla zaman alan aşama hangisidir?

A
Amacın tanımlanması
B
Modelin kurulması ve değerlendirilmesi
C
Veriler üzerinde ön işlemlerin yapılması
D
Modelin kullanılması ve yorumlanması
E
Modelin İzlenmesi
14 numaralı soru için açıklama 
Açıklama: Veriler üzerinde yapılan ön işlemler, veri tabanlarında bilgi keşfi sürecinin en fazla zaman alan aşamasıdır.
Soru 15

Verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş haline ne ad verilir?

A
Kümeleme
B
Veri Bankası
C
İstatistik
D
Enformasyon
E
Veri Düzeneği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi veritabanlarında bilgi keşif sürecinde izlenmesi gereken temel aşamalardan birisi olan; veriler üzerinde yapılan ön işlemlerin aşamalarından birisi değildir?

A
Verilerin toplanması ve birleştirilmesi
B
Verilerin ortak havuzdan çekilmesi
C
Kayıp veriler için işlem yapılması
D
Verilerdeki gürültünün temizlenmesi
E
Verilerin yeniden yapılandırılması
Soru 17

Veri toplama sürecinde yanlış araçların kullanması, veri girişinde hataların yapılması ve veri toplama aşamasında sorulara eksik cevap verilmesi sonucu ortaya çıkan veriye ne ad verilir?

A
İşlenmiş veri
B
Depolanmış veri
C
Dönüştürülmüş veri
D
Normalizasyonu yapılmış veri
E
Kayıp veri
17 numaralı soru için açıklama 
Kayıp veri, veritabanlarındaki kayıtlarda eksik olan verilerdir. Veri toplamada yanlış araçların kullanılması, veri girişinde hata yapılması yada veri toplama aşamasında sorulara eksik cevap verilmesi bu nedenlerden bazılarıdır.
Soru 18

R yazılımında müdür müdür müdür ifadesini bir fonksiyonla oluşturmak istediğimizde aşağıdaki fonksiyonların hangisini kullanabiliriz?

A
sqrt(müdür,3)
B
sort(müdür,3)
C
rep(müdür,3)
D
seq(müdür,3)
E
matrix(müdür)
18 numaralı soru için açıklama 
Belirli bir düzene sahip verilerin oluşturulması için rep() fonksiyonu kullanılır. rep(müdür) fonksiyonunun girilmesi durumunda; müdür müdür müdür ifadesi oluşturulur.
Soru 19

İşletmelerde iç veri kaynakları ile dış veri kaynaklarının birleştirilmesi ve düzenlenmesi ile oluşturulmuş, üzerinde veri madenciliği işlemlerinin gerçekleştirileceği veriyi sağlar ifadesi seçeneklerden hangisinin tanımıdır?

A
Veritabanı
B
Veritabanı sistemleri
C
Veri işleme
D
Makine öğrenmesi
E
Veri ambarı
Soru 20

İşletmelerde iç veri kaynakları ile dış veri kaynaklarının birleştirilmesi ve düzenlenmesi ile oluşturulmuş, üzerinde veri madenciliği işlemlerinin gerçekleştirileceği veriyi sağlayan daha geniş ve özel veritabanlarına verilen isimdir.
Yukarıda tanım hangi kavramı anlatmaktadır?

A
Veri ambarı
B
Veri madenciliği
C
Veri tabanı
D
Veri yönetimi
E
Veri girişi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x