Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Verilerin yeniden yapılandırılması başlığı altında gerçekleştirilen ve farklı değerlerdeki verilerin 0,0-1,0 gibi aralıklardaki değerlerle temsil edilmesi olarak tanımlanan işleme ne ad verilir?

A
Verilerin azaltılması
B
Verilerin normalizasyonu
C
Verilerin kümelenmesi
D
Verilerin sınıflandırılması
E
Verilerin dönüştürülmesi
Soru 2

Seçilen kayıtlara ait ortalama ve toplam değer gibi özet bilgilere ulaşmak için aşağıdakilerden hangisinin kullanımı yeterlidir?

A
SQL
B
OLAP
C
Kümeleme
D
Zaman serisi analizi
E
Bayes sınıflandırması
Soru 3

Aşağıdaki veri madenciliğinde kullanılan modellerden hangisi tanımlayıcı modeller başlığı altında yer alır?

A
Genetik algoritmalar
B
Sıra örüntü analizi
C
Bayes sınıflandırması
D
Karar ağaçları
E
Zaman serisi analizi
Soru 4

__________ çeşitli analiz araçlarını kullanarak veriler arasındaki örüntü ve ilişkileri keşfederek, bunları doğru tahminler yapmak için kullanan süreci ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Veri madenciliği
B
Kümeleme
C
Görselleştirme
D
Makine öğrenimi
E
Veri dönüştürme
Soru 5

Veritabanından alınan bir kayıtta doğum tarihi 1992 olan bir kişi için bu değer 1092 olarak kaydedilmiş ise bu veri genel olarak nasıl nitelendirilir?

A
işlevsiz veri
B
Kayıp veri
C
Eksik veri
D
Gürültülü veri
E
Uyumsuz veri
Soru 6

R yazılımında kütüphaneler içinde yer alan fonksiyonların bilgisini veren menü seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Help
B
Html Help
C
Mise
D
Packages
E
Install Packages(s)
Soru 7

R Console’da bir değişkenin gözlem değerlerini (y) vektöre dönüştürmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
>y= 1,2,3
B
vector y(1,2,3)
C
>vector(y)=1,2,3
D
y=vector(c:1;2;3)
E
>y<-c(1,2,3)
Soru 8

“Eşit değildir” ifadesinin R Console’daki mantık operatörü karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
<>
B
<=>
C
><
D
*
E
! =
Soru 9

R Console’da 12 ve 85 sayılarının toplama işlemini yapan komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
>85+12
B
>TOPLAMA 85, 12
C
>TOPLA 85; 12
D
>ADD(85,12)
E
a->(85+12)<7
Soru 10

R yazılımında değişkenlerin virgülle ayrıldığı dosyalardan veri okutma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
print
B
read.csv()
C
write(x)
D
read.fxy(y)
E
read.fwf()
Soru 11

Akademik unvanların en üstten aşağıya doğru sıralanmasının örnek verilebileceği temel değişken tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamsayılı değiken
B
isimsel değişken
C
Sıra gösteren değişken
D
Aralıklı ölçeklendirilmiş değişken
E
Oranlı ölçümlendirilmiş değişken
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi veri dönüşümünde verilerin veri madenciliği için uygun formlara dönüştürülmesi işlemlerinden biri değildir?

A
Genelleme
B
Düzeltme
C
Bir araya getirme
D
Güncelleme
E
Normalleştirme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi veri hazırlama sürecindeki aşamalardan biri değildir?

A
Veri dönüştürme
B
Veri temizleme
C
Veri birleştirme
D
Problemin belirlenmesi
E
Veri indirgeme
Soru 14

I. Bölmeleme
II. Kümeleme
III. Regresyon
Yukarıdakilerden hangileri verideki gürültünün belirlenip giderilmesi için kullanılan yöntemlerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 15

Hakkında bilgi edinilmek istenen canlı, cansız varlıklar veya olayların sahip oldukları ve birbirinden ayırt edilmesine yardımcı olan değişkenler veri madenciliğinde bir veri setinin sunumunda kullanılan tablo gösteriminde sütunlarda yer alır ve ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Nitelik
B
Değişken
C
Nesne
D
Özellik
E
Ölçme
Soru 16

İki değişken arasındaki korelasyon uzaklık değeri dxy = 0,85 olarak elde edilmiş ise bu iki değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı kaçtır?

A
0,70
B
0,15
C
0
D
-0,15
E
-0,70
Soru 17

Öklid uzaklığının değişkenin varyansına oranlanması ile elde edilen ve standartlaştırılmış öklid uzaklığı olarak da bilinen uzaklık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahalanobis Uzaklığı
B
Minkovvski Uzaklığı
C
Kari Pearson Uzaklığı
D
Manhattan Uzaklığı
E
Jaccard Uzaklığı
Soru 18

[0,1] kapalı aralığında hesaplanmış d=0,32 uzaklık değeri için benzerlik değeri kaçtır?

A
0,68
B
0,60
C
0,48
D
0,40
E
0,32
Soru 19


Tabloya göre, Matematik ve İstatistik arasındaki basit eşleştirme katsayısı değeri kaçtır?

A
0,11
B
0,22
C
0,33
D
0,44
E
0,55
Soru 20


Tabloya göre, Matematik ve İstatistik arasındaki Binary Öklid uzaklığının değeri kaçtır?

A
2,15
B
2,30
C
2,45
D
3,15
E
3,20
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (18 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,83. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x