Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

MS SQL’de program arayüzünü kullanmak yerine komut yazarak işlem yapmak için kullanılması gereken bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Execute
B
Nesne tarayıcısı
C
SQL sorgu penceresi
D
Databases
E
Debug
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi T-SQL’de değişken isimlendirirken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

A
Değişken isimleri $ semabolü ile başlayabilir.
B
Değişken isimlerinde x, w, q gibi yabancı karakterler bulunmamalıdır.
C
Değişken isimlerinin ilk karakteri rakam ile başlar.
D
Değişken iki kelimeden oluşuyorsa aralarında boşluk bırakılmalıdır.
E
Değişken isimlerinde küçük veya büyük harf kullanımı fark etmez.
Soru 3

T-SQL’de tanımlanmış bir sayısal değişkenin değerini ekrana yazdırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
DECLARE
B
PRINT
C
SET
D
VARCHAR
E
INT
3 numaralı soru için açıklama 
Değişkenlere atanan değerleri ekranda göröntölemek için PRINT (veya SELECT) komutu kullanılabilir.
Soru 4

IF (@Sayi>0)PRINT ‘Pozitif sayı.’ELSE IF (@Sayi=0)PRINT ‘Sıfır.’ELSEPRINT ‘Negatif
sayı.’
Yukarıdaki kodlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Ekrana değeri 0’dan büyük, 0’a eşit ve 0’dan küçük değişkenleri yazdırır.
B
Sayi değişkenine 0’dan büyük, 0’a eşit ve 0’dan küçük değerler atar.
C
Sayi değişkeninin değeri 0’dan büyükse ekrana “Pozitif sayı.”, 0’a eşitse “Sıfır.”, hiçbiri değilse “Negatif sayı.” yazdırır.
D
Sayi değişkenin değerini Pozitif, Negatif ve Sıfır olarak değiştirir.
E
Pozitif sayılar için ekrana “0’dan büyük”, negatif sayılar için “0’dan küçük” ve Sıfır sayısı için “0” yazdırır.
4 numaralı soru için açıklama 
IF ya da Türkçe karşılığı ile “EĞER” koşul yapısı programlamada oldukça yaygın olarak kullanılır. Belirli koşullar sağlandığı takdirde gerçekleştirmesi istenen işlemler için kullanılır. Bu durumda verilen kodlardaki ilk koşul Sayi değişkeninin 0’dan büyük olması durumudur. Bu durum doğru ise ekrana “Pozitif sayı.” yazdırır. İlk koşul ifadesi doğru değilse ikinci koşul ifadesi yani sayının 0’a eşit olup olmadığı kontrol edilir. Bu koşul doğru ise ekrana “Sıfır.” yazdırır. Bu koşul da doğru değilse ekrana “Negatif sayı.” yazdırır.
Soru 5

Bir tabloda işlem yapılırken diğer tablolardaki verilerin birbirleriyle uyum içinde olmasının sağlanmasıdır. Tanımlanabilir ve Prosedürel olmak üzere iki çeşidi vardır.
Verilen bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A
Veri uyumluluğu
B
Veri tutarlılığı
C
Kısıtlayıcı
D
Tetikleyici
E
Veri bütünlüğü
Soru 6

Bir veritabanında sütunun özelliği DEFAULT kodu ile belirlendiğine göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Tetikleyici kullanılmıştır.
B
Birincil anahtar kısıtlayıcı kullanılmıştır.
C
Kontrol kısıtlayıcısı kullanılmıştır.
D
Tekil alan kısıtlayıcısı kullanılmıştır.
E
Varsayılan kısıtlayıcı kullanılmıştır.
Soru 7

Tablolarda “Tekil Alan Kısıtlayıcısı” aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A
CONSTRAINT Tak_Bolumler_Bolum_No PRIMARY (Bolum_No)
B
CONSTRAINT Tak_Bolumler_Bolum_No PRIMARY KEY (Bolum_No)
C
CONSTRAINT Tak_Bolumler_Bolum_No CHECK (Bolum_No)
D
CONSTRAINT Tak_Bolumler_Bolum_No REFERENCES (Bolum_No)
E
CONSTRAINT Tak_Bolumler_Bolum_No UNIQUE (Bolum_No)
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Veri Tanımlama Dili” komutlarındandır?

A
CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
B
SELECT, DELETE, INSERT
C
GRANT, DENY, REVOKE
D
FOR, DO WHILE, INTEGER
E
IF, WHILE, STRING
8 numaralı soru için açıklama 
SELECT, DELETE, INSERT veri işleme dilidir. GRANT, DENY, REVOKE veri kontrol dilidir. FOR, DO WHILE, IF, WHILE programlama dili komutlarıdır. INTEGER ve STRING değişken türleridir.
Soru 9

Yazılımların diğer yazılımlar tarafından kullanılmasına olanak sağlayan fonksiyonlar ve tanımları içeren bir yapıya ne ad verilir?

A
ODBC
B
JDBC
C
NET
D
VTYS
E
API
Soru 10

SQL Server 2014 Express kurulum dosyalarının güncel sürümü aşağıdaki yükleme sayfalarından hangisinden indirilmeli?

A
SQLA Express yükleme sayfası
B
MS SQL Express yükleme sayfası
C
MSQL Express yükleme sayfası
D
MySQL Express yükleme sayfası
E
MS Express yükleme sayfası
10 numaralı soru için açıklama 
İnternet bağlantısının değişmesi ya da yeni sürümlerin çıkması durumunda Microsoft web sayfasından MS SQL Express yükleme sayfasına ulaşmanız gerekecektir.
Soru 11

MS SQL Express kurulum adımlarından yeni bir kurulum için “Kurulum Tipi”nde hangisi seçilmesi gerekiyor?

A
Add features to an existing instance of SQL Server 2014
B
New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation
C
Perform a new installation of SQL Server 2014
D
New Mysql Server installation
E
Add ne features to Mysql Server
Soru 12

Veri tabanında “NOT NULL” aşağıdakilerden neyi ifade eder?

A
Mutlaka bir değerin olması
B
Değer sıfır
C
Sıfırdan farklı
D
Sıfır ile karşılaştırma
E
Sıfırıncı bilgi
12 numaralı soru için açıklama 
Eğer herhangi bir alan için mutlaka değer olması isteniyorsa alan tanımlama devamında “NOT NULL” un olması gerekir.
Soru 13

T-SQL de değişken tanımlama komutu aşağıdakilerden hangisindedir?

A
INSERT @Bolum No INT;
B
SET @Bolum No INT;
C
SELECT @Bolum No INT;
D
PRINT @Bolum No INT;
E
DECLARE @Bolum No INT;
Soru 14

T-SQL’de döngüler aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

A
BEGIN…END
B
FOR…NEXT
C
IF…ELSE
D
CASE…END
E
DECLARE
Soru 15

GOTO komutu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
GOTO komutu ile kod içerisinde belirlenen bir etikete direkt geçiş yapılıp bu etiketten sonra devam edilir.
B
GOTO komutu ile bu komuttan sonra gelen ifadeler göz ardı edilerek bir sonraki adımdan döngü devam eder
C
GOTO komutu ile döngüden çıkmayı sağlar.
D
GOTO komutu ile bir koşulun sağlanması durumunda belirlenen komut bloğununu tekrar eden bir yapıdır
E
GOTO komutu ile birden fazla koşulun kontrol edilmesi gerektiğinde kolay kullanım sağlayan bir akış kontrolü komutudur.
Soru 16

FETCH FIRS komutu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Bir sonraki kayda gider
B
Bir önceki kayda gider
C
Son kayda gider
D
İlk kayda gider
E
Ortadaki kayda gider
16 numaralı soru için açıklama 
FETCH NEXT bir sonraki, FETCH PRIOR bir önceki, FETCH LAST en son kayda gider, Ortadaki kayda giden bir komut yok. FETCH FIRST ilk kayda gider.
Soru 17

‘Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC-) uygulamalarını sistem tablolarındaki değişimlerinden izole etmek için kullanılmaktadır.’
Yukarıdaki kullanım amacı hangi saklı yordama aittir?

A
Değişen Veri Yakalama Saklı Yordamları
B
İmleç Saklı Yordamları
C
Katalog Saklı Yordamları
D
Veritabanı Motoru Saklı Yordamları
E
Veritabanı E-mail Saklı Yordamı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tetikleyicilerin kullanılma amaçlarından biri değildir?

A
Satırların tekilliğini sağlamak için birincil anahtar üretmek
B
Otomatik olarak rapor üretmek, e-posta atmak
C
Veritabanına erişimleri ve değişiklikleri takip etmek
D
Veritabanı bütünlüğünü sağlamak
E
İlişkili tablolardaki bütünlük için yabancıl anahtar üretmek
18 numaralı soru için açıklama 
Tetikleyicilerin kullanım amaçları; Satırların tekilliğini sağlamak için birincil anahtar üretmek, Veritabanına erişimleri ve değişiklikleri takip etmek, Veritabanının üretmiş olduğu standart hata mesajlarının dışında bir hata mesajı üretmek, Otomatik olarak rapor üretmek, e-posta atmak, Karmaşık iş kurallarını düzenlemek, Veritabanı bütünlüğünü sağlamak olarak sıralanabilir.
Soru 19

T-SQL’de değişken isimlendirme kuralları ile ilgili hangisi doğrudur?
I. Değişkenler Türkçe karakter ve boşluk içermez
II. Değişken isimleri ilk karakteri harf ile başlayıp harf, rakam ve alt çizgi (_) ile devam edebilir.
III. Değişken isimlerinde küçük veya büyük harf kullanımı fark eder.

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II
D
I, III
E
II, III
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ile değişkenlere değer ataması yapabiliriz?

A
DECLARE
B
SELECT
C
PRINT
D
INSERT
E
UPDATE
20 numaralı soru için açıklama 
Değişkenlere SET ya da SELECT ifadeleri kullanılarak değer ataması yapabiliriz.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x