Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veritabanı yönetim sistemlerinde kullanıcı ihtiyaçlarına göre verinin farklı şekillerde görüntülenmesini sağlayan yapılara ne ad verilir?

A
Alan
B
Görünüm
C
Yordam
D
Tablo
E
Sorgu
Soru 2

I. DDL olarak kısaltılan yapısal sorgu dilini kullanırlar.
II. Veri girdi ve çıktısına odaklanılan bildirim dili kullanırlar.
III. Veri girmek ve değiştirmek için veri işleme dili sağlarlar.
Yukarıdakilerden hangileri veritabanı sistemleri ile ilgili doğru ifadelerdendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 3

Veritabanı tablosu oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
InsertTable
B
Def Table
C
Add Tabble
D
Create Table
E
Alter Table
Soru 4

Veritabanı yönetim sistemi kurulum aşamasında yetkilendirme seçeneğinin olduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veritabanı motoru yapılandırması
B
Özellik seçimi
C
Sunucu yapılandırma
D
Lisanslama
E
Oluşum yapılandırması
Soru 5

Bir tabloda aynı değerlerin farklı satırlarda yer almaması için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tetikleyici
B
Birincil anahtar
C
Yabancı anahtar
D
indeks
E
Saklı yordam
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi TSQL dilinde hata denetimi ile ilgili terimlerden biri değildir?

A
FETCH
B
@@ERROR
C
TRY
D
CATCH
E
ERROR_LINE()
Soru 7

TSQL dilinde veri kümelerinin satırları arasında birer birer ilerlemeyi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Goto
B
Cursor
C
Declare
D
Case
E
While
Soru 8

Declare @a int Declare @b int Set @a=0
Set @b=0 WHİLE @a<5 BEGIN
Set @b=@a+@b Set @a=@a+1 END Print @b
Yukarıdaki kodun çalışması sonucunda ekrana yazdırılacak değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
0
B
4
C
5
D
10
E
15
Soru 9

Birden fazla koşulun kontrol edilmesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılır?

A
Case
B
Cursor
C
Goto
D
For
E
Try
Soru 10

TSQL dilinde program kodlarına açıklama eklemek için kullanılan sembol aşağıdakilerden hangisidir?

A
'
B
@
C
#
D
E
-
Soru 11

Create Function Islev1(@a int ,@b int) Returns int as
Begin
declare @c int IF @a>@b set @c=@a+@b Else
set @c=@b-@a Return @c+@b+@a End
Yukarıdaki komutla oluşturulmuş bir fonksiyon Select dbo.lslev1(4,5)
parametreleri ile çalıştırıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisini döndürür?

A
-1
B
9
C
10
D
14
E
18
Soru 12

Veritabanı ve veritabanı nesneleri hakkında bilgi döndüren sistem fonksiyon grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kümeleme
B
imleç
C
Metaveri
D
Yapılandırma
E
Güvenlik
Soru 13

SUM() fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kümeleme fonksiyonudur.
B
Çalıştırıldığında bir tablo veri türü ile döner.
C
Sadece saklı yordam içinde kullanılabilir.
D
Ortalama hesaplamada kullanılır.
E
Tarih-zaman fonksiyonudur.
Soru 14

Veritabanlarında tekrarlı işlemler için oluşturulan komut kümeleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tablo
B
Birincil Anahtar
C
Saklı Yordam
D
Kısıtlayıcı
E
indeks
Soru 15

Saklı yordamların çalıştırılması için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Run
B
Create
C
Proc
D
Exec
E
Make
Soru 16

ALTER TABLE Tablol ADD CONSTRAINT
Contl Unique(Alan1)
Yukarıdaki komutu gerçekleştiren kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kontrol Kısıtlayıcısı
B
Yabancı Anahtar Kısıtlayıcısı
C
Varsayılan Kısıtlayıcı
D
Birincil Alan Kısıtlayıcısı
E
Tekil Alan Kısıtlayıcısı
Soru 17

Tetikleyici türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Delete, Drop, Select
B
Insert, Update, Select
C
Alter, Create, Drop
D
Update, Insert, Alter
E
Insert, Delete, Update
Soru 18

Mevcut bir tetikleyicinin düzenlenmesi için kullanılması gereken komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
CREATE TRIGGER
B
ALTER TRIGGER
C
EDIT TRIGGER
D
MODIFY TRIGGER
E
UPDATE TRIGGER
Soru 19

Veritabanı içinden veya dışından gelen olaylara otomatik olarak tepki üreten veritabanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilişkisel
B
Tutarlı
C
Etkileşimli
D
Atomik
E
Aktif
Soru 20

Tablonun bir sütunundaki değerin diğer tablolardaki değerlerle denetlenmesini sağlayan kısıtlayıcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varsayılan Kısıtlayıcı
B
Birincil Anahtar
C
Yabancı Anahtar
D
Tekil Alan Kısıtlayıcısı
E
Kontrol Kısıtlayıcısı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,20. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x