Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Veritabanlarında tekrarlı işlemler için oluşturulan komut kümeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Birden fazla tablo içinde işlem yapamaz.
B
Kullanıcıların izni yoksa bile bu komut kümelerini çalıştırabilirler.
C
Bu komut kümeleri modüler yazılım mimarisi oluşturmaya katkı sağlar.
D
Bu komut kümelerini kullanmak ağ yoğunluğunu Çalışma hızları düşüktür.
E
-----
1 numaralı soru için açıklama 
Saklı yordam; belirli bir görevi yerine getirmek için tasarlanmış, sunucu üzerinde tutulan, birden fazla tablo üzerinde işlem yapabilen, program içinden farklı parametreler ile çağrılarak kullanılabilen SQL tabanlı komut kümesidir. Modüler yazılım mimarisi oluşturmaya da önemli bir katkı sağlar. Bu sayede farklı kullanıcıların da aynı modülü kullanma imkânı olur. Kullanıcıların saklı yordama erişimi yetki iznine bağlanabilir. İzne sahip değilse doğrudan saklı yordamı çalıştıramazlar. Diğer bir yönüyle istemci tarafından birçok satıra sahip SQL komutunun sunucuya gitmesindense, sadece saklı yordamın adının sunucuya gitmesi, ağ yoğunluğunu azaltır. Ayrıca saklı yordamlar oldukça hızlı çalışırlar.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlar ile saklı yordamların arasındaki farklardan biridir?

A
Saklı yordamda fonksiyonlar çağrılamazken, fonksiyon içinde saklı yordam çağrılabilir.
B
Saklı yordam mutlaka bir değer döndürülürken, fonksiyon değer döndürmeyebilir.
C
Saklı yordamlarda veri işleme komutları çalıştırılamazken fonksiyonlarında bu işlemler yapılabilir.
D
Saklı yordamlar derlenmiş olarak veritabanında tutulurken, fonksiyonlar çalışma zamanında derlenir ve çalıştırılır.
E
Saklı yordam içinde TRY CATCH yapısı ile hata ayıklama opsiyonu yoktur, fonksiyonlar içinde bu opsiyon vardır.
2 numaralı soru için açıklama 
Fonksiyonlarının genel yapısı saklı yordamlara benzemekle beraber aralarında aşağıdaki farklar vardır: - Saklı yordamda fonksiyonlar çağrılabilirken, fonksiyon içinde saklı yordam çağrılamaz. - Kullanıcı tanımlı fonksiyon mutlaka bir tablo veya sayılı değer döndürmelidir. Saklı yordamların mutlaka değer döndürmeleri gerekmez.- Saklı yordamlarda veri işleme (INSERT/UPDATE/DELETE ) komutları çalıştırılabilirken kullanıcı fonksiyonlarında bu işlemler yapılamaz.- Saklı yordam içinde TRY CATCH yapısı ile hata ayıklama opsiyonu varken, fonksiyonlar içinde bu opsiyon yoktur.- Saklı yordam içinde hareket yönetimi varken, fonksiyon içinde bu mümkün değildir.- Saklı yordamlar derlenmiş olarak veritabanında tutulurken, fonksiyonlar çalışma zamanında derlenir ve çalıştırılır.
Soru 3

Veritabanı ve veritabanı nesneleri üzerinde bilgi döndüren; Object Id (Nesne numarası), Object Name (Nesne Adı) vb. fonksiyonlar hangi grupta yer almaktadır?

A
Tarih ve zaman fonksiyonları
B
Yapılandırma fonksiyonları
C
Kümeleme fonksiyonları
D
Dizgi fonksiyonları
E
Metaveri fonksiyonları
3 numaralı soru için açıklama 
Sistem fonksiyonları kümeleme, yapılandırma, imleç, tarih ve zaman, matematiksel, güvenlik, dizgi, istatistiksel fonksiyonlar olmak üzere çeşitli gruplara ayrılırlar. Veritabanı ve veritabanı nesneleri üzerinde bilgi döndüren; Object Id (Nesne numarası), Object Name (Nesne Adı) vb. fonksiyonlar metaveri fonksiyonları içinde yer almaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerde hangisi matematiksel bir fonksiyondur?

A
Getdate
B
Abs
C
Month
D
Object_Name
E
Reverse
4 numaralı soru için açıklama 
Getdate ve Month tarih ve zaman fonksiyonları, Object_Name metaveri fonsiyonları, Reverse dizgi fonksiyonlarındandır. Girdi değerlerine bağlı nümerik değer döndüren bir fonksiyon olan Abs ise matematiksel bir fonksiyondur.
Soru 5

Diğer SQL fonksiyonlar gibi oluşturulmayan, NET platformunda yeni bir sınıf oluşturarak SQL server yazılım kodları ile birleştirilmesi gereken fonksiyon grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kümeleme fonksiyonları
B
Sayıl değerli fonksiyonlar
C
Güvenlik fonksiyonları
D
Tablo değerli fonksiyonlar
E
Yapılandırma fonksiyonları
5 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcı tanımlı fonksiyonların sık kullanılmayan türüdür. Sistem fonksiyonları altında bulunan MIN(), MAX(), AVG(), SUM() vb. fonksiyonlar bu tip fonksiyonlara örnektir. Ancak sistem fonksiyonları altında bulunan kümeleme fonksiyonları, ihtiyaç olan bir işlem için yeterli değil ise kullanıcı tanımlı fonksiyon tanımlanır. Kümeleme fonksiyonları diğer SQL fonksiyonlar gibi oluşturulmazlar. NET platformunda yeni bir sınıf oluşturarak SQL server yazılım kodları ile birleştirilmesi gerekir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Satislar tablosundan veril slime işlemi gerçekleştirir?

A
DELETE FROM Satislar WHERE Fiyat<@urunFiyati
B
DELETE FROM Satisları WHERE Fiyat<@urunFiyati
C
UPDATE FROM Satislar WHERE Fiyat<@urunFiyati
D
SİL FROM Satislar WHERE Fiyat<@urunFiyati
E
SELECT FROM Satislar WHERE Fiyat<@urunFiyati
6 numaralı soru için açıklama 
Delete komutu slime işlemi gerçeklştirir. “DELETE FROM Satislar WHERE Fiyat<@urunFiyati” Satislar tablosundan veril slime işlemi gerçekleştirir.
Soru 7

Veritabanlarında bulunan fonksiyon türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
kullanıcı tanımlı ve sistem fonksiyonu
B
sistem ve genişletilmiş fonksiyon
C
yerel ve genel fonksiyon
D
yerel tanımlı ve sistem fonksiyonu
E
kullanıcı tanımlı ve genişletilmiş fonksiyon
7 numaralı soru için açıklama 
VTYS yazılımlarında fonksiyonlar (functions) kullanıcı tanımlı ve sistem fonksiyonu olmak üzere iki türdür.
Soru 8

Saklı yordam için gerekli sorguyu yardımcı kullanarak oluşturma için aşağıdakilerden hangi kısayol kullanılır?

A
Ctrl+Shift+Q
B
Alt+Shift+R
C
Ctrl+Shift+R
D
Ctrl+Alt+Q
E
Alt+Shift+Q
8 numaralı soru için açıklama 
Saklı yordam için gerekli sorguyu yardımcı kullanarak oluşturma için “Design Query in Editor” seçilir ya da Ctrl+Shift+Q kısayol tuşu kullanılır
Soru 9

Yordamları düzenlemek için kullanılan komutlar aşağıdakilerden hangi komut ile başlamalıdır?

A
UPDATE PROCEDURE
B
CHANGE PROCEDURE
C
DROP PROCEDURE
D
ALTER PROCEDURE
E
EDIT PROCEDURE
9 numaralı soru için açıklama 
Yordamları düzenlemek için ALTER PROCEDURE komutu kullanılmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aktif veritabanlarının otomatik olarak gerçekleştirdiği eylem ve tepkilerden biri değildir?

A
Veri bütünlüğünün sağlanması
B
Kullanıcının sorgulama yapmasını beklemesi
C
Türetilmiş verilerin korunması
D
Sistemdeki ani değişikliklere uyum sağlaması
E
Verilere erişim ve değişimlerin izlenmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Aktif veritabanı sistemlerinde, otomatik olarak gerçeklenmesi istenen eylem veya tepkiler bir koşula bağlanır. Eğer koşul gerçeklenirse sorgulamaya gerek kalmadan veritabanı sistemi kendisine tanımlanan eylem veya tepkiyi otomatik olarak gerçekler. Bu tür eylem veya tepkilere veritabanındaki kayıtların bütünlülüğünün sağlanması, verilere erişim ve değişimlerin incelenmesi, türetilmiş verilerin korunması, sürüm geçmişlerinin izlenmesi, sistemde ortaya çıkabilecek ani değişikliklere kolayca uyum sağlayabilmek en basit örneklerdir.
Soru 11

Aşağıda verilen işlemlerden hangisinde alınacak tedbirler veri tabanına en fazla yük getiren yöntemdir?

A
Saklı yordamlar
B
Ekleme
C
Birincil anahtar kısıtlayıcı
D
Kurallar/Varsayılanalar
E
Güncelleme
11 numaralı soru için açıklama 
Veri bütünlüğü sağlama yöntemleri fonksiyonellik açısından sıralandığında en üstte program/saklı yordam, sonra tetikleyiciler, daha sonra kurallar varsayılanlar, en son da kısıtlayıcılar bulunmaktadır. Saklı yordamlar en fonksiyonel veri bütünlüğü sağlama aşaması olsa da veri tabanına en çok yük getiren yöntemdir.
Soru 12

Tanımlanabilir veri bütünlüğü esaslarına göre aşağıdakilerden hangisi satır bütünlüğünü sağlamak için kullanılabilecek tekniklerden biridir?

A
Kontrol kısıtlayıcısı
B
Tekil alan kısıtlayıcısı
C
Varsayılan kısıtlayıcı
D
Yabancı anahtar kısıtlayıcı
E
Kurallar
12 numaralı soru için açıklama 
Tanımlanabilir veri bütünlüğü sağlama esasları ve bunları sağlamak için kullanılabilecek teknikler şunlardır: Satır bütünlüğü: Birincil anahtar kısıtlayıcı, tekil alan kısıtlayıcısı - Sütun bütünlüğü: Kontrol kısıtlayıcısı, varsayılan kısıtlayıcı, kurallar, varsayılanlar - Referanssal kısıtlayıcı: Yabancı anahtar kısıtlayıcı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tetikleyici kullanma amaçlarından biridir?

A
Veritabanına erişimleri ve değişiklikleri takip etmek
B
Hatalı giriş yapılmasını engellemek
C
Tanımlanabilir veri bütünlüğünü sağlamak
D
Bir satıra daha önce girilmemiş değerler girilmesini sağlamak
E
Bir satıra veri girişi yapılmadan geçilmesini engellemek
13 numaralı soru için açıklama 
Tetikleyici kullanma amaçları aşağıdaki gibidir: - Satırların tekilliğini sağlamak için birincil anahtar üretmek - Veri tabanına erişimleri ve değişiklikleri takip etmek - Veritabanının üretmiş olduğu standart hata mesajlarının dışında bir hata mesajı üretmek - Otomatik olarak rapor üretmek, e-posta atmak - Karmaşık iş kurallarını düzenlemek - Veritabanı bütünlüğünü sağlamak.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Prosedürel Veri Bütünlüğü”ne girer?

A
Birincil anahtar kısıtlayıcı
B
Tekil alan kısıtlayıcısı
C
Kontrol kısıtlayıcı
D
Güncelleme
E
Yabancı anahtar kısıtlayıcı
14 numaralı soru için açıklama 
Birincil anahtar kısıtlayıcı, tekil alan kısıtlayıcııi, kontrol kısıtlayıcı ve yabancı anahtar kısıtlayıcısı tanımlanabilir veri bütünlüğüne girer. Güncelleme prosedürel veri bütünlününe aittir.
Soru 15

Tetikleyiciler ne amaçla kullanılmaktadır?

A
Tetikleyiciler genelde veritabanı bütünlüğünün sağlanması için kontrol mekanizmaları oluşturmak amacıyla kullanılırlar.
B
Tetikleyiciler tablo oluşumunun yapısal değişikliği için kullanılır.
C
Tetikleyiciler vetitabanında bulunan kayıtarın güvenliği için oluşturulur.
D
Tetikleyiciler amacı hatalı giriş yapılmasını engellemektir.
E
Tetikleyiciler genelde yapısal değişikliklerin doğru yönde gitmesini sağlamak için kullanılır.
15 numaralı soru için açıklama 
Tetikleyiciler genelde veritabanı bütünlüğünün sağlanması için kontrol mekanizmaları oluşturmak amacıyla kullanılırlar.
Soru 16

Veritabanı içinden veya dışından gelen olaylara oluşturulacak kurallar sayesinde otomatik olarak tepki üreten veritabanına aşağıdakilerden hangi ad verilir?

A
Etkin veritabanı
B
Baskın veritabanı
C
Aktif veritabanı
D
Otomatik veritabanı
E
Pasif veritabanı
16 numaralı soru için açıklama 
Veritabanı içinden veya dışından gelen olaylara oluşturulacak kurallar sayesinde otomatik olarak tepki üreten veritabanına aktif veritabanı denilmektedir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde veri bütünlüğü tipleri doğru olarak verilmiştir?

A
Yapısal ve Programsal
B
Paralel ve Seri
C
Dinamik ve Statik
D
Tanımlanabilir ve Prosedürel
E
Aktif ve Pasif
17 numaralı soru için açıklama 
Veri bütünlüğü; Tanımlanabilir Veri Bütünüğü ve Prosedürel(Programsal) Veri Bütünlüğü olarak iki tipe ayrılmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilir veri bütünlüğü tekniklerinden biri değildir?

A
Tekil alan kısıtlayıcısı
B
Saklı yordamlar
C
Kontrol kısıtlayıcısı
D
Kurallar
E
Varsayılanlar
18 numaralı soru için açıklama 
Saklı yordamlar, Prosedürel Veri bütünlüğü tekniğidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tetikleyicilerin kullanılma amaçlarından biri değildir?

A
Satırların tekilliğini sağlamak için birincil anahtar üretmek
B
Otomatik olarak rapor üretmek, e-posta atmak
C
Veritabanına erişimleri ve değişiklikleri takip etmek
D
Veritabanı bütünlüğünü sağlamak
E
İlişkili tablolardaki bütünlük için yabancıl anahtar üretmek
19 numaralı soru için açıklama 
Tetikleyicilerin kullanım amaçları; Satırların tekilliğini sağlamak için birincil anahtar üretmek, Veritabanına erişimleri ve değişiklikleri takip etmek, Veritabanının üretmiş olduğu standart hata mesajlarının dışında bir hata mesajı üretmek, Otomatik olarak rapor üretmek, e-posta atmak, Karmaşık iş kurallarını düzenlemek, Veritabanı bütünlüğünü sağlamak olarak sıralanabilir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x