Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Google web designer programında bileşenler paneli seçeneklerinden dokunma alanı seçeneğinin işlevi aşağıda verilenlerden hangisidir?

A
Tasarımımızı kaydırılabilir görüntüler dizisi olarak oluşturmamızı sağlar.
B
Tasarımımızda interaktif niteliğin devreye gireceği bir işaret alanı oluşturur.
C
Tasarımımıza interaktif bir hareketlilik kazandırır.
D
Tasarımımız ile ilgili telefon, mesaj iletişiminin gerçekleşmesini sağlar.
E
Tasarımımızda çeşitli şekil, boyut ve kombinasyonda kurgular yapar.
1 numaralı soru için açıklama 
Bileşenler panelinde bulunan dokunma alanı seçeneği tasarımınızda interaktif niteliğin devreye gireceği bir işaret alanı oluşturur.
Soru 2

I. Ağırlıklı olarak reklam, tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir programdır.
II. Pratik bir şekilde HTML5 reklamlarının grafik tasarımı, web tasarımı ve internette yayını gerçekleştirilebilir.
III. Ağırlıklı olarak banner tasarımına yöneliktir.
IV. Entegre bir programdır.
Yukarıdakilerden hangileri Google Web Designer programının özelliklerindendir?

A
I ve II
B
I, II, III
C
II, III, IV
D
III ve IV
E
Hepsi
2 numaralı soru için açıklama 
Google Web Designer programının işlevleri: - Google Web Designer çok işlevli bir programdır. - Google Web Designer programı ağırlıklı olarak reklam, tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir programdır. - Pratik bir şekilde HTML5 reklamlarının grafik tasarımı, web tasarımı ve internette yayını gerçekleştirilebilir. - Ağırlıklı olarak banner tasarımına yöneliktir. - Entegre bir programdır.
Soru 3

Google Web Designer programı kaç yılında piyasaya sürülmüştür?

A
2001
B
2008
C
2012
D
2013
E
2016
3 numaralı soru için açıklama 
“Google Web Designer” programı bunlardan biridir. Google tarafından 2013 yılında lanse edilen bu web uygulaması, çoklu işleve sahip entegre bir yapıya sahiptir.
Soru 4

Google Web Designer Programı içerisinde yer alan Araç çubuğu / Seçim Aracı’nın işlevi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Tasarımlamış olduğunuz görselin dış hat çizgilerini ayarlamanıza olanak sağlar.
B
Seçim aracında varsayılan konum stillerine ve varsayılan boyut stillerine göre tasarım ayarlamaları yapılabilir. Buna göre tasarladığımız bannerın biçim, konum ve boyutlarını istenildiği gibi şekillendirilebilmektedir.
C
Tasarımlanan çalışmanın renk ayarlarına müdahale etmeye yarayan bir araçtır.
D
Tasarım yaparken kullanılan bir görseli, araç çubuğundan 3 boyutlu olarak yerel ve genel bir düzlemde tanımlanmasını olanaklı hale getiren bir araçtır.
E
Tasarımlanan çalışma üzerinde u uygulanması planlanan görsel efektlerin seçimi için kullanılan bir araçtır.
4 numaralı soru için açıklama 
Seçim aracında varsayılan konum stillerine ve varsayılan boyut stillerine göre tasarım ayarlamaları yapılabilir. Buna göre tasarladığımız bannerın biçim, konum ve boyutlarını istediğimiz gibi şekillendirebiliriz.
Soru 5

Google Web Designer araç çubuğu üzerinde yer alan Etiket Aracının işlevi aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A
Etiket Araç çubuğundan resim, video gibi durağan ve hareketli görseller ve diğer medya araçlarından alıntılar eklenebilir, renk konusunda değiştirme ve yorumlar yapılabilir.
B
Görsel öğeleri için efekt uygulamalarının ve ayarlamalarının yapıldığı bir araçtır.
C
Durağan görsellerin hareketlendirildiği, içeriğinde video yapımı için gerekli olan tüm araçların yer aldığı bir araçtır.
D
Seçim aracında varsayılan konum stillerine ve varsayılan boyut stillerine göre tasarım ayarlamaları yapılabilir. Buna göre tasarladığımız bannerın biçim, konum ve boyutlarını istenildiği gibi şekillendirilebilmektedir.
E
Tasarımın yapılırken kullanılan bir görseli, araç çubuğundan 3 boyutlu olarak yerel ve genel bir düzlemde tanımlanabilmektedir.
5 numaralı soru için açıklama 
Bu çoklu seçeneği kullanarak tasarım alanımızda yeni tasarım alanları oluşturabilir; bunlara araç çubuğundan resim, video gibi durağan ve hareketli görseller ve diğer medya araçlarından alıntılar ekleyebilir, renk konusunda değiştirme ve yorumlar yapabiliriz.
Soru 6

Google Web Designer araç çubuğu üzerinde yer alan El Aracının işlevi aiağıdakilerden seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A
El Aracı araç seçeneklerindeki el aracı tıklanarak, aracın boyutunda değişiklik yapılabilmektedir.
B
El Aracı araç seçeneklerindeki el aracı tıklanarak, görsel üzerinde yer alan formların şekilleri ile oynamalar yapılabilmektedir.
C
El Aracı araç seçeneklerindeki el aracı tıklanarak, görselin içerisinde tanımlı olan renklerin kolaylıkla seçilebilmesine ve ayrı katmanlara aktarılmasına olanak sağlamaktadır.
D
El Aracı araç seçeneklerindeki el aracı tıklanarak, görsel içerisinde yer alan fotografik görüntülerin tasarımlanan görüntülerden ayırt edilmesini kolaylaştıran bir araçtır.
E
El Aracı araç seçeneklerindeki el aracı tıklanarak, üzerinde çalışılan tasarımın çalışma alanındaki yerini değiştirilebilmektedir.
6 numaralı soru için açıklama 
El Aracı araç seçeneklerindeki el aracı tıklanarak, üzerinde çalıştığımız tasarımın çalışma alanındaki yerini değiştirebiliriz.
Soru 7

Google Web Designer programı içerisinde yer alan “Harita seçeneği” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir ifade ile açılanmıştır?

A
Tasarımda yer alan görseli diziyi 360° dönüşler ile izlenebilmektedir.
B
Görsel ya da kodlanmış tasarımı seslendirmeye yaramaktadır.
C
Tasarıma harita eklenebilir, konum belirtme özelliği kazandırılabilmektedir.
D
Tasarımın İnternet’te öngörülen diğer sitelerle bağlantılı hale gelmesini sağlar.
E
Tasarımın kaydırılabilir görüntüler dizisi olarak oluşturmasını mümkündür kılar.
7 numaralı soru için açıklama 
Tasarıma harita eklenmesini ve bu hariyanın konum belirtme özelliği ile aktif hale getirilmesini olanaklı hale getirmektedir.
Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Google Web Designer arayüz panelleri arasında yer almamaktadır?

A
Renk Paneli
B
Özellikler Paneli
C
CSS Duyarlı Paneli
D
Etkinlikler/Dinamikler Paneli
E
Filtre Paneli
8 numaralı soru için açıklama 
Filtre Paneli dışında yer alan seçeneklerde tanımlı olan ifadeler Google Web Designer programın içerisinde yer alan panellerdir.Filtre Paneli Adobe Photoshop içerisinde yer alan efekt bölümünü ifade etmektedir.
Soru 9

Google Web Designer'da hangi araçla tasarım için öngörülen tasarım formu ve buna ilişkin çizim alanı saptanır?

A
Kalem Aracı
B
Seçim Aracı
C
3D Nesne Döndürme Aracı
D
Etiket Aracı
E
3D Nesne Hareket Ettirme Aracı
9 numaralı soru için açıklama 
Kalem aracıyla tasarım için öngörülen tasarım formu ve buna ilişkin çizim alanı saptanır?
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi web site tasarımının temel ögesidir?

A
BANNER
B
MENU
C
ARAYÜZ
D
SLIDE
E
FOOTER
10 numaralı soru için açıklama 
Arayüz web tasarımın temel ögesidir.
Soru 11

Fotoğraf Manipülasyonu-Fotomontaj aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir ifade ile tanımlanmaktadır?

A
Elde edilen fotoğrafın hareketli görüntüye dönüştürülmesi işlemine denilmektedir.
B
Fotoğraf renk ayarları ile oynanması sonucu elde edilen görsele denilmektedir.
C
Özellikle fotoğraf üzerinde yapılan düzeltme, düzenleme ve değiştirme yolu ile yeni ürünlerin elde edilmesini olanaklı hale getiren bir yoldur.
D
Fotoğrafa uygulanan efektler ile elde edilen görsele verilen isimdir.
E
Fotoğrafın yazıcı ile elde edilen somut imajına verilen isimdir.
11 numaralı soru için açıklama 
Görsel veri niteliğinde olan, özellikle fotoğraflar üzerinde yapılan ve düzeltme – düzenleme – değiştirme yoluyla yeni ürünlerin elde edilebilmesine de imkân veren işlemler için kullanabileceğimiz genel bir kavramdır.
Soru 12

Photoshop programı kim tarafından hangi yılda geliştirilmiştir?

A
Thomas Knoll ve John Knoll tarafından 1987 yılında geliştirilmiştir.
B
SergeyBrin tarafından 1986 yılında geliştirilmiştir.
C
LarryPage tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir.
D
MiltonSirotta tarafından 1989 yılında geliştirilmiştir.
E
Thomas Lammirre tarafından 1982 yılında geliştirilmiştir.
12 numaralı soru için açıklama 
Adobe Photoshop programı (ünitede bundan sonra sadece Photoshop olarak anılacaktır), Adobe yazılım firması tarafından piyasaya sürülen ve yaygın bir şekilde kullanılan sayısal fotoğraf işleme programlarından birisidir. Photoshop 1987 yılında Thomas Knoll ve John Knoll tarafından geliştirilmiştir.
Soru 13

Çalışılan görsel üzerinde herhangi bir bölgeyi seçmeye yarayan araç aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A
Brush Tool (Fırça Aracı)
B
LassoTool (Kement Aracı)
C
MoveTool (Taşıma Aracı)
D
TypeTool (Harf Aracı)
E
ZoomTool (Yakınlaştırma/Uzaklaştırm aracı
13 numaralı soru için açıklama 
Lasso (Kement) aracı ile çalışılan görsel üzerinde yer alan herhangi bir bölge seçilebilmektedir.
Soru 14

Adobe Photoshop programı kaç yılında piyasaya sürülmüştür?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
14 numaralı soru için açıklama 
1987 yılında Thomas Knoll ve John Knoll tarafından geliştirilen ve 1988 yılında da lisansı Adobe firmasına satılan Photoshop, ilk ortaya çıkışından bu yana birçok farklı sürüm geçirmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Adobe Photoshop programının alternatiflerinden biri değildir?

A
GIMP
B
Adobe Illustrator
C
Affinity Pro
D
Pixlr
E
Paint Shop Pro
15 numaralı soru için açıklama 
Photoshop programı her ne kadar şu an için piyasanın hâkimi durumunda olsa da, tıpkı diğer görsel tasarım – düzenleme programlarında olduğu gibi alternatifleri olan bir programdır. Örneğin, 8. Ünitede bahsi geçen GIMP adlı ücretsiz program, özellikle Linux işletim sistemi kullanıcıları tarafından tercih edilen bir programdır. Bunun dışında Corel firması tarafından sunulan Paint Shop Pro programı da Photoshop alternatifi olarak kabul edilmektedir. Yine Affinity Photo, Pixlr, Photoscape gibi programlar da çeşitli alternatifler olarak kullanıcılara sunulan diğer programlardır. Adobe Illustrator vektör işleme programıdır.
Soru 16

Aşağıdaki araçlardan hangisi Adobe Photoshop programında aktif çalışma alanı üzerinde boyama işlemi gerçekleştirir gibi, üzerinden geçilen alanları çalışmanın ilk haline döndürmemizi sağlar?

A
History Brush Tool (Tarih Fırça Aracı)
B
Clone Stamp Tool (Klon Damga Aracı)
C
Spot Healing Brush (Nokta Düzeltme Aracı)
D
Eyedropper Tool (Damlalık Aracı)
E
Blur Tool (Bulanıklaştırma Aracı)
16 numaralı soru için açıklama 
History Brush Tool (Tarih Fırça Aracı): Bu araç ile aktif çalışmanız üzerinde boyama işlemi gerçekleştirir gibi, üzerinden geçilen alanları çalışmanın ilk haline (geri) dönüştürmeniz mümkündür. Clone Stamp Tool (Klon Damga Aracı): Bu araç, aktif çalışmada belirlenen bir bölümü, yine çalışmada yer alan uygun başka bir alana klonlayarak aktarmak ve bu şekilde rötuşlama yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Spot Healing Brush (Nokta Düzeltme Aracı): Genel olarak aktif çalışma ortamında rötuş yapmak adına kullanılan bu araç ile çalışmanın piksel – doku özellikleri izin verdiği sürece etkili bir şekilde nesneleri yok etmek mümkün olmaktadır. Eyedropper Tool (Damlalık Aracı) ile herhangi bir nesnenin herhangi bir noktasındaki rengi kullanmak üzere alabilirsiniz. Blur Tool (Bulanıklaştırma Aracı): Aktif çalışma ortamında ilgili alanlar üzerinde bulanıklık efekti uygulamak için kullanılabilmektedir.
Soru 17

Adobe Photoshop CC 2015 sürümünde kullanılan temel dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
SVG
B
CDR
C
PSD
D
PDF
E
BMP
17 numaralı soru için açıklama 
Adobe photoshop programının kendi doya formatı.PSD dir
Soru 18

Adobe Photoshop programında çalışma alanı üzerinde yapılabilecek temel sayısal işleme ve düzenleme araçlarının simgesel kısa yollarını barındıran ara yüz elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doküman penceresi
B
Araçlar paneli
C
Renklendirme penceresi
D
Kontrol paneli
E
Paneller alanı
18 numaralı soru için açıklama 
Photoshop programında araçlar paneli yardımıyla, aktif görsel/çalışma üzerinde yapılabilecek bütün sayısal işleme ve düzenleme işlemlerine yönelik araçlara ulaşılabilmektedir.
Soru 19

Aktif çalışma ortamındaki nesne veya nesnelerin düzenleme için daha pratik bir şekilde seçilmesini sağlayan araç hangisidir?

A
Move Tool
B
Rectangular Marquee Tool
C
Lasso Tool
D
Quick Selection Tool
E
Crop Tool
19 numaralı soru için açıklama 
6. Aktif çalışma ortamındaki nesne veya nesnelerin düzenleme için daha pratik bir şekilde seçilmesini sağlayan araç Quick Selection Tool (Hızlı Seçim Aracı)dır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi aktif görsele gürültü adı verilen unsurlar eklemek suretiyle efektler yaratmak için kullanılan bir filtre türüdür?

A
Blur
B
Distort
C
Noise
D
Pixelate
E
Render
20 numaralı soru için açıklama 
Noise aktif görsele gürültü adı verilen unsurlar eklemek için kullanılan bir filtre türüdür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x