Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Indesign programının genel çalışma arayüzü olan, Workspace (Genel Çalışma Alanı) bileşenlerinden biri değildir?

A
Application Bar
B
Create New
C
Tools Panel
D
Control Panel
E
Document Window
1 numaralı soru için açıklama 
Start Workspace’den (Başlangıç Çalışma Alanı) seçim yapıldıktan sonra, Indesign programının genel çalışma arayüzü olan, Workspace (Genel Çalışma Alanı) ekrana gelmektedir. Workspace kapsamında sunulan başlıca bileşenleri; Application Bar, Tools Panel, Control Panel, Document Window, Panels.
Soru 2

Aktif çalışmayla ilgili genel mizanpaj işlemleri menüdeki aşağıda hangi sıralama ile yapılmalıdır?

A
Application Bar/Interactive
B
Application Bar/Window
C
Application Bar/Layout
D
Application Bar/Page Transitions
E
Application Bar/Buttons and Forms
2 numaralı soru için açıklama 
Indesign ortamındaki tasarım süreçlerinin yanında mizanpaj odaklı işlemler de birinci dereceden öncelikli durumdadır. Aktif çalışmayla ilgili genel mizanpaj işlemleri Application Bar (Uygulama Çubuğu) üzerinde yer alan Layout (Mizanpaj / Düzen) menüsü altındaki seçeneklerle gerçekleştirilebilmektedir
Soru 3

Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanıldığı yayıncılık yaklaşımına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adobe
B
Masaüstü yayıncılık
C
Program
D
Bilgisayar
E
Baskı
3 numaralı soru için açıklama 
Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanması sırasında masa başında bilgisayarlardan yararlanıldığı yayıncılık yaklaşımına verilen isim, masaüstü yayıncılıktır.
Soru 4

Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanmasında sayısal ortamın (bilgisayar sistemlerinin) söz konusu olduğu ve yine ilgili materyalin sayısal ortama sunulduğu yayıncılık yaklaşımına verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Masaüstü yayıncılık
B
Program
C
Sayısal yayıncılık
D
Klasik yayıncılık
E
Bilgisayar
4 numaralı soru için açıklama 
Basılı materyallerin hazırlanması / tasarlanmasında sayısal ortamın (bilgisayar sistemlerinin) söz konusu olduğu ve yine ilgili materyalin sayısal ortama sunulduğu yayıncılık yaklaşımına verilen isim sayısal yayıncılıktır.
Soru 5

Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Indesign programı başlatıldıktan kısa bir süre sonra ekrana gelen, kullanıcının çalışma sürecine nasıl devam edeceğini belirleyebildiği bir alan / arayüzdür.
B
Indesign programı ortamında varsayılan olarak sol tarafta sunulan Tools Panel yardımıyla, sayfa tasarım ve düzenlemesine ilişkin bütün araçlara ulaşılabilmektedir.
C
Indesign ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar.
D
Indesign programı ortamında yeni bir çalışmaya başlamanızı sağlar.
E
Indesign programı ortamında masaüstü yayıncılık – sayısal yayıncılık odaklı sayfa tasarım ve düzenlemeleri için gereken her türlü özellik ve işlevin kullanıcılara sunulduğu alan / arayüzdür.
5 numaralı soru için açıklama 
Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) Indesign programı başlatıldıktan kısa bir süre sonra ekrana gelen, kullanıcının çalışma sürecine nasıl devam edeceğini belirleyebildiği bir alan / arayüzdür.
Soru 6

Yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı hangi formatta yapmamız gerekir?

A
EPUB
B
PNG
C
PDF
D
SWF
E
HTML
6 numaralı soru için açıklama 
Eğer yapacağınız çalışma, etkileşimli (interactive) bir Adobe Flash çalışması ise, sayısal yayınlamayı SWF formatında yapmamız gerekmektedir.
Soru 7

Indesign belgesinde söz konusu olan sınırlar içinde siyah çizgi ne anlama gelir?

A
Kenar boşluğu
B
Forma ve sayfa
C
Taşma payı
D
Bilgi
E
Sütun
7 numaralı soru için açıklama 
Indesign belgesinde söz konusu olan sınırlar içinde siyah çizgi, forma ve sayfa anlamına gelir.
Soru 8

Hangi araç ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istenilen noktalardan kesilebilir?

A
Free Transform Tool
B
Gradient Swacth Tool
C
Scissors Tool
D
Gradient Feather Tool
E
Note Tool
8 numaralı soru için açıklama 
Scissors aracı ile belge alanındaki çizgiler kapsamında oluşmuş yolları istenilen noktalardan kesilebilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, Indesign programının desteklediği dosya uzantıları içerisinde yeralmaz?

A
.INDD
B
.INDT
C
.MAX
D
.IDML
E
.SWF
9 numaralı soru için açıklama 
Indesign programı, öncelikli olarak kendi dosya uzantısı olan.INDD uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca şablon formatı olan.INDT ve önceki sürümlerine yönelik olarak.IDML uzantılarını da desteklemektedir. Ayrıca Indesign programı sayesinde,.SWF ve.EPUB gibi uzantılara sahip sayısal yayınlar da dışa aktarılabilmektedir..MAX 3DSMAX program uzantısıdır.
Soru 10

“Sayısal Yayınlama” nedemektir?

A
Yaptığınız Flash tabanlı çalışmanın nasıl göründüğünü ve çalıştığını görmek
B
Çalışmanızdaki sayfalar arasında animasyonlu geçişler
C
Çalışmanıza linkler (köprüler), zamanlamaya dayalı olaylar, madde – yer imleri gibi çeşitli unsurlar eklemek ve düzenlemek
D
Yayınınız içinde yer alan görsellerin çözünürlüğü, diğer içeriklerle olan konumları, kaliteleri gibi seçenekler
E
Temel olarak sayısal ortamda görüntülenip okunabilecek bir yayının, söz konusu ortamda oluşturulması / sunulması yaklaşımı
10 numaralı soru için açıklama 
Sayısal Yayınlama Temel olarak sayısal ortamda görüntülenip okunabilecek bir yayının, söz konusu ortamda oluşturulması / sunulması yaklaşımına sayısal yayınlama adı verilmektedir.
Soru 11

GEGL aracına ulaşmak için çalışmada aşağıdakilerden hangi sıra takip edilmelidir?

A
GIMP/Tools/Paths
B
GIMP/ Tools/GEGL Operation
C
GIMP/Tools/Measure
D
GIMP/Tools/Curves
E
GIMP/Tools/Posterize
11 numaralı soru için açıklama 
GEGL, kullanıcıların çeşitli şekillerde görüntü üretmesine olanak sağlar. Bunun için; Önce GIMP açılır, görüntü dosyası açılır, Tools (Araçlar) menüsü altında yer alan GEGL Operation komutu tıklanır.
Soru 12

Inkscape program arayüz penceresinin en altında aşağıda verilenlerden hangisi yer alır yer alır?

A
Çizim Kalemi
B
Satır Aralığı
C
Kesme Aracı
D
Döndürme Aracı
E
Renk Paleti
12 numaralı soru için açıklama 
Inkscape program arayüz penceresinin en altında renk paleti yer alır. Renk paleti ile nesne ve çizimler üzerinde renklendirme işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlem renk çarkı aracı ile de yapılabilir. Eğer kullanıcı renk kodlarını biliyorsa, renk çarkında istenilen tüm renkler kolaylıkla elde edilebilir.
Soru 13

‘Dijital kamera ve tarayıcı gibi girdi aygıtları ve ekran, yazıcı gibi çıktı aygıtları arasında renk uyumu sağlamak için ayrı ayrı aygıtların renk yeniden üretme özelliklerini tanımlayan bir veri dosyasıdır.’
Yukarıda ki tanımın kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ICC Profili
B
CMYK
C
GEGL
D
GIMP
E
EXIF
13 numaralı soru için açıklama 
ICC profili, dijital kamera ve tarayıcı gibi girdi aygıtları ve ekran, yazıcı gibi çıktı aygıtları arasında renk uyumu sağlamak için ayrı ayrı aygıtların renk yeniden üretme özelliklerini tanımlayan bir veri dosyasıdır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi UFRaw’ın tanımıdır?

A
Grafik tablet desteği mevcuttur.
B
Sayısal kameralardan alınan ham verileri okumak ve işlemek için kullanılan GIMP eklentisidir.
C
Hazır logo, desen, site tuşları ve reklam alanları oluşturabilmeye imkân tanır.
D
Görüntü işleme uygulamaları için geliştirilen, XML tabanlı bir programlama kütüphanesidir.
E
Varsayılan olarak, ön ve arka plan renklerini ve diğer araçları seçmek için kullanılan ikonları içerir.
14 numaralı soru için açıklama 
UFRaw, sayısal kameralardan alınan ham verileri okumak ve işlemek için kullanılan GIMP eklentisidir.
Soru 15

GIMP programı aşağıdaki formatlardan hangisini desteklemez?

A
TIFF
B
PNG
C
JPEF
D
TXT
E
PSD
15 numaralı soru için açıklama 
TXT bir metin formatıdır.
Soru 16

Html, css gibi web tasarımda kullanılan kodların her tarayıcı ile aynı uyum içerisinde çalışması için belirlenen kurallar olarak tanımlanan standart hangisidir?

A
W1C
B
W2C
C
W3C
D
W4C
E
W5C
16 numaralı soru için açıklama 
W3C (World Wide Web Consortium) açılımı Dünya Çapında Ağ Birliği anlamına gelmektedir.
Soru 17

Türkiye’de açık kaynak kodlu yazılımlar Bilgi Toplumu Stratejisi'nde hangi yıllar arasında yer almıştır?

A
2005–2010
B
2007–2010
C
2006–2010
D
2008–2010
E
2009–2010
17 numaralı soru için açıklama 
Açık kaynak kodlu yazılımlar Bilgi Toplumu Stratejisi'nde 2006 - 2010 yılları arasında yer almıştır.
Soru 18

Web Grafik Tasarımında Kullanılan GEGL’in açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
General Elektronic Graphics Library
B
Graphic Elektronic Geo Library
C
General Eco Library
D
Generic Graphics Library
E
Generic Easy Global Library
18 numaralı soru için açıklama 
GEGL (Generic Graphics Library), görüntü işleme uygulamaları için geliştirilen, XML tabanlı bir programlama kütüphanesidir. Asıl olarak GIMP için geliştirilmiş olup, yüksek bit derinliğine sahip görüntülerin desteklenmesini ve çok sayıda düzenlemenin yapılması amaçlanmıştır. GEGL, görüntülerin yüklenmesi ve saklanması, renklerin ayarlanması, farklı şekillerde filtreleme, görüntülerin dönüştürülmesi ve birleştirilmesi gibi işlemleri rahatlıkla yapabilmenizi sağlar. GEGL aynı zamanda yüksek bit derinliği olan görüntülerin, ICC profillerinin ve görüntü parçalarının paralel olarak işlenmesine de olanak tanır. Geleneksel görüntü işlemelerde iş akışı bitiminde nihai sonuç kaydedilirken, GEGL’de bütün iş akışı (bütün orijinal görüntüler, gerçekleş- tirilen işlemler, son çıktı vb.) kaydedilir. Bu sayede baştan sona tüm işlem adımları ve görseller için geriye dönük bilgiler alınabilir. Çok uzak olmayan bir gelecekte, GIMP’deki bir çok görüntü işleme görevlerinin yerine kullanılması beklenmektedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi, GEGL aracı içerisinden yer alan işlem seçeneklerinden birisi değildir?

A
Box-Blur
B
Color
C
Fill
D
Contrast-Curve
E
Tonemap
19 numaralı soru için açıklama 
Box-Blur, Color, Contrast-Curve, Tonemap GEGL aracı içerisinde yer alan işlem seçeneklerindendir. Fill ise, Photoshop programında kullanılan bir araçtır.
Soru 20

“INKSCAPE” nedir?

A
Printer Markasıdır
B
Çizim Programıdır
C
3D Programdır
D
Görsel Efekt Programıdır
E
Vektörel Tabanlı Web Sayfası Düzenleme Programıdır
20 numaralı soru için açıklama 
Vektör tabanlı çizimler yapılabilen açık kaynak kodlu yazılımlar içinde en çok tercih edilenlerden biri de Inkscape’dir. Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, Xara X gibi yazılımların birçok özelliğine sahiptir. Basitten karmaşığa farklı formatlarda şekiller ve grafikler üzerinde çalışmaya izin vermektedir. Bitmap resimler, fotoğraflar, vektörel grafikler, logo tasarımı, metin içeren resimler, web grafikleri, teknik çizimler gibi uygulamaları Inkscape ile rahatlıkla gerçekleştirmek mümkündür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x