Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yalnızca Web 3.0 ile mümkün olmuştur?

A
Bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurmaktadır.
B
Kullanıcı aktif değildir.
C
Kullanıcı kendi web alanını oluşturabilir.
D
Kullanıcı program veya dosya indirebilir.
E
Kullanıcı kendi web alanını kendi görsel zevkine göre şekillendirebilir.
1 numaralı soru için açıklama 
Web 3.0’da, bilgisayarlar kendi aralarında iletişim kurmaktadır. Kullanıcının bulmak istediği bilginin, bilgisayarlar tarafından anlamlandırılarak veri tabanlarında aranması, analiz edilmesi ve kullanıcının ihtiyacına göre şekillendirilip sunulması prensibi hakimdir. Bir başka ifadeyle, bizim için internette öğrenen akıllı robotların varlığından söz edebiliriz.
Soru 2

I. “Picture Part” kelimesinin kısaltmasından oluşmaktadır.
II. Resmin Parçası anlamına gelmektedir.
III. Ekrandaki görüntüleri oluşturan en küçük birimdir.
IV. Bir görselde renk bilgilerinin kaydedildiği yerdir.
Yukarıdakilerden hangileri piksele ait özelliklerdendir?

A
I, II
B
III, IV
C
I, II, III
D
II, III, IV
E
Hepsi
2 numaralı soru için açıklama 
Piksel, “Picture Element” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Resmin Parçası anlamına gelmektedir. Piksel için, ekrandaki görüntüleri oluşturan en küçük birim de denilebilir. Piksel, bir görselde renk bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi CMYK renk modunda bulunan renklerden biridir?

A
Kırmızı
B
Yeşil
C
Mavi
D
Beyaz
E
Camgöbeği Mavisi
3 numaralı soru için açıklama 
RGB modunda renkler; kırmızı, yeşil ve mavi renklerin karışımıyla, CMYK modunda ise; camgöbeği mavisi, magenta pembe, sarı ve siyah renklerin karışımıyla meydana gelmektedir.
Soru 4

Fotoğraf, resim, çizim, grafik gibi öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılması yoluyla oluşturulan yerleşim elemanı kullanım ilkesi hangisidir?

A
Ritim
B
Vurgu
C
Bütünlük
D
Denge
E
Doku
4 numaralı soru için açıklama 
Denge, fotoğraf, resim, çizim, grafik gibi öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılması (yerleştirilmesi) yoluyla oluşturulan yerleşim elemanı kullanım ilkesidir.
Soru 5

Web üzerinde doğrudan kullanılamayan daha çok logo, yazı içeren resimler, teknik ve hassasiyet gerektiren çizimlerde kullanılan grafik taban aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vektör Tabanlı Grafik Tasarım
B
Piksel Tabanlı Grafik Tasarım
C
Çizgi Tabanlı Grafik Tasarım
D
Doku Tabanlı Grafik Tasarım
E
Yazı Tabanlı Grafik Tasarım
5 numaralı soru için açıklama 
Vektör grafikler, farklı boyutlar ve farklı renklerde üretilmesi gereken çalışmalarda kullanmak için idealdir. İstenildiği kadar büyütülüp küçültülebilen görsellerin netliğinde, herhangi bir kalite kaybı yaşanmamaktadır. Bu nedenle vektör grafikler genelde logo, yazı içeren resimler, teknik ve hassasiyet gerektiren çizimler gibi çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dosya boyutu da vektör grafiklerde piksel grafiklere oranla daha düşüktür. Ayrıca vektör grafikler gerektiğinde bitmap haline kolaylıkla getirilebilir. Web üzerinde çalışabilmek için bitmap dönüşümüne ihtiyaç bulunmaktadır
Soru 6

Özellikle web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak, animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fireworks
B
Microsoft Office
C
Microsoft Word
D
Microsoft Excel
E
AUTOCAD
6 numaralı soru için açıklama 
Web tasarımı yapmak, grafikler oluşturmak animasyonlar ve mobil uygulamalar geliştirmek için kullanılan hem vektörel hem de piksel tabanlı tasarımlar yapılabilen ancak vektörel tasarımlarda daha iddialı bir programdır. Adobe firması tarafından geliştirilen Fireworks, kod yazmayı bilmeyenlerin bile kullanabileceği bir programdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir grafik tasarımcının sahip olması gereken özelliklerden biridir?

A
Verileri analiz eder, sınıflandırır ve tasarım için kullanıma hazır hale getirir.
B
Konuyla ilgili olarak resim, fotoğraf, grafik, çizim, video gibi görselleri geliştirir.
C
Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ekip çalışması yapar.
D
Grafik tasarım için kullandığı programları ve versiyonları takip etmelidir.
E
Kullanıcılardan gelen öneri ve eleştiriler ışığında geliştirdiği tasarımı iyileştirmeye çalışır.
7 numaralı soru için açıklama 
Bir grafik tasarımcısı, temelde aşağıdaki işleri yapar: • Üzerinde çalışacağı konuyu, her tür kaynaktan, en güncel haliyle ve en ince ayrıntısına kadar araştırır. Bulduğu verileri analiz eder, sınıflandırır ve tasarım için kullanıma hazır hale getirir. • Üzerinde çalışacağı konuyla ilgili olarak resim, fotoğraf, grafik, çizim, video gibi görselleri geliştirir ya da mevcutları konuya adapte ederek kullanılır duruma getirir. • Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde ekip çalışması yapar. • Web sitesi için bir film ya da video çekimi yapılacaksa, başından sonuna kadar her aşamasında estetik ve sanatsal becerilerini kullanarak danışmanlık ve yol göstericilik yapar. • Hazırlanan görsellerin yayınlanmasından önce denemeler yapar, eksik ve hatalı durumları düzeltir. Son kullanıcının beğenisine sunar. • Kullanıcılardan gelen öneri ve eleştiriler ışığında geliştirdiği tasarımı iyileştirmeye çalışır. İyi bir grafik tasarımcısının yukarıdaki görevleri yerine getirebilmesi için, bazı özellikler taşıması beklenir. Bu özellikler aşağıda maddeler halinde listelenmiştir: • Grafik tasarım için kullandığı programları ve versiyonları takip etmeli, bu programlardan en az birine profesyonel düzeyde hakim olmalıdır. • Araştırmayı sevmelidir. • İyi bir gözlemci olmalıdır. • Hayal gücü ve yaratıcı yönü zengin olmalıdır. • Biçim ve mekân ilişkisini görebilmelidir. • Estetik ve sanat konusunda bilgi sahibi olmalıdır. • Grafik tasarım ilkelerini bilmelidir. • Yeniliklere açık olmalıdır. • Genel ve güncel konuları takip etmelidir. • Kendini mesleki anlamda geliştirmeye ve eleştiriye açık olmalıdır. • Nesneleri, insanları, olayları, mekânları ve olguları, farklı boyutlarıyla algılayabilmeli, görebilmelidir. • Kodlama bilgisine sahip olmalıdır. • Dürüst ve sorumluluk sahibi olmalıdır.
Soru 8

Dikkat noktalarının dışında kalan yerlere ____________ denir.
Yukarıdaki ifadenin doğru bir cümle olması için, boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Ahenk
B
Orantı
C
Dolgu
D
Denge
E
Boşluk
8 numaralı soru için açıklama 
Boşluk: Grafik çalışmalarında mesaj verme işleminde alan kullanımına özen gösterilmelidir. Dikkat noktalarının dışında kalan yerlere Boşluk denir. Boşluklarda mesaj verilmemelidir. Ritim: Ritim, kullanıcının tasarım üzerinde hangi öğeye önce hangisine daha sonra bakacağının belirlenmesi ile ilgilidir. Ritim ilkesi kullanılarak tasarıma akıcılık katılabilir. Ahenk: Tasarımda kullanılan görseller ve yazılar arasında bütünlük sonucunda ortaya çıkan uyumdur. Denge: Bir tasarımda denge unsuru gözetilmediği takdirde, ürün beklenen etkiyi yaratamaz. Denge, fotoğraf, resim, çizim, grafik gibi öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılması (yerleştirilmesi) yoluyla oluşturulur.
Soru 9

Resmin parçası anlamına gelen ve ekrandaki görüntüleri oluşturan en küçük birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Piksel
B
Bitmap
C
Vektör
D
CMYK
E
RGB
9 numaralı soru için açıklama 
Piksel, “Picture Element” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Resmin Parçası anlamına gelmektedir. Piksel için, ekrandaki görüntüleri oluşturan en küçük birim de denilebilir. Piksel, bir görselde renk bilgilerinin kaydedildiği alanlardır. Bu nedenle doğru seçenek A yani Piksel'dir.
Soru 10

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik yoğunluklarda kullanılarak renk gamından istenilen rengin elde edilmesine dayanan renk modu aşağıdakilerden hangisidir?

A
RGB
B
CMYK
C
Gray Scale
D
Cyan
E
Magenta
10 numaralı soru için açıklama 
RGB kırmızı, yeşil ve mavi renklerin değişik yoğunluklarda kullanılarak renk gamından istenilen rengin elde edilmesine dayanan bir renk modudur. Bu üç rengin en yüksek yoğunlukta karışımından beyaz renk elde edilir. RGB renk modlu resimlerin ve RGB ile üretilen renklerin matbaada baskısı imkânsızdır. Bu nedenle RGB modu yalnızca ekran sunumu, web tasarımı, interaktif CD tasarımı gibi elektronik grafik ürünler için kullanılmalıdır. Doğru seçenek A'dır.
Soru 11

Web siteler aşağıdakilerden hangi yazılım ile internete yüklenir?

A
PHP
B
HTML
C
FTP
D
IP
E
SEO
11 numaralı soru için açıklama 
FTP ( File Transfer Protocol / Dosya Transfer Protokolü) yazılımı ile İnternet’e yüklenir..
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi web projesinin kodlanması aşamasında kullanılmaktadır?

A
CSS
B
PHP
C
IP
D
HTML
E
FTP
12 numaralı soru için açıklama 
CSS, metin ve görüntülerin ayrışması için, PHP dinamik yapı için, IP ve FTP internete yükleme için kullanılmaktadır.
Soru 13

W3C olarak bilinen web terimi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Dünya çapında ağ birliği
B
Hiper metin işaretleme dili
C
Aktif sunucu sayfaları
D
Hipermetin ön işlemcisi
E
Dosya transfer protokolü
13 numaralı soru için açıklama 
W3C Dünya çapında ağ birliği anlamındandır.
Soru 14

1989 yılında Web’i bulmasıyla tarihe geçen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
William Addison Dwiggins
B
Tim Berners-Lee
C
J.Cox
D
B.G.Dale
E
Jorge Luis Borges
14 numaralı soru için açıklama 
Tarihsel olarak web grafik tasarımın iki net başlangıcı vardır: 1. Grafik sanatçısı ve reklamcı William Addison Dwiggins (1880-1956), 1922 yılında ilk kez grafik tasarım ifadesini kullanmıştır. 2. Bilgisayar mühendisi Tim Berners-Lee (1954), 1989 yılında Web’i bulmuş, Hipermetin İşaretleme Dili’ni geliştirerek (1990. Dünya Çapında Ağ Sistemi’ni kurmuştur.
Soru 15

ISO kalite standartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Teknolojik ölçütler sunar.
B
Estetik rehberlik sunar.
C
Web standartlarını küresel olarak paylaşır.
D
İşaretleme Onay Servisi sağlar.
E
Kuruluşları faaliyet ve amaçlarına göre sektörel olarak gruplandırır.
15 numaralı soru için açıklama 
ISO kalite standartları, gündelik yaşamımızda sık sık karşımıza çıkmaktadır. ISO kalite standartlarına sahip olmak, herhangi bir sektörde, ürün, hizmet ya da sistemin uluslararası kalitesinin bir göstergesi ve garantisidir. ISO standartları, kullanılabilirlik bağlamında teknolojik ölçütler sunar; bunun dışında, teknik ya da estetik olarak bir üretimin nasıl yapılacağına ilişkin rehberlik vermez. Web tasarım ve web grafik tasarımı ile ilgili birçok ISO standartı geliştirilmiştir. Örneğin: ISO 9241-151: 2008 kategorisi, kullanıcı arayüz tasarımı için: Yüksek düzey tasarım kararları ve tasarım stratejisi, içerik tasarımı, navigasyon ve arama, içerik sunumu konularına odaklanmıştır.
Soru 16

Bir web projesinin isim hakkına ait tasarım unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Domain
B
HTML
C
CSS
D
Hosting
E
Server
16 numaralı soru için açıklama 
Domain
Soru 17

Web ve hipermetin, edebi bir tasarım olarak aşağıdakilerden hangisinde öykü türü içerisinde betimlenmiştir?

A
Jorge Luis Borges’in (1899-1986)- Yolları Çatallanan Bahçe (1941)
B
Tiphaigne de La Roche (1722-1774)-Giphantie (1760)
C
Jules Verne (1828-1905)-Denizler Altında Yirmibin Fersah (1870)
D
William Gibson’un (1948)- Neuromancer (1984)
E
Vannevar Bush (1890-1974)-Düşünebileceğimiz Gibi (1945)
17 numaralı soru için açıklama 
Jorge Luis Borges’in (1899-1986)- Yolları Çatallanan Bahçe (1941)
Soru 18

Web tasarıma ilişkin kalite standartlarından bir web sitesinde navigasyonu düzenleyen, hızlı ve kolay ulaşılabilir nitelikte olması gereken ve kullanıldığı zaman renk değiştiren tasarım faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Linkler
B
Menü ve site haritaları
C
Sayfalar, metin ve tıklamalar
D
İletişim ve geri bildirim
E
Arama
18 numaralı soru için açıklama 
Linkler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangis bir web sitesi için hazırlanan görsel tasarımın gerçekleşmesi için HTML kodlamanın açılımıdır?

A
Hiper Metin İşaretleme Dili
B
Hipermetin Önişlemcisi
C
Aktif Sunucu Sayfaları
D
Dosya Transfer Protokolü
E
Arama Motoru Optimizasyonu
19 numaralı soru için açıklama 
Hiper Metin İşaretleme Dili
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi web projesi için grafik tasarıma dayalı fonksiyonel kalite faktörleri arasında yer alır?

A
Grafik tasarıma dayalı zayıf, hatalı ya da eksik bir içerik, sitenin güvenilirliğini zedeler.
B
Grafik tasarım ‘ne kadar çok o kadar iyi’ ilkesi çerçevesinde dolu olmalıdır.
C
Grafik tasarımı, web sitesinin ait olduğu kişi, kurum ve kuruluşun gerçek imajını gizlemelidir.
D
Web sitesinin grafik tasarımı, bireysel ya da kurumsal kimliğin bir uzantısı olarak düşünülmemelidir.
E
Bir web sitesinin başarısı, tıklanma sayısıyla ilişkili değildir.
20 numaralı soru için açıklama 
Grafik tasarıma dayalı zayıf, hatalı ya da eksik bir içerik, sitenin güvenilirliğini zedeler.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x