Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web Grafik Tasarımı 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Serbest çizim yapar gibi seçim alanları oluşturabileceğimiz tasarım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sihirli değnek aracı
B
Tükenmez kalem aracı
C
Kement aracı
D
Damlalık aracı
E
Ölçeklendirme aracı
1 numaralı soru için açıklama 
Kement aracı çizim alanında yer alan nesneleri, serbest çizim yapar gibi seçim alanları oluşturarak seçebilmenizi sağlar
Soru 2

Sayısal illüstrasyonun ve klasik illüstrasyondan arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgisayar ve yazılımların kullanılması
B
Suluboya kullanılması
C
Guaj boya kullanılması
D
Baskı teknikleri kullanılması
E
Rakamlarla yapılması
2 numaralı soru için açıklama 
Sayısal illüstrasyon, klasik illüstrasyondan farklı olarak sürecin içerisine genel anlamda bilgisayarların ve daha özel anlamda ise yazılımların girmiş olduğu bir çalışma kapsamına karşılık gelmektedir. Ayrıca söz konusu yazılımların daha pratik ve hızlı kullanılabilmesi için zamanla geliştirilmiş olan çeşitli donanımsal bileşenler ve tablet gibi bilgisayar tabanlı sistemler de dijital illüstrasyonun inceleme kapsamı içerisine girmektedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Adobe Illustrator programının kendisine ait dosya uzantısıdır?

A
.pdf
B
.ai
C
.svg
D
.eps
E
.idml
3 numaralı soru için açıklama 
Vektörel grafik tasarım programlarının en popülerlerinden olan Illustrator, başta kendi dosya uzantısı olan.AI uzantısını desteklemekle beraber, ayrıca SVG (Scalable Vector Graphics), ve.EPS (Encapsulated PostScript) dosya uzantılarını da desteklemektedir. Yine popüler dosya uzantılarından olan.PDF (Portable Document Format) da Illustrator tarafından desteklenen diğer dosya uzantısı (ya da başka bir deyişle dosya formatı) olarak karşımıza çıkmaktadır
Soru 4

Dışa Aktar seçeneği hangi menü altında yer almaktadır?

A
Dosya
B
Nesne
C
Pencere
D
Yardım
E
Efekt
4 numaralı soru için açıklama 
Illustrator programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, Application Bar (UygulamacÇubuğu) üzerindeki File (Dosya) menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır.
Soru 5

Illustrator programı açılır açılmaz kısa bir süre sonra, kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu arayüz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Document Window (Doküman Penceresi)
B
Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı)
C
Debugging Tool (Hata Ayıklama Aracı)
D
Application Bar (Uygulama Çubuğu)
E
Panels (Paneller)
5 numaralı soru için açıklama 
Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) Illustrator programı başlatıldıktan kısa bir sure sonra, kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu bir çalışma alanı ekrana gelmektedir. Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu alandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir: • Recent Files (Son Dosyalar): Illustrator ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar. • Libraries (Kütüphaneler): Adobe yazılım firmasının sunduğu Creative Cloud adlı kullanıcıya has Web ortamında, tarafınıza ait programlar ile ilgili kütüphane dosyalarına erişmenizi sağlar. • Presets (Ön-şablonlar): Illustrator ortamında çalışmalarınızı kolaylaştırmak adına, sunulmuş olan hazır şablonlar (templates) üzerinden yeni bir çalışma açmanızı sağlar. • Mobile Creations (Mobil Çalışmalar): Bu seçenek ise yine Creative Cloud ortamınızla ilişkili olarak, diğer bazı Adobe programları ile geliştirmiş olduğunuz mobil uygulama çalışmalarınıza erişmenizi sağlar. Söz konusu seçenekler altında yer alan New ve Open düğmeleri ise sırasıyla boş bir çalışma dosyası / alanı açmanızı ya da daha once kaydetmiş olduğunuz bir çalışmayı açmanızı sağlamaktadır. Söz konusu Start Workspace ekrana geldikten sonra kullanıcıların genellikle bu iki düğmeyi kullanmayı tercih ettiğini söyleyebiliriz.
Soru 6

PNG dosya türünü aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

A
BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür.
B
Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür.
C
Microsoft Windows tabanlı vektörel grafik düzenlemelerine yönelik dosya türüdür.
D
Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan, hareketli – etkileşimli vektörel bir grafik dosyası türüdür.
E
16 bitlik Microsoft Windows yazılımları / programları ile uyumlu bir grafik dosyası türüdür.
6 numaralı soru için açıklama 
• JPEG: BMP dosya türüne göre nispeten sıkıştırılmış boyuttaki resim dosyası türüdür. • PNG: Transparan görüntüleme özelliklerini destekleyen ve JPEG gibi dosya türlerine göre kayıpsız bir sıkıştırma yaklaşımını izleyen resim dosyası türüdür. • EMF: Microsoft Windows tabanlı vektörel grafik düzenlemelerine yönelik dosya türüdür. • WMF: 16 bitlik Microsoft Windows yazılımları / programları ile uyumlu bir grafik dosyası türüdür. • SWF: Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan, hareketli – etkileşimli vektörel bir grafik dosyası türüdür.
Soru 7

Illustrator ortamında sunulmuş olan hazır şablonlar (templates) üzerinden yeni bir çalışma açılmasını sağlayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recent Files
B
Libraries
C
Mobile Creations
D
Presets
E
Effects
7 numaralı soru için açıklama 
Illustrator programı başlatıldıktan kısa bir sure sonra, kullanıcının çalışma sürecine devam edebilmesini sağlayan farklı seçeneklerin sunulduğu bir çalışma alanı ekrana gelmektedir. Start Workspace (Başlangıç Çalışma Alanı) olarak adlandırılan bu alandaki başlıca seçenekler ve işlevleri şu şekildedir: • Recent Files (Son Dosyalar): Illustrator ortamında yakın zamanda çalışmış olduğunuz dosyalara hızlı erişim yapmanızı sağlar. • Libraries (Kütüphaneler): Adobe yazılım firmasının sunduğu Creative Cloud adlı kullanıcıya has Web ortamında, tarafınıza ait programlar ile ilgili kütüphane dosyalarına erişmenizi sağlar. • Presets (Ön-şablonlar): Illustrator ortamında çalışmalarınızı kolaylaştırmak adına, sunulmuş olan hazır şablonlar (templates) üzerinden yeni bir çalışma açmanızı sağlar. • Mobile Creations (Mobil Çalışmalar): Bu seçenek ise yine Creative Cloud ortamınızla ilişkili olarak, diğer bazı Adobe programları ile geliştirmiş olduğunuz mobil uygulama çalışmalarınıza erişmenizi sağlar.
Soru 8

Aşağıda vektörel grafiğe ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Vektörel bir grafik üzerinde renklendirmek, renk değiştirmek ve şekillendirmek daha kolaydır.
B
Vektörel bir grafiğin boyutları değiştiğinde kalitesinde kayıp olur.
C
Vektörel bir grafik üzerinde işlem yapmak bilgisayar sistemine yük getirir.
D
Vektörel bir grafik boyutu bağlamında çok yer kaplamaktadır.
E
Vektörel bir grafik ölçeklendirilirken çözünürlüğü düşer.
8 numaralı soru için açıklama 
Vektörel bir grafik üzerinde renklendirmek, renk değiştirmek ve şekillendirmek daha kolaydır.
Soru 9

İllüstratör programında çizim alanında yer alan nesneleri, serbest çizim yapar gibi seçim alanları oluşturarak seçebilmenizi sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lasso tool
B
Pen tool
C
Type tool
D
Selection Tool
E
Magic Wand Tool
9 numaralı soru için açıklama 
Lasso tool
Soru 10

Aşağıda Adobe Illustrator ortamında dışa aktarma yapılabilecek dosya türlerine ilişkin eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
DWG: AutoCAD adlı çizim programında düzenlenemelere imkan sağlayan dosya türüdür.
B
TIFF: Adobe Photoshop programı ortamında düzenlemelere imkan sağlayan dosya türüdür.
C
EMF: Görsel ürünlerde sıklıkla kullanılan resim dosyası türüdür.
D
SWF: Microsoft Windows tabanlı vektörel grafik düzenlemelerine yönelik dosya türüdür.
E
PSD: Adobe Flash programı tarafından desteklenen ve genellikle Web uygulamalarında karşımıza çıkan hareketli vektörel grafik dosyası türüdür.
10 numaralı soru için açıklama 
DWG – DXF: AutoCAD adlı çizim programında düzenlenemelere imkan sağlayan dosya türüdür.
Soru 11

Çizimdeki nesneler üzerinde belirlediğimiz bir noktadan renk almak için kullanılan çizim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkileşimli doldurma aracı
B
Renk göz damlası aracı
C
Toplama aracı
D
Paralel boyut aracı
E
Kesme aracı
11 numaralı soru için açıklama 
Renk göz damlası ile nesne veya nesnelerin belirli bir noktasındaki rengi almak mümkündür.
Soru 12

Nesneler arası uzaklık ve boyut gibi ölçüleri daha hassas belirlememize yardımcı olan CorelDRAW çizim aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düz çizgi bağlayıcısı aracı
B
Paralel boyut aracı
C
Kesme aracı
D
Serbest aracı
E
Etkileşimli doldurma aracı
12 numaralı soru için açıklama 
Paralel Boyut aracı CorelDRAW ortamındaki çizimler esnasında nesneler arası uzaklık, boyut gibi ölçüleri daha hassas anlayabilmek ve çizimleri tasarımları ona göre gerçekleştirmek adına kullanılmaktadır.
Soru 13

CorelDRAW’da resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatlarını içeren dosya türü/formatı yelpazesini destekleyen uzantı aşağıdakilerden hangisidir?

A
.CDR
B
CtOS
C
OS/2
D
MacOS
E
Windows XP
13 numaralı soru için açıklama 
CorelDRAW kendi dosya uzantısı olan.CDR başta olmak üzere, neredeyse diğer bütün yaygın resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatlarını içeren geniş bir dosya türü/formatı yelpazesini desteklemektedir.
Soru 14

Aktif çalışma üzerinde çizimler/tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür panel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Drawing Window
B
Toolbox
C
Color Palettes
D
Document Navigator
E
Drawing Page
14 numaralı soru için açıklama 
Varsayılan olarak CorelDRAW programı arayüzünün en solunda yer alan Toolbox (Araç Kutusu), aktif çalışma üzerinde çizimler/tasarımlar, renklendirme ve boyama işlemleri gerçekleştirebilmek adına sıklıkla kullanılan araçların sunulduğu bir tür paneldir. Bu bileşen, CorelDRAW ortamındaki tasarım süreçleri açısından hayati öneme sahip başlıca bileşen olarak değerlendirilebilmektedir.
Soru 15

CorelDRAW programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Window (Pencer/ Dockers/Object Manager
B
Save As (Farklı Kaydet)/ Dışa Aktar (Export)
C
File (Dosy/Export (Dışa Aktar)
D
Tools (Araçlar)/ Graphics and Text Styles
E
Property Bar (Özellik Çubuğu)/ Text (Metin)
15 numaralı soru için açıklama 
CorelDRAW programı ortamında aktif çalışmayı dışa aktarmak için, File (Dosy menüsü altındaki Export (Dışa Aktar) seçeneği kullanılmaktadır. Söz konusu seçeneğe tıkladıktan sonra ekrana gelen dialog penceresinde hedef dosya türü seçilerek kaydetme/dışa aktarma işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Soru 16

CorelDRAW kaçıncı sürümünden itibaren X3, X4…vb. şeklinde sürüm numaraları almaya başlamıştır?

A
10
B
11
C
12
D
13
E
14
16 numaralı soru için açıklama 
Tarihsel süreci dikkate alındığı zaman, alt sürümler hariç toplam on sekiz sürümü piyasaya sürülmüş olan CorelDRAW, on üçüncü sürümden itibaren X3, X4, …vb. şeklinde sürüm numaraları almaya başlamıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi CorelDRAW’un kendi dosya uzantısıdır?

A
.CDR
B
.PSD
C
.CD
D
.Aİ
E
.İDML
17 numaralı soru için açıklama 
CorelDRAW kendi dosya uzantısı olan. CDR başta olmak üzere, neredeyse diğer bütün yaygın resim dosyası formatlarını ve alternatif birçok farklı dosya formatını içeren geniş bir dosya türü yelpazesini desteklemektedir.
Soru 18

CorelDRAW ilk olarak hangi yılda piyasaya sürülmüştür?

A
1992
B
1998
C
1986
D
1989
E
1996
18 numaralı soru için açıklama 
CorelDRAW programı, Corel Corporation adlı yazılım firması tarafından piyasaya sürülen, bir diğer popüler vektörel illüstrasyon programıdır. İlk olarak 1989 yılında piyasaya sürülen program, Corel Corporation bünyesinde olmak üzere, Michel Bouillon ve Pat Beirne tarafından geliştirilmiştir.
Soru 19

I. Unix
II. Linux
III. CtOS
IV. OS/2
V. Hiçbiri
VI. MacOS
VII. Windows XP
VIII. X7
IX. Windows Vista
CorelDRAW programının geliştirildiği yukarıda verilmiş olan işletim sistemlerinden hangileri için geliştirilmeye devam edilmektedir?

A
I, II, III ve IV
B
I, IIV ve VIII
C
I, IIV ve IX
D
Hiçbiri
E
I, II, IV
19 numaralı soru için açıklama 
CorelDRAW önceleri Windows başta olmak üzere, Unix, Linux, CtOS, OS/2, ve MacOS gibi farklı işletim sistemleri için geliştirilmiş olsa da, şu anda genel olarak Windows işletim sistemi için geliştirilmektedir (On birinci sürüm ile birlikte MacOS desteği de sona ermiş, hatta X7 sürümü ile birlikte Windows XP ve Vista desteği de kaldırılmıştır).
Soru 20

I. Drop Shadow (Gölge Ekl
II. Contour (Dış Çevre – Kenar)
III. Blend (Harmanlam
IV. Extrude (Ekstrüzyon)
V. Distort (Çarpıtm
VI. Radial Blur (Radyal Bulanıklık)
Yukarıda verilmiş olan efektlerden hangisi ya da hangileri CorelDRAW programında yer almamaktadır?

A
I, II ve V
B
II ve III
C
III, IV ve V
D
Sadece V
E
Sadece VI
20 numaralı soru için açıklama 
Photoshop filtre galerisi içerisinde yer alan Radial Blur merkezi odaklı harekete yönelik bir bulanıklık efekti sağlamaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x