Web Okuryazarlığı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Web Okuryazarlığı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi web okuryazarlığının katılım beceri ve yetkinlikleri arasında yer almaz?

A
Koruma
B
Paylaşım
C
Bağlanma
D
Sentezleme
E
Açık uygulama
Soru 2

I. Okuryazar ebeveynlerin çocuklarını okula gönderme oranı daha yüksektir.
II. Okuryazar bireylerin iş imkanlarına erişimi daha yüksektir.
III. Okuryazar toplumlar karşılaşılan zorluklarla daha iyi mücadele eder.
IV. Teknolojik gelişme, okuryazarlığı etkilemez.
Okuryazarlık kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi bilgi gereksiniminin nedenlerinden biri değildir?

A
Var olan bilginin geçerliliğinin saptanması
B
Var olan bilginin açıklanması
C
Var olan bilginin yeterliliği
D
Var olan bilginin doğruluğunun saptanması
E
Yeni bilgiye ihtiyaç duyulması
Soru 4

Çeşitli protokollere göre bilginin paketler halinde sistemler arasında aktarılmasını ve etkileşimini sağlayan yapı olarak tanımlanan ________ ilk kez ABD’nin savunma sistemi projesi olan ________ ile hayata geçmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru şekilde tamamlar?

A
tarayıcı-WWW
B
internet - W3C
C
mosaic - HTML
D
internet - ARPAN ET
E
tarayıcı - CERN
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi basamaklı stil dosyalarının (CSS) tasarımcıya sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
içerik geçerliliği
B
Görünüm avantajı
C
Kullanım kolaylığı
D
Tasarım tutarlılığı
E
Küçük dosya boyutu
Soru 6

Bilgi ağlarında bulunan bilgiyi tanımlayabilen, erişebilen ve kullanma becerisine sahip olan bir birey ne tür bir okuryazardır?

A
Bilgisayar okuryazarı
B
Web okuryazarı
C
işlevsel okuryazar
D
Bilgi okuryazarı
E
Teknoloji okuryazarı
Soru 7

Geleneksel telif hakkı korunmasına alternatif olarak geliştirilmeye çalışılan, telif hakkı sahiplerinin kullanım ve dağıtım haklarını koruyarak, hak konusu ile bilginin daha çok paylaşımına olanak verecek şekilde serbest bırakılmasını amaçlayan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
imtiyazlı Ayrıcalıklar
B
Açık Paylaşım
C
Sosyal Ağlar
D
Lisanslama
E
Yaratıcı Beraberlikler
Soru 8

I. Arama, gereksinim duyulan bilgiyi anahtar kelime ve sorular yardımıyla bulabilmektir.
II. Gezinme, çevrimiçi okumayı etkili kılacak şekilde ağın temel yapısını anlayabilmektir.
III. Değerlendirme, farklı bir çok çevrimiçi kaynaktan elde edilen bilgiyi bütünleştirmektir.
IV. Sentezleme, çevrimiçi kaynaklarda sunulan bilginin ilgililiği ve güvenirliğini karşılaştırabilmektir.
Web okuryazarlığının okuma beceri ve yetkinlikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I,II ve III
E
I,II, III ve IV
Soru 9

Herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapabilmesine izin veren web sayfaları topluluğuna ve bu tür siteleri oluşturmak için kullanılan yazılımlara genel olarak ne ad verilir?

A
Facebook
B
Instagram
C
Web Günlüğü (Blog)
D
Twitter
E
Viki (Wiki)
Soru 10

__________, bilginin yeni olmasıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Yansızlık
B
Doğruluk
C
Güvenirlik
D
Güncellik
E
Geçerlik
Soru 11

Web günlüğü paylaşım ortamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Etiketleme özelliği yoktur.
B
Yazılara yorum eklenemez.
C
Belirli bir ücret karşılığında oluşturulur.
D
Paylaşılan yazılar, diğer platformlarda ve sosyal medyada paylaşılamaz.
E
Çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan oluşturulabilir.
Soru 12

Belirli sosyal medya uygulamalarının kullanışlı olup olmadığına inanma, sosyal medya etkinliklerinin eğlenceli bulunup bulunmadığını düşünme durumuna ne ad verilir?

A
Öz yetkinlik
B
Bilgi
C
Tutum
D
Öz yeterlilik
E
Beceri
Soru 13

Amerikan Kütüphaneler Birliği tarafından yapılan tanıma göre ________ ; bilgi gereksiniminin fark edilmesi, bu bilginin elde edilmesi, değerlendirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılması için bireylerin sahip olması gereken beceriler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
teknoloji okuryazarlığı
B
web okuryazarlığı
C
bilgi okuryazarlığı
D
bilgisayar okuryazarlığı
E
medya okuryazarlığı
Soru 14

I. Gözlem
II. Anlama
III. Uygulama
IV. Organizasyon
Bilgi hiyerarşisinin yukarıdaki aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I, II, III ve IV
B
I, IV, II ve III
C
II, I, III ve IV
D
II, IV, III ve I
E
IV, III, İveli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi genel kamu lisansının (GPL) avantajlarından biri değildir?

A
Kullanıcının, ürünün gelişmesi için üretici firmaya bağlı kalması
B
Kullanıcının, yazılımın içinde ne olduğunu bilmesi
C
Kullanıcının, yazılımda beğenmediği kısımları değişirmekte özgür olması
D
Üretici firmanın, kullanıcı kitlesini geliştirmek için büyük bir şansa sahip olması
E
Yazılım çok büyük bir kitle tarafından kullanıldığı için hataların çok hızlı bir şekilde keşfedilmesi ve çok büyük bir kitle tarafından geliştirildiği için hataların çok hızlı bir şekilde düzeltilmesi
Soru 16

İnsan ilişkilerini veya insanların dikkatsizliklerini kullanarak hedef kişi ya da kurum hakkında bilgi toplamak ve gereken yönergelerle kullanmak aşağıdakilerden hangisini ifede eder?

A
Truvaatı
B
Bilgisayar virüsü
C
Casus yazılım
D
Sosyal mühendislik saldırısı
E
Bilgisayar solucanı
Soru 17

Web'in telif hakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
internet, etkileşimli yapısı ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi teknolojik gelişmeler ile klasik eser tanımının kolaylıkla yapılmasını sağlamaktadır.
B
Web sayfaları ya da içeriği ile ilgili korumanın sınırları tam olarak belirlenememektedir.
C
Uygulanacak hukukun tespiti yani Devletler Hususi Hukukuna ilişkin sorunlar bulunmaktadır.
D
internetin hiçbir hukuki kişiliğe ya da kuruma ait olmayan bir yapıda bulunması yapılacak düzenlemeleri zorlaştırmaktadır.
E
internet üzerinden yapılan hak ihlallerinde, ihlali yapanın tespiti ve bu ihlalin önlenmesi son derece güç olmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi web etiği ile ilgili olarak Türkiye Bilişim Vakfı'nın hazırladığı iletişim kurallarından biri değildir?

A
Açık kimliği her türlü durumda gizlemek
B
Uzun alıntılar yapmaktan mümkün olduğunca kaçınmak
C
Uygunsuz davranışlar sergilemekte ısrarlı olanları, ölçülü bir şeklide uyarmaya çalışmak
D
iletileri yanıtlamadan önce bir kere daha özenle okumak
E
Tartışmaların özelleşmesine ve kişiselleşmesine yol açacak davranışlardan kaçınmak
Soru 19

Bir kural kümesi temelinde ağa gelen giden paket trafiğini kontrol eden donanım ya da yazılım tabanlı ağ güvenlik sistemine ne ad verilir?

A
Sunucu bilgisayar
B
işletim sistemi
C
Güvenlik duvarı
D
Web tarayıcısı
E
DNS sunucusu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek ve paylaşmak için kullanılan programlardan biri değildir?

A
BitTorent
B
CuteFTP
C
FileZilla
D
Kaza
E
PDF
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x