Web Okuryazarlığı 2017-2018 Vize Sınavı

Web Okuryazarlığı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sunulan metinleri olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulamak gerektiğine vurgu yapan okuryazarlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji okuryazarlığı
B
işlevsel okuryazarlık
C
Web okuryazarlığı
D
Eleştirel okuryazarlık
E
Alfabeye dayalı okuryazarlık
Soru 2

Bilgi ağlarında bulunan bilgiyi tanımlayabilen, erişebilen ve kullanma becerisine sahip olan bir birey ne tür bir okuryazardır?

A
Bilgi okuryazarı
B
Web okuryazarı
C
işlevsel okuryazar
D
Bilgisayar okuryazarı
E
Teknoloji okuryazarı
Soru 3

I. Birinci dönemde, okuryazarlık alfabe temelinde tanımlanmıştır ve yalnızca okuma ve yazma eylemlerine odaklanmıştır.
II. ikinci dönem, her türlü varsayımdan uzak bir şekilde aktif olmayı, yorumlamayı ve yeniden üretmeyi temel almaktadır. III Üçüncü dönem, bireylerin günlük hayatın içinde, katılımcı bireyler olmasına odaklanmaktadır.
IV. Dördüncü dönemde okuryazarlık anlayışı, görsel ve işitsellerin anlamlandırılması, elektronik donanım va yazılımların kullanımını da kapsayacak şekilde genişlemiştir.
Okuryazarlık dönemleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 4

Bay X, trafikle ilgili olarak herhangi bir cezası bulunup bulunmadığına bakmak için e-Devlet sorgulaması yapmak istemektedir. Ancak bir türlü gerekli işlem basamaklarını izleyerek sorgulamayı gerçekleştiremez.
Bu durumda Bay X'in okuryazarlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Teknoloji okuryazarıdır.
B
Eleştirel okuryazardır.
C
Web okuryazarıdır.
D
Alfabe temelinde okuryazardır.
E
işlevsel okuryazardır.
Soru 5

I. Okuryazar ebeveynlerin çocuklarını okula gönderme oranı daha yüksektir.
II. Okuryazar bireylerin iş imkanlarına erişimi daha yüksektir.
III. Okuryazar toplumlar karşılaşılan zorluklarla daha iyi mücadele eder.
IV. Teknolojik gelişme, okuryazarlığı etkilemez.
Okuryazarlık kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

Kişi ya da kurumlar hazırladıkları web sayfalarını bir araya getirerek genellikle bir ________ ile birlikte hizmet sunumunu ________ üzerinden gerçekleştirir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru şekilde tamamlar?

A
alan adı-web sitesi
B
bağlantı-web tarayıcı
C
grafik tarayıcı-alan adı
D
bağlantı-web sitesi
E
alan adı-protokol ismi
Soru 7

HTML kodlarının yazılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etiketleri yazmak için görsel bir editör kullanılmalıdır.
B
Etiketlerde Türkçe karakterler yer almaz.
C
Açılan her etiket kapatılır.
D
Etiketler büyük ya da küçük harfle yazılabilir ama genel kabul görmüş yazım biçimi küçük harftir.
E
Etiketleri kapatmak için / işareti kullanılır.
Soru 8

I. Web 2.0 evresinde kullanıcı; pasif ve tüketici konumundan çıkarak, içeriğe katkı sağlayan, geliştiren ve paylaşan üretici konumuna geçmiştir.
II. Web 3.0 evresinde, temel amaç kullanıcıya bilgi sunmaktır ve içerik ön planda olmuştur.
III. Web 4.0 evresinde, insanların ve makinelerin ortak bir şekilde kendi aralarında ve birbirleriyle güçlü ve sağlam bir bağ kuracağı ve akıllı etkileşimler gerçekleştireceği ağ yaklaşımı ön planda olmuştur.
IV. Web 5.0 evresinde insan makine etkileşiminde aracısız iletişimin gerçekleşeceği bir ağ öngörüsü yapılmaktadır.
Webin gelişim evreleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi web okuryazarlığının katılım beceri ve yetkinlikleri arasında yer almaz?

A
Bağlanma
B
Paylaşım
C
Sentezleme
D
Koruma
E
Açık uygulama
Soru 10

İnternet üzerindeki yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntüler gibi içeriklerden oluşan zengin içerikli dokümanların, uzaktaki bilgisayarlara iletimi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

A
Web Browser
B
Wearable Technology
C
World Wide Web
D
Uniform Resource Locator
E
Mosaic
Soru 11

Geleneksel telif hakkı korunmasına alternatif olarak geliştirilmeye çalışılan, telif hakkı sahiplerinin kullanım ve dağıtım haklarını koruyarak, hak konusu ile bilginin daha çok paylaşımına olanak verecek şekilde serbest bırakılmasını amaçlayan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaratıcı Beraberlikler
B
Sosyal Ağlar
C
imtiyazlı Ayrıcalıklar
D
Lisanslama
E
Açık Paylaşım
Soru 12

I. Kullanıcıların merkezi bir portalda bilgi paylaşmasına ve yorumlamasına olanak sağlayan veri odaklı web sayfa/uygulamaları serisinden oluşur.
II. Bilginin tek yönlü aktarımı üzerine yoğunlaşır.
III. Web portalları çoğunlukla kullanıcı forumu ve web günlüğü içerir.
IV. Mevcut ve gelecekteki takım üyelerine tarihi iletişimin değerlendirilmesini sağlar ve iletişim dökümü geliştirir.
Bilgi paylaşım platformları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 13

Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak için kullanılan, istemci tarafında çalışan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ruby
B
ASP.NET
C
Python
D
Perl
E
JavaScript
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi basamaklı stil dosyalarının (CSS) tasarımcıya sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Görünüm avantajı
B
Kullanım kolaylığı
C
Tasarım tutarlılığı
D
Küçük dosya boyutu
E
içerik geçerliliği
Soru 15

I. Sitedeki sayfaların birbirine nasıl bağlanacağını gösteren akış şemasını oluşturma
II. Ana içeriğin kategorilerini geliştirme ve gözden geçirme
III. Web sitesinin içerikleri için beyin fırtınası yapma
IV. Sayfaların düzeni göz önünde bulundurularak tasarımın tutarlılığını sağlama
V. Kullanıcıların siteye nasıl gideceği hakkında plan geliştirme
Yukarıda yer alan bir web sitesi tasarımının geliştirilmesine ilişkin aşamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
I, II I, III, IV ve V
B
II, I, IV, III ve V
C
III, II, I, V ve IV
D
iv, V, I , II ve III
E
V, III, I, II ve IV
Soru 16

Kullanıcılar, ağ üzerindeki web sayfası belgelerini aşağıdaki görüntüleyici arayüzlerden hangisinin yardımıyla okuyabilmektedir?

A
Web Tarayıcı
B
Web Örümceği
C
Web Robotu
D
Standart Kaynak Bulucu
E
Sayfa Değeri
Soru 17

I. Arama, gereksinim duyulan bilgiyi anahtar kelime ve sorular yardımıyla bulabilmektir.
II. Gezinme, çevrimiçi okumayı etkili kılacak şekilde ağın temel yapısını anlayabilmektir.
III. Değerlendirme, farklı bir çok çevrimiçi kaynaktan elde edilen bilgiyi bütünleştirmektir.
IV. Sentezleme, çevrimiçi kaynaklarda sunulan bilginin ilgililiği ve güvenirliğini karşılaştırabilmektir.
Web okuryazarlığının okuma beceri ve yetkinlikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 18

I. 2000'li yılların ardından bilgi erişim, web üzerindeki tarama motorlarıyla ağdaki bilgi kümesinden enformasyonu bulma ve çağırma süreci olarak algılanmaya başlanmıştır.
II. Bilgi erişim sürecinde önemli olan, kullanıcının bilgi gereksinimine yönelik olarak soru ya da sorunu tanımlayabilmesidir.
III. Bilgi erişim; ortamda var olan, depolanan ve düzenlenen kaynağa ulaşımla ilgilidir.
IV. Bilgi erişimde elle yürütülen süreç, 1950 ile 1980 dönemleri arasında sayısallaşmanın itici gücü sayesinde otomatikleşmiştir.
Bilgi erişim ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
II,III ve IV
E
I,II,III ve IV
Soru 19

Bilgi erişim terimini ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
David Karp
B
Dennis Crowley
C
Mark Zuckerberg
D
Mortimer Taube
E
Calvin N.Mooers
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bilgi gereksiniminin nedenlerinden biri değildir?

A
Var olan bilginin açıklanması
B
Var olan bilginin yeterliliği
C
Yeni bilgiye ihtiyaç duyulması
D
Var olan bilginin doğruluğunun saptanması
E
Var olan bilginin geçerliliğinin saptanması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x