Web Okuryazarlığı 2018-2019 Final Sınavı

Web Okuryazarlığı 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi içeriğin doğru olup olmadığını kontrol etme, imla hatalarını ve dilbilgisini doğrulama, stili inceleme ve varsa başvuruları incelemeyi kapsar?

A
Web’te paylaşım
B
Web’te gözden geçirme
C
Web’te yeniden üretme
D
Web’te katılım
E
Web için oluşturma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilgi gereksiniminin nedenlerinden biri değildir?

A
Var olan bilginin geçerliliğinin saptanması
B
Var olan bilginin açıklanması
C
Var olan bilginin yeterliliği
D
Var olan bilginin doğruluğunun saptanması
E
Yeni bilgiye ihtiyaç duyulması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi web okuryazarlığının yazma beceri ve yetkinlikleri arasında yer almaz?

A
Düzeltme
B
Tasarım
C
Düzenleme
D
Gezinme
E
Kodlama
Soru 4

İkinci dalga okuryazarlık hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgisayar okuryazarlığı
B
Eleştirel okuryazarlık
C
Teknoloji okuryazarlığı
D
Alfabeye dayalı okuryazarlık
E
işlevsel okuryazarlık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinin aşamalarından biri değildir?

A
Tenkit
B
Gözlem
C
Anlama
D
Uygulama
E
Organizasyon
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bilgi okuryazarlığının “bilgi okuryazarı olan öğrenci, gereksinim duyduğu bilginin boyutunu ve yapısını belirler” standartının performans göstergelerinden biri değildir?

A
Bilgi okuryazarı olan öğrenci, gerekli bilgiyi edinmenin maliyetini ve faydalarını düşünür.
B
Bilgi okuryazarı olan öğrenci, bilgi gereksinimini tanımlar ve ifade eder.
C
Bilgi okuryazarı olan öğrenci, yeni kavramlar oluşturmak için ana düşünceleri sentezleyebilir.
D
Bilgi okuryazarı olan öğrenci, bilgi için potansiyel kaynakların farklı çeşitlerini ve biçimlerini tanımlar.
E
Bilgi okuryazarı olan öğrenci gerekli bilginin doğasını ve sınırlarını tekrar değerlendirir.
Soru 7

Sosyal medya bağlamında var olanın dışında yeni bir şeyler oluşturmak için gerekli beceriler, sosyal medya becerilerinden hangisini ifade eder?

A
Bilgi becerileri
B
işlem becerileri
C
Biçimsel beceriler
D
iletişim becerileri
E
Yaratıcı beceriler
Soru 8

Amerikan Kütüphaneler Birliği tarafından yapılan tanıma göre ________ ; bilgi gereksiniminin fark edilmesi, bu bilginin elde edilmesi, değerlendirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılması için bireylerin sahip olması gereken beceriler bütünüdür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bilgi okuryazarlığı
B
teknoloji okuryazarlığı
C
web okuryazarlığı
D
bilgisayar okuryazarlığı
E
medya okuryazarlığı
Soru 9

Herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak, organize bir şekilde kişileri veya kurumlan yanlış bilgilendirmeye ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Sentezleme
C
Optimal enformasyon
D
Dezenformasyon
E
Senyoraj
Soru 10

Sosyal medyayı kullanabilme-çalıştırabilme yeterliliği ve paylaşılan bilgiyi değerlendirebilme durumu, sosyal medya yeterliliklerinden hangisini ifade eder?

A
Tutum
B
Öz- yeterlilik
C
Bilgi
D
Bilinçlilik
E
Beceri
Soru 11

Sosyal medyanın sağladığı avantajlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sosyal medya, anlık bilgi akışına yeni bir boyut kazandırmıştır.
B
Sosyal medya sayesinde onlarca yeni iş tanımı oluşmuş ve birçok kişiye istihdam sağlanmıştır.
C
Sosyal medyanın kabul görmesi ile birlikte, toplumsal hareketler daha kolay gerçekleşmeye başlamıştır.
D
Sosyal medya, sosyal tabakalar arasında sınırlar oluşturmuştur.
E
Sosyal medya, iletişimi kolaylaştırmakla birlikte artırmıştır.
Soru 12

Dünyanın ilk sosyal medya sitesi olarak kabul edilen web sitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nort Wide
B
Six Degrees
C
Simple Art
D
New Age
E
Port Sen
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel kamu lisansının (GPL) avantajlarından biri değildir?

A
Kullanıcının, yazılımın içinde ne olduğunu bilmesi
B
Kullanıcının, yazılımda beğenmediği kısımları değişirmekte özgür olması
C
Kullanıcının, ürünün gelişmesi için üretici firmaya bağlı kalması
D
Üretici firmanın, kullanıcı kitlesini geliştirmek için büyük bir şansa sahip olması
E
Yazılım çok büyük bir kitle tarafından kullanıldığı için hataların çok hızlı bir şekilde keşfedilmesi ve çok büyük bir kitle tarafından geliştirildiği için hataların çok hızlı bir şekilde düzeltilmesi
Soru 14

İnternet üzerinden gönderilen dijital mektuba ne ad verilir?

A
e-posta
B
e-mobil
C
Dijital yönetim
D
Dijital anlaşma
E
e-şifre
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Apache Lisansı’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Hususi olarak kullanılabilmesi
B
Değiştirilemez olması
C
Dağıtılabilir olması
D
Ticari olarak kullanılabilmesi
E
Lisanslanabilir olması
Soru 16

İnternet veya ağ üzerinde sunucu bilgisayardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarlarına ne ad verilir?

A
Çerez
B
Hızlandıran
C
Bit
D
DNS
E
istemci
Soru 17

İnsan ilişkilerini veya insanların dikkatsizliklerini kullanarak hedef kişi ya da kurum hakkında bilgi toplamak ve gereken yönergelerle kullanmak aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Bilgisayar solucanı
B
Casus yazılım
C
Bilgisayar virüsü
D
Sosyal mühendislik saldırısı
E
Truva atı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi web etiği açısından iletişimde uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Yalnız büyük harfler kullanılması
B
Bir mesaja yanıt verirken dikkatli olunması
C
Yazıların geniş bir kitle tarafından görüleceğinin dikkate alınması
D
e-posta ile asla zincirleme mektuplar gönderilmemesi
E
Gönderilecek mesajın konu başlığında, içerik ile ilgili bir ifadenin yer alması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi internetten dosya indirmek ve paylaşmak için kullanılan programlardan biri değildir?

A
CuteFTP
B
BitTorent
C
PDF
D
Kaza
E
FileZilla
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi telif haklarının özelliklerinden biri değildir?

A
Herkese karşı ileri sürülebilmesi
B
Somut niteliğe sahip olması
C
Mutlak hak niteliğine sahip olması
D
Doğması için tescile gerek olmaması
E
Ülkesellik ilkesinin geçerli olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x