Web Okuryazarlığı 2018-2019 Vize Sınavı

Web Okuryazarlığı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Çok yönlü bakış açıları kullanarak metinde yer verilmeyen veya çekinik kalmış olan şeyleri hayal etmek ve düşünmek
II. Özellikle güç açısından farklılıkları içeren ilişkileri incelemek ve çözümlemek
III. Toplumsal adalet için harekete geçmek amacıyla okuryazarlık uygulamalarını kullanmak
IV. içerisinde bulunduğumuz teknolojik dünya için ilgili yetenekleri geliştirmek
Yukarıdakilerden hangileri eleştirel okuryazarlığın temel ilkeleri arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
I ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 2

Yalnız okuma ve yazma eylemi ile sınırlı olan okuryazarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji okuryazarlığı
B
Eleştirel okuryazarlık
C
işlevsel okuryazarlık
D
Bilgi okuryazarlığı
E
Alfabeye dayalı okuryazarlık
Soru 3

I. Alfabeye dayalı okuryazarlık
II. Eleştirel okuryazarlık
III. işlevsel okuryazarlık
IV. Yeni okuryazarlıklar
Okuryazarlığın yukarıda yer alan tarihsel gelişim aşamaları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
I, II, III ve IV
B
I, III, II ve IV
C
I, III, IV ve II
D
I, IV II ve III
E
I, IV III ve II
Soru 4

Yeni okuryazarlıkların ortaya çıkmasındaki belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumda daha katılımcı bireylere duyulan ihtiyaç
B
Bireylerin okuduğunu anlama konusunda yaşadığı sıkıntılar
C
Eleştirel yaklaşımın eğitim sisteminin dinamiklerini değiştirmesi
D
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
E
Değişik yapıdaki medya mesajlarını anlama ve yayınlayabilirle ihtiyacı
Soru 5

Medya okuryazarlığının temel çabası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireyleri; üretim, dil, temsiliyet ve hedef kitle kavramları konusunda bilinçlendirmek
B
Bireylere medya iletilerini çözümleyebilme becerisi kazandırmak
C
Medya mesajlarını paylaşabilmeyi sağlamak
D
Medya içerikleri üretimini yaygınlaştırmak
E
Medya ürünlerini takip etme becerisini geliştirmek
Soru 6

İletişimin tek yönlü ve eş zamansız olarak e posta, forum ya da sohbet araçları üzerinden bırakılan mesajlar yoluyla gerçekleştirildiği web evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web 1.0: içeriğin ağı
B
Web 2.0: iletişimin ağı
C
Web 3.0: Bağlamın ağı
D
Web 4.0: Nesnelerin ağı
E
Web 5.0: Düşüncelerin ağı
Soru 7

Web okuryazarlığı açısından ________ , ağda anlam oluşturabilmek adına içeriğin oluşturulması ve yapılandırılmasıyla ilgilidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
sentezleme
B
okuma
C
katılım
D
gezinme
E
yazma
Soru 8

Web sayfaları ve bünyesinde biçimlendirilen zengin içerik öğeleri, ________ adı verilen geçiş imkânı ile birbiriyle ilişkili hale getirilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
www
B
web sayfası
C
tarayıcı
D
bağlantı
E
HTML
Soru 9

Bilgi kaynaklarına erişmek, var olan kaynakları kullanmak ve bunları sentezleyip değerlendirerek yeni bilgi kaynakları yaratmak amacıyla ağların kullanılmasına ne ad verilir?

A
Alfebe okuryazarlığı
B
Tarayıcılık
C
Modem kullanmak
D
Web okuryazarlığı
E
Sosyal paylaşım
Soru 10

Web 2.0:İletişimin ağı evresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
içerik ön plandadır.
B
iletişim tek yönlü ve eş zamansız olarak gerçekleşir.
C
Kullanıcı; içeriğe katkı sağlayan, geliştiren ve paylaşan aktif konumdadır.
D
Temel amaç, kullanıcıya bilgi sunmaktır.
E
insanların ve makinelerin ortak bir şekilde kendi aralarında ve birbirleriyle güçlü bir bağ kuracağı ve akıllı etkileşimler gerçekleştirebileceği bir ağ yaklaşımı söz konusudur.
Soru 11

Geleneksel telif hakkı korunmasına alternatif olarak geliştirilmeye çalışılan, telif hakkı sahiplerinin kullanım ve dağıtım haklarını koruyarak, hak konusu ile bilginin daha çok paylaşımına olanak verecek şekilde serbest bırakılmasını amaçlayan organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık Paylaşım
B
Sosyal Ağlar
C
imtiyazlı Ayrıcalıklar
D
Lisanslama
E
Yaratıcı Beraberlikler
Soru 12

I. Sitedeki sayfaların birbirine nasıl bağlanacağını gösteren akış şemasını oluşturma
II. Ana içeriğin kategorilerini geliştirme ve gözden geçirme
III. Web sitesinin içerikleri için beyin fırtınası yapma
IV. Sayfaların düzeni göz önünde bulundurularak tasarımın tutarlılığını sağlama
V. Kullanıcıların siteye nasıl gideceği hakkında plan geliştirme
Yukarıda yer alan bir web sitesi tasarımının geliştirilmesine ilişkin aşamalar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak veri Imiştir?

A
I, II I, III, IV ve V
B
II, I, IV, III ve V
C
III, II, I, V ve IV
D
IV, V, I , II ve III
E
V, III, I, II ve IV
Soru 13

Web sayfasının yapısında, içerik kısmının kullanıcıya nasıl görüntüleneceğini gösteren kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biçimlendirme kısmı
B
içerik kısmı
C
Sabit kısım
D
Dinamik kısım
E
Olağan kısım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi web sitesinin geliştirilmesindeki adımlardan biri olan beyin fırtınasını ifade eder?

A
Sayfaların düzenini göz önünde bulundurarak, tasarımın tutarlılığını sağlamak
B
Site akış şeması oluşturmak
C
Ana içeriğin kategorilerini geliştirmek ve gözden geçirmek
D
Kullanıcıların siteye nasıl gideceği hakkında bir plan geliştirmek
E
Web sitesi için olası içerikler hakkında düşünmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların web sayfalarını okurken sergilediği davranışlardan biri değildir?

A
Detaylı bir şekilde okumak ve notlar almak
B
Gözden geçirmek, taramak ve seçmek
C
Hızlı bakmak ve kısa süreliğine durmak
D
Tıklamadan önce göz atmak
E
Çoğunlukla kısa sürede, her seferinde biraz okumak
Soru 16

Bir web sayfasının internetteki önemini simgeleyen sayısal bir ifade olan ________ sitenin doğal yapısına ve bağlantı içeriğine uygun olarak sitenin değerini gösterir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tam metin (full text)
B
sayfa değeri (page rank)
C
robot (bot)
D
web örümceği (web crawler)
E
üst veri (meta)
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ağda kullanılan bir bilgi kaynağının değerlendirildiği boyutlardan biri değildir?

A
Yetkinlik
B
Kapsam
C
Amaç
D
Sabitlik
E
Doğruluk
Soru 18

Dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru hangi ad ile kurulmuştur?

A
Strangler
B
Maxilan
C
Archie
D
Wildon
E
Elder
Soru 19

Farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek için ona ihtiyaç duyan kullanıcı tarafından kaynakların sorgulanması sürecinde izlenen yola ne ad verilir?

A
Sabit analiz
B
Bilgi erişim
C
Bilgi gereksinimi
D
Bilgi sentezleme
E
Teknoloji geliştirme
Soru 20

Her web sitesinin internet üzerindeki yerini belirleyen adrese ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
URL (Uniform Resource Locator)
B
WWW (World Wide Web)
C
SOAP (Simple Object Access Protocol)
D
HTML (Hypertext Markup Language)
E
API (Application Programming Interface)
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x