Web Okuryazarlığı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web Okuryazarlığı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her web sayfasının benzersiz bir adresi vardır. Buna kısaca ne ad verilir?

A
Html
B
Http
C
URL
D
Link
E
Köprü
1 numaralı soru için açıklama 
Her web sayfasının URL (Uniform Resource Locator) olarak adlandırılan benzersiz bir adresi vardır.
Soru 2

I. Kişisel bilgilerin farklı yollara, farklı amaçlarla hizmet etmek üzere toplanması
II. Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler
III. Çevrimiçi hırsızlık
IV. Sosyal mühendislik
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri webte gizlilik konusundaki risk ve kaygılar arasındadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
2 numaralı soru için açıklama 
Gizlilik konusu, İnternet üzerinde yapılacak birçok aktivite ve atılacak birçok adımda kaygılara sebep olmaktadır. Gerçek hayatta mevcut olan güvenlik ve gizlilikle ilgili risklerin çoğu İnternet alanına taşınmış; bu riskler İnternet’te mevcut olan risklerle birleşmiştir. Soruda verilenlerin hepsi gizlilik konusundaki risk ve kaygılardandır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi web üzerinde herhangi bir işlem yaparken üzerinde titizlikle durulması gereken kavramlardandır?

A
İletişim
B
Paylaşım
C
Doğru bilgi
D
Güvenlik
E
Lisanslama
3 numaralı soru için açıklama 
Web üzerinde herhangi bir işlem yaparken üzerinde titizlikle durulması gereken iki önemli kavram vardır. Bunlar, gizlilik ve güvenliktir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Web’ te yazma alt becerilerinden birisi değildir?

A
Oluşturma
B
Planlama
C
Tasarım
D
Kodlama
E
Katılım
4 numaralı soru için açıklama 
Web’te yazma becerileri; web için oluşturma, planlama, tasarım ve kodlama, gözden geçirme ve yeniden üretme alt becerilerini kapsamaktadır. Web okuryazarlığının katılım boyutu ise, özellikle web 2.0 teknolojilerinin gelişmesi ve kullanıcıların birer bilgi kaynağı gibi web ortamlarında üretilen bilgiye katkıda bulunmasıdır.
Soru 5

Her web sayfasının benzersiz olarak adlandırıldığı adresin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
URL
B
MAC
C
IP
D
Ethernet
E
CPU
5 numaralı soru için açıklama 
Her web sayfasının URL olarak adlandırılan benzersiz bir adresi vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerin hangisi HTML dilinin sağladığı imkânlardan birisi değildir?

A
Görsel ögelerin yerleştirilmesi
B
Video ögesinin yerleştirilmesi
C
Yazı ögesinin yerleştirilmesi
D
Sayfaların düzgün bir şekilde görülmesinin sağlanması
E
Arama motoru hakkında bilgi vermez
6 numaralı soru için açıklama 
Yazı, görsel ve video gibi ögeleri sayfa içerisine yerleştirme ve konumlandırmayı, Bu sayfaların web tarayıcılarında düzgün şekilde görüntülenmesini, Arama motorlarına sayfa hakkında bilgi vermeyi sağlar.
Soru 7

I. İçerik
II. Biçimlendirme
III. Dinamik
CSS web teknolojisi sayfa yapıları için yukarıdaki kısımlardan hangisi ya da hangileri kullanılmaktadır?

A
I
B
II
C
II, III
D
III
E
I, II, III
7 numaralı soru için açıklama 
özellikle dinamik web sitesi tasarımlarında CSS olmazsa olmazdır. Sitenin CSS tabanlı tasarlanması, işi daha sonra devralacak ve altyapıyı hazırlayacak yazılımcı için çok önemlidir. Web sayfalarının yapıları düşünüldüğünde üç kısma ayırılabilir. İçerik kısmı, biçimlendirme kısmı ve dinamik kısım.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi web için kısa yazma ipuçlarından birisi değildir?

A
Odak kaybedilmemeli
B
Pozitif olunmalı
C
Abartılı olunmalı
D
Okuyucuya güvenilmeli
E
Aşırı kelime kullanılmamalı
8 numaralı soru için açıklama 
Kısa yazama ipuçları aşağıdaki gibidir: Odak kaybedilmemeli Pozitif olunmalı Abartıdan kaçınılmalı Okuyucuya güvenilmeli Aşırı kelime kullanımı ortadan kaldırılmalı. Buna göre abartılı olunması gerektiğini ifade eden C seçeneği web için kısa yazma ipuçlarından birisi değildir.
Soru 9

Kullanıcıların etkileşime girmelerine olanak sağlayan, üçüncü parti web uygulamaları ya da geliştirilebilecek uygulamaları planlayan web sayfası tasarım ekibi web içeriğinin planlanmasında sorulan sorulardan hangisine cevap aramaktadır?

A
Ne tür siteye ihtiyaç var?
B
Site içeriği nereye koyulacak?
C
Sitede ne tür içerik olacak?
D
Kullanıcılar içeriği nasıl bulacak ve ona erişecek?
E
Kullanıcıların içerik ile ne yapması gerekiyor?
9 numaralı soru için açıklama 
Sitelerde ne tür içerik olacak? İstenilen site, sayfa sayısı ve türü düşünüldükten sonra, bu sitelerde saklanacak içerik için planlama yapılmalıdır. İçerik planlamasının amacı aşağıda verilen soruların yanıtlarını belirlemeye yöneliktir. Bunlar: Sitelerdeki içeriği düzenlemek için hangi tür listeler, kitaplıklar veya sayfalar oluşturulacak? •Ne tür uygulamalar eklenecek?
Soru 10

I. HTML web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir işaretleme dilidir.
II. HTML kodları arasına yazılan etiketler aracılığıyla biçimlendirme yapar.
III. Açılan her etiketin kapatılmasına gerek yoktur.
IV. Html etiketlerinde Türkçe karakterler yer alır.
V. Etiketler büyük veya küçük harfle yazılabilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A
I-II-III
B
I-II-V
C
II-III-IV
D
III-IV-V
E
I-II-III-IV
10 numaralı soru için açıklama 
html , head, body gibi küçüktür, büyüktür işaretleriarasına yazılan kodlara etiket (tag) adı verilir. Açılan her etiket kapatılır. Etiketi kapatmak için / işareti kullanılır. Html etiketlerinde Türkçe karakterler yer almaz. Etiketler büyük veya küçük harfle yazılabilir, fakat genel kabul görmüş yazım biçimi küçük harftir.
Soru 11

Ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yapılarak kurulan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Msn
B
Looksmart
C
Alta Vista
D
Google Search
E
Bing
11 numaralı soru için açıklama 
1998 yılında “PageRank” adlı teknolojilerini satmak için yola çıkan “Google”’ kurucuları ağ üzerindeki her sayfayı önemine göre puanlayan sisteme yatırım yaparak, “Google Search” arama motorunu kurdular.
Soru 12

I. Genellikle sitelerde, kullanıcıya bilgilerin nasıl dizildiğini görsel bir model olarak gösteren ve bunların arasında nasıl ilerleyip, arama yapılabileceğini anlatan bir mimarisi bulunmaktadır.
II. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri gezinim tasarımına bağlıdır.
III. İyi bir web okuryazarı; ağ üzerindeki kaynakları arayabilmek için araç ve stratejilere gerek duymadan, bilginin güvenilirliğini sorgulamadan kabul eden bireydir.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnızca II
B
Yalnızca III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
Genellikle sitelerde, kullanıcıya bilgilerin nasıl dizildiğini görsel bir model olarak gösteren ve bunların arasında nasıl ilerleyip, arama yapılabileceğini anlatan bir mimarisi bulunmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri gezinim tasarımına bağlıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ağda yer alan bir bilgi kaynağını değerlendirme ölçütlerinden biri değildir?

A
Kapsam
B
Mekan
C
Yetkinlik
D
Doğruluk
E
Maliyet
13 numaralı soru için açıklama 
Ağda yer alan bir bilgi kaynağını kapsamı, doğruluk, yetkinlik, kalite, güncellik, amaç ve maliyeti gibi farklı boyutlarda değerlendirmek mümkündür.
Soru 14

Web sayfalarının bünyesinde biçimlendirilen zengin içerik öğelerini birbirleriyle ilişkili hale getiren aşağıdakilerden hangisidir?

A
Browser
B
Html
C
JavaScript
D
Hyperlink
E
TCP
14 numaralı soru için açıklama 
arkup Language) adını verdiğimiz Zengin Metin İşaretleme Dili ile biçimlendirilen sayfalar halinde sunulmaktadır. Bu sayfaların bünyesinde biçimlendirilen zengin içerik öğeleri bağlantı (hyperlink) adı verilen geçiş imkânı ile birbiriyle ilişkili hale getirilerek erişilebilir kılınmaktadır.
Soru 15

Hükümet ve ilgili kurumların web siteleri aşağıdaki alan adı uzantılarından hangisini kullanır?

A
com
B
gov
C
edu
D
org
E
aero
15 numaralı soru için açıklama 
com uzantısı ticari kişisel ve kurumsal kayıtlarda, edu uzantısı eğitim kurumlarında, org uzantısı organizasyonlarda, aero uzantısı ise hava ulaşımı endüstrisinde kullanılmaktadır.
Soru 16

I. Ve
II. Veya
III. Değil
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilginin erişiminde kullanılan boolean mantığı içerisinde yer alan kavramlardır?

A
I
B
II
C
II, III
D
I,II, III
E
I, II
16 numaralı soru için açıklama 
Boolean operatörleri olarak bilinen VE (AND ), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımlarının boolean mantığında kullanılır.
Soru 17

I. Gerekli bilgi kaynağına ulaşmak
II. Erişilen kaynakları kullanmak
III. Ağları kullanmak
Yukarıdakilerden hangileri Web okuryazarı olabilmek için gereklidir?

A
I,II
B
II
C
I, II, III
D
II, III
E
III
17 numaralı soru için açıklama 
Web okuryazarı olabilmek; gereken bilgi kaynaklarına erişebilmeyi, erişilen kaynakları kullanabilmeyi ve yeni bilgi kaynakları yaratabilmek için ağları kullanmayı gerektirir.
Soru 18

İlk olarak kullanıma sunulan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Archie
B
Google
C
Yandex
D
Safari
E
Opera
18 numaralı soru için açıklama 
İlk olarak 90’lı yılların başında dosya sunucusundaki aranan dosyaları bulmaya yarayan ilk arama motoru, Archie adı ile kuruldu.
Soru 19

Bir arama motorunda Kodlama Eğitimi ifadesini içeren aynı zamanda Scratch kelimesini barındıran fakat Alice ifadesini geçmeyen sonuçlar nasıl edilir?

A
“Kodlama Eğitimi”Scratch-Alice
B
Kodlama Eğitimi+Scratch-Alice
C
Kodlama+Eğitimi+Scratch+Alice
D
Kodlama+Eğitimi+Scratch-Alice
E
“Kodlama Eğitimi+Scratch”Alice
19 numaralı soru için açıklama 
“Kodlama Eğitimi”+Scratch-Alice şeklinde arama kutusuna yazıldığında ağdaki içeriklerden tam olarak “Kodlama Eğitimi” ifadesini içeren ve aynı zamanda “Scratch”; kelimesini barındıran fakat “Alice” ifadesi geçmeyen sonuçların listelenmesi istenmiş olur.
Soru 20

üniversitenin kütüphane çalışma saatlerine web sayfasından bakarak kütüphaneye giden Yasemin kütüphanenin kapalı olduğunu görmüştür.
Bu durum web sayfasının değerlendirilmesinde hangi ölçütle ilgilidir?

A
Doğruluk
B
Yetkinlik
C
Kalite
D
Amaç
E
Güncellik
20 numaralı soru için açıklama 
Web, sağladığı kolaylıklar sebebiyle güncel içeriğe ulaşmada tercih edilen bir ortamdır. Web de yer alan bilginin ağa ne zaman konulduğu, ağda en son ne zaman güncellendiği rahatlıkla tespit edilebilmektedir. Ancak Yasemin web sayfasının en son ne zaman güncellendiğine dikkat etmediği için bu sorunu yaşamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x