Web Okuryazarlığı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web Okuryazarlığı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?

A
Konuşma
B
Açıklık
C
Katılımcılık
D
Bağlantılılık
E
İletişimsizlik
1 numaralı soru için açıklama 
Sosyal medyayı bazı özellikleri barındıran çevrim içi medyanın yeni bir türü olarak algılamak gerekir. Bunlar sırasıyla; katılımcılık, açıklık, konuşma, topluluk olma ve bağlantılılık özelliğidir. İletişimsizlik sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir.
Soru 2

Sosyal medya ortamlarında kullanıcıların ihtiyaç duyduğu, bilginin sahibi olmayan ve kimliği belirsiz şahıslarca değiştirilmemesi anlamına gelen güvenlik gereksinimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mahremiyet
B
Bütünlük
C
Uygunluk
D
İletişim gizliliği
E
Kullanıcı haberleşmesi gizliliği
2 numaralı soru için açıklama 
Bütünlük, bilginin sahibi olmayan ve kimliği belirsiz şahıslarca değiştirilmemesi anlamına gelir. Veriler iletişim esnasında değiştirilmemeli ve üçüncü kişilerce verilerin bütünlüğü bozulmamalıdır.
Soru 3

Web günlüklerinin (blogların) hangi özelliği kullanımının geniş kitleye hitap etmesine olanak sağlamaktadır?

A
RSS ile okuyucular kolayca içeriğe ulaşabilir
B
Etiketleme özelliği vardır
C
Çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duyulmadan oluşturulabilir
D
Ücretlidir
E
Yazılara yorum eklenebilir
3 numaralı soru için açıklama 
Web günlüklerinin çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan oluşturulabilmesi, daha fazla insanın bu sosyal medya aracını kullanmasına olanak sağlamaktadır.
Soru 4

Kullanıcı kamerası aracılığı ile canlı yayın yapma ve canlı videolar üzerinden dünyayı keşfetme olanağı sunan popüler sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Thumb
B
Periscope
C
Twitter
D
Flickr
E
Foursquare
4 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcı kamerası aracılığı ile canlı yayın yapma ve canlı videolar üzerinden dünyayı keşfetme olanağı sunan “Periscope” bir başka popüler sosy a l medya aracıdır. 2015 yılında Twitter tarafından devreye sokulan Periscope, Twitter’a benzer şekilde takip sistemi ile çalışmaktadır. Canlı yayına bağlanan katılımcılara istenilirse mesaj seçeneği sunan uygulama, video kaydetme ve Twitterda paylaşma seçeneklerini de bünyesinde barındırmaktadır. Doğru Cevap B'dir.
Soru 5

Herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapabilmesine izin veren web sayfaları topluluğuna ve bu tür siteleri oluşturmak için kullanılan yazılımlara verilen genel isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Blog
B
Viki
C
Livejournal
D
Wordpress
E
Weebly
5 numaralı soru için açıklama 
Herkesin üzerinde istediği gibi düzenlemeler yapabilmesine izin veren web sayfaları topluluğuna ve bu tür siteleri oluşturmak için kullanılan yazılımlara verilen genel isimdir. Viki (Wiki) terimi ilk wiki sayfasını oluşturan Ward Cunningham tarafından dile getirilmiştir. Hawaii dilinde çabuk, hızlı (“wiki- wiki”) teriminin kısaltmasından gelmektedir. Viki sistemleri sayfalar arası bağlantı oluşturmak ve metne biçimlendirmeyi uygulamak için kullanıcılara hızlı ve kolay bir söz dizimi kullanmaktadır. Bu basit biçimlendirme söz dizimi yazarların web üzerinde içerik oluşturma için artık karışık HTML etiketlerini öğrenmek zorunda olmadıkları anlamına gelmektedir. Doğru Cevap B'dir.
Soru 6

Belirli bir medya etkinliğinin kullanılması ve anlaşılmasının kolay veya zor olup olmamasına ilişkin kişinin inancıdır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal bileşen
B
Nesnel tutum
C
Bilişsel bileşen
D
İşletme becerileri
E
İşlem becerileri
6 numaralı soru için açıklama 
Tutumların bilişsel bileşeni, kullanım kolaylığı, zaman, para ve statü açısından etkinliğin yararlılığı ve uygunluğuna ilişkin inançları içerir. Algılanan kullanım kolaylığı, sosyal medya uygulaması gibi belirli bir medya etkinliğinin kullanılması ve anlaşılmasının kolay veya zor olup olmamasına ilişkin kişinin inancı olarak tanımlanabilir.
Soru 7

I. Amaç belirlenmelidir.
II. Güvenli bir program oluşturulmalıdır.
III.. Can alıcı konu başlıklarının nasıl yazılacağı öğrenilmelidir.
IV. Yazılanların ötesine geçilmelidir.
Yukarıda web günlüğü kurallarının sırası karışık olarak verilmiştir. Aşağıda seçeneklerin hangisinde bu kurallar doğru biçimde sıralanmıştır?

A
I, II, III, IV
B
II, III, I, IV
C
IV,I,III,II
D
I,II,IV,III
E
IV, I, II, III
7 numaralı soru için açıklama 
Web günlüğü oluşturmaya başlamadan önce aşağıdaki adımlar sırasıyla şunlardır: 1. Amaç belirlenmelidir. 2. Güvenli bir program oluşturulmalıdır. 3. Yazılanların ötesine geçilmelidir. 4. Can alıcı konu başlıklarının nasıl yazılacağı öğrenilmelidir. 5. Tasarıma önem verilmelidir. 6. Yorumların nasıl denetleneceği planlanmalıdır. 7. İçerik kategorileştirilmeli ve etiketlenmelidir.
Soru 8

“İşte Şişko Olma Nedeniniz: Bir Güncelleme” başlığında ilgi çekici olmak için bir strateji kullanılmıştır. Kullanılan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merak uyandırma
B
Abartma
C
Karmaşık konuyu basitleştirme
D
Karşıt olma
E
Tek sayıları kullanma
8 numaralı soru için açıklama 
Karmaşık bir konuyu kapsamlı bir şekilde basitleştirin. (Örneğin, “İşte Şişko Olma Nedeniniz: Bir Güncelleme). Merak uyandırın. (Örneğin, “Kuru Temizlemenin Twitter’da Ne İşi Var?”) Abartı yöntemini kullanın (Örneğin, “Satıcılardan İstediğinizi Almak” yerine “Satıcılardan Doğru Fiyatı Almanın En İyi Yolu”) Karmaşık bir konuyu kapsamlı bir şekilde basitleştirin (Örneğin, “İşte Şişko Olma Nedeniniz: Bir Güncelleme”) Karşıt olun (Örnek, “Neden Çok Para, Çok Azdan Daha Kötüdür”) Sayıları kullanın, özellikle tek sayıları (Örneğin, “Topluluğunuzu Artırma İçin 27 Blog Sırrı”)
Soru 9

Sosyal medya Web'in hangi döneminde ortaya çıkmıştır?

A
Web 1.0
B
Web 1.5
C
Web 2.0
D
Web 2.5
E
Web 3.0
9 numaralı soru için açıklama 
Sosyal medya, etkileşimli web 2.0 tabanlı uygulamalardır.
Soru 10

I) Abonelik akışı için RSS simgesi
II) E-posta adresi ile web günlüğü sistemine kayıt olması için seçenek
III) İletişim bilgileri
IV) Sosyal ağ paylaşım ikonları
Yukarıdaki özellikleri kapsayan Web günlüğü kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazılanların ötesine geçme
B
İlgi çekici konu başlıkları seçme
C
Tasarıma önem verme
D
Amaç belirleme
E
İçeriği kategorileştirme
10 numaralı soru için açıklama 
Tasarımda yer alması gereken birtakım ögeler bulunmaktadır: • Abonelik akışı için RSS simgesi • E-posta adresi ile web günlüğü sistemine kayıt olması için seçenek • İletişim bilgileri • Web günlüğü yazıları içinde arama gerçekleştirme için arama kutusu • En son yazıların başlık ya da konuya göre arşivi • Sosyal ağ paylaşım ikonları
Soru 11

1. Herkesin aynı şeyi söylemesi,
2. Sorunun bir yönüyle ilgili enformasyon bombardımanı söz konusuyken diğer yönleriyle ilgili hemen hemen hiç enformasyon sahibi olunamaması durumu,
3. Bir tarafın yaptığı her şeyin iyi, diğer tarafın yaptığı her şeyin kötü olması,
4. Bir görüşün kabul edilmesinin kolektif bir saplantı haline gelmesi.
Yukarıda sıralanan dört madde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin belirtisi olarak açıklanmaktadır?

A
Kombinasyon
B
Deklarasyon
C
Demoralizasyon
D
Transformasyon
E
Dezenformasyon
11 numaralı soru için açıklama 
Dezenformasyonun dört belirtisi bulunmaktadır ve sayılan dört madde dezenformasyon belirtileridir.
Soru 12

Eserin ilk sahibinin belirtilmesi şartı ile sınırlı olan açık lisans türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
by-nd
B
by-nc-sa
C
by
D
by-sa
E
by-nc
12 numaralı soru için açıklama 
Eserin ilk sahibinin belirtilmesi şartı ile sınırlı olan açık telif türü bydir.
Soru 13

Aşağıda maniformasyon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Gerçek bir bilginin eksik,yanlış yada yanlı bir şekilde verilmesidir.
B
Bilinçli olarak bilginin kirletilmesidir.
C
Bilginin tümünü vermeyerek yanlış yönlendirmektir.
D
Kasıtlı veya kasıtsız yapılabilir.
E
Sosyal medyada bilgi doğruluğunu kontrol etmeden paylaşılması hızla yayılmasına neden olur.
13 numaralı soru için açıklama 
Bilinçli olarak bilginin kirletilmesi olayı dezenformasyondur. Diğer şıklar misenformasyon ile ilgilidir.
Soru 14

Enformasyonun çeşitli sentezleme modelleri ile anlaşılır hâle getirilmesi, insanın deneyimleri ile birleşerek öngörü ve kestirimlerin yapılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gözlem
B
Anlama
C
Bilgi
D
Veri
E
Uygulama
14 numaralı soru için açıklama 
Bilgi, enformasyonun çeşitli sentezleme modelleri ile anlaşılır hâle getirilmesi, insanın deneyimleri ile birleşerek öngörü ve kestirimlerin yapılmasıdır.
Soru 15

Bilgi okuryazarı olan öğrenci gereksinim duyduğu bilginin boyutunu ve yapısını belirlerler.
Yukarıda yer alan bilgi okuryazarlığı standardının performans göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi okuryazarı öğrenci, gerekli bilgiye erişmek için en uygun araştırma yöntemlerini veya bilgi erişim sistemlerini seçer.
B
Bilgi okuryazarı öğrenci, etkili tasarlanmış arama stratejileri kurar ve uygular.
C
Bilgi okuryazarı olan öğrenci bilgi gereksinimini tanımlar ve ifade eder.
D
Bilgi okuryazarı öğrenci çeşitli yöntemleri kullanarak çevrimiçi veya şahsen bilgi alır.
E
Bilgi okuryazarı öğrenci gerekirse arama stratejisini yeniler ve geliştirir.
15 numaralı soru için açıklama 
Standart 1: Bilgi okuryazarı olan öğrenci gereksinim duyduğu bilginin boyutunu ve yapısını belirlerler. Bu standardın 4 tane performans göstergesi vardır. İlki; bilgi okuryazarı olan öğrenci bilgi gereksinimini tanımlar ve ifade eder. İkincisi; bilgi okuryazarı olan öğrenci bilgi için potansiyel kaynakların farklı çeşitlerini ve biçimlerini tanımlar. Üçüncüsü; bilgi okuryazarı olan öğrenci gerekli bilgiyi edinmenin maliyetini ve faydalarını düşünür. Dördüncüsü; bilgi okuryazarı olan öğrenci gerekli bilginin doğasını ve sınırlarını tekrar değerlendirir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi örtülü bilgi ile ilgili bir örnek değildir?

A
Bireylerin deneyimleri
B
Bireylerin fikirleri
C
Bireylerin değerleri
D
Bireylerin duyguları
E
Bilimsel formüller
16 numaralı soru için açıklama 
Bilgi kaynağına veya niteliğine göre değişik şekillerde elde edilir ve sunulur. Kaynağına göre bilgi örtülü ve açık olarak ikiye ayrılır (Kulaklı, 2005). Örtülü bilgi, insan zihninde yer alan ve diğerleri tarafından ulaşılamayan bilgidir. Bireylerin deneyimleri, fikirleri, değerleri, duyguları ve sezgileri örnek olarak verilebilir. Açık bilgi ise belirli bir yerde saklanan diğer insanların kullanımına hazır, dokümante edilebilen, arşivlenen belirli bir formattaki bilgidir; bilimsel formüller, metin, grafik, resim, tablo vs. örnek olarak verilebilir.
Soru 17

__________; insanın çevresinde olup bitenleri anlamak, bilmek ve açıklamak amacıyla içinde yaşadığı dünya hakkında sistematik yöntem kullanarak elde ettiği objektif bilgileridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Teknik bilgi
B
Dinî bilgi
C
Örtülü bilgi
D
Bilimsel bilgi
E
Açık bilgi
17 numaralı soru için açıklama 
Niteliğine göre bilgi çeşitleri gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi, dinî bilgi ve bilimsel bilgi olarak özetlenebilir. Bilimsel bilgi; insanın çevresinde olup bitenleri anlamak, bilmek ve açıklamak amacıyla içinde yaşadığı dünya hakkında sistematik yöntem kullanarak elde ettiği objektif bilgileridir. Dinî bilgi; mutlak varlığa ve onun mutlak vahiy ile bildirdiklerine dayanan bilgidir. Evrenin yaratılışı, insanların nereden gelip nereye gittiği ile ilgili konuları ele alır. Teknik bilgi; tabiatta var olan nesneleri yaşamda kullanım değeri olan araç ve gereçlere dönüştürmede kullanılan bilgidir. Kaynağına göre ise bilgi, örtülü ve açık olmak üzere ikiye ayrılır. Örtülü bilgi, insan zihninde yer alan ve diğerleri tarafından ulaşılamayan bilgidir. Bireylerin deneyimleri, fikirleri, değerleri, duyguları ve sezgileri örnek olarak verilebilir. Açık bilgi ise belirli bir yerde saklanan diğer insanların kullanımına hazır, dokümante edilebilen, arşivlenen belirli bir formattaki bilgidir; bilimsel formüller, metin, grafik, resim, tablo vs. örnek olarak verilebilir.
Soru 18

I. Bilginin diğer kaynaklardan doğrulanabilmesi
II. Sitedeki söylem ve içeriklerin ön yargı ve çelişki içermemesi
III. Bilginin yansız olması, konuyu tüm yönleri ile ele alması
IV. Bilginin yeni olması İnternet’ten erişilen bilginin ne kadar güvenilir ve güncel olduğu çok önemlidir. Bu sebeple, erişilen bilgiyi değerlendirmek için kullanılan üç ana ölçüt güvenilirlik, doğruluk ve güncelliktir.
Buna göre, yukarıdakilerden hangisi/hangileri internetten ulaşılan bilginin güvenilirliğini belirleyen temel unsurlardandır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
Yalnız II
D
II ve III
E
III ve IV
18 numaralı soru için açıklama 
Güvenirlik, bilgiye ulaştığınız sitenin menşei, diğer bir ifadeyle bilgiyi kimin yayımladığı ile ilgilidir. Güvenirliğini belirleyen temel unsurlar; 1. Yazar, geliştirici, tasarımcı, editör gibi web sayfası ile herhangi bir şekilde bağlantısı olanların kendi alanlarında uzmanlığı ve itibarının yüksek olması, 2. Sitedeki söylem ve içeriklerin ön yargı ve çelişki içermemesi, 3. Yansız olması, konuyu tüm yönleri ile ele almasıdır. Buna karşın, bilginin diğer kaynaklardan doğrulanabilmesi doğruluk ölçütü ile; bilginin yeni olması ise güncellik ölçütü ile ilgilidir. Dolayısıyla, doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 19

_________, tabiatta var olan nesneleri yaşamda kullanım değeri olan araç ve gereçlere dönüştürmede kullanılan bilgidir. Üstteki paragrafta boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
gündelik bilgi
B
teknik bilgi
C
sanat bilgisi
D
dinî bilgi
E
bilimsel bilgi
19 numaralı soru için açıklama 
Teknik bilgi; tabiatta var olan nesneleri yaşamda kullanım değeri olan araç ve gereçlere dönüştürmede kullanılan bilgidir.
Soru 20

___________, herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak organize bir şekilde kişileri veya kurumları yanlış bilgilendirmedir. Üstteki paragrafta boş bırakılan alana aşağıdaki şıklardan hangisi gelir?

A
İnternet
B
Modenizasyon
C
Dezenformasyon
D
Fotomontaj
E
Bilgi kirliliği
20 numaralı soru için açıklama 
Dezenformasyon, herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak organize bir şekilde kişileri veya kurumları yanlış bilgilendirmedir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x