Web Okuryazarlığı 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web Okuryazarlığı 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Organizasyonun boyutuna ve site üzerinde yer alınması istenilen içerik hacmine bağlı olarak, içeriği organize etmek için ana sitenin alt bölümleri oluşturulmak istenebilir.
Verilen bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi alt siteleri organize etmek için kullanılan yollardan biri değildir?

A
Ekibe ve bölüme göre organize etmek
B
İçerik kategorisie göre organize etmek
C
Projeye göre organize etmek
D
Müşteriye göre organize etmek
E
Maliyete göre organize etmek
1 numaralı soru için açıklama 
Alt siteleri organize etmek için olası pek çok yol vardır. Bazı örnekler şu şekildedir: Ekibe veya bölüme göre İçerik kategorisine göre Projeye göre Müşteriye göre İzin düzeyine veya duyarlılığa göre (Örneğin, sınırlanması gereken bilgiler varsa,bunların belirli bir siteyle sınırlanması istenebilir.)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi CSS diline ait bir özellik değildir?

A
HTML’e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir.
B
İnternet sayfaları için genel geçer şablonlar hazırlama olanağı verir.
C
HTML diline göre işaretlemeler çok daha ileri düzeyde yapılabilir.
D
CSS diline ait kodlar etiketi arasına yazılır.
E
Oluşturulan CSS still sayfası ile tek bir satır kod ile bütün HTML sayfasındaki kodlar üzerinde değişiklik imkanı verir
2 numaralı soru için açıklama 
tagı arasına javascript kodları yazılır.
Soru 3

I. İnsan Etkileşimleri
II. Çalışma Grupları
III.Sosyal Ağlar
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri web üzerinde katılımı sağlayan araç ve topluluklardandır?

A
I-II
B
I-III
C
II-III
D
Yalnız III
E
I-II-III
3 numaralı soru için açıklama 
Web'te katılım araç ve toplulukarı Çalışma Grupları Tartışma Forumları Sosyal Ağlar
Soru 4

Web sitesi belgelerinin saklanacağı site hazırladıktan ve HTML sayfalarını oluşturduktan sonra belgeler arasında bağlantılar oluşturulması gerekir. Bağın kaynak belgesi ve hedef belgesi veya varlığı arasındaki dosya yolunu anlamak bağ oluşturmak için gereklidir?

A
Hedef kitlenin belirlenmesi
B
Belgeler arasında bağlantılar oluşturulması
C
Tonun belirlenmesi
D
İçerik ihtiyaçlarının belirlenmesi
E
Sitede yer alacak özelliklerin sıralanması
4 numaralı soru için açıklama 
Web sitesi belgelerinin saklanacağı site hazırladıktan ve HTML sayfalarını oluşturduktan sonra belgeler arasında bağlantılar oluşturulması gerekir. Bağın kaynak belgesi ve hedef belgesi veya varlığı arasındaki dosya yolunu anlamak bağ oluşturmak için gereklidir. Doğru Cevap B'dir.
Soru 5

Her web sayfasının _________ olarak adlandırılan benzersiz bir adresi vardır.
ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A
HTML
B
https
C
URL
D
www
E
CSS
5 numaralı soru için açıklama 
Her web sayfasının URL olarak adlandırılan benzersiz bir adresi vardır. Ancak yerel bir bağ oluşturulduğunda (aynı sitedeki bir belgeden diğerine olan bağ) kendisine bağ oluşturulan belgenin URL’si genellikle belirtilmez, bunun yerine geçerli belgeyi ya da sitenin kök klasörünü temel alan göreceli bir yol belirtilir. Doğru Cevap C'dir.
Soru 6

HTML belgesinin ilk bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Body
B
Head
C
Title
D
Footer
E
Content
6 numaralı soru için açıklama 
HTML belgesinin ilk bölümüdür. WEB sayfası ile ilgili temel özellikler, sayfa başlığı, yazı karakterler kümesi, link özellikleri burada tanımlanır. Head etiketinin yorum aralığında etiketi yer alır. Bu etiket siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtır. Meta etiketinde kullanılan HTML belgesinin ilk bölümüdür. Doğru Cevap B'dir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir web tasarımında web sitesi için olası içerikler hakkında düşünme durumunu belirtir?

A
Beyin fırtınası
B
Genel tarama
C
Görsel içerik
D
Okuma sırası
E
gezinme noktası
7 numaralı soru için açıklama 
Beyin fırtınası - Web sitesi için olası içerikler hakkında düşünme.
Soru 8

HTML kodları hangi işaretler arasına yazılır?

A
{ ve }
B
/ ve
C
// ve \
D
/* ve *
E
< ve >
8 numaralı soru için açıklama 
HTML kodları < ve > işaretleri arasına yazılır. Bu kodlar HTML etiketleri olarak da adlandırılmaktadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak web platformudur?

A
Web 2.0
B
Web 1.0
C
Web 3.0
D
Web 4.0
E
Web 5.0
9 numaralı soru için açıklama 
Web 2.0 teknolojileri, kullanıcıların da içerik geliştirebildiği, birbirleriyle iş birliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır. Web 2.0 araçları, kullanıcılarını aynı zamanda birer içerik geliştiricisi olarak görmekte ve içerik geliştirme konusunda onlarla bir anlamda paydaş hâline gelmektedir. Sözü edilen paydaş hâline gelme ise çok büyük bir kitlenin aynı hedef ve amaçlar doğrultusunda toplanmasına ve çoğu zaman çok geniş ve kaliteli ürünler ortaya çıkarmasına sebep olmaktadır. Web üzerinde paylaşım yapmaya olanak sunan site araçlarının yanı sıra sosyal ağların yaygınlaşması kullanıcıları bilgi üreten konuma taşımıştır. Sonuç olarak bu ortamlarda içerik üretimi ve paylaşımı, web sitesi hazırlama ve işleyişi hakkında okuryazarlık becerilerine sahip olunmasının önemini de giderek artırmıştır.
Soru 10

Bir web sitesi oluşturulmadan önce sne yapılamsı gerekmektedir?

A
Projenin hazırlanması
B
Müşterinin iznin alınması
C
Site içeriğinin belirlenmesi
D
Site stratejisinin planlanması
E
Ekibin oluşturulması
10 numaralı soru için açıklama 
Bir web sitesi oluşturulmadan önce site stratejisinin planlanması gerekmektedir. Bir sitenin doğru planlanabilmesi için; • Ne türde site/sitelere ihtiyaç var? • Site/sitelerde ne türde bir içerik olacak? • Kullanıcılar içeriği nasıl bulacak ve o içeriğe nasıl erişecek? • Kullanıcıların içerik ile ne yapması bekleniyor?
Soru 11

I. Genellikle sitelerde, kullanıcıya bilgilerin nasıl dizildiğini görsel bir model olarak gösteren ve bunların arasında nasıl ilerleyip, arama yapılabileceğini anlatan bir mimarisi bulunmaktadır.
II. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri gezinim tasarımına bağlıdır.
III. İyi bir web okuryazarı; ağ üzerindeki kaynakları arayabilmek için araç ve stratejilere gerek duymadan, bilginin güvenilirliğini sorgulamadan kabul eden bireydir.
Yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnızca II
B
Yalnızca III
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
11 numaralı soru için açıklama 
Genellikle sitelerde, kullanıcıya bilgilerin nasıl dizildiğini görsel bir model olarak gösteren ve bunların arasında nasıl ilerleyip, arama yapılabileceğini anlatan bir mimarisi bulunmaktadır. Web siteleri oluşturulurken kullanıcıların gereksiz tıklamalar yapmadan ve kafa karışıklığına maruz kalmadan aradıkları şeyi kolayca bulabilmeleri gezinim tasarımına bağlıdır.
Soru 12

Ağda yer alan bir bilgi kaynağını değerlendirme boyutlarından biri olan kapsamın, konunun düzeyi olarak ifade edilen alt boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapsam genişliği
B
Derinlik
C
Zaman
D
Tür
E
İçerik
12 numaralı soru için açıklama 
Kapsam kaynağın hangi konuları içerdiğini belirtirken, genişlik, derinlik, zaman, tür ve içerik gibi alt boyutları barındırır. Kapsam genişliği dendiğinde, konunun tüm yönlerini kapsaması, derinlik dendiğinde konunun düzeyini, zaman dendiğinde konunun ele alındığı dönemi, tür dendiğinde sunulan içeriğin biçimsel halini ve içerik dendiğinde ise sunulan fikri/görüşü ifade etmektedir.
Soru 13

Aşağıda bilgi erişim (information retrieval) hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Farklı ortamlarda (basılı ya da elektronik) yer alan bilgiyi elde etmek kullanılan bir yoldur.
B
Bilgi erişim terimi ilk olarak 1952 yılında Mortimer Taube tarafından kullanılmıştır.
C
Bilgi erişim sürecinde toplama, sınıflama, kataloglama gibi kavramları kapsar.
D
Bilgi erişim ortamda var olan, depolanan düzenlenen kaynağa ulaşımla ilgilidir.
E
Bilgi erişim kavramıyla birlikte günümüzde de kullanılan boolean mantığı ve boolean oparatörleri ortaya çıkmıştır.
13 numaralı soru için açıklama 
Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooers tarafından 1950 yılında kullanılmıştır. Bu yüzden B seçeneği yanlıştır.
Soru 14

I. Temel teknolojik kaynaklar; makine, malzeme, bilgi, insandır.
II. Optimizasyon, bir işlemin olabildiğince güç kaynağı kullanmadan yapılmasıdır.
III. Fayda-maliyet dengesi, teknolojinin temel kavramlarından biri değildir.
IV. Kontroller, sistemlerin değişmesine neden olan bilgileri kullanan mekanizmalar ya da faaliyetlerdir.
V. Sistem, teknolojinin temel kavramlarından biridir.
Yukarıda teknolojinin temel kavramları ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

A
I,II,III
B
I,III, IV
C
I, III, V
D
III, IV, V
E
I, IV, V
14 numaralı soru için açıklama 
Teknolojinin temel kavramları; sistemler, kaynaklar, gereklilikler, optimizasyon ve fayda-maliyet dengesi, süreç ve kontrollerdir. Temel teknolojik kaynaklar; makineler, malzemeler (ahşap, taş, metal, kil, cam vs.), bilgi, enerji, sermaye, zaman ve insandır. Optimizasyon; bir ürünü, işlemi veya sistemi, en işlevsel, etkili veya olabildiğince mükemmele yakın olacak şekilde tasarlamak veya yapmak için kullanılan bir süreç veya metodolojidir.
Soru 15

Bilinmeyen karakterler için bir yer tutucu olarak __________ işareti kullanılırken bir anahtar sözcüğün önüne koyulan __________ işareti arama sonuçlarından o kelimenin çıkartmasını, __________ işareti ise o kelimenin önemine yapılan vurguyu ifade etmektedir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki simgelerden hangisi gelmelidir?

A
-,+,/
B
*,+,-
C
-,+,*
D
*,-,+
E
*,/,+
15 numaralı soru için açıklama 
Bilinmeyen karakterler için bir yer tutucu olarak yıldız işareti (*) kullanılırken bir anahtar sözcüğün önüne koyulan eksi işareti (-) arama sonuçlarından o kelimenin çıkartmasını, artı (+) işareti ise o kelimenin önemine yapılan vurguyu ifade etmektedir. Bu şekilde aramalarımızda dışlamak istediğimiz anahtar sözcükleri eksi işareti ile belirterek gereksiz sonuçların listelenmesinin önüne geçeriz. Ancak bu operatörleri bir arada kullanmamızda mümkündür.
Soru 16

Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” yaklaşımını kaç yılında ortaya çıkarmıştır?

A
1950
B
1952
C
1951
D
1953
E
1954
16 numaralı soru için açıklama 
Bilgi erişim terimi, ilk olarak Calvin N. Mooers tarafından 1950 yılında kullanılmış ve ardından 1952 yılında Mortimer Taube tarafından bilginin sistematik hale getirilerek erişilebilir olmasını olanaklı kılan bağlantılı dizinler (coordinate index) kavramı ile günümüzde sorgulama aşamasında kullanılan “boolean mantığı” ve “boolean operatörleri” olarak bilinen VE (AND), VEYA (OR), DEĞİL (NOT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının internetteki önemini simgeleyen sayısal ifadedir?

A
Sayfa değeri
B
Sayfa rengi
C
Sayfa uzunluğu
D
Sayfa boyutu
E
Sayfa metni
17 numaralı soru için açıklama 
Sayfa Değeri (PageRank): Bir web sayfasının internetteki önemini simgeleyen sayısal bir ifadedir. Sitenin doğal yapısına ve bağlantı içeriğine uygun olarak sitenin değerini gösterir
Soru 18

Laptop 1000TL..4000TL şeklindeki arama ifadesi, aşağıdaki arama sonuçlarından hangisini listelemek için uygundur?

A
Fiyatı 1000TL ile 4000TL arasındaki laptoplar
B
1000TL'den ucuz, 4000TL'den pahalı laptopları listelemek
C
1000TL ve 4000TL fiyata sahip laptopları listelemek
D
Fiyat etiketli bütün laptopları listelemek
E
Laptoplara ilişkin arama sonuçlarından 1000. ile 4000. sıra aralığındakileri listelemek
18 numaralı soru için açıklama 
Laptop 1000TL..4000TL şeklindeki arama ifadesi, fiyatı 1000TL ile 4000TL arasındaki laptopların listelenmesi için uygundur.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının internet üzerindeki önemini niteleyen bir özelliktir?

A
Archie
B
Full Text
C
Page Rank
D
Gopher
E
HTTP
19 numaralı soru için açıklama 
Page rank, bir web sayfasının internet üzerindeki önemini niteleyen bir özelliğidir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x