Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Final Sınavı

Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kelime veya cümle gibi özel seçimlerde stil kullanma amaçlı seçici atayabilmek için aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A
B
C
D
E
Soru 2

usemap aşağıdakilerden hangisinin oluşturulmasında kullanılır?

A
Youtube videoları
B
PDF dosyaları
C
Resim haritaları
D
Hesaplama simetriği
E
e-posta linkleri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde stil tanımlaması yapılmaktadır?

A
B
th { border: 2.5px dashed red;}
C
2017 Yılı illere Göre Yağış Dağılımları
D
E
Mahmut
Soru 4


Yukarıdaki metin kutusu aşağıdaki etiketlerden hangisi ile oluşturulabilir?

A
B
C
D
E
Soru 5

Web sayfası içinde üzerinde çizimler yapılabilecek bir tuval oluşturmak için aşağıdaki etiketlerden hangisi kullanılır?

A
input
B
head
C
stroke
D
canvas
E
context
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi form verilerinin nereye teslim edileceğini belirtir?

A
Action
B
Method
C
Name
D
Accept
E
Target
Soru 7

1. height
2. readonly
3. size
4. step
K. ilgili form elemanında yukarı ve aşağı yönlü olarak adım miktarını belirler.
L. ilgili form elemanının kaç karakter uzunluğunda veri alabileceğini belirler.
M. Resimli düğmenin yüksekliğini piksel cinsinden belirler.
N.Veri girişini kapatır, ilgili form elemanında yalnızca belirlenen değer görünür.

Yukarıdaki input (giriş) elemanlarına ait özelliklerin işlev tanımları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
1-N, 2-M, 3-L, 4-K
B
1-M, 3-K, 2-N, 4-L
C
1-L, 3-N, 2-K, 4-M
D
1-M, 2-K, 3-N, 4-L
E
1- M, 2- N, 3-L, 4-K
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ekran genişliği 500px veya daha küçük olan cihazları tespit etmek için kullanılan CSS ortam sorgusudur?

A
@media screen and (min-width: 500px)
B
@media screen and (max-width: 500px)
C
@media not screen and (max-width: 500px)
D
@media not screen and (min-width: 500px)
E
@media screen and (width: 500px)
Soru 9

Bir bölümün genişliğinin en fazla 700px olması ve cep telefonu gibi ekran genişliği daha küçük olan cihazlarda bu bölümün genişliğinin tarayıcının sayfa genişliği ile aynı olacak şekilde otomatik olarak ayarlanması durumunda, bölüm etiketi için hangi CSS özelliğinden yararlanılmalıdır?

A
auto
B
height
C
min-width
D
max-width
E
width
Soru 10


Yukarıda etiketle oluşturulan text elemanına en fazla 20 karakter uzunluğunda veri girilebilmesini sağlamak için boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
step
B
size
C
max
D
width
E
height
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işaretlemek için kullanılan etiketidir? metinleri bir HTML

A
html
B
mark
C
body
D
container
E
head
Soru 12

Bootstrap projelerinde fonts klasörünün rolü nedir?

A
Bootstrap sisteminin CSS dosyalarını tutar.
B
Projedeki yazıları tutar.
C
Sistemle gelen font kütüphanelerini tutar.
D
Projenin giriş noktasını oluşturur.
E
Javascript dosyalarını tutar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim teknolojisi ile bir araya geldiğinde verilerin zaman ve yerden bağımsız kayıt altına alınmasına ve erişimine olanak sağlamaktadır?

A
Ontoloji
B
Semantik Web
C
Akıllı Web
D
Çarpışık Web
E
Mobil Web
Soru 14

__________ Semantik Web ortamında farklı tür ve özellikteki verilerin sistem tarafından anlaşılmasını ve anlamlandırılmasını sağlayarak kullanıcıların isteklerine cevap oluşturmayı amaçlamaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ontoloji
B
Bulut bilişim
C
XML
D
Anlamsal web
E
HTML
Soru 15

Farklı ağ kullanıcıları tarafından sağlanan çeşitli bağlamlardaki içeriği anlamlandırarak sunan teknolojiye ne ad verilir?

A
TELNET
B
Web sunucu
C
Akıllı web
D
Web 2.0
E
E-Posta
Soru 16

Web çatıları ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Tüm web çatıları MVC yazılım geliştirme felsefesine göre geliştirilir.
B
Web çatılarını kullanmak için Javascript dilinin kullanılması zorunludur.
C
Web çatıları her zaman kullanıcı bilgisayarlarında çalışır.
D
Web çatılarında kodların yeniden kullanılmasından bahsedilemez.
E
Web çatıları güvenlik, tasarım ve yerelleştirme gibi konular için harcanacak zamanı azaltır.
Soru 17

Bootstrap sisteminde resimleri bir daire içinde göstermek için hangi sınıf kullanılır?

A
img-thumbnail
B
img
C
img-circle
D
img-primary
E
img-rounded
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi web sayfası içinde bölüm oluşturmak için kullanılan etiketlerden biri değildir?

A
title
B
div
C
aside
D
article
E
footer
Soru 19

Web sayfalarının iletimi için hangi protokol kullanılır?

A
HTTP
B
NEWS
C
SMTP
D
UDP
E
HTML
Soru 20

1. OWL
2. XML
3. Semantik
K. web içeriklerinin sadece doğal dillerde değil, aynı zamanda ilgili yazılımlar tarafından anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kullanılabilir bir biçimi.
L. Bir ontoloji oluşturulması öncesinde kavram haritalarına benzer biçimde ontoloji içerisindeki nesneler/terimler tanımlanır.
M. Birbirinden çok farklı verilerin bir araya getirilerek bir etiket sistemi sayesinde orijinal formatları bozulmadan, tek bir havuzda tutulabilir.

Yukarıda yer alan kavramlar ve işlevlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-M, 3-L
B
1-L, 2-K, 3-M
C
1-M, 2-L, 3-K
D
1-K, 2-L, 3-M
E
1-L, 2-M, 3-K
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x