Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web Tabanlı Kodlama 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir web sayfasında “anadolulogo.jpg” isimli resim dosyasının görüntülenebilmesi için yazılması gereken HTML kodları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
B
C
anadolu.jpg
D
E
“anadolu.jpg”
1 numaralı soru için açıklama 
Html’de resimlerin gösterimi için img etiketi şu şekilde kullanılmaktadır:
Soru 2

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde resim etiketi olan etiketinin alabileceği parametre bu parametrenin açıklaması doğrudur?

A
border: Resme çerçeve ekler.
B
align: Resmin genişliğini ayarlar.
C
usemap: Resmin yüksekliğini ayarlar.
D
width: Resmin sayfaya göre hizalanmasını sağlar.
E
height: Resim haritası oluşturmayı sağlar.
2 numaralı soru için açıklama 
Resim etiketi olan etiketinin alabileceği birkaç önemli parametresi bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak border, align, usemap, width ve height parametreleri verilebilir. Eğer resme çerçeve verilecekse border parametresine değer atanmalıdır. align ise resmin sayfaya göre hizalanması (sağa – right ya da sola – left ) amacıyla kullanılır. usemap, resim haritalarının oluşturulmasında kullanılmaktadır. Width genişlik, height ise yükseklik ayarlamak için kullanılan parametredir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Html5 ile ilgili doğru bir ifade içermektedir?

A
1999 yılında geliştirilmiştir.
B
En son geliştirilen sürüm olduğu için Html4 kodlarını kapsamaz
C
Html5 video ekleme etiketi olarak kullanır.
D
Sadece Chrome Html5 ile yazılmış kodları derleyebilmektedir.
E
Hata kontrollerinin daha gelişmiş olduğu bir sürümdür.
3 numaralı soru için açıklama 
1999 yılında Html4 geliştirilmiştir. Günümüzde hemen hemen tüm popüler tarayıcılar (firefox, chrome, yandex, internet explorer vb.) hem html4 standartlarında, hem de html5 standartlarında yazılmış etiketleri derleyebilmektedir. Html5 yeni sürüm olarak eski sürümlere oranla yenilikler getirmekte, buna karşın önceki sürümlerle yazılan kodları da kapsamaktadır. Html5 ile video eklemek için kullanılan etiket
Soru 4

A
Web sayfasına “anadolulogo.jpg” isimli video dosyasını ekler.
B
Eklenen video otomatik olarak oynatılır.
C
Video boyutları yükseklik=200, genişlik=190 olarak belirlenmiştir.
D
Video oynatım süresi dolduğunda kendiliğinden yeniden başlar.
E
Video kontrolü (durdurma, başlatma, ses ayarı yapma vb.) yapmaya olanak verir.
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5

HTML içinde bir çoklu ortam öğesi olduğunu belirlemek için kullanılan etiket aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
E
5 numaralı soru için açıklama 
etiketi birleştirme özelliği taşımaktadır ve içerisinde bir resim, gösterim, diyagram, kod listeleri gibi öğelerin olduğunu belirtir.
elementi ana akış ile ilgili olsa da, konumu ana akıştan bağımsızdır ve çıkarılırsa dökümanın akışını engellemez.
etiketi ise
elementinin belirttiği çoklu ortam öğesine başlık eklemeye yarar. Yani Html’de bir çoklu ortam öğesi olduğunu belirlemek için
etiketi kullanılır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasına eklenen ses ve videonun oynatma süresi dolduğunda kendiliğinden yeniden başlamasını sağlayan parametredir?

A
autoplay
B
controls
C
src
D
loop
E
poster
6 numaralı soru için açıklama 
Video ve ses dosyasının sürekli bittikten sonra yeniden başlaması için
Soru 7

Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi iki harici uygulama ve içerik bir web sayfasında görüntülenmek istediğinde aynı Html5 etiketi aracılığıyla eklenir?

A
Flash animasyonlar ve konum bilgisi
B
Ses ve Youtube videosu
C
Flash animasyonlar ve PDF dosyası
D
Youtube videosu ve Flash animasyonlar
E
Video ve Konum bilgisi
7 numaralı soru için açıklama 
Bir web sayfasında video eklemek için