Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Web sitelerinde form verilerinin hangi karakter kodlamasını kabul edeceğini belirten özellik nedir?

A
action
B
method
C
enctype
D
name
E
accept-charset
1 numaralı soru için açıklama 
Tanımlanan formun özelliği =”UTF-8” =...... değer ve kullanımındaki accept-charset dir.
Soru 2

Button elemanının hangi özelliği düğmenin etkisiz olmasını sağlar?

A
disabled
B
type
C
formaction
D
formmethod
E
autofocus
2 numaralı soru için açıklama 
disabled özelliği, düğmeyi tıklanamaz duruma getirir. Düğmenin etkisiz olmasını sağlar.
Soru 3

I. password
II. url
III. legend
IV. email
Yukarıda verilenlerden hangileri Input form elemanının alt elemanları arasında yer almaktadır?

A
I-II
B
I-III
C
II-III
D
I-II-IV
E
II-III-IV
3 numaralı soru için açıklama 
password, url ve email Input form elemanının alt elemanları arasında yer almaktadır.
Soru 4

Bir formda kullanıcıların form alanlarını doldururken yanlış veriler girmeleri gibi durumlarda form elemanlarını sayfa yüklendiğindeki değerlerine döndürecek bir düğme olması istenmektedir.
Buna göre aşağıdaki elemanlardan hangisinin kullanılması uygundur?

A
Checkbox
B
Radio
C
Submit
D
Reset
E
Hidden
4 numaralı soru için açıklama 
Reset genel olarak çok fazla veri girilmesi gereken formlarda önceden girilmiş verilerin tarayıcı üstünde silinmesi için kullanılır. Başka bir deyişle form elemanlarına veri girilmişse, form elemanlarını sayfa yüklendiğindeki değerlerine döndürür. Reset elemanının herhangi bir özelliği yoktur.
Soru 5

Bir web sayfasında yukarıdaki gibi bir uyarı metni görüntüleniyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
email alt elemanı kullanılmıştır.
B
web alt elemanı kullanılmıştır.
C
required özelliği kullanılmıştır.
D
url alt elemanı kullanılmıştır.
E
autocomplete özelliği kullanılmıştır.
5 numaralı soru için açıklama 
URL, kullanıcının bir WEB adresi girebilmesi için alan oluşturur. Url elemanı, girilen metinde http:// belirtecini kontrol eder. Alana girilen karakterlerde http:// belirteci yoksa resimdeki gibi tarayıcı uyarısını verir. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Soru 6

Aşağıdaki form alt elemanlarının hangisi HTML5 sürümü ile birlikte gelmiştir?

A
text
B
time
C
radio
D
submit
E
image
6 numaralı soru için açıklama 
time elemanı HTML5 sürümü için geçerlidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Input form elemanının alt elemanları arasında yer almaz ?

A
text
B
date
C
time
D
reset
E
file
7 numaralı soru için açıklama 
Reset alt elamanı, Button form elemanı altında yer alır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Input değerinin, yüklenebilecek dosya türünü ve formatını belirleyen özelliğidir?

A
accept
B
alt
C
checked
D
list
E
max
8 numaralı soru için açıklama 
Accept özelliği =”audio/*” ses dosyaları şeklinde değer alabilir. Böylece yüklenebilecek dosya türünü ve formatını belirlenir. Soldaki değeler araya virgül konarak istenilenşekilde kullanılabilir.
Soru 9

Form alanına 6 Şubat 2018 şeklinde veri girilmesi isteniyorsa form tasarım komutu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A
B
C
D
E
9 numaralı soru için açıklama 
ile siparisgunu isimli bir tarih alanı oluşturulmaktadır.
Soru 10

Şifre alanı olarak kullanılacak input alanın tipi (type) ne olmalıdır?

A
text
B
email
C
hidden
D
search
E
password
10 numaralı soru için açıklama 
Şifre alanı olarak kullanılacak input alanın tipi (type) password olmalıdır.
Soru 11

Blok düzeyindeki etiketlerin yatay olarak ortalanmasını sağlamak için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Display özelliği
B
Width özelliği
C
Max-Width özelliği
D
Margin özelliği
E
Position özelliği
11 numaralı soru için açıklama 
Margin özelliği bildiğiniz üzere HTML elemanlarının diğer elemanlarla arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılmaktadır. Ancak margin özelliğinin bir başka kullanımı ise blok düzeyindeki etiketlerin yatay olarak ortalanmasını sağlamaktır. Bunun için etiketin margin-left ve margin-right özelliklerine ya da sadece margin özelliğine auto değerinin verilmesi gerekmektedir.
Soru 12

Bir elmanın koordinatlarını tarayıcı penceresi referans alınarak belirlemek ve bu eleman tarayıcı penceresine sabitlemek amacıyla Position özelliğine verilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Static
B
Relative
C
Fixed
D
Absolute
E
Top
12 numaralı soru için açıklama 
Fixed kelimesi sabitlenmiş anlamına gelmektedir. Position özelliği fixed olan bir elmanın koordinatları tarayıcı penceresi referans alınarak belirlenir ve bu eleman tarayıcı penceresine sabitlenir. Bir başka deyişe kaydırma çubukları ile sayfa içinde hareket edildiğinde bu elemanların tarayıcı penceresine göre yerleri değişmez.
Soru 13

Bir bölüm içerisindeki yazının, bölümün dışarısına taştığı durumlarda nasıl davranacağını belirleyen bölüm özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Margin
B
Position
C
Width
D
Overflow
E
Float
13 numaralı soru için açıklama 
Overflow kelimesi taşmak, dışına taşmak anlamlarına gelmektedir. Bu özellik, genişlik ve yükseklik özellikleri belirtilen elemanların içeriğinin sığmaması, taşması durumunda nasıl davranılacağı ile ilgilidir.
Soru 14

I. Display
II. Width
III. Div
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir web sayfası tasarımında bölümleri biçimlendirirken kullanılan özelliklerdendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
Display ve Width bölümleri biçimlendirmek için kullanılırken div özelliği bölüm oluşturmak için kullanılır
Soru 15

Genellikle ____________ ile bölümler oluşturulurken, oluşturulan bölüm, id ya da class özelliği ile işaretlenir. Böylece CSS kullanılarak bu bölümler rahatlıkla biçimlendirilebilecektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Div
B
Section
C
Aside
D
Article
E
Nav
15 numaralı soru için açıklama 
Genellikle Div ile bölümler oluşturulurken, oluşturulan bölüm, id ya da class özelliği ile işaretlenir.
Soru 16

Varsayılan olarak atanan değerinin genellikle inline veya block olduğu, sayfa yerleşimi ayarlamak için kullanılan CSS özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
main
B
section
C
sside
D
article
E
display
16 numaralı soru için açıklama 
Display özelliği sayfa yerleşimini ayarlamak için kullanılan en önemli CSS özelliklerinden biridir.
Soru 17

_____________ HTML elemanlarının diğer elemanlarla arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılmaktadır.
şeklinde ifade edilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjin özelliği
B
Width özelliği
C
Max-width özelliği
D
Position özelliği
E
Overflow özelliği
17 numaralı soru için açıklama 
Margin özelliği bildiğiniz üzere HTML elemanlarının diğer elemanlarla arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanılmaktadır. Ancak margin özelliğinin bir başka kullanımı ise blok düzeyindeki etiketlerin yatay olarak ortalanmasını sağlamaktır. Bunun için etiketin margin-left ve margin-right özelliklerine ya da sadece margin özelliğine auto değerinin verilmesi gerekmektedir. Doğru Cevap A'dır.
Soru 18

Float özelliği dışında resim galerisinde olduğu gibi sayfada yüzen elemanlar oluşturmanın bir başka yolu da display özelliğine aşağıdakilerden hangi değeri vermektir?

A
padding değeri
B
in-block değeri
C
left değeri
D
boder-box değeri
E
table değeri
18 numaralı soru için açıklama 
Float özelliği dışında resim galerisinde olduğu gibi sayfada yüzen elemanlar oluşturmanın bir başka yolu da display özelliğine inline-block değeri vermektir. Bu özellik kullanıldığında float özelliğini kullmaya gerek kalmamaktadır. Ayrıca normalde float özelliği kullanıldıktan sonra clear özelliği kullanılarak temizlik yapmak gerekmektedir. Ancak inline-block ile buna da gerek yoktur. Doğru Cevap B'dir.
Soru 19

Web sayfasının genişliğinin kullanılan cihazın ekran genişliği ile aynı olması hangi kod ile sağlanır?

A
width=device-width
B
height=device-height
C
initial-scale=1.0
D
initial-scale=2.0
E
initial-scale=width
19 numaralı soru için açıklama 
width=device-width ifadesi ile sayfanın genişliğinin kullanılan cihazın ekran genişliği ile aynı olacağı belirtilmiş olur.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x