Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Web sayfasının tarayıcıda görüntülenecek başlığı, resmi, sayfa içinde kullanılan yazı kodlama tipinin ve karakter setinin ne olduğu bilgisi aşağıdaki kod bölümlerinden hangisinde yer alır?

A
B
C
D
  E
 • 1 numaralı soru için açıklama 
  İlgili tüm bilgiler tagları arasında yer alır
  Soru 2

  Hipermetin (hypertext) olarak bilinen web kavramını Ted Nelson tarafından ilk ne zaman ortaya konmuştur?

  A
  1960
  B
  1965
  C
  1970
  D
  1963
  E
  1959
  2 numaralı soru için açıklama 
  olarak bilinen web kavramının 1965 yılında Ted Nelson tarafından ortaya konmuştur.
  Soru 3

  Web ağına kesintisiz bağlı olan ve 24 saat boyunca çalışan bilgisayarlara ne ad verilir?

  A
  Sunucu
  B
  Ana bilgisayar
  C
  Yazıcı
  D
  Tarayıcı
  E
  Fotokopi
  3 numaralı soru için açıklama 
  Sunucu, web ağına kesintisiz bağlı olan ve 24 saat boyunca çalışan bilgisayarlardır. Kullanım amacına göre farklı türde sunucular bulunmaktadır.
  Soru 4

  ________ , web ağına kesintisiz bağlı olan ve 24 saat boyunca çalışan bilgisayarlardır.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

  A
  Sunucu
  B
  İstemci
  C
  Yönlendirici
  D
  İşlemci
  E
  Protokol
  4 numaralı soru için açıklama 
  Sunucu, web ağına kesintisiz bağlı olan ve 24 saat boyunca çalışan bilgisayarlardır. Kullanım amacına göre farklı türde sunucular bulunmaktadır.
  Soru 5

  I. Ülke
  II. Kent
  III. Enlem
  IV. Boylam
  V. E-posta adresi
  Bir kullanıcının IP adresine bakarak yukarıdakilerden hangi bilgilere ulaşılabilir?

  A
  Yalnız V
  B
  III ve IV
  C
  I, II ve III
  D
  Yalnız I
  E
  I, II, III ve IV
  5 numaralı soru için açıklama 
  IP adresine bakarak bir kullanıcının bulunduğu ülkeyi, kenti, enlem ve boylamını belirlemek mümkündür.
  Soru 6

  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurulacak bağlantının protokolü görülmektedir?

  A
  www.anadolu.edu.tr
  B
  www.anadolu.edu.tr/e-posta/
  C
  anadolu.edu.tr
  D
  http://www.anadolu.edu.tr
  E
  www.anadolu
  6 numaralı soru için açıklama 
  URL adresleri temelde üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm iletişim protokolünü, sonraki bölüm alan adını ve son bölüm ise hiyerarşik dosya yolunu tanımlamaktadır. “http://” ifadesi ile sunucu bilgisayara HTTP protokolü ile bağlantı kurulacağını belirler.
  Soru 7

  Web sayfasına ait metaverilerin tanımlandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

  A
  B
  C
  D
  E
  7 numaralı soru için açıklama 
  Birinci bölüm tagları arasında oluşturulan ve web sayfasına ait metaverilerin tanımlandığı bölümdür.
  Soru 8

  Web ağına bağlanan tüm sistemlere ait alan adları ve IP adresleri gibi benzersiz tanımlayıcılara ait standartların oluşturulmasında gö rev alan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A
  NCSA
  B
  CERN
  C
  ISP
  D
  IANA
  E
  NAP
  8 numaralı soru için açıklama 
  Web ağında kullanılabilecek IP adresleri dünya genelinde merkezi bir kurum olan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN tarafından yapılmaktadır. Bu kurulun alt birimi olan Internet Assigned Numbers Authority ( IANA ), web ağına bağlanan tüm sis- temlere ait alan adları ve IP adresleri gibi benzersiz tanımlayıcılara ait standartların oluşturulmasında görev almaktadır.
  Soru 9

  Son dönemde pazar payı en yüksek olan web tarayıcıs aşağıdakilerden hangisidir?

  A
  Edge
  B
  Safari
  C
  Chrome
  D
  Internet Explorer
  E
  Firefox
  9 numaralı soru için açıklama 
  Son yıllarda (2016. pazar payında açık ara önde olan web tarayıcısı Chrome'dur.
  Soru 10

  HTML işaretleme dilinin 2014 yılında yayımlanan güncel versiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

  A
  HTML3.2
  B
  HTML4
  C
  XHTML
  D
  HTML5
  E
  HTML7
  10 numaralı soru için açıklama 
  W3C bünyesindeki teknoloji uzmanları tarafından webin ihtiyaçları temel alınarak geliştirilen HTML işaretleme dilinin güncel versiyonu 2014 yılında yayınlanan HTML5’tir.
  Soru 11

  HTML karakter seti belirlerken kodu hangi etiketler arasına yazılır?

  A
  B
  C
 • D

  E
  11 numaralı soru için açıklama 
  Türkçe karakter sorunlarının giderilmesi için kullanılacak kodun etiketleri arasına yazılması yeterli olacaktır.
  Soru 12

  Sitenizi Sistem, Oyun, Şans kelimeleri ile ön plana çıkarmak istersek sitemize hangi html etiketini eklememiz gerekmektedir?

  A
  B
  C
  D
  E
  12 numaralı soru için açıklama 
  Sitenizi Sistem, Oyun, Şans kelimeleri ile ön plana çıkarmak istersek sitemize etiketini eklemeyiz.
  Soru 13

  Bir web sayfasındaki yazının başlık türünü belirleyen etiketi ile hangi aralıklarda değer alır?

  A
  1-6
  B
  1-5
  C
  2-4
  D
  1-3
  E
  1-8
  13 numaralı soru için açıklama 
  etiketi 1 ile 6 arasında değer alır ve sayı arttıkça başlığın büyüklüğü azalmaktadır. Ters orantı söz konusudur.
  Soru 14

  Yazılan bir paragrafı iki yana yaslı yazmak isteyen bir kodlayıcı

  içerisine hangi parametreyi kullanmalıdır?

  A
  align=“justify”
  B
  align=“left”
  C
  align=“right”
  D
  align=“top”
  E
  align=“bottom”
  14 numaralı soru için açıklama 
  Yazılan bir paragrafı iki yana yaslı yazmak isteyen bir kodlayıcı align=“justify” parametresi yazmalıdır.
  Soru 15

  Sitenin/sayfanın tarayıcı açıldığında görünmesi istenen başlık kısmı hangi kod bloğu arasına yazılır?

  A
  B
  C
  D
  E
  15 numaralı soru için açıklama 
  bloğuna yazılır.</div></div></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-16-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 16</div><div id='mtq_stamp-16-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-16-1' class='mtq_question_text'><p>Site içerisinde farklı metinleri farklı şekillerde göstermek için önceden harici veya dahili kurallar tanımlama ve sonrasında bu kuralın ismine göre belirtilen yerde bu kuralın uygulanmasını sağlama işlemine ne ad verilir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-16-1-1' onclick='mtq_button_click(16,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 16, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-16-1-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-1-1' class='mtq_answer_text'>CSS - Stil şablonu kullanımı</div></td></tr><tr id='mtq_row-16-2-1' onclick='mtq_button_click(16,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 16, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-16-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-2-1' class='mtq_answer_text'>Etiketleme</div></td></tr><tr id='mtq_row-16-3-1' onclick='mtq_button_click(16,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 16, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-16-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-3-1' class='mtq_answer_text'>Link verme</div></td></tr><tr id='mtq_row-16-4-1' onclick='mtq_button_click(16,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 16, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-16-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-4-1' class='mtq_answer_text'>Tanılama</div></td></tr><tr id='mtq_row-16-5-1' onclick='mtq_button_click(16,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-16-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 16, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-16-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-16-5-1' class='mtq_answer_text'>CBS-Kılavuzlama</div></td></tr></table></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-17-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 17</div><div id='mtq_stamp-17-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-17-1' class='mtq_question_text'><p><a href=”anasayfa.html” style=”background-color: #FFFF00; color: red;”> kod bloğunun işlevi nedir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-17-1-1' onclick='mtq_button_click(17,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 17, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-17-1-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-1-1' class='mtq_answer_text'>Link için renk düzenlemeleri</div></td></tr><tr id='mtq_row-17-2-1' onclick='mtq_button_click(17,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 17, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-17-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-2-1' class='mtq_answer_text'>Link için geçiş efektleri</div></td></tr><tr id='mtq_row-17-3-1' onclick='mtq_button_click(17,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 17, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-17-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-3-1' class='mtq_answer_text'>Metin için büyük küçük harf değişimi</div></td></tr><tr id='mtq_row-17-4-1' onclick='mtq_button_click(17,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 17, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-17-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-4-1' class='mtq_answer_text'>Sayfa başlığı düzeni</div></td></tr><tr id='mtq_row-17-5-1' onclick='mtq_button_click(17,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-17-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 17, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-17-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-17-5-1' class='mtq_answer_text'>Paragraf metin renkleri</div></td></tr></table></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-18-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 18</div><div id='mtq_stamp-18-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-18-1' class='mtq_question_text'><p>Kategorik listelerin oluşturulması için hangisi kullanılır?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-18-1-1' onclick='mtq_button_click(18,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 18, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-18-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-1-1' class='mtq_answer_text'><dz></div></td></tr><tr id='mtq_row-18-2-1' onclick='mtq_button_click(18,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 18, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-18-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-2-1' class='mtq_answer_text'><dd></div></td></tr><tr id='mtq_row-18-3-1' onclick='mtq_button_click(18,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 18, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-18-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-3-1' class='mtq_answer_text'><dg></div></td></tr><tr id='mtq_row-18-4-1' onclick='mtq_button_click(18,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 18, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-18-4-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-4-1' class='mtq_answer_text'><dl></div></td></tr><tr id='mtq_row-18-5-1' onclick='mtq_button_click(18,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-18-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 18, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-18-5-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-18-5-1' class='mtq_answer_text'><db></div></td></tr></table></div><div class='mtq_question mtq_scroll_item-1' id='mtq_question-19-1'><table class='mtq_question_heading_table'><tr><td><div class='mtq_question_label'>Soru 19</div><div id='mtq_stamp-19-1' class='mtq_stamp'></div></td></tr></table><div id='mtq_question_text-19-1' class='mtq_question_text'><p><ul> etiketinin type parametreleri hangisinde doğru olarak verilmiştir?</p></div><table class='mtq_answer_table'><colgroup><col class='mtq_oce_first'/></colgroup><tr id='mtq_row-19-1-1' onclick='mtq_button_click(19,1,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-19-1-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_0' alt='Soru 19, Choice 1'>A</div><div id='mtq_marker-19-1-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-19-1-1' class='mtq_answer_text'>disk ve square</div></td></tr><tr id='mtq_row-19-2-1' onclick='mtq_button_click(19,2,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-19-2-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_1' alt='Soru 19, Choice 2'>B</div><div id='mtq_marker-19-2-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-19-2-1' class='mtq_answer_text'>disk, elips ve square</div></td></tr><tr id='mtq_row-19-3-1' onclick='mtq_button_click(19,3,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-19-3-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_2' alt='Soru 19, Choice 3'>C</div><div id='mtq_marker-19-3-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-19-3-1' class='mtq_answer_text'>elips, circle ve square</div></td></tr><tr id='mtq_row-19-4-1' onclick='mtq_button_click(19,4,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-19-4-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_3' alt='Soru 19, Choice 4'>D</div><div id='mtq_marker-19-4-1' class='mtq_marker mtq_wrong_marker' alt='Yanlış'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-19-4-1' class='mtq_answer_text'>circle, disk ve triangle</div></td></tr><tr id='mtq_row-19-5-1' onclick='mtq_button_click(19,5,1)' class='mtq_clickable'><td class='mtq_letter_button_td'><div id='mtq_button-19-5-1' class='mtq_css_letter_button mtq_letter_button_4' alt='Soru 19, Choice 5'>E</div><div id='mtq_marker-19-5-1' class='mtq_marker mtq_correct_marker' alt='Doğru'></div></td><td class='mtq_answer_td'><div id='mtq_answer_text-19-5-1' class='mtq_answer_text'>disk, circle ve square</div></td></tr></table></div><div id="mtq_results_request-1" class="mtq_results_request mtq_scroll_item-1"> <span style="display: block" id="mtq_results_button-1" class='mtq_action_button mtq_css_button mtq_results_button' onclick='mtq_get_results(1)'> <span class="mtq_results_text"> SONUÇLAR </span> </span></div></div></div><div id="mtq_quiz_status-1" class="mtq_quiz_status"> 19 tamamladınız.</div><table id="mtq_listrow-1" class="mtq_listrow"> <tr> <td class="mtq_listrow_button-td"> <div id="mtq_back_button-1" class='prev browse mtq_css_back_button mtq_listrow_button' alt="Önceki soru" onclick="mtq_back_nav(1)">←</div></td> <td> <div id="mtq_show_list-1" class="mtq_show_list mtq_css_button mtq_list_button" onclick="mtq_show_nav(1)" rel="mtq_navigator-1"> <div class="mtq_list_text"> Liste</div></div></td> <td class="mtq_listrow_button-td"> <div id="mtq_next_button-1" class='next browse mtq_css_next_button mtq_listrow_button' alt='Sonraki soru' onclick="mtq_next_nav(1)"> →</div></td> </tr> </table></div><div id="mtq_navigator-1" class="mtq_navigator"> <div id='mtq_return_list_t-1' class="mtq_return_list mtq_css_button mtq_return_button" onclick='mtq_nav_click(0,1)'> <div class="mtq_return_text"> Geri dön</div></div><div id="mtq_shaded_item_msg-1" class="mtq_shaded_item_msg"> Tamamlananlar işaretlendi.</div><table id="mtq_question_list_container-1" class="mtq_question_list_container"> <tr> <td id='mtq_list_item-1-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(1,1)'>1</td><td id='mtq_list_item-2-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(2,1)'>2</td><td id='mtq_list_item-3-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(3,1)'>3</td><td id='mtq_list_item-4-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(4,1)'>4</td><td id='mtq_list_item-5-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(5,1)'>5</td></tr><tr><td id='mtq_list_item-6-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(6,1)'>6</td><td id='mtq_list_item-7-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(7,1)'>7</td><td id='mtq_list_item-8-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(8,1)'>8</td><td id='mtq_list_item-9-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(9,1)'>9</td><td id='mtq_list_item-10-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(10,1)'>10</td></tr><tr><td id='mtq_list_item-11-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(11,1)'>11</td><td id='mtq_list_item-12-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(12,1)'>12</td><td id='mtq_list_item-13-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(13,1)'>13</td><td id='mtq_list_item-14-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(14,1)'>14</td><td id='mtq_list_item-15-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(15,1)'>15</td></tr><tr><td id='mtq_list_item-16-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(16,1)'>16</td><td id='mtq_list_item-17-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(17,1)'>17</td><td id='mtq_list_item-18-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(18,1)'>18</td><td id='mtq_list_item-19-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(19,1)'>19</td><td id='mtq_list_item-end-1' class='mtq_list_item' onclick='mtq_nav_click(20,1)'>Son</td> </tr> </table> <div id='mtq_return_list_b-1' class="mtq_return_list mtq_css_button mtq_return_button" onclick='mtq_nav_click(0,1)'> <div class="mtq_return_text"> Geri dön</div></div></div><div id="mtq_variables" class="mtq_preload" style="display:none"> <input type='hidden' id='mtq_id-1' name='mtq_id_value' value='1' /><input type='hidden' id='mtq_timer_val-1' value='1140'/><input type='hidden' name='question_id[]' value='154862'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-1-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-1-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-1-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-1-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154863'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-2-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-2-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-2-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-2-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-2-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154864'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-3-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-3-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-3-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-3-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154865'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-4-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-4-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-4-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-4-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154866'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-5-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-5-5-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-5-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-5-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-5-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154867'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-6-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-6-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-6-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-6-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-6-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154868'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-7-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-7-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-7-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-7-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-7-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154869'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-8-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-8-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-8-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-8-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-8-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154870'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-9-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-9-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-3-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-9-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-9-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-9-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154871'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-10-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-10-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-10-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-10-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-10-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154872'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-11-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-11-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-11-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-11-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-11-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154873'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-12-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-12-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-3-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-12-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-12-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-12-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154874'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-13-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-13-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-13-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-13-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-13-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154875'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-14-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-14-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-14-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-14-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-14-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154876'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-15-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-15-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-2-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-15-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-15-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-15-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154877'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-16-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-16-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-16-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-16-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-16-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154878'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-17-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-17-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-1-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-17-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-17-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-17-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154879'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-18-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-18-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-4-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-18-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-18-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-18-1' value='1' /><input type='hidden' name='question_id[]' value='154880'/><input type='hidden' id='mtq_is_answered-19-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-19-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_worth-19-1' value='100'/><input type='hidden' id='mtq_num_attempts-19-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_points_awarded-19-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-19-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-19-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-19-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-19-1-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-19-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-19-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-19-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-19-2-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-19-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-19-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-19-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-19-3-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-19-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-19-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-19-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-19-4-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_is_correct-19-5-1' value='1'/><input type='hidden' id='mtq_was_selected-19-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_was_ever_selected-19-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_has_hint-19-5-1' value='0'/><input type='hidden' id='mtq_num_ans-19-1' value='5' /><input type='hidden' id='mtq_num_correct-19-1' value='1' /> <div id="mtq_have_completed_string" class="mtq_preload"> Başarıyla tamamladınız.</div><div id="mtq_questions_string" class="mtq_preload"> sorular</div><div id="mtq_question_string" class="mtq_preload"> soru</div><div id="mtq_your_score_is_string" class="mtq_preload"> Aldığınız skor</div><div id="mtq_correct_string" class="mtq_preload"> Doğru</div><div id="mtq_wrong_string" class="mtq_preload"> Yanlış</div><div id="mtq_partial_string" class="mtq_preload"> Partial-Credit</div><div id="mtq_exit_warning_string" class="mtq_preload"> Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!</div><div id='mtq_correct_answer_string' class='mtq_preload'> Correct Answer</div><div id='mtq_you_selected_string' class='mtq_preload'> You Selected</div><div id='mtq_not_attempted_string' class='mtq_preload'> Not Attempted</div><div id='mtq_final_score_on_quiz_string' class='mtq_preload'> Final Score on Quiz</div><div id='mtq_attempted_questions_correct_string' class='mtq_preload'> Attempted Questions Correct</div><div id='mtq_attempted_questions_wrong_string' class='mtq_preload'> Attempted Questions Wrong</div><div id='mtq_questions_not_attempted_string' class='mtq_preload'> Questions Not Attempted</div><div id='mtq_total_questions_on_quiz_string' class='mtq_preload'> Total Questions on Quiz</div><div id='mtq_question_details_string' class='mtq_preload'> Question Details</div><div id='mtq_quiz_results_string' class='mtq_preload'> Results</div><div id='mtq_date_string' class='mtq_preload'> Date</div><div id='mtq_score_string' class='mtq_preload'> Score</div><div id='mtq_hint_string' class='mtq_preload'> İpucu</div><div id='mtq_time_allowed_string' class='mtq_preload'>Time allowed</div><div id='mtq_minutes_string' class='mtq_preload'>minutes</div><div id='mtq_seconds_string' class='mtq_preload'>seconds</div><div id='mtq_time_used_string' class='mtq_preload'>Time used</div><div id='mtq_answer_choices_selected_string' class='mtq_preload'>Answer Choice(s) Selected</div><div id='mtq_question_text_string' class='mtq_preload'>Question Text</div><input type='hidden' id='mtq_answer_display-1' value='2'/> <input type='hidden' id='mtq_autoadvance-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_autosubmit-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_single_page-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_show_hints-1' value='1'/> <input type='hidden' id='mtq_show_start-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_show_final-1' value='1'/> <input type='hidden' id='mtq_show_alerts-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_multiple_chances-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_proofread-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_scoring-1' value='0'/> <input type='hidden' id='mtq_vform-1' value='1'/> <input type="hidden" name="quiz_id" id="quiz_id-1" value="7799" /> <input type="hidden" name="mtq_total_questions" id="mtq_total_questions-1" value="19" /> <input type="hidden" name="mtq_current_score" id="mtq_current_score-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_max_score" id="mtq_max_score-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_attempted" id="mtq_questions_attempted-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_correct" id="mtq_questions_correct-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_wrong" id="mtq_questions_wrong-1" value="0" /> <input type="hidden" name="mtq_questions_not_attempted" id="mtq_questions_not_attempted-1" value="0" /> <input type="hidden" id="mtq_display_number-1" value="1" /> <input type="hidden" id="mtq_show_list_option-1" value="1" /> <input type="hidden" id="mtq_show_stamps-1" value="1" /> <input type="hidden" id="mtq_num_ratings-1" value="5"/> <input type="hidden" id="mtq_ratingval-1-1" value="0"/> <div id="mtq_rating-1-1" class="mtq_preload"> Daha çok pratiğe ihtiyaç var</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-2-1" value="40"/> <div id="mtq_rating-2-1" class="mtq_preload"> Böyle devam et</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-3-1" value="60"/> <div id="mtq_rating-3-1" class="mtq_preload"> Kötü değil</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-4-1" value="80"/> <div id="mtq_rating-4-1" class="mtq_preload"> İyi çalışıyor</div><input type="hidden" id="mtq_ratingval-5-1" value="100"/> <div id="mtq_rating-5-1" class="mtq_preload"> Mükemmel</div><input type="hidden" id="mtq_gf_present-1" value="0"/> <input type="hidden" id="mtq_cf7_present-1" value="0"/> <input type="hidden" id="mtq_quiz_in_form-1" value="0"/> <input type="hidden" id="mtq_gf_formid_number-1" value=""/></div></div><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="rectangle" data-ad-client="ca-pub-4683809856498084" data-ad-slot="5047006881"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><div id="page-links"></div><div id="post-ratings-68079" class="post-ratings" itemscope itemtype="https://schema.org/Article" data-nonce="37bef0923f"><img id="rating_68079_1" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="1 Yıldız" title="1 Yıldız" onmouseover="current_rating(68079, 1,'1 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68079_2" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="2 Yıldız" title="2 Yıldız" onmouseover="current_rating(68079, 2,'2 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68079_3" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="3 Yıldız" title="3 Yıldız" onmouseover="current_rating(68079, 3,'3 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68079_4" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="4 Yıldız" title="4 Yıldız" onmouseover="current_rating(68079, 4,'4 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/><img id="rating_68079_5" src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_off.gif" alt="5 Yıldız" title="5 Yıldız" onmouseover="current_rating(68079, 5,'5 Yıldız');" onmouseout="ratings_off(0, 0, 0);" onclick="rate_post();" onkeypress="rate_post();" style="cursor: pointer; border: 0px;"/> (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)<br /><span class="post-ratings-text" id="ratings_68079_text"></span><meta itemprop="name" content="Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı"/><meta itemprop="headline" content="Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı"/><meta itemprop="description" content="Web Tabanlı Kodlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz."/><meta itemprop="datePublished" content="2020-01-11T16:32:56+03:00"/><meta itemprop="dateModified" content="2020-01-11T16:32:56+03:00"/><meta itemprop="url" content="https://www.acikogretimtv.com/web-tabanli-kodlama-2019-2020-vize-unite-1-ve-2-sinavi.html"/><meta itemprop="author" content="seyda"/><meta itemprop="mainEntityOfPage" content="https://www.acikogretimtv.com/web-tabanli-kodlama-2019-2020-vize-unite-1-ve-2-sinavi.html"/><div style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><meta itemprop="name" content="Açık Öğretim TV"/><meta itemprop="url" content="https://www.acikogretimtv.com"/><div itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""/></div></div></div><div id="post-ratings-68079-loading" class="post-ratings-loading"><img src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/loading.gif" width="16" height="16" class="post-ratings-image"/>Loading...</div></div></div><aside> <div id="panels"> <div class="panel"> <div class="content"> <div class="whitebox homepage1sutun"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:center;" data-ad-layout="in-article" data-ad-format="fluid" data-ad-client="ca-pub-4683809856498084" data-ad-slot="5047006881"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></div></div></div></aside></div></div></div></div><footer> <div id="footer-cont"> <div id="footer-logo"> <a href="https://www.acikogretimtv.com/"> <img src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/uploads/2018/10/sonlogomsun.png" alt="Açık Öğretim TV" title="Açık Öğretim TV - Anasayfa" width="500" height="100"/> </a></div></div><div id="footer-menu"> <nav> <div class="menu-alt-menu-container"><ul id="menu-alt-menu" class="menu"><li id="menu-item-174" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-174"><a href="https://www.acikogretimtv.com/site-haritasi">Site Haritası</a></li> <li id="menu-item-7373" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-7373"><a href="https://www.acikogretimtv.com/telif-hakki-bildirimi">Telif Hakkı</a></li> <li id="menu-item-173" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-173"><a href="https://www.acikogretimtv.com/gizlilik-politikasi">Gizlilik Politikası</a></li> <li id="menu-item-172" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-172"><a href="https://www.acikogretimtv.com/baglantilar">Bağlantılar</a></li> <li id="menu-item-171" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-171"><a href="https://www.acikogretimtv.com/iletisim">İletişim</a></li> </ul></div></nav></div></footer><script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script><a href='javascript:void(0);' id='wpdUserContentInfoAnchor' style='display:none;' rel='#wpdUserContentInfo' data-wpd-lity>wpDiscuz</a><div id='wpdUserContentInfo' style='overflow:auto;background:#FDFDF6;padding:20px;width:600px;max-width:100%;border-radius:6px;' class='lity-hide'></div><div id='wpd-bubble-wrapper'><span id='wpd-bubble-all-comments-count' style='display:none;' title='0'>0</span><div id='wpd-bubble-count'><svg xmlns='https://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'><path class='wpd-bubble-count-first' d='M20 2H4c-1.1 0-1.99.9-1.99 2L2 22l4-4h14c1.1 0 2-.9 2-2V4c0-1.1-.9-2-2-2zm-2 12H6v-2h12v2zm0-3H6V9h12v2zm0-3H6V6h12v2z'/><path class='wpd-bubble-count-second' d='M0 0h24v24H0z' /></svg><span class='wpd-new-comments-count'>0</span></div><div id='wpd-bubble'><svg xmlns='https://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'><path class='wpd-bubble-plus-first' d='M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z'/><path class='wpd-bubble-plus-second' d='M0 0h24v24H0z' /></svg><div id='wpd-bubble-add-message'>Would love your thoughts, please comment.<span id='wpd-bubble-add-message-close'><a href='#'>x</a></span></div></div><div id='wpd-bubble-notification'><svg xmlns='https://www.w3.org/2000/svg' width='24' height='24' viewBox='0 0 24 24'><path class='wpd-bubble-notification-first' d='M20 2H4c-1.1 0-1.99.9-1.99 2L2 22l4-4h14c1.1 0 2-.9 2-2V4c0-1.1-.9-2-2-2zm-2 12H6v-2h12v2zm0-3H6V9h12v2zm0-3H6V6h12v2z'/><path class='wpd-bubble-notification-second' d='M0 0h24v24H0z' /></svg><div id='wpd-bubble-notification-message'><div id='wpd-bubble-author'><div><span id='wpd-bubble-author-avatar'></span><span id='wpd-bubble-author-name'></span><span id='wpd-bubble-comment-date'>(<span class='wpd-bubble-spans'></span>)</span></div><span id='wpd-bubble-comment-close'><a href='#'>x</a></span></div><div id='wpd-bubble-comment'><span id='wpd-bubble-comment-text'></span><span id='wpd-bubble-comment-reply-link'>| <a href='#'>Yanıtla</a></span></div></div></div></div><div id='wpd-editor-source-code-wrapper-bg'></div><div id='wpd-editor-source-code-wrapper'><textarea id='wpd-editor-source-code'></textarea><button id='wpd-insert-source-code'>Insert</button><input type='hidden' id='wpd-editor-uid' /></div><script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/8vbwpkdt/61fua.js' id='comment-reply-js'></script> <script id='toc-front-js-extra'>var tocplus={"smooth_scroll":"1","visibility_show":"G\u00f6ster","visibility_hide":"Gizle","width":"Auto"};</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/llfo4alt/61fua.js' id='toc-front-js'></script> <script id='wp-postratings-js-extra'>var ratingsL10n={"plugin_url":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-content\/plugins\/wp-postratings","ajax_url":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Please rate only 1 item at a time.","image":"stars_crystal","image_ext":"gif","max":"5","show_loading":"1","show_fading":"1","custom":"0"}; var ratings_mouseover_image=new Image();ratings_mouseover_image.src="https://www.acikogretimtv.com/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_over.gif";;</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/4ssw19w/61fua.js' id='wp-postratings-js'></script> <script id='wpdiscuz-combo-js-js-extra'>var wpdiscuzAjaxObj={"wc_hide_replies_text":"Alt Yorumlar\u0131 Gizle","wc_show_replies_text":"Yeni Yan\u0131tlar","wc_msg_required_fields":"L\u00fctfen gerekli alanlar\u0131 doldurun","wc_invalid_field":"Some of field value is invalid","wc_error_empty_text":"Yorumlamak i\u00e7in l\u00fctfen bir\u015feyler girin","wc_error_url_text":"Ge\u00e7ersiz ba\u011flant\u0131!","wc_error_email_text":"Ge\u00e7ersiz e-posta!","wc_invalid_captcha":"Ge\u00e7ersiz Captcha Kodu","wc_login_to_vote":"You Must Be Logged In To Vote","wc_deny_voting_from_same_ip":"You are not allowed to vote for this comment","wc_self_vote":"You cannot vote for your comment","wc_vote_only_one_time":"Bu yorum i\u00e7in zaten puan verdin","wc_voting_error":"Oylama Hatayla Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131","wc_comment_edit_not_possible":"Sorry, this comment is no longer possible to edit","wc_comment_not_updated":"Sorry, the comment was not updated","wc_comment_not_edited":"Herhangi bir de\u011fi\u015fiklik yapmad\u0131n\u0131z","wc_msg_input_min_length":"Input is too short","wc_msg_input_max_length":"Input is too long","wc_spoiler_title":"Spoiler Title","wc_cannot_rate_again":"You cannot rate again","wc_not_allowed_to_rate":"You're not allowed to rate here","wc_follow_user":"Follow this user","wc_unfollow_user":"Unfollow this user","wc_follow_success":"You started following this comment author","wc_follow_canceled":"You stopped following this comment author.","wc_follow_email_confirm":"Please check your email and confirm the user following request.","wc_follow_email_confirm_fail":"Sorry, we couldn't send confirmation email.","wc_follow_login_to_follow":"Please login to follow users.","wc_follow_impossible":"We are sorry, but you can't follow this user.","wc_follow_not_added":"Following failed. Please try again later.","is_user_logged_in":"","commentListLoadType":"0","commentListUpdateType":"0","commentListUpdateTimer":"30","liveUpdateGuests":"0","wordpressThreadCommentsDepth":"5","wordpressIsPaginate":"","commentTextMaxLength":"0","replyTextMaxLength":"0","commentTextMinLength":"1","replyTextMinLength":"1","storeCommenterData":"100000","socialLoginAgreementCheckbox":"0","enableFbLogin":"0","fbUseOAuth2":"0","enableFbShare":"0","facebookAppID":"","facebookUseOAuth2":"0","enableGoogleLogin":"0","googleClientID":"","googleClientSecret":"","cookiehash":"6345d8a2bb54f8368cc77d38c81ada59","isLoadOnlyParentComments":"0","scrollToComment":"1","commentFormView":"collapsed","enableDropAnimation":"0","isNativeAjaxEnabled":"1","enableBubble":"1","bubbleLiveUpdate":"0","bubbleHintTimeout":"45","bubbleHintHideTimeout":"10","cookieHideBubbleHint":"wpdiscuz_hide_bubble_hint","bubbleShowNewCommentMessage":"1","bubbleLocation":"content_left","firstLoadWithAjax":"0","wc_copied_to_clipboard":"Copied to clipboard!","inlineFeedbackAttractionType":"blink","loadRichEditor":"1","wpDiscuzReCaptchaSK":"","wpDiscuzReCaptchaTheme":"light","wpDiscuzReCaptchaVersion":"2.0","wc_captcha_show_for_guest":"0","wc_captcha_show_for_members":"0","wpDiscuzIsShowOnSubscribeForm":"0","wmuEnabled":"1","wmuInput":"wmu_files","wmuMaxFileCount":"1","wmuMaxFileSize":"2097152","wmuPostMaxSize":"8388608","wmuIsLightbox":"1","wmuMimeTypes":{"jpg":"image\/jpeg","jpeg":"image\/jpeg","jpe":"image\/jpeg","gif":"image\/gif","png":"image\/png","bmp":"image\/bmp","tiff":"image\/tiff","tif":"image\/tiff","ico":"image\/x-icon"},"wmuPhraseConfirmDelete":"Are you sure you want to delete this attachment?","wmuPhraseNotAllowedFile":"Not allowed file type","wmuPhraseMaxFileCount":"Maximum number of uploaded files is 1","wmuPhraseMaxFileSize":"Maximum upload file size is 2MB","wmuPhrasePostMaxSize":"Maximum post size is 8MB","wmuPhraseDoingUpload":"Uploading in progress! Please wait.","msgEmptyFile":"File is empty. Please upload something more substantial. This error could also be caused by uploads being disabled in your php.ini or by post_max_size being defined as smaller than upload_max_filesize in php.ini.","msgPostIdNotExists":"Post ID not exists","msgUploadingNotAllowed":"Sorry, uploading not allowed for this post","msgPermissionDenied":"You do not have sufficient permissions to perform this action","wmuKeyImages":"images","wmuSingleImageWidth":"auto","wmuSingleImageHeight":"200","version":"7.5.3","wc_post_id":"68079","isCookiesEnabled":"1","loadLastCommentId":"0","dataFilterCallbacks":[],"phraseFilters":[],"scrollSize":"32","is_email_field_required":"0","url":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","customAjaxUrl":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-content\/plugins\/wpdiscuz\/utils\/ajax\/wpdiscuz-ajax.php","bubbleUpdateUrl":"https:\/\/www.acikogretimtv.com\/wp-json\/wpdiscuz\/v1\/update","restNonce":"3891d00a5d","validateNonceForGuests":""}; var wpdiscuzUCObj={"msgConfirmDeleteComment":"Are you sure you want to delete this comment?","msgConfirmCancelSubscription":"Are you sure you want to cancel this subscription?","msgConfirmCancelFollow":"Are you sure you want to cancel this follow?","additionalTab":"0"};</script> <script id='wpdiscuz-combo-js-js-before'>var wpdiscuzEditorOptions={ modules: { toolbar: "", counter: { uniqueID: "", commentmaxcount:0, replymaxcount:0, commentmincount:1, replymincount:1, }, }, wc_be_the_first_text: "\u0130lk Yorum Hakk\u0131 Senin!", wc_comment_join_text: "Sende yorumda bulun", theme: 'snow', debug: 'error' };</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/2ypgkznq/61fua.js' id='wpdiscuz-combo-js-js'></script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/1z6uzsvs/61fua.js' id='sfrw2scripts-js'></script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/5d0qv4j/61fua.js' id='hoverIntent-js'></script> <script id='megamenu-js-extra'>var megamenu={"timeout":"300","interval":"100"};</script> <script src='//www.acikogretimtv.com/wp-content/cache/wpfc-minified/f2765p5m/61fua.js' id='megamenu-js'></script> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-49850185-70"></script><script>window.dataLayer=window.dataLayer||[]; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-49850185-70');</script><script >(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(52726513, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true });</script><noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/52726513" style="position:absolute; left:-9999px;" alt=""/></div></noscript></body></html><!-- WP Fastest Cache file was created in 1.2583198547363 seconds, on 26-02-23 6:38:26 -->