Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İletişim sürecinde dört iletişim fonksiyonu bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Yakınlık
B
Kod
C
Kod açma
D
Gürültü
E
Geribildirim
1 numaralı soru için açıklama 
İletişim sürecinde dört iletişim fonksiyonu bulunmaktadır.bunlar; kod, kod açma, gürültü ve geribildirimdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama ögesi karması öğelerinden biri değildir?

A
Reklam
B
Halkla İlişkiler
C
Promosyon
D
Kişisel Satış
E
Geri bildirim
2 numaralı soru için açıklama 
Literatürde tutundurma karması olarak da isimlendirilebilen Pazarlama iletişimi karması Reklam, Halkla İlişkiler, Promosyon ve Kişisel Satış araçlarından oluşmaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi internetin dezavantajları arasında yer alır?

A
İzinsiz Reklamlar
B
Alıcı kontrolü
C
Hedef Kitleye Etkin Erişim
D
Ayrıntılı Müşteri Verisi Elde Etme
E
Etkin Ölçüm
3 numaralı soru için açıklama 
Hiçbir şekilde kullanıcının iznine dikkat edilmeden gönderilen e-mailler, farklı sayfalara izinsiz yönlendirmeler ya da izinsiz kendiliğinden açılan sayfalar, bireylerin İnternet ortamında iletilen mesajlara olumsuz yaklaşabilmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu durum İnternet üzerinden iletilen mesajların etkinliğini azaltabilen bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Soru 4

Herhangi bir ürün, hizmet ya da düşüncenin bedeli ödenerek ve bu bedeli kimin ödediği anlaşılacak biçimde yapılan, kişisel satış dışında kalan tanıtım eylemlere ne ad verilmektedir?

A
Pazarlama
B
Müşteri İlişkileri
C
Reklam
D
Halkla İlişkiler
E
Online Satış
4 numaralı soru için açıklama 
Tanımlama reklamı ifade etmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi reklamın bilgilendirme işlevi içerisinde sayılmaktadır?

A
Tüketicilerin ürünle ilgili endişe ve korkularını giderme
B
Marka tercihi oluşturma
C
İşletmenin markasının tercih edilmesini teşvik etme
D
Ürün özellikleriyle ilgili tüketici kanaatlerini değiştirme
E
Tüketicileri hemen satın amaya yöneltme Müşteri ilişkileri
5 numaralı soru için açıklama 
Tüketicilerin ürünle ilgili endişe ve korkularını giderme reklamın bilgilendirme işlevi içerisinde yer almakla birlikte, diğer şıklar ikna etme işlevinin içerisinde yer almaktadır.
Soru 6

“Alıcıya gönderilmek istenilen uyarı, bilgi veya davranışın gönderici tarafından ortak semboller kullanılarak kodlanması” şeklinde tanımlanan, pazarlama iletişiminin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kodlama
B
Mesaj
C
Kanal
D
Kod açma
E
Geribildirim
6 numaralı soru için açıklama 
Mesaj, gönderici tarafından kodlanarak alıcıya gönderilen ve kod açma sürecinden sonra alıcı tarafından alınan iletişim sürecinin temel öğesidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi online sponsorlukların firmalara sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Kitlesel araçlarla ulaşılması zor olan, belirli hedef tüketici kitlelerine ulaşılabilmesi bağlamında düşük maliyetlere sahip olmaları.
B
Esnek bir araç olamları
C
Küçük ölçekli niş pazarlara ulaşılabilmenin en etkin dijital yolu olmaları.
D
Doğru organizasyon ve eylemlerde yer alınması hâlinde, tüketicilerin zihninde reklama oranla daha güvenilir algılanmaları.
E
Kontrolün tamamıyla firmanın elinde olmaması.
7 numaralı soru için açıklama 
Kontrolün tamamıyla firmanın elinde olmaması, sponsor olunan organizasyonda yaşanacak olumsuz durumlar ya da aksaklıklarda firma imajına zarar vermesi riskini taşıdıkları için dezavantaj oluşturmaktadır.
Soru 8

I. Doğruları söylemek
II. Reklam yerine bilgilendirmek
III. Tüketimi arttırmak için her şeyi yapmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili bir online halkla ilişkiler için gereklidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
8 numaralı soru için açıklama 
Etkili bir online halkla ilişkiler için doğruları söylemek, reklam yerine bilgilendirmek, diğer kesimleri dahil etmek ve etkileşimi artırmak olmak üzere dört unsur önem arz etmektedir. Tüketimi arttırmak için her şeyi yapmak online halkla ilişkiler için gerekli değildir.
Soru 9

‘Rakiplerden daha iyi şekilde müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ötesine çıkılması yoluyla şirket amaçlarını başarmak ve pazar kanallarını şekillendiren dijital teknolojilere yönelik uygulamalar’ tanımlaması aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

A
Dijital Pazarlama
B
İnternet erişimi
C
Web tasarımı
D
Sanal iletişim
E
Etkileşimli internet
9 numaralı soru için açıklama 
Yazılmakta olan tanım dijital pazarlamaya aittir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi reklamın temel amaçlarından değildir?

A
Yeni bir ürün tanıtımı
B
Marka tercihi oluşturma
C
Firma imajı oluşturma
D
Tüketiciye ürünün nerede satıldığını hatırlatma
E
Rakip ürünleri kötüleme
10 numaralı soru için açıklama 
Rakip firmayı kötüleme durumu bir reklamın temel amacı değildir
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi online pazarlama iletişim süreci içindeki adımlardan ’arama motoru’ başlığı altında ele alınamaz?

A
Arama indeksi.
B
Arama sitesi.
C
Arama dizini.
D
Arama terimi.
E
Kod.
11 numaralı soru için açıklama 
Kurumsal iletişimde mesajı göndericiden alıcıya taşıyan araç kanal, sembollerin simgelerin açılarak tekrar anlamlanmasına kod açma, yöntemlerle sürece ait durum raporu iletimi dönüt, kodların açılması sonucu anlamlandırılması ise alıcı adını almaktadır. Arama indeksi sitesi, dizini, terimi de arama motorları kullanıldığı zaman bahsi geçen terimlerdir. Kod bu terimler arasında yeralmaz.
Soru 12

Alıcının kaynağa, ilgili mesaja ilişkin verdiği yanıt iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kod açma.
B
Kaynak.
C
Geribildirim.
D
Mesaj.
E
Gürültü.
12 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde tüketici artık memnuniyeti kadar memnuniyetsizliğini de internet ve sosyal medya üzerinden ifade edebilir haldedir. Bu durum kurumların sosyal medya üzerinden ulaşılabilen şikayet kutuları veya online müşteri destek ortamları üzerinden de yapılabilir haldedir. İletişim sürecinde alıcının kaynağa ilgili mesaja ilişkin ulaşarak verdiği yanıt geribildirimdir.
Soru 13

- Yararlı içerik ekleme
- İlgili görüntü koyma
- Link satın alma
- Anahtar kelimeleri dikkatlice yerleştirme
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen imkânı müşteriye sağlamış olabilir?

A
Arama Motoru Optimizasyonu
B
Ölçüm
C
Reklamlar
D
Kullanıcı veri tabanı
E
Hedef kitleye erişim
13 numaralı soru için açıklama 
Paragrafa dair kazanım sadece müşteri ile oluşan etkileşim sonucu gerçekleşiyor olabilir.
Soru 14

Web üzerinden yapılan arama motoru pazarlaması aşağıdakilerden hangisini kapsayan unsurlardan değildir?

A
Dijital Pazarlama
B
İçeriksel reklamcılık
C
Dijital Varlık optimizasyonu
D
Ücretli Katılım
E
Arama motoru optimizasyonu
14 numaralı soru için açıklama 
İnternet kullanımı ve sanal alışverişin artması sonucu web sayfaları da çoğalmıştır. Dijital Pazarlama başlığı altında, e-pazarlama sistemine işaret edilmektedir. Diğer şıklarda belirtilen maddeler arama motoru pazarlaması kapsamında mümkündür.
Soru 15

I. Mobil optimizasyon bir zorunluluktur.
II.Sesli arama, anahtar kelime araştırmada muazzam değişiklikler getirmektedir.
III. Yerel arama motoru optimizasyonu daha da önemli olacaktır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motoru optimizasyonunda 2016 trendleri içinde yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
15 numaralı soru için açıklama 
Arama motoru optimizasyonunda 2016 trendleri incelendiğinde bu üç maddenin de bulunduğu göze çarpmaktadır.
Soru 16

I. İçeriksel reklamcılık
II. Dijital varlık optimizasyonu
III. Ücretli dahil olma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri arama motoru pazarlaması kapsamında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
16 numaralı soru için açıklama 
Arama motoru pazarlaması kapsamında; arama motoru optimizasyonu , ücretli yerleştirme , İçeriksel reklamcılık , dijital varlık optimizasyonu ve ücretli dahil olma yer almaktadır.
Soru 17

I. Doküman paylaşımı
II. Sosyal işaretleme
III. Makale dağıtımı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sayfa dışı arama motoru optimizasyonu teknikleri arasında yer almaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
17 numaralı soru için açıklama 
Sayfa dışı arama motoru optimizasyonu teknikleri ; video gönderimleri ve optimizasyonu , sosyal işaretleme, makale dağıtımı, doğal link popülerliği inşası, atıf oluşturma, doküman paylaşımı, basın bülteni dağıtımı, site dışı bloglama ve sosyal ağ kurmadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi arama motoru optimizasyonunun yararları arasında sayılmaz?

A
Bir marka kimliği oluşturmaya yardım eder.
B
“Marka Hatırlama” çok daha yüksek olacaktır.
C
Daha yüksek alıcı edinme maliyetleri
D
Hedef Kitleye Etkin Erişim
E
Daha büyük rakiplere karşı etkin bir şekilde rekabet
18 numaralı soru için açıklama 
Şıklar arasından daha yüksek değil, daha düşük alıcı edinme maliyeti getirmektedir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Google araçları arasında yer almaz?

A
Google My Business
B
Google AdWords Keyword Planner
C
Google Trends
D
GoogleAnalytics
E
Google Office
19 numaralı soru için açıklama 
Google araçları içerisinde Google Office diye bir şey bulunmamaktadır.
Soru 20

Arama motoru pazarlaması aşağıdakilerden hangisini kapsamaktadır?

A
Arama motoru optimizasyonu (SEO)
B
Ücretli yerleştirme
C
İçeriksel reklamcılık
D
Dijital varlık optimizasyonu
E
Hepsi
20 numaralı soru için açıklama 
Arama motoru pazarlaması şunları kapsamaktadır: - Arama motoru optimizasyonu (SEO) - Ücretli yerleştirme (Tıklama başına ödeme (İngilizce kısaltması PPC-) olarak da bilinir) • İçeriksel reklamcılık - Dijital varlık optimizasyonu (SEO 2.0 olarak da bilir) - Ücretli dahil olma (katılım).
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x