Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Firmaların izin temelli elektronik posta pazarlamasını elverişsiz görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzin temelli olmayan elektronik posta faaliyetleri
B
İzin temelli elektronik postaların maliyeti
C
İzin temelli elektronik postaların alıcıya ulaşmaması
D
İzin temelli olmayan elektronik postaların kanuna uygun olmayışı
E
İzin temelli elektronik postaların yavaşlığı
1 numaralı soru için açıklama 
İzin temelli elektronik postanın elverişsiz bir pazarlama aracı olarak görülmesinin en temel nedenlerinden biri izin temelli olmayan, diğer bir ifadeyle tüketicilerin izinleri alınmaksızın yürütülen elektronik posta pazarlaması faaliyetleridir.
Soru 2

I. Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi
II. Etkinlik ölçümü
III. Uygulama
IV. Kampanya amacının belirlenmesi
V. Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi
Yukarıda elektronik posta pazarlaması sürecindeki aşamalar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu aşamalar doğru olarak sıralanmıştır?

A
I-II-III-IV-V
B
IV-II-I-III-V
C
I-IV-V-II-III
D
IV-I-V-III-II
E
I-IV-III-V-II
2 numaralı soru için açıklama 
Bu aşamalar, kampanya amacının belirlenmesi, hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi, kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi, uygulama ve etkinlik ölçümü şeklinde sıralanmaktadır.
Soru 3

I. Haber bültenleri
II. Bilgilendirme metinleri
III. Kampanya şablonları
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri alıcı listelerine yönelik hazırlanan elektronik posta çeşitlerindendir.

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
İşletmeler kurum içi ve kurum dışı alıcı listelerine; haber bültenleri, bilgilendirme metinleri ve farklı nitelikte kampanya şablonları gönderebilirler.
Soru 4

Aşağıdaki hususlardan hangisi özellikle bir elektronik postanın görsel unsurlarının uyumunu, dikkat çekiciliğini ve özgünlüğünü ifade etmektedir?

A
Bütünleşiklik
B
Teşvik edicilik
C
Yaratıcılık
D
Mesaj bileşenleri
E
Erişim sayfası
4 numaralı soru için açıklama 
Yaratıcılık, özellikle bir elektronik postanın görsel unsurlarının uyumunu, dikkat çekiciliğini ve özgünlüğünü ifade etmektedir.
Soru 5

I. İzin tabanlı veri tabanlarının genişletilmesi
II. Tekdüze mesaj içeriklerinin kullanılması
III. Mesaj içeriklerinin ağızdan ağıza yayılmasının sağlanması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri elektronik posta pazarlamacılarının geliştirdikleri içeriklerin etkinliğini artırabilmek için odaklanması gereken hususlardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
5 numaralı soru için açıklama 
Yenilikçi, ilham verici ve özgün mesaj içeriklerin sürekli olarak geliştirilmesi gereklidir. I. ve III. seçeneklerde belirtilen hususlar doğrudur.
Soru 6

I. Kampanya amacının belirlenmesi
II. Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi
III. Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi
IV. Uygulama
Elektronik posta pazarlama süreci düşünüldüğünde yukarıda verilenler sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A
I-II-III-IV
B
IV-III-II-I
C
I-III-II-IV
D
III-II-IV-I
E
II-III-IV-I
6 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama sürecinde önce kampanya amacının belirlenmesi gerekir, en son ise uygulama yer alır.
Soru 7

Elektronik posta pazarlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kampanya amacının belirlenmesi
B
Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi
C
Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi
D
Uygulama
E
Etkinlik ölçümü
7 numaralı soru için açıklama 
Elektronik posta pazarlama sürecinin ilk aşaması kampanya amacının belirlenmesidir.
Soru 8

I.İnsanların hangi zaman dilimlerinde gönderilen elektronik postaları açtıkları
II.Kimlerin elektronik postaları hiç açmadığı
III.En üst düzeyde yeni müşteri kazanımı sağlayan elektronik posta çeşitleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri , elektronik posta pazarlamasının etkinliğini saptayabilmek için kullanılan ölçüm kriterlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
8 numaralı soru için açıklama 
Hepsi elektronik posta pazarlamasının etkinliğini saptayabilmek için kullanılan ölçüm kriterlerindendir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir elektronik postada olması gereken bileşenler arasındadır?

A
Konu başlığı
B
Mesaj içeriği,
C
Dış bağlantı linkleri (sosyal medya)
D
Alt bilgi
E
Hepsi
9 numaralı soru için açıklama 
Tamamı elektronik postada olması gereken bileşenlerdendir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Elektronik Posta Pazarlaması Süreci aşamalarından biri değildir?

A
Hedef alıcı kitlesinin belirlenmesi.
B
Etkinlik Ölçümü.
C
Kampanya aracının belirlenmesi
D
Hedef Kitleye Etkin Erişim
E
Kampanya mesaj içeriğinin belirlenmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Şıklar arasından kampanya aracı değil, amacının belirlenmesi olmalıydı.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi genellikle belirli konular ve ilgi alanları ile ilgili kullanıcıların birbirleriyle tartışıp sorular sorarak ya da yorumları inceleyerek bilgi paylaşımı yaptıkları sitelerdir?

A
Bloglar
B
Forumlar
C
Mikrobloglar
D
Podcastler
E
Wikiler
11 numaralı soru için açıklama 
Soruda verilen tanım forumlara aittir.
Soru 12

I. Yeni iş birlikleri yaratır.
II. Arama motorlarına dair avantaj oluşturur.
III. Pazarlama iletişim harcamalarını artırır.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sosyal medya pazarlaması için doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
12 numaralı soru için açıklama 
I ve II sosyal medya pazarlamasının sağladığı faydalar arasında yer almaktadır. III. madde yanlıştır, tam tersine pazarlama iletişim harcamalarının düşmesini sağlar.
Soru 13

Sosyal medyanın tarihsel gelişimi içerisindeki ilk basamak olan e-posta dönemi kaç yılında gerçekleşmiştir?

A
1976
B
1971
C
1988
D
1995
E
2002
13 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar mühendisi Ray Tomlinson, 1971’in sonlarına doğru İnternet temelli e-postayı icat etmiştir.
Soru 14

Duke Üniversitesi öğrencileri Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından 1980’de başlatılan ve kategorize edilen mesajların paylaşılması için doğaçlama e-posta kavramını kullanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
E-Posta
B
IRC
C
MIRC
D
Listserv
E
Usenet
14 numaralı soru için açıklama 
Usenet dünya çapında dağıtılan İnternet tartışma sistemidir. Duke Üniversitesi öğrencileri Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından 1980’de başlatılmıştır. Kategorize edilen mesajların paylaşılması için doğaçlama e-posta kavramı kullanılmıştır.
Soru 15

Anlamsal web ve kişiselleşme olarak tanımlanan web sürümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web 0.1
B
Web 1.0
C
Web 0.2
D
Web 2.0
E
Web 3.0
15 numaralı soru için açıklama 
Web 3.0 anlamsal web ve kişiselleşme olarak tanımlanmaktadır.
Soru 16

En popüler mikroblog sitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Twitter
B
Wikipedia
C
Flickr
D
Youtube
E
Chrome
16 numaralı soru için açıklama 
Mikrobloglar, anlık ve kısa içeriklerle başkalarıyla içerik paylaşılmasına dönük siteler olarak tanımlanmaktadır. En popüler mikroblog sitelerinden biri olan Twitter’da girilen her blog yazısı 140 karakterle sınırlıdır.
Soru 17

Sayfaları kullananların kendileri tarafından oluşturulduğu ve bir kullanıcının diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan sayfaları istediği şekilde değiştirebildiği web siteleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mikroblog
B
Forum
C
Veri küratörlüğü
D
Wikiler
E
Sosyal ağlar
17 numaralı soru için açıklama 
Çoğunlukla, bu siteler kurumların içinde bir grup bireye kendi gruplarına bilgiyi yaymak amacıyla web sitelerini oluşturma, referans verme ve düzeltmesine olanak sağlamak için kullanılmaktadır.
Soru 18

I. Pazarlama araştırmasını kolaylaştırır.
II. Fikir üretme ve yeni ürün geliştirmeyi sağlar.
III.İşbirlikçi yenilik sağlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal ağlar yoluyla pazarlamanın avantajlarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
18 numaralı soru için açıklama 
Verilenlerin hepsi sosyal ağlar yoluyla pazarlamanın avantajlarındandır.
Soru 19

Sosyal Medyanın tarihsel gelişimi ele alındığında 1971 dönemi hangi aşamayı içermektedir?

A
E Posta
B
Usenet
C
LISTSERV
D
IRC
E
Bloglar, Podcast ve Wikiler
19 numaralı soru için açıklama 
Sosyal Medyanın tarihsel gelişimi ele alındığında 1971 dönemi E Posta aşamasını içermektedir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın pazarlama faaliyetleri kapsamında oluşturduğu faydalardan değildir?

A
İş Hacmi ve Marka Bilinirliğine Pozitif Etki Sağlaması
B
Online Üye Sayısı ve İşlemlerine Etkisi
C
Yeni İşbirlikleri Yaratması
D
Arama Motorlarına Dair Avantaj Oluşturması
E
Pazarlama İletişim Harcamalarının Yükselmesi
20 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama iletişim harcamalarının yükselmesi değil, düşmesi olmalıydı.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x