Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Tasarımı Satış ve Pazarlama 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnternette var olan çeşitli araçları kullanarak, kullanıcıya çok çeşitli bilgiyi ulaştırmada basit, tutarlı ara birime ne ad verilir?

A
Klavye
B
Web
C
İmleç
D
İşlem
E
Sekme
1 numaralı soru için açıklama 
Web, İnternette var olan çeşitli araçları kullanarak, kullanıcıya çok çeşitli bilgiyi ulaştırmada basit, tutarlı bir arabirimdir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Web ortamında kullanıcıların resim ve videolar paylaşılabildiği ve diğer kullanıcılarla iletişim ve arkadaşlık kurabilecekleri bir sosyal ağdır?

A
Wikipedia
B
Youtube
C
Myspace
D
Kahoot
E
KidRex
2 numaralı soru için açıklama 
Myspace: Web ortamında kullanıcıların diğer kullanıcılarla iletişim ve arkadaşlık kurabilecekleri bir sosyal ağdır. Bu uygulama ile resim ve videolar paylaşılabilir, gruplar oluşturulabilir. Diğer Web 2.0 uygulamalarına benzer olarak, Myspace kullanıcıları web ortamında kolayca içerik üreterek, ürettikleri içerikleri web ortamında rahatlıkla paylaşabilmektedirler. Bu özellik, Web 2.0’ın prensiplerinden olan ‘ilk benimsenenler tarafından kolayca alınabilmesi’ özelliğiyle de paraleldir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dijital ürünlerden sayılmaz?

A
Multimedya
B
E-metin
C
Basılı evraklar
D
Yazılım
E
Sanal değerler
3 numaralı soru için açıklama 
Dijital ürünler; multimedya, e-metin, yazılım ve sanal değerler olmak üzere dörde ayrılmaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri başarılı bir web sitesi için kullanılan ölçeklerden biri olan kullanıcı testinde incelenen faktörlerdendir?
I. Etkililik
II. Etkinlik
III. Hatalara karşı hoşgörü
IV. Kolay öğrenebilirlik
V. Yazı dilinin anlaşılır olması

A
II-III
B
I-II-III-IV
C
I-II-V
D
II-III-IV-V
E
III-IV
4 numaralı soru için açıklama 
Alexander’e (2003. göre kullanıcı testlerinde 5 faktör incelenmelidir. Bu 5 faktör 5E olarak da bilinmektedir: • Effective (Etkililik):İhtiyaç duyulan bilgiye,sunulan içerikle ulaşılıp ulaşılamamasıdır. • Efficiency (Etkinlik): Web sitelerinde işlem yapan kullanıcıların, yapmak istedikleri işlemi ne derece hızlı ve etkili olarak yerine getirdiğidir. • Engaging (Caziplik): Web sitelerinde vakit geçiren kullanıcıların hangi derecede tatmin olduğudur. • Error Tolerant (Hatalara karşı hoşgörü): Kullanıcıların olası bir hatasının geliştirilen sistem tarafından engellenmesidir. • Easy to Learn (Kolay Öğrenebilirlik): Web sitesinin kolay anlaşılması ve kullanıcının rahatlıkla öğrenebilmesidir.
Soru 5

Günümüzde işletmelerin internette yararlandığı iki temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

A
Web ve e-posta
B
Web ve anlık iletişim
C
Web ve tartışma forumları
D
Web ve videokonferans
E
Web ve dosya aktarım protokolü
5 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde işletmeler İnternette iki temel ögeden yararlanmaktadır: Web ve e-posta. Web, işletmelerin İnternette varlık gösterme faaliyetlerinden, tanıtım, reklam ve destek hizmetlerine ve hatta sipariş-satış işlemlerine kadar olan her aşamada yer almaktadır. E-posta ise özellikle, doğrudan pazarlama sistemi bünyesinde potansiyel müşteriye ulaşma, bağımlılık ve tutundurma stratejilerini gerçekleştirebilme gücüne sahip bir teknolojidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir dijital internet ürünü değildir?

A
Dijital tv
B
Multimedya
C
e-metin
D
Yazılım
E
Dijital değer
6 numaralı soru için açıklama 
Dijital ürünler; multimedya, e-metin, yazılım ve sanal değerler olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Etkileşimli ortam olarak da adlandırılan multimedya, film ve müzik gibi uygulamalardır. Bu tür ürünler yaygın olarak İnternet üzerinden dağıtılmakta ve hatta tüketilmektedir. Dijital ürünlerin ikincisi, kısaca e-metin olarak ifade edilen elektronik metinlerdir. Elektronik metinlerin bir uzantısı olan e-kitapların pazara girmesiyle, basılı-ciltli kitaplara alternatif bulunmuştur. Öyle ki bu alternatifin üretim ve lojistik maliyeti çok daha düşüktür. Kâğıt sarfiyatını ortadan kaldırma özelliğinden dolayı da çevrecidir. Son yıllarda, ekitapların bu üstünlüklerinden dolayı tüketici tarafından tercihi ve tüketimi hızla artmış durumdadır. Adobe kuruluşunun Acrobat yazılımı (“.pdf ” file), e-metinlerin İnternet kanalıyla pazarlanmasında aracılık eden en yaygın e-metin ürünü olarak bilinmektedir. Dijital ürünlerin üçüncüsü ise yazılımlardır. Paket programlar, işletim sistemleri ve programlama dilleri gibi bilgisayarı işlevsel hâle dönüştüren düzenli kod topluluklarının tamamı bu gruba girmektedir. Yazılımlar, dijital ortamların bir ürünü olduğundan, bunların web üzerinden pazarlanması uygun bir yöntemdir. Dijital ürün grubunun sonuncusu sanal değerlerdir. Online oyunlar içerisinde yer alan ve “item” olarak adlandırılan sanal ögeler, sosyal medyada satılan sanal hediyeler, Secondlife gibi geniş çaplı oyunlardaki uygulama ve eşyalar bu gruptadır. Her ne kadar bu ögeler birer sanal ürün olsa da ortaya koyduğu değer gerçektir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin Web sayfalarındaki faaliyetlerinin değerlendirilmesinde takip edilecek konulardan biri değildir?

A
İşletmelerin web merkezi bir gazete, reklâm ya da bildiri sayfası biçimini taşımalıdır.
B
Oluşturulan sayfa sürekli güncel kalmalı ve bağımlılık sağlanmalıdır.
C
Web sayfası içerisinde e-mail bağlantıları olmalıdır.
D
İşletmeye ait web sayfasının kullanımı kolay ve ulaşımı da optimum sürede gerçekleşmelidir.
E
Sayfanın sürekli ziyaret edilmesi için bağımlılık oluşturacak tutundurma stratejileri belirlenmelidir.
7 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin, geleneksel ortamlarda olduğu gibi dijital ortamlarda da özellikle müşteri ve paydaşlarıyla ile iletişimlerini sağlayabilmeleri için kendilerine ait bir adresleri olmalıdır. İnternetteki bu adres yapısına kısaca domain adresi denilmektedir. Yani İnternette varlık göstermenin ilk adımı uygun domain adresine sahip olmaktır. Sonraki aşama ise web tasarımıdır. İnternetin en önemli ögesi olan web, işletmelere İnternetteki faaliyetlerini değerlendirmede onlara etkinlik kazandıran önemli bir teknolojidir. İşletmelerin Web sayfalarındaki faaliyetlerinin değerlendirilmesinde takip edilecek konuları sekiz grupta toplamak mümkündür: 1. İşletmelerin web üzerinde sunduğu her türlü bilgi tamamen gerçekleri yansıtmalıdır. 2. Oluşturulan sayfa sürekli güncel kalmalı ve bağımlılık sağlanmalıdır. 3. Sayfada işletmenin politikaları, ticaret hacimleri, faaliyetleri, mal ve hizmet yapıları vb. bilgilere yer verilmelidir. 4. İşletmenin kendine ait web sitesinden diğer ilgili web sayfalarına ve diğer web sayfalarından da işletmenin sayfasına bağlantı köprüleri (linkler) kurulmalıdır. 5. Web sayfası içerisinde e-mail bağlantıları olmalıdır. 6. İşletmeye ait web sayfasının kullanımı kolay ve ulaşımı da optimum sürede gerçekleşmelidir. 7. İşletmelerin web merkezi yalnızca bir gazete reklâm ya da bildiri sayfasından çıkarılarak etkileşimli, gerçek zamanlı ve çift yönlü bir araç hâline getirilmelidir. Web merkezlerinde sunulan bir pazarlama dokümanın her noktası etkileşimli olmalıdır. 8. Sayfanın sürekli ziyaret edilmesi için bağımlılık oluşturacak tutundurma stratejileri belirlenmelidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Web 3.0 döneminin başlangıcı olarak kabul edilir?

A
Etkişimli web sitelerinin ortaya çıkışı
B
Semantik webin ortaya çıkışı
C
Geniş bant internetin yayılması
D
Mail kullanımının yaygınlaşması
E
Sosyal medya kullanımının artması
8 numaralı soru için açıklama 
Web 3.0’dan önce kullanıcılar aradıkları sayfalara ulaşmakta güçlük çekerken artık bu sorun semantik web ile nerdeyse tamamen ortadan kalkmıştır. Kısaca kullanıcı tıklama davranışlarına göre hareket eden uygulamaları olarak adlandırılan semantik webin ortaya çıkışı, Web 3.0 döneminin başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörlerden biri değildir?

A
Düşük risk algısı
B
Esneklik
C
Tutundurma
D
Yaygın tanıtım
E
Semantik web uyumluluk
9 numaralı soru için açıklama 
Bir web sayfasının tasarımında dikkat edilmesi gereken temel faktörler aşağıdaki gibi on başlık altında toplanabilir: Düşük risk algısı Estetik Güncellik Tutundurma Bağımlılık Hız Kullanıcı odaklılık Etkileşim Semantik web uyumluluk Yaygın tanıtım Doğru yanıt B seçeneğidir.
Soru 10

I. Ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin gizliliğine üst düzeyde önem verilmesi
II. Multimedya ve metin gibi her türlü dijital belgelerde gizlilik prensibine uyulması
III. Sistem yöneticileri tarafından erişilen bilgilerin gizlilik ilkelerinden muaf olması
IV. Kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili olarak bilgilendirmeler yaygınlaştırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ABD’de federal web site yöneticilerinin kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik uymakla yükümlü oldukları ilkelerdendir?

A
I, II, III ve IV
B
I, III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II ve IV
10 numaralı soru için açıklama 
Gelişmiş ülkelerin çoğu bu tür güvenlikler için ilkeler belirlemiş ve başta kamu kurumları olmak üzere her kesimin dikkate alması tavsiye edilmiştir. Örneğin ABD’de federal web site yöneticilerinin kişisel bilgilerin gizliliğine yönelik uymakla yükümlü oldukları ilkeler şunlardır: 1. Ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin gizliliğine üst düzeyde önem verilmelidir. 2. Gizliliği ihlal eden ve gelişen teknolojiler takip edilmeli ve gizliliğin korunması sürekli olmalıdır. 3. Kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili olarak bilgilendirmeler yaygınlaştırılmalıdır. 4. Kişisel bilgiler ancak gizlilik bildirgesine uyarak korunabileceğinden gerekli faaliyetler bu yönde olmalıdır. 5. Multimedya ve metin gibi her türlü dijital belgelerde gizlilik prensibine uyulmalıdır. 6. Sistem yöneticileri tarafından erişilen bilgilerde de gizlilik ilkelerine uyulmalıdır. 7. İnternet ve web uygulamaları ile ilgili yapılan işlemlerde kurumların hukuk müşavirleri de kararlara katılmalıdır.
Soru 11

- Erişime Açıklık - Estetik görünüm
- Yeni teknolojiler ve entegrasyon
- Çeşitlilik ve kapsam - Doğruluk ve tutarlılık
- Kullanıcıları ortak alanlarda buluşturma
- Hedef kitlelerle bağ kurma
Yukarıda sıralanmış kriterler aşağıdakilerden hangisi için bir gösterge olamaz?

A
Başarılı bir web sayfasının
B
Kişisel bir web sitesinin
C
İnteraktif bir alışveriş sitesinin
D
Devlete ait bir kurumun broşürünün
E
E-işletmelerin
11 numaralı soru için açıklama 
Yukarıda sıralanan maddeler tüm şıklarda verilen başlıkla için bir değerlendirme kriteri sayılabilir ancak devlete ait bir kurumun tanıtım broşürü bunlardan biri değildir.
Soru 12

Çeşitli ürünlerin satıldığı özel tasarlanmış web sitelerinin genel adı nedir?

A
E-Dükkan
B
E-Mağaza
C
E-Firma
D
E-İşletme
E
E-Şirket
12 numaralı soru için açıklama 
E-İşletme, çeşitli ürünlerin satıldığı özel tasarlanmış web sitelerine (e-dükkan, e-mağaza, e-firma, e-şirket) adı verilmektedir. E-işletmeler, sahip oldukları İnternet ana sayfalarının mağaza vitrini gibi düşünülerek müşterinin ilgisini çekecek içeriğe göre tasarlanmaktadır. İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde, kişisel beğeniler ön planda tutulmaktadır. Ürünlere ilişkin görseller, fiyat, ürün özellikleri, teslimat koşulları, ödeme biçimleri, satış koşulları gibi konularda müşteriler bilgilendirilmektedir. Elektronik işletmeler gerçek hayatta alıcı-satıcı ilişkisinin benzerini elektronik uygulamalar temelinde oluşturmaktadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi E-Pazarlama Araçları arasında yer almaz?

A
Web Sitesi
B
Dağıtım
C
Banner Reklam
D
Sosyal Medya Pazarlama
E
Mobil Pazarlama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Paul Baran tarafından geliştirilen; internetin atası olarak görülen ilk ağın ismidir?

A
Microsoft
B
Mozilla
C
Arpanet
D
Cern
E
Chorm
14 numaralı soru için açıklama 
Paul Baran tarafından internetin atası, il ağ olan ARPANET geliştirilmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar teknolojisinin gelişmesini sağlayan yararlardan biri değildir?

A
Bilgisayarların küçülmesi
B
Bilgisayarların hızlanması
C
Bilgisayarların kapasitelerinin daralması
D
Bilgisayarların ucuzlaması
E
Bilgisayarların kişiselleşmesi
15 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayarların kapasitlerinin daralması,bilgisayar teknolojisinin gelişmesini sağlayan yararlardan biri olarak karşımıza çıkar.
Soru 16

İnternetin geliştirilmesindeki adımlardan biri olan ve ABD’de 1950’lerin ortalarında ağ sistemlerini yapılandırılmak üzere serbest bırakılmasını sağlanmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaşım
B
Eğitim
C
Ticaret
D
Sağlık
E
Güvenlik
16 numaralı soru için açıklama 
İnternetin geliştirilmesindeki adımlardan biri olan ve ABD’de 1950’lerin ortalarında ağ sistemlerini yapılandırılmak üzere serbest bırakılmasını sağlanmasının temel amacı güvenlik olarak karşımıza çıkar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi e-pazarlama araçlarından biri değildir?

A
İçerik pazarlama
B
Mobil pazarlama
C
Bireysel pazarlama
D
Web sitesi
E
Arama motoru pazarlama
17 numaralı soru için açıklama 
Bireysel pazarlama; e-pazarlama araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaz.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi e-işletmelerin başarı kriterleri arasında yer almamaktadır?

A
Bağlantı
B
İçerik
C
Kişisellik
D
İletişim
E
Topluluk
18 numaralı soru için açıklama 
E-işletlerin başarı kriterleri; bağlantı, içerik, ticaret, iletişim, topluluk, uyarlama olarak karşımıza çıkar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dijital pazarlamanın getirdiği 5 değişimler arasında yer almaz?

A
Dijital varlıklar yasası,
B
Yeni ölçek ekonomileri,
C
Yeni iş sahaları,
D
İşlem maliyetlerindeki çoğalma
E
Arz-talep dengesindeki değişme
19 numaralı soru için açıklama 
Dijital pazarlamanın getirdiği 5 değişim, dijital varlıklar yasası, yeni ölçek ekonomileri, yeni iş sahaları, işlem maliyetlerindeki azalma ve arz-talep dengesindeki değişme olarak ifade edilmektedir.
Soru 20

İnsanların sadece kurum veya kuruluşlarca yüklenen bilgileri değil kendi kişisel verilerini de paylaşmaları ortamının sağlanması aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile sağlanmaktadır?

A
Sosyal Medya
B
WEB
C
Mobil uygulamalar
D
Sanal İletişim
E
E-işletme portalları
20 numaralı soru için açıklama 
İnsanların arama motorlarını kullanarak ulaşabildiği veri ağı dışında kendi verilerini görsellerini yazılarını yükleyerek kendi seçtikleri kullanıcılar ile paylaşabildikleri ortamlar sosyal medya kanallarıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x