Web Yayıncılığı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Web Yayıncılığı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. 1994 yılında oluşturulmuştur.
II. Uluslararası Standartlar Teşkilâtı tarafından oluşturulmuştur.
III. Ağ bileşenlerinin nasıl haberleştiklerini tanımlayan kurallar bütünüdür.
IV. Yedi katmandan oluşan bir modeldir.
OSI Referans Modeli ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 2

İnternet üzerinde yer alan web sitelerini barındırmak ve istemciden gelen isteklere cevap vermek için özelleştirilmiş sunuculara ne ad verilir?

A
Web sunucu (Web server)
B
e-posta sunucusu (e-mail server)
C
Veri tabanı sunucusu (Database server)
D
Dosya sunucusu (File server)
E
Vekil sunucu (Proxy server)
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimli e-kitapların kullanıcıya sağladığı faydalardan biridir?

A
Güncellenebilir olması
B
Araştırılabilir olması
C
Çoklu ortam desteğinin olması
D
Tekrar kullanılabilir olması
E
Taşınabilir olması
Soru 4

Teknolojinin gelişiminin son adımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komünel toplum
B
ilkel toplum
C
Tarım toplumu
D
Sanayi toplumu
E
Bilgi toplumu
Soru 5

Tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde erişim hakları sorununu çözmeyi başarmış, UNIX, OS/2 ve Windows platformları üzerinde ücretsiz olarak kullanılabilen ve ASP, PHP gibi birçok web programlama dili ile uyumlu çalışabilen veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oracle
B
PostgreSQL
C
MsSQL
D
Access
E
MySQL
Soru 6

Bir tabloya daha önce girilmemiş olan bir verinin eklenmesi için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A
UPDATE
B
WHERE
C
INSERT
D
ORDER BY
E
SELECT
Soru 7

Ana sunucu ve istemci bilgisayar arasında bir SSL oturumu zorunluluğu olmayan, hem şifresiz hem de şifrelenmiş FTPS oturumlarını tek bir port üzerinde sunabilen FTPS türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
FTPS Açık SSL
B
FTPS Örtük SSL
C
Aktif FTP
D
Pasif FTP
E
SFTP
Soru 8

phpMyAdmin’nde veri tabanı seçildikten sonra sisteme eklenen bütün tabloların açıldığı ve tablolar üzerinde yapılabilecek işlemlerin listelendiği sayfa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dışa Aktar işlemi
B
Tasarımcı Görünümü
C
Ekle işlemi
D
içe Aktar işlemi
E
Kod Yazma Penceresi
Soru 9

Dosya izin işlemlerinde kullanıcıların dosyayı düzenleyebilmesi için alması gereken izin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaz
B
Oku
C
Çalıştır
D
Kilitle
E
Yeniden Adlandır
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi FTP sunucu programlarının avantajlarından biri değildir?

A
Yüksek hızda dosya transferine imkân sağlaması
B
internet bağlantısı kesilse de dosya transferi yapmaya devam etmesi
C
Kullanımının kolay olması
D
Büyük boyutlardaki dosyaların indirilmesinde kolaylık sağlaması
E
Dosya indirme zamanlarının özel olarak ayarlanmasına imkân tanıması
Soru 11

Veri tabanı tablolarındaki alan başlıklarına ________ , her bir satıra ________ , eşsiz, satırlarda tekrar etmeyen ve sayısal olarak ilgili satırı niteleyen değere ________ denir.
Yukarıdaki boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Kolon Adı - Birincil Anahtar - Kayıt
B
Kayıt - Birincil Anahtar - Kolon Adı
C
Kayıt - Kolon Adı - Birincil Anahtar
D
Kolon Adı - Kayıt - Birincil Anahtar
E
Birincil Anahtar - Kayıt - Kolon Adı
Soru 12

cPanel'de sunucuya giriş yapıldıktan sonra üretilen ve 10 haneli rakamdan oluşan güvenlik bileşenine ne ad verilir?

A
Adres
B
Kapı
C
Port
D
Akıllı anahtar
E
Protokol
Soru 13

SSL ile istemci ve sunucu arasındaki şifreli iletişim, ön tanımlı olarak kaç numaralı kapı (port) kullanılarak gerçekleştirilir?

A
107
B
210
C
350
D
443
E
521
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi paylaşımlı ve çok kullanıcılı web uygulamalarından biri değildir?

A
İCIoud
B
Dropbox
C
Photoshop
D
Google Suite
E
Evernote
Soru 15

Tek başına anlam ifade etmeyen ham (işlenmemiş) gerçek enformasyon parçacığına ne ad verilir?

A
Linked data
B
Bulut bilişim
C
Web 1.0
D
Veri
E
Web 2.0
Soru 16

SSL sertifikasına sahip bir web sitesinde aşağıdaki görsel işaretlerden hangisi bulunmaz?

A
Adres linkinin sonundaki yeşil asma kilit
B
Yeşil bir adres çubuğu ve kurum adının yazılı olduğu alan
C
Kırmızı çarpı işareti
D
Güven mührü
E
HTTP yerine HTTPS ön eki
Soru 17

1. Variability(Değişkenlik)
2. Velocity (Hızı)
3. Verification (Doğrulama)
4. Variety (Çeşitlilik)
K. Verinin ortaya çıkışı ve gerçek zamanlı işlenmesinin analizinin çabuk olmasıdır.
L. Verinin analiz edilmek üzere düzenlenerek işe yarar bir veri setinin elde edilmesidir.
M. Telefon,tablet gibi bütünleşik devrelerden gelen, daha çok yapılandırılmamış verilerdir.
N. Verideki değişimdir.

Yukarıda verilen büyük veri bileşenleri ve bunların açıklamalarına ilişkin eşleştirme aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1- -M , 2-L, 3-K, 4-N
B
1- -N, 2-K, 3-L, 4-M
C
1- -L, 2-K, 3-M, 4-N
D
1- -L, 2-N, 3-K, 4-M
E
1- -K, 2-N, 3-M , 4-L
Soru 18

Fiziksel nesnelerin birbiriyle ve daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal Dil işleme
B
Metin Madenciliği
C
Bulut Bilişim
D
Veri Madenciliği
E
Nesnelerin interneti
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dosya şifreleme ve şifre çözmede kullanılabilecek şifreleme türlerinden biri değildir?

A
Blowfish
B
net2ftp
C
DES
D
Cast5
E
DESX
Soru 20

Web servisler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kapalı protokoller kullanarak haberleşir.
B
Kendi kendine yetebilen servislerdir.
C
XML tabanlıdır.
D
Uygulama bileşenidir.
E
Diğer uygulamalar tarafından kullanılabilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x