Web Yayıncılığı 2018-2019 Vize Sınavı

Web Yayıncılığı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uluslararası Standart Kitap Numarası'nın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
ASP
B
CSS
C
ISBN
D
Meta TAG
E
HTML5
Soru 2

Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbirleri ile ilişkilendirilmemiş, kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış biçimde kayıt edilmesine ________ denilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bilgelik
B
web
C
arpanet
D
ağ yapısı
E
veri
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi web yayıncılığında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
Telif hakkının yayıncıya ait olması
B
Web yayınlarında çoklu ortam nesnelerinin kullanımına dikkat edilmesi
C
Okuyucu ve takipçi ile empati kurulması
D
içeriklerin arama motorları ile uyumlu olması
E
Web tasarımının cihaz ve ekrana bağımlı şekilde yapılması
Soru 4

Arama Motoru Optimizasyonunun kısaltması olan ve arama motorlarına yönelik yapılan iyileştirme ve optimizasyon işlemlerinin web sitesine uygulama sürecine ne ad verilir?

A
MOZ
B
SEO
C
CEO
D
JAVA
E
ETİK
Soru 5

Web 2.0 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Web 2.0'nin kullanıcıya ve bir veriye katkısı yoktur. Kullanıcı sunulan veriyi alır.
B
Web 2.0 terimi ilk olarak Darcy DİNucci tarafından, “Parçalanmış Gelecek” isimli makalede kullanılmıştır.
C
Web 2.0’ın ikinci nesil olarak isimlendirilmesinin nedeni bugün bile çok sık kullanılan facebook, youtube, wikipedia gibi sitelerin ortaya çıkmasıdır.
D
Web 2.0 ile kullanıcıların en büyük kazanımları sosyal ağlar olmuştur ve sosyal ağlarda duygu, düşünce, olay, etkinlik, video, resim, müzik gibi veriler paylaşılmıştır.
E
Web 2.0 bilgisayar endüstrisinde internetin bir düzlem olarak ilerlemesiyle bir işletme devrimi ve bu düzlemin kurallarını başarı için anlamaya çalışmaktır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi içeriğin kullanıcılara etkili bir şekilde sunulması için görsel tasarımda uyulması gereken tasarım ilkelerinden biri değildir?

A
Kodlama
B
Hız
C
Kullanılabilirlik
D
Sadelik
E
Uyumluluk
Soru 7

1. Uygulama
2. Sunum
3. Oturum
K. Kullanıcıya en yakın katmandır.
L. iletişimdeki senkronizasyonu sağlar.
M. Veriyi, alıcı cihaz tarafından okunabilir hale getirir.

Yukarıda verilen OSI referans modeli katmanları ve bu katmanların özelliklerinin eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-K, 2-M, 3-L
C
1-L, 2-K, 3-M
D
1-M, 2-K, 3-L
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 8

En az iki bilgisayarın bilgi ve kaynaklarını birbiriyle paylaşabilmeleri için heberleştikleri yapıya ne ad verilir?

A
Arayüz
B
Protokol
C
D
Sunucu
E
Firewall
Soru 9

I. Bir web uygulamasının sorunsuz çalışması, sunucu ve istemci taraflı bütün bileşenlerin uyum içinde çalışmasıyla mümkündür.
II. Web, internet üzerinden sağlanan servislerden biridir.
III. Web uygulamaları temelde sadece dinamik sayfalardan oluşur.
Webin çalışma mantığı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 10

________ taraflı kodlamaya JavaScript, Ac- tionScript, VBScript ve CoffeeScript; ________ taraflı kodlamaya PHP, ASP.Net, Pyhton ve Ruby örnek verilebilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerin hangileri sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
Ağ - web
B
internet-web
C
istemci - sunucu
D
Web - internet
E
Sunucu - istemci
Soru 11

• Soğutması zordur.
• Ölçeklenebilirliği azdır.
• Küçük alanda sunucu parçaları yer aldığı için yapılandırılmaları zordur.
Yukarıda dezavantajları verilen sunucu türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kule
B
Donanımsal
C
Yazılımsal
D
Raf tipi
E
Blade
Soru 12

I. VDS, VPS’lere göre daha yüksek performansa sahiptir.
II. VDS diğer sanal sunuculardan tamamen bağımsızdır. VPS sistemler aynı fiziksel sunucudaki diğer sanal sunucu problemlerinden etkilenebilir.
III. VDS, VPS’ye göre daha güvenlidir.
IV. VDS yazılım katmanında yapılan bir bölünme iken VPS donanım katmanında bir bölünmedir.
Yukarıdakilerden hangileri VDS ve VPS sistemleri arasındaki farklardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıdaki HTTP özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A
HTTP'nin uygulama katmanında çalışması
B
HTTP'de URL adresinin, https:/ / ile başlaması
C
HTTP'de şifrelemenin olmaması
D
HTTP'nin iletişim için 80 portunu kullanması
E
HTTP'nin sertifika gerektirmemesi
Soru 14

• Kesintisiz erişim sağlama
• Yüksek güvenlik ve yedekleme imkânları
• Esnek alt yapı genişletmesi
• Düşük donanım maliyetleri
• Donanım kaynaklı arızalardan etkilenmeme
Yukarıda avantajları verilen hosting hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Unmanaged dedicated server
B
Dedicated server
C
Virtual private server
D
Virtual dedicated server
E
Cloud hosting ve cloud server
Soru 15

Alan adı uzantılarının üretiliş amaçları ve kelime kısaltmalarının eşleştirmeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Eğitim kurumlan -.edu
B
Askeri kuruluş -.gov
C
iş -.net
D
Devlet kuruluşları -.mil
E
Dernekler, organizasyonlar -.biz
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi blogların avantajlarından biri değildir?

A
Bloglara erişebilmek için çevrim içi ortamlara erişimin olması yeterlidir.
B
Bloglar, yazar ve okuyucu arasında etkileşim ve iletişime olanak tanır.
C
Blogların neredeyse sınırsız bir okuyucu kitlesi vardır.
D
Bloglarda yayınlanan içerikler her zaman editöryal süzgeçten geçmezler.
E
Bloglar aracılığıyla içerik yayınlamanın maliyeti neredeyse sıfırdır.
Soru 17

2014 yılında HTML5 betimsel dilinde standart olarak kabul edilen elektronik kitap formatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
PDF
B
JAVA
C
MOBI
D
TXT
E
EPUB 3
Soru 18

Uluslar ve kültürler arası anlayışı geliştirmek, bilgiye erişimi artırmak ve ülkeler arasındaki dijital uçurumu azaltmak için başlatılan UNESCO destekli kütüphane projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dijital Milli Kütüphane Projesi
B
Anadolu Üniversitesi e-Kütüphanesi Projesi
C
Türkiye'nin Kültürel Hafızası Projesi
D
Dünya Dijital Kütüphanesi Projesi
E
Gutenberg Projesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi dijital kitapların avantaj sağladığı kesimlerden biri değildir?

A
Yazarlar
B
Yayıncılar
C
Kitap satış evleri
D
Kullanıcılar
E
Kütüphaneler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi basılı kitapların dezavantajlarından biridir?

A
Okuma yeteneğine bağlılık
B
Doğallık
C
Tekrar ve başvuru kolaylığı
D
Açıklık
E
Zaman uygunluğu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x