Web Yayıncılığı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Web Yayıncılığı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Herhangi bir bilgisayar ağı üzerinde diğer ağ bileşenlerinin merkezî kaynağın, hizmetin, programın ya da bilginin farklı kullanıcılara/sistemlere erişimini sağlayan, onu paylaştıran, dağıtan donanım veya yazılıma ne ad verilir?

A
Sunucu (Server)
B
İstemci (Client)
C
Yönlendirici (Router)
D
Köprü (Bridge)
E
Anahtar (Switch)
1 numaralı soru için açıklama 
Sunucu (Server), herhangi bir bilgisayar ağı üzerinde diğer ağ bileşenlerinin merkezî kaynağın, hizmetin, programın ya da bilginin farklı kullanıcılara/sistemlere erişimini sağlayan, onu paylaştıran, dağıtan donanım veya yazılıma verilen isimdir.
Soru 2

“Sunucu altyapısının gereksinimlere göre güçlendirilmesi ve zayıflatılması, işlemci, RAM, disk kapasitelerinin artırılması, azaltılması” sunucuların tercih edilme sebeplerinden hangisini açıklamaktadır?

A
Konsolidasyon
B
Performans
C
Devamlılık
D
Ölçeklenebilirlik
E
Güvenlik
2 numaralı soru için açıklama 
Ölçeklenebilirlik: Sunucu altyapısının gereksinimlere göre güçlendirilmesi ve zayıflatılmasıdır. İşlemci, RAM, disk kapasitelerinin artırılması, azaltılmasıdır.
Soru 3

Aşağıdaki sunuculardan hangisi donanımsal bir sunucudur?

A
Dosya Sunucucusu (File server)
B
Kule (Tower) Sunucular
C
Veritabanı Sunucusu (Database Server)
D
E-Posta Sunucusu (E-Mail Server)
E
Web Sunucu (Web Server)
3 numaralı soru için açıklama 
Donanımsal sunucular kendi içinde yapılarına göre sınıfandırılmaktadır. Bunlar; 1 . Kule (Tower) Sunucular 2 . Raf Tipi (Rack Mounted) Sunucular 3 . Blade Sunucular. Diğer seçeneklerdeki sunucular yazılımsal sunuculardır.
Soru 4

İstemcilerin internete erişim sırasında diğer sunuculardan kaynakları istemeleri için kullanılan, ayrıca geçici olarak kimlik gizleme veya kimlik değiştirme suretiyle erişimi engellenmiş sistemlere erişime imkân sağlayan yazılımsal sunuculara ne ad verilir?

A
Veritabanı Sunucusu (Database Server)
B
Web Sunucu (Web Server)
C
E-Posta Sunucusu (E-Mail Server)
D
Dosya Sunucusu (File Server)
E
Vekil Sunucu (Proxy Server)
4 numaralı soru için açıklama 
Vekil Sunucu (Proxy Server): İstemcilerin internete erişim sırasında diğer sunuculardan kaynakları istemek için kullanılan bir ara sunucudur. Vekil sunucular hız, performans, gizlilik ve güvenlik gibi farklı amaçlara hizmet etmektedir. Bu sunucular aracılığı ile geçici olarak kimlik gizlenebilmekte veya kimlik değiştirilerek erişimi engellenmiş sistemlere erişilebilmektedir.
Soru 5

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal web sitesinin kullandığı alan adı uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
.edu.tr
B
.org.tr
C
.gov.tr
D
.com.tr
E
.net.tr
5 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde devlet kuruluşları .gov alan adı uzantısını kullanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da bir Türkiye’nin bir devlet kuruluşu olması nedeniyle web sitesinde .gov.tr alan adı uzantısını kullanmaktadır (www.meb.gov.tr).
Soru 6

Daha önceden kayıtlı olan ancak süresi bitip uzatılmayan ve pending delete sürecine giren alan adlarının ön kayıt sistemi ile sipariş verilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Domain Back Order
B
Domain Parking
C
Redemption Period
D
Available Status
E
Domain Appraisals
6 numaralı soru için açıklama 
Domain Back Order: Daha önceden kayıtlı olan ancak süresi bitip uzatılmayan ve pending delete sürecine giren alan adlarının ön kayıt sistemi ile sipariş verilmesi işlemidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi SSL (Güvenli Soket Katmanı)’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Verinin şifrelenmesi ve şifrenin çözülmesinde güvenlik ve gizliliği sağlar
B
Veri gönderenin ve alanın doğru yerler olduğunu garanti eder
C
İletilen dokümanların tarih ve zamanını doğrular
D
Web sitesi ve kodun güvenliğini sağlar
E
İletilen dokümanların tarih ve zamanını doğrular.
7 numaralı soru için açıklama 
SSL’in özellikleri şunlardır: Verinin şifrelenmesi ve şifrenin çözülmesinde güvenlik ve gizliliği sağlar. Veri gönderenin ve alanın doğru yerler olduğunu garanti eder. Doküman arşivi oluşturulmasını kolaylaştırır. İletilen dokümanların tarih ve zamanını doğrular. Web sitesi ve kodun güvenliğini sağlamaz.
Soru 8

I - Web Sitesinin Geliştirilmesi
II - Alan Adı Yönlendirmesi
III - Hosting Hizmetinin Sağlanması
IV - Alan Adı Belirlenmesi
V - FTP ile Web Sitesinin Atılması
Yukarıda verilen Web sitesi yayınlama süreci adımları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

A
I, II, III, IV, V
B
II, III, IV, I, V
C
I, IV, II, V, III
D
II, V, IV, III, I
E
I, IV, III, II, V
8 numaralı soru için açıklama 
Web sitesi yayınlama süreci şu adımlardan oluşur: Web sitesinin geliştirilmesi, alan adı belirlenmesi, hosting hizmetinin sağlanması, alan adı yönlendirmesi ve ftp ile web sitesinin atılması.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Sanal Adanmış Sunucu (Virtual Dedicated Server)’ın avantajlarından biri değildir?

A
Performans
B
Sanallaştırma
C
Bağımsızlık
D
Ölçeklenebilirlik
E
Tam yetki
9 numaralı soru için açıklama 
Virtual Dedicated Server’ın avantajları şunlardır: Performans, bağımsızlık, ölçeklenebilirlik, maliyet, tam yetki, özelleştirme, gizlilik ve güvenliktir.
Soru 10

Aşağıdaki alan adlarını almak isteyen kurum ve kuruluşların hangisinden ODTU tarafından herhangi bir belge istenmez?

A
msb.gov.tr
B
eskisehir.bel.tr
C
turkiye.org.tr
D
avrupa.info.tr
E
turktelekom.com.tr
10 numaralı soru için açıklama 
ODTÜ tarafından com.tr, biz.tr, info.tr, org.tr, net.tr, gov.tr, tv.tr, bel.tr, tel.tr, name.tr, gen.tr, web.tr, av.tr, dr.tr, k12.tr, edu.tr, pol.tr, bbs.tr, tsk.tr uzantılarına sahip alan adları satın alınabilir. Bu uzantılara sahip alan adlarının satın alımı sırasında ODTÜ tarafından farklı kurallar uygulanmaktadır. Bazı alan adı uzantıları (info.tr, biz.tr vb.) için herhangi bir belge istenmemesine rağmen bazı adı uzantıları (com.tr, bel.tr, gov.tr vb.) için belge istenmektedir. Örnek olarak org.tr alan adı uzantılı bir adres alabilmek için; Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne iletilmesi gerekmektedir.
Soru 11

Okuyucunun uyaranlara karşı basit tepkilerde bulunabildiği temel etkileşim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasif etkileşim
B
Sınırlı katılım
C
Sanal etkileşim
D
Üst düzey katılım
E
Gerçek zamanlı katılım
11 numaralı soru için açıklama 
Temel etkileşim düzeylerinin 2 . Düzeyi olan Sınırlı Katılım, okuyucunun uyaranlara karşı basit tepkilerde bulunabildiği düzeydir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi basılı kitapların avantajlarından birisi değildir?

A
Zaman uygunluğu
B
Doğallık
C
Açıklık
D
Kullanım kolaylığı
E
Karşılıklı etkileşim
12 numaralı soru için açıklama 
Basılı kitapların sağladığı avantajları şunlardır: Doğallık, Açıklık, kullanım kolaylığı, tekrar ve başvuru kolaylığı ve zaman uygunluğu. Karşılıklı etkileşim ve dönütler ise basılı kitapların sınırlılıkları içerisinde kabul edilmektedir.
Soru 13

“İçeriğin imaj, video, ses ve üç boyutlu (3D ) nesnelerle zenginleştirilebilmesi, böylece daha zengin içeriğin öğrenmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olması ve farklı öğrenen ve okuyucu tiplerine hitap edilebilmesi” aşağıda verilen dijital kitapların kullanıcı açısından avantajlarından hangisini açıklamaktadır.

A
Çoklu ortam desteği
B
Taşınabilirlik
C
Araştırılabilirlik
D
Güncellenebilirlik
E
Yüksek depolama kapasitesi
13 numaralı soru için açıklama 
Dijital kitapların kullanıcı açısından yararlarından biri olan çoklu ortam desteği şu şekilde açıklanabilir: İçerik imaj, video, ses ve üç boyutlu (3D ) nesnelerle zenginleştirilebilir. Daha zengin içerik ise öğrenmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Böylece farklı öğrenen ve okuyucu tiplerine hitap edilebilir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi dijital kitapların yazarlar açısından yararlarından biridir?

A
Düşük zaman maliyeti
B
Çevre dostu olma
C
Hızlı üretim
D
Kolay yayınlanma
E
Hızlı ve kolay temin edilme
14 numaralı soru için açıklama 
Çevre dostu olması, hızlı üretilebilmesi, zaman maliyetinin düşük olması ve gerektiğinde hızlı ve kolay temin edilebilmesi dijital kitapların yayıncılar açısından yararlarındandır. Yazarların ve diğer içerik sağlayıcıların dijital kitapları üretip yayınlaması herhangi bir aracıya ihtiyaç duyulmadığından yayınlanmasının kolay olması ise dijital kitapların yazarlar açısından yararlarındandır.
Soru 15

I – Eserin ilk sahibi belirtilecek
II - İlk lisans modeli korunacak
III - Özgün hali korunacak
IV - Ticari kullanılamayacak
Telif hakları açısından CC - BY - NC – SA lisansı olan bir eser için yukarıda verilen özelliklerden hangileri geçerlidir?

A
I, II, IV
B
I, III, IV
C
II, III, IV
D
I, II, III
E
I, II, III, IV
15 numaralı soru için açıklama 
CC - BY - NC – SA lisansında eserin ilk sahibi belirtilir, ilk lisans modeli korunur ve ticari olarak kullanılamaz.
Soru 16

Etkileşim desteği, ses-video desteği, DRM desteği ile dağıtım ve yayınlama özelliklerinin tamamına sahip e-kitap biçimleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
EPUB, IBook
B
MOBI, EPUB
C
EPUB, pdf
D
Pdf, DPS/Folio
E
IBook, pdf
16 numaralı soru için açıklama 
E-Kitap biçimlerinden EPUB ve pdf; etkileşim desteği, ses-video desteği, DRM desteği ile dağıtım ve yayınlama özelliklerinin tamamına sahiptir. IBook ve DPS/Folio’nun sınırlı dağıtım ve yayınlama özelliği bulunmakta, MOBI’nin ise ses-video desteği bulunmamaktadır.
Soru 17

Aşağıdaki dijital yayıncılık araçları içerisinden HTML formatında üretim oluşturamayan yazılım hangisidir?

A
Calibre
B
Adobe Indesign
C
Aquafadas
D
QuarkXPress
E
IBooks Author
17 numaralı soru için açıklama 
MacOS çalışma ortamında çalışan ücretsiz bir dijital yayıncılık aracı olan IBooks Author; ibooks, PDF, EPUB formatında üretim oluşturabilmektedir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi e-kitap okuma araçlarının özelliklerinden birisi değildir?

A
E-mürekkep teknolojisi sayesinde saatlerce gözler yorulmadan okuma yapılabilir.
B
Basılı kitaplara göre daha dayanıklıdır
C
Sekiz farklı metin boyutu ile rahat okuma sağlamaktadır
D
Seçili metinler farklı dillere çevrilebilir.
E
Kaldığınız yerden okumaya devam edilebilir
18 numaralı soru için açıklama 
E-kitap okuyucu cihazlar basılı kitaplara göre daha az dayanıklıdır. E-kitap okuyucu araçlar kırılma veya bozulma riskini taşımaktadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir e-kitap formatıdır?

A
.bmp
B
.xml
C
.psp
D
.epub
E
.ppt
19 numaralı soru için açıklama 
.html) – HTML.
Soru 20

Gerek okudukları kitap biçimi, gerek boyut, gerekse de depolama kapasitesi açısından aşağıdaki e-kitap okuyucularından hangisi diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahiptir?

A
Kobo Aura One
B
Amazon Kindle
C
Amazon Kindle Voyage
D
Barnes & Noble Nook GlowLight Plus
E
Kobo Aura H2O
20 numaralı soru için açıklama 
Kobo Aura One, 7,7 x 5,5 x 0,3 inç boyutları, 8GB depolama kapasitesi ve EPUB, PDF, MOBI, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR formatlarındaki kitapları okuyabilmesi açısından diğer seçeneklerde verilen e-kitap okuyucularına göre daha üstün özelliklere sahiptir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x