Web Yayıncılığı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web Yayıncılığı 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aktif FTP'de sunucu üzerindeki veri iletimleri hangi porttan gerçekleşir?

A
82
B
81
C
80
D
21
E
20
1 numaralı soru için açıklama 
Bu tür FTP'de 20 numaralı port veri iletimleri için kullanılır.
Soru 2

Ana sunucu ve istemci bilgisayar arasında bir SSL oturumu zorunluluğu olmayan protokol türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif FTP
B
Pasif FTP
C
FTPS Örtük SSL
D
FTPS Açık SSL
E
SFTP
2 numaralı soru için açıklama 
FTPS Açık SSL protokol türünde ana sunucu ve istemci bilgisayar arasında bir SSL oturumu zorunluluğu yoktur ve böylece hem şifresiz FTP hem de şifrelenmiş FTPS oturumları tek bir port üzerinden sunulabilmektedir.
Soru 3

Kullanılan internet tarayıcısının uzak sunucuyla iletişim kurma şeklini belirleyen cPanel link bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protokol
B
Adres
C
Kapı (Port)
D
Akıllı Anahtar (Şifrematik)
E
Interrupt
3 numaralı soru için açıklama 
cPanel linkleri 4 bileşenden oluşmaktadır: Protokol, Adres, Kapı (Port), Akıllı Anahtar (Şifrematik). Protokol, kullanılan internet tarayıcısının uzak sunucuyla iletişim kurma şeklini belirlemektedir. Doğru seçenek A'dır.
Soru 4

Hangisi ftp sunucu programlarının avantajlarından biri değildir?

A
İnternet bağlantısının kesilmesi durumun da, bir sonraki bağlantıda dosya transferle rine kalınan yerden devam edilmesine ola nak tanır
B
Büyük boyutlardaki dosyaların indirilme sinde kolaylık sağlar
C
Düşük hızda dosya transferi imkânı sağlar
D
Dosya indirme zamanlarının özel olarak ayarlanmasına imkân tanır
E
Kullanımı kolaydır
4 numaralı soru için açıklama 
FTP sunucu programlarının avantajlarını şu şe kilde sıralayabiliriz; İnternet bağlantısının kesilmesi durumun da, bir sonraki bağlantıda dosya transferle rine kalınan yerden devam edilmesine ola nak tanır. Büyük boyutlardaki dosyaların indirilme sinde kolaylık sağlar. Yüksek hızda dosya transferi imkânı sağlar. Dosya indirme zamanlarının özel olarak ayarlanmasına imkân tanır. Kullanımı kolaydır
Soru 5

Bu FTPS yönteminde ana sunucu ve istemci bilgisayar arasında bir SSL oturumu zorunluluğu yoktur. Hem şifresiz FTP hem de şifrelenmiş FTPS oturumları tek bir port üzerinden sunulabilmek tedir. Kullanılan bu yöntem sayesinde oturumun açılışı esnasında bu kullanıcı bilgileri SSL kanalı tarafından otomatik olarak şifrelenir.
ifadesi ne çeşit bir ftp türünü ifade etmektedir?

A
Aktif ftp
B
Pasif ftp
C
Ftps örtük ssl
D
Ftps açık ssl
E
sftp
5 numaralı soru için açıklama 
FTPS Açık SSL Bu FTPS yönteminde ana sunucu ve istemci bilgisayar arasında bir SSL oturumu zorunluluğu yoktur. Hem şifresiz FTP hem de şifrelenmiş FTPS oturumları tek bir port üzerinden sunulabilmek tedir. Kullanılan bu yöntem sayesinde oturumun açılışı esnasında bu kullanıcı bilgileri SSL kanalı tarafından otomatik olarak şifrelenir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi web tabanlı dosya yönetim araçlarına örnek olarak verilebilir?

A
Flist
B
Net2ftp
C
Xfm
D
Gentoo
E
GopherVR
6 numaralı soru için açıklama 
Web tabanlı dosya yönetim araçları yerel veya uzak sunucuya kurulduğunda, FTP erişimine gereksinim olmaksızın, Web tarayıcıları aracılığıyla dosya ve dizinlerin yönetildiği ve düzenlendiği araçlardır. Net2ftp önemli örneklerinden biridir.
Soru 7

Ftp komutlarından “get” komutu hangi amaçla kullanılmaktadır?

A
Dizin Degistirme
B
Kullanılan Dizini Isimlendirme
C
Kullanılan Dizindeki Dosyaları Silme
D
Kullanılan Dizindeki Dosyaları Kısa Olarak Listeleme
E
Dosya Alma
7 numaralı soru için açıklama 
get, Dosya Almaya yarar
Soru 8

Dosya izinlerini oluşturan Okuma ve Yazma ifadeleri hangi sayısal ifade ile temsil edilir?

A
2
B
3
C
5
D
6
E
7
8 numaralı soru için açıklama 
Yanıtınız yanlış ise “Dosya İzinleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Soru 9

Eski adı Windows Commander olan 1993 yılında geliştirilmeye başlanan ve 2002 yılında ismi değiştirilen Windows Gezgininden çok daha fazla gelişmiş işleve sahip ücretli dosya yönetim aracının adı nedir?

A
Norton Commander
B
Filezilla
C
Total Commander
D
MacOS Finder
E
Double Commander
9 numaralı soru için açıklama 
Total Commander, Windows işletim sistemlerinde kullanılan en gelişmiş dosya yöneticilerinden biridir.
Soru 10

Veri tabanında kullanıcı bilgilerinin saklanacağı bir tabloya kullanıcıların ad ve soyadlarının yer alacağı bir alan eklenecektir.
Bu alan hangi veri tipinde olmalıdır?

A
BIGINT
B
DECIMAL
C
VARCHAR
D
REAL
E
FLOAT
10 numaralı soru için açıklama 
BIGINT ve DECIMAL tamsayıları saklamak için uygun veri tipidir. REAL ve FLOAT, kesirli sayılar (gerçek sayılar) saklamak kullanılan bir veri tipidir. İlgili tablo alanında ad ve soyad bilgileri yer alacağı için bu alan yazı karakterlerini saklayabilecek nitelikte olmalıdır. VARCHAR Unicode olmayan yazıları kaydetmek için kullanılır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi SQL kullanırken uyulması gereken kurallardan değildir?

A
Ayraç olarak noktalı virgül (;) kullanılır.
B
Metinsel ifadeler mutlaka tırnak işaretleri arasına yazılmalıdır.
C
Komutlarda İngilizce yazım diline dikkat edilmelidir.
D
Değerler virgül (,) ile birbirinden ayrılır.
E
Sayısal ifadeler mutlaka tırnak (‘’) içinde gösterilmelidir
11 numaralı soru için açıklama 
Veri tabanı kullanımlarında ortak bir dil mevcuttur. Bu dile “SQL (Structured Query language)”denir. Bu dil sadece veri tabanı işlemlerini içerir ve genel olarak aşağıdaki kurallara göre yazılır; SQL dilinde ayraç olarak noktalı virgül (;) kullanılır. Komutlarda İngilizce yazım diline dikkat edilmelidir. Değerler virgül (,) ile birbirinden ayrılır. Sayısal ifadeler tırnak (‘’) içinde gösterilmeyebilir ancak metinsel ifadeler mutlaka tırnak işaretleri arasına yazılmalıdır. Sayısal ifadelerin mutlaka tırnak içinde gösterilmesi gerekmez.
Soru 12

Türkçe dersinde yapılan bir sınavda öğrencilerin aldıkları notlar, notu adlı bir sütunda tutulmaktadır. Notu 50 ile 80 arasında olan öğrenciler (50 ve 80 dahil), aldıkları nota göre yüksekten düşüğe doğru sıralanarak seçilmek istenmektedir.
Bu kayıtlar için koşul ve sıralama kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
... WHERE notu >=49 AND notu<81 ORDER BY notu DESC
B
... WHERE notu >49 AND notu<=80 ORDER BY notu DESC
C
... WHERE notu >49 ORDER BY notu DESC
D
... WHERE notu >50 AND notu<80 ORDER BY notu DESC
E
... WHERE notu<81 ORDER BY notu DESC
12 numaralı soru için açıklama 
... WHERE notu >49 AND notu<=80 ORDER BY not DESC koşul ve sıralama ifadesinde notu 49 dan büyük (notu>49), ve notu 80 dahil küçük olanlar (notu<=80. aldıkları nota göre azalan sıralamada (ORDER BY notu DESC) seçilebilir.
Soru 13

Ders isimlerinin ve bölüm bilgilerinin yer aldığı bir tablodan bölüm numarası 10 olan bilgisayar bölümüne ait kayıtları ders adına göre Z-A'ya göre sıralayan sorgulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
SELECT * FROM dersler WHERE bolum_no = 10 ORDER BY ders_adi DESC;
B
SELECT * FROM dersler WHERE bolum_no LIKE 'bilgisayar';
C
SELECT * FROM dersler WHERE bolum_no =10;
D
SELECT * FROM dersler WHERE bolum_no=10 ORDER BY ders_adi ASC;
E
SELECT * FROM dersler WHERE bolum_no=19 GROUP BY ders_adı;
13 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayar bölümünün bölüm numarası 10 olarak belirtildiğinden sorgunun WHERE kısmında bolum_no = 10 olarak yazılmalı ve gelen sonuçların ders adına göre Z-A sıralı gelebilmesi için ise ORDER BY ders_adi DESC eklenmelidir.
Soru 14

Büyük miktarda veri tutabilmekte ve verilerin depolandığı alanları ayarlama imkânı vermektedir. Aynı anda çok sayıda kullanıcıya verilerin bütünlüğünü bozmadan hizmet verebilmektedir. İşletim sistemi, veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur. Yetkisiz erişimleri engelleme ve kontrol edebilme imkânı sağlamaktadır. Bütünlüğü veri tabanı düzeyinde sağlayabilmektedir, böylece daha az kod yazılmaktadır.
Yukarıda belirtilen özellikler aşağıdaki veri tabanlarından hangisine aittir?

A
Ms Access
B
MsSql
C
PostgreSql
D
Oracle
E
MySql
14 numaralı soru için açıklama 
Belirtilen özellikler Oracle veritabanı özellikleridir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi PostgreSql’in özelliklerinden biri değildir?

A
Sınırsız sayıda veri tabanı oluşturabilme
B
Tablo başına sınırsız sayıda satır ekleyebilme
C
Kolon tipine bağlı olarak 250 - 1600 arasında kolon oluşturabilme
D
Tablo başına sınırsız index oluşturabilme
E
Hiç tasarım ortamına girmeden, sadece sihirbazlar kullanılarak veri tabanı dosyaları hazırlayabilme.
15 numaralı soru için açıklama 
PostgreSql’in özellikleri Sınırsız sayıda veri tabanı oluşturabilme 32 TB’ye kadar tablo boyutu 6 TB’ye kadar satır boyutu 1 GB’ye kadar alan boyutu Tablo başına sınırsız sayıda satır ekleyebilme Kolon tipine bağlı olarak 250 - 1600 arasında kolon oluşturabilme Tablo başına sınırsız index oluşturabilme şeklindedir. Hiç tasarım ortamına girmeden, sadece sihirbazlar kullanılarak veri tabanı dosyaları hazırlayabilme özelliği PostgreSql’in özellikleri arasında değildir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tamsayılar için kullanılan veri tiplerinden biri değildir?

A
BIGINT
B
VARCHAR
C
BIT
D
DECIMAL
E
NUMERIC
16 numaralı soru için açıklama 
Tam sayılar için kullanulan veri tipleri BIGINT, INT, SMALLINT, TINYINT, BIT, DECIMAL ve NUMERIC’tir. VARCHAR sayılar için değil Unicode olmayan yazıları kaydetmek için kullanılır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan veri tabanlarından biri değildir?

A
Ms Access
B
Oracle
C
MsSQL
D
MySQL
E
Excel
17 numaralı soru için açıklama 
Ms Access, Oracle, MsSQL, MySQLve PostgreSQL en sık tercih edilen veri tabanlarıdır. Excel ise bir Microsoft Office programıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi tablodan seçme komutları arasında yer almaz?

A
Insert
B
Where
C
Order By
D
Like
E
Select
18 numaralı soru için açıklama 
Veri tabanlarının temel özelliği verilerin depolanması ve depolanmış verilerin istenilen özelliklere göre çağrılabilmesidir. Bu aşamada SQL dilinde Select komutuna ihtiyaç duyulmaktadır. Tek tablodan koşulsuz, bütün seçim için Select komutunun; Select işlemi yapılırken sadece bir alana ait verilerin seçilmesi için Where komutu; seçme işlemi yapılırken belirli bir sıraya göre seçimin görüntülenmesi için order by komutu; Seçme işlemi yapılırken benzerleri seçmek için like komutu kullanılır. Bir tabloya veri girişi için Insert komutu kullanılır.
Soru 19

“CHAR” hangi veri tipinin içerisinde yer alır?

A
Tarih değerleri
B
Para değerleri
C
Kesirli sayılar
D
Yazı tipleri
E
Tam sayılar
19 numaralı soru için açıklama 
CHAR(n): Unicode olmayan yazıları kaydetmek için kullanılır, n 1 ile 8000 arasında olmalı. Ayrılan yer tamamıyla kullanılır.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x