Web Yayıncılığı 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Web Yayıncılığı 2019-2020 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesinin SSL sertifikasına sahip olduğunun görsel işaretidir?
I. Adres linkinin sonundaki yeşil asma kilit
II. Bir güven mührü
III. HTTP yerine HTTPS ön eki
IV. Yeşil bir adres çubuğu ile kurumun adının yazılması

A
I
B
III ve I
C
III ve V
D
I, II, III ve IV
E
I ve II
1 numaralı soru için açıklama 
Bir web sitesi SSL sertifikasına sahipse dört görsel işaret vardır: Adres linkinin sonundaki yeşil asma kilit HTTP yerine HTTPS ön eki Bir güven mührü Yeşil bir adres çubuğu ile kurumun adının yazılması (Genişletilmiş doğrulama ile SSL sertifikasının düzenlenmesi durumunda)
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların virüs tehditlerine karşı zayıf olduğu protokollerden biridir?

A
HTTPS
B
SSL
C
FTP
D
RSA
E
AES
2 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcıların internet ortamında karşılaşabileceği pek çok tehdit vardır. Casus yazılım (spyware), arka kapı (backdoor) programları genellikle HTTP veya FTP erişimleri ile bilgisayara girmektedir. Benzer şekilde otomatik açılan pencerelerle (pop-up) de zararlı yazılımlar bulaşabilir. Bunların yanı sıra saldırganlar, tuzak siteler geliştirmekte veya görünürde faydalı hizmetler sağlamaktadır.
Soru 3

Bir web sitesi SSL sertifikasına sahipse aşağıdaki görsel işaretlerden hangileri vardır?
I. Adres linkinin sonundaki yeşil asma kilit
II. HTTP yerine HTTPS ön eki
III. Bir gü ven mü hrü
IV. Yeşil bir adres çubuğu ile kurumun adının yazılması

A
I veII
B
I, II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
I, II, III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Bir web sitesi SSL sertifikasına sahipse dört görsel işaret vardır: Adres linkinin sonundaki yeşil asma kilit HTTP yerine HTTPS ön eki Bir gü ven mü hrü Yeşil bir adres çubuğu ile kurumun adının yazılması (Genişletilmiş doğrulama ile SSL sertifikası- nın düzenlenmesi durumunda)
Soru 4

iFrame virü sü bulaşan bir web sitesi yö neticisinin virü sten korunması için aşağıdaki önlemlerden hangilerini almalıdır?
I. FTP şifresi değiştirilmelidir.
II. Dosyaların uzak sunucuya aktarımının gerçekleştiği yerel bilgisayar antivirüs yazılımlarıyla taranmalıdır.
III. FTP şifresi otomatik olarak ayarlanmamalı,her girişten sonra değiştirilmelidir.
IV. Dosyaların yazma izinleri kaldırılmalı, sadece gerekli dosya ve klasörlere yazma izni verilmelidir.

A
I ve III
B
I, III ve IV
C
II, III ve IV
D
I, II, III ve IV
E
I ve II
4 numaralı soru için açıklama 
iFrame virü sü bulaşan bir web sitesi yö neticisinin virü sten korunması için alacağ ı ö nlemler aşağ ıda sıralanmaktadır: FTP şifresi değiştirilmelidir. Dosyaların uzak sunucuya aktarımının gerçekleştiği yerel bilgisayar antivirüs yazılımlarıyla taranmalıdır. FTP şifresi otomatik olarak ayarlanmamalı,her girişten sonra değiştirilmelidir. Dosyaların yazma izinleri kaldırılmalı, sadece gerekli dosya ve klasörlere yazma izni verilmelidir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi.htaccess ile yapılabilecekler arasında değildir?

A
Alt alan adı (subdomain) yönlendirmesi
B
301 yönlendirmeleri
C
Mobil girişleri algılama ve mobil siteye yönlendirme
D
Dosya ve klasörlere erişim düzeyinin ayarlanması
E
FTP şifresini değiştirmek
5 numaralı soru için açıklama 
.htaccess ile yapılabilecekler aşağıda sıralanmaktadır: • Arama motoru optimizasyonu (SEO) dostu kısa URL’ler oluşturulması • Alt alan adı (subdomain) yönlendirmesi • 301 yönlendirmeleri • Mobil girişleri algılama ve mobil siteye yönlendirme • Dosya ve klasörlere erişim düzeyinin ayarlanması • Dosya ve klasör listelemek, sıkıştırmak, gizleme Özel HTTP 404 hata sayfası oluşturmak • Direkt dosya erişimini (hotlinking) engellemek • Zararlı Bot’ları engellemek • No-www desteği • Kullanılan web programlama dilini gizlemek •.htpasswd ile şifre koruması • Varsayılan sayfayı değiştirmek
Soru 6

Bir alışveriş sitesinin internete giren her araçta (bilgisayar, tablet, akıllı cep telefonu) açılması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A
Alan adı seçimi yapılmalıdır.
B
Birden fazla sayfası olan bir site tasarlanmalıdır.
C
Responsive web tasarımı yapılmalıdır.
D
Paket anahtarlama yapılmalıdır.
E
Siteye hosting alınmalıdır.
6 numaralı soru için açıklama 
Responsive Web Tasarımı; farklı boyuttaki mobil cihazlarla uyumlu sayfa tasarımları ve kullanıcı dostu menülerin hazırlanmasıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi web yayıncılığının sunduğu avantajlardan biri değildir?

A
Yayınlar üzerinden okuyucu ile etkileşim kurabilme imkânı
B
Geniş, takip edilebilir okuyuculara özel reklam sunabilme
C
Web ortamında arşivleme ve arşivde arama imkânı
D
Yayıncı açısından yazarın başarısını ölçme
E
Kişilere bilgi verme
7 numaralı soru için açıklama 
Kişilere bilgi verme Web 0.1'den itibaren internet yayıncılığının temel özelliğidir. Web yayıncılığının bir avantajı değildir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi raf tipi sunucuların avantajlarındandır?

A
Soğutması zordur
B
Ölçeklenebilirliği azdır
C
Küçük alanda sunucu parçaları yer aldığı için yapılandırılmaları zordur
D
Daha fazla yer kaplaması
E
Fiyatlarının diğer sunuculara göre uygun olması
8 numaralı soru için açıklama 
Raf tipi sunucuların fiyatları diğer sunuculara göre daha uygundur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi DDOS Uygulama Katmanlı Saldırı sınıfı içerisinde yer alır?

A
Mantıksal Çokluk
B
Ölüm Testi
C
Sıfırıncı Gün (Zero-day) DDOS Atağı
D
Senkron Çokluk
E
Şirin DDOS
9 numaralı soru için açıklama 
DDOS saldırıları üç ana sınıfta toplanmaktadır. Hacim Tabanlı Saldırılar (Volume Based Atak): Mantıksal Çokluk (Logical floods) ICMP Floods İnternet Denetimli Mesaj Protokolü (Internet Control Message Protocol)) Sahte Paket Çokluğu (Diğer spoofed-packet oods) Protokol Saldırıları (Protocol Attack): Senkron Çokluk (SYN (synchronize) oods) Bölümlenmiş Paket Saldırılar (Fragmented packet attacks) Ölüm Testi (Ping (Test Programı) of Death) Şirin DDOS (Smurf (Şirin) DDoS) Uygulama Katmanlı Saldırılar (Application Layer Atak): Slowloris Sıfırıncı Gün (Zero-day) DDoS attacks (Sıfırıncı Gün DDOS Atağı)
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Askerî kuruluşlar için kullanılan Uluslararası Alan Adı Uzantısıdır?

A
.com
B
.net
C
.mil
D
.edu
E
.gov
10 numaralı soru için açıklama 
.mil, Askerî kuruluşlar için kullanılan Uluslararası Alan Adı Uzantısıdır.
Soru 11

Bulut hizmeti veren kurumun altyapısında çalışan bir uygulamanın geliştirilmesini ve bu kurumun sunucuları üzerinden hizmet verilebilmesini sağlar. Bu servis, internet üzerinden donanımı, işletim sistemini, depolama birimini ve ağ kapasitesini kiralamak olarak düşünülebilir.
Yukarıda özellikleri verilen bulut bilişim hizmet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
PaaS
B
IaaS
C
SaaS
D
CaaS
E
UaaS
11 numaralı soru için açıklama 
Servis Olarak Platform (Platform As A Services, PaaS): Servis sağlayıcı, yeni uygulamaların geliştirilmesini ve çalıştırılabileceği bir ortamı, bununla birlikte tamamlayıcı servisleri ve gerekli teknolojik altyapıyı bir hizmet olarak sunar. Bulut hizmeti veren kurumun altyapısında çalışan bir uygulamanın geliştirilmesini ve bu kurumun sunucuları üzerinden hizmet verilebilmesini sağlar. Bu servis, internet üzerinden donanımı, işletim sistemini, depolama birimini ve ağ kapasitesini kiralamak olarak düşünülebilir.Bazı platform hizmetleri, elinde bulundurduğu sunucu ve depolama kaynaklarını otomatik olarak uygulama talebini karşılayacak şekilde kaynak kullanımının ölçeklenmesine izin verir
Soru 12

Veriden modeller geliştirmek, ilgi çekici yapılar ve yinelenen temalar bulmak vb. için istatistik, yapay zeka, bilgisayar bilimi gibi çeşitli bilim dallarından algoritmalar kullanan, büyük veriden bilgi keşfi olarak da tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnelerin İnterneti
B
Metin madenciliği
C
Veri madenciliği
D
Doğal dil işleme
E
Web madenciliği
12 numaralı soru için açıklama 
Veri madenciliği: Büyük veriden bilgi keşfi olarak da tanımlanabilir. Veri madenciliği, veriden modeller geliştirmek, ilgi çekici yapılar ve yinelenen temalar bulmak vb. için istatistik, yapay zeka, bilgisayar bilimi gibi çeşitli bilim dallarından algoritmalar kullanmaktadır. Veri içindeki kullanışlı enformasyonu ve mümkün, anlamlı ve kullanışlı ilişkilerin bulunabilmesi için veri tabanı enformasyonunu analiz edebilen bütün teknolojileri bir araya getirmektedir.
Soru 13

I. Tüm ekibin görev, dosya ve fikirlerini paylaşımlı platformda paylaşabilmesi
II. Görev ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı iş birliğinin yapılması
III. Takım koordinasyonu için zamandan tasarruf sağlanması
Yukarıdakilerden hangisi paylaşımlı web hizmetlerinin sağladığı avantajlardan biridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Paylaşımlı web hizmetlerinin avantajları şunlardır: • Tüm ekibin görev, dosya ve fikirlerini paylaşımlı platformda paylaşabilmesi • Görev ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı iş birliğinin yapılması • Takım koordinasyonu için zamandan tasarruf sağlanması • Uzun görüşme ve toplantılara gerek kalmadan çalışma durumuyla ilgili süreçlerin takibi • IOS ve Android mobil uygulamalar üzerinden de erişim sağlanabilmesi
Soru 14

Yapay zeka, biçimsel diller kuramı, kuramsal dilbilim ve bilgisayar destekli dilbilim, psikoloji gibi pek çok farklı alanda geliştirilmiş kuram, yöntem ve teknolojileri bir araya getiren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğal Dil İşleme
B
Google MapReduce
C
NoSQL
D
Hadoop
E
Nesnelerin İnterneti
14 numaralı soru için açıklama 
Doğal Dil İşleme (NLP), yapay zeka (bilgi gö sterimi, planlama, akıl yü rü tme vb.) biçimsel diller kuramı (dil çö zü mleme), kuramsal dilbilim ve bilgisayar destekli dilbilim, psikoloji gibi pek çok farklı alanda geliştirilmiş kuram, yö ntem ve teknolojileri bir araya getirir. Doğru yanıt A seçeneğidir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi paylaşımlı web hizmetlerinin sağladığı avantajlardan biri değildir?

A
Tüm ekibin görev, dosya ve fikirlerini paylaşımlı platformda paylaşabilmesi
B
Görev ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı iş birliğinin yapılması
C
Yer ve zaman yönünden bağımlı olması
D
Takım koordinasyonu için zamandan tasarruf sağlanması
E
Uzun görüşme ve toplantılara gerek kalmadan çalışma durumuyla ilgili süreçlerin takibi
15 numaralı soru için açıklama 
Paylaşımlı web hizmetlerinin avantajları şunlardır: • Tüm ekibin görev, dosya ve fikirlerini paylaşımlı platformda paylaşabilmesi • Görev ve belgeler üzerinde gerçek zamanlı iş birliğinin yapılması • Takım koordinasyonu için zamandan tasarruf sağlanması • Uzun görüşme ve toplantılara gerek kalmadan çalışma durumuyla ilgili süreçlerin takibi • IOS ve Android mobil uygulamalar üzerinden de erişim sağlanabilmesi Doğru yanıt C seçeneğidir.
Soru 16

I- Para ödemeden anketler ve soru listeleri oluşturulur.
II- Ham veriler e-tablolarda toplanır.
III- E-tablolardaki veriler analiz edilebilir.
Yukarıda özellikleri sıralanan Google Suite uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Google+
B
Drive
C
E-tablolar
D
Formlar
E
App Kasası
16 numaralı soru için açıklama 
Formlar ile hiçbir ekstra para ödemeden anketler ve soru listeleri oluşturulur. Bunun için birden çok soru türü arasında seçim yapılır ve sürükle bırak yöntemiyle sorular listelenir. Ham veriler e-tablolarda toplanır ve Google e-tablolara girerek sonuçlar analiz edilir. Google+, Facebook ya da Twitter üzerinden formları paylaşarak geniş bir hedef kitleye ulaşabilirsiniz. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Soru 17

I. Verimlilik
II. Yaratıcılık
III. Üretkenlik
IV. Talep tahminleri
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyük verinin şirketlere sağladığı faydalardandır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
17 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim ve büyük veri çözümleri tüm dünyada önem kazanmakta ve her gün daha da yaygınlaşmaktadır. Büyük verinin şirketlere sağladığı faydalar aşağıda listelenmiştir: Verimlilik Yaratıcılık Üretkenlik Karar verme mekanizmasının değişimi Talep tahminleri
Soru 18

Aşağıda verilenlerden hangisi Bulut Bilişim Çözüm Türleri arasında yer almamaktadır?

A
Genel bulut
B
Özel bulut
C
Hibrid bulut
D
Topluluk bulut
E
Sınırlı bulut
18 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişim çözüm türleri; genel bulut, özel bulut, hibrit bulut ve topluluk bulut olmak üzere dörde ayrılmaktadır.
Soru 19

Müşteriler sanallaştırma ve otomasyon teknolojileri sayesinde, altyapı kullanımındaki verimsizlikleri ortadan kaldırabilmekte ve büyük ölçekte inşa edilen merkezî altyapılar sayesinde “sürümden kazanma” getirisine ortak olabilmektedir.
İfadesi bulut bilişimin hangi avantajı olarak söylenebilir?

A
Geliştirilmiş Verimlilik ve Ölçeklenebilirlik
B
Maliyetlerden Tasarruf
C
Evrensel Kaynak Erişimi
D
Bilgi Teknolojileri Otomasyonu
E
Profesyonel Ataklık
19 numaralı soru için açıklama 
Geliştirilmiş Verimlilik ve Ölçeklenebilirlik: Müşteriler sanallaştırma ve otomasyon teknolojileri sayesinde, altyapı kullanımındaki verimsizlikleri ortadan kaldırabilmekte ve büyük ölçekte inşa edilen merkezî altyapılar sayesinde “sürümden kazanma” getirisine ortak olabilmektedir.
Soru 20

Kullanıcıların kendi anlık notlarını, sesli iletilerini, resimlerini ve el yazılarıyla aldıkları notları kayıt edebilmektedir. Bununla birlikte kullanıcıların notları diğer cihazları ile kolaylıkla senkronize olur ve paylaşılabilir. Birden çok platforma destek veren bir uygulamadır.
Yukarıda özellikleri verilen bulut bilişim uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evernote
B
Google Suite
C
iCloud
D
Offise 365
E
Microsoft Azure
20 numaralı soru için açıklama 
Evernote: Bu web uygulaması kullanıcıların kendi anlık notlarını, sesli iletilerini, resimlerini ve el yazılarıyla aldıkları notları kayıt edebilmektedir. Bununla birlikte kullanıcıların notları diğer cihazları ile kolaylıkla senkronize olur ve paylaşılabilir. Birden çok platforma destek veren bir uygulamadır. (Erişim adresi: https://evernote.com/intl/tr/).
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x