Web Yayıncılığı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Web Yayıncılığı 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde kayıt edilmesine ne denir?

A
Bilgi
B
Enformasyon
C
Veri
D
Bağlam
E
Sınıflandırma
1 numaralı soru için açıklama 
Veri (Data): Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbirleri ile ilişkilendirilmemiştir. Veri kurumsal amaçlara bağlı olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde kayıt edilmesidir. Verinin çoğu kez bir anlamı yoktur.
Soru 2

İnternet kullanıcılarının uymak zorunda oldukları toplumsal davranış kurallarına ne denir?

A
Telif Hakkı
B
Yayın Etiği
C
İnternet Etiği
D
Erişim Hakkı
E
Bilim Etiği
2 numaralı soru için açıklama 
İnternet Etiği (Netiquett): İnternet kullanıcılarının uymak zorunda oldukları toplumsal davranış biçimleri ve kurallarıdır.
Soru 3

I. Yayıncı
II. Yazar
III. Reklamcı - Reklam veren
IV. Okuyucu (Yazar - Eleştirmen)
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri web yayıncılığındaki kullanıcı türleri arasında yer alır?

A
II ve IV
B
I ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Web yayıncılığı 4 farklı grup için farklı anlam ifade etmektedir. 1. Yayıncı 2. Yazar 3. Reklamcı - Reklam veren 4. Okuyucu (Yazar - Eleştirmen) Doğru yanıt E seçeneğidir.
Soru 4

I. Bilgisayarların karşılıklı haberleşebilmesini sağlamak
II. Paketlerin doğru gidişini kontrol etmek
III. Verilerin dağıtımını sağlamak
IV. Ağlar arası uyumu kontrol etmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri TCP/IP protokolünün görevleri arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
I ve II
D
II ve III
E
Hepsi
4 numaralı soru için açıklama 
Yanıtınız yanlış ise “İnternet ve Web” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
Soru 5

- Enformasyon düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir.
- Düzenleme başkaları tarafından yapılmıştır.
- Yalnızca ilgili kişi için bir anlam taşır.
- Veriden çok daha fazla içeriğe sahiptir.
- Yazılı, sözlü ya da görsel olabilir.
Aşağıdakilerden hangisi enformasyonun veriyi özetleyebilme özelliğini tanımlar?

A
Yoğunlaştırma
B
Bağlam
C
Düzeltme
D
Hesaplanma
E
Sınıflandırma
5 numaralı soru için açıklama 
• Yoğunlaştırma: Veriyi özetleyebilmedir.
Soru 6

Web yayıncılığında web sitesinin arama motorları ile uyumlu olması neden önemlidir?

A
Okuyucu ve takipçi ile empati kurulmasını hızlandırır.
B
Farklı boyutlardaki ekranlarda görüntülemeyi sağlar.
C
Web sitesinin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlar.
D
Web sitesinin daha hızlı açılmasını sağlar.
E
Çoklu ortam nesnelerinin görüntülenmesini sağlar.
6 numaralı soru için açıklama 
Arama motorları sayesinde kullanıcılara ulaşmak mümkün olur.
Soru 7

Bilimsel bilgi kendi içinde 3 gruptadır. Bunlar formel, doğa ve insan bilimleri olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimleri arasında sayılamaz?

A
coğrafya
B
jeoloji
C
astronomi
D
antropoloji
E
kimya
7 numaralı soru için açıklama 
Bilimsel bilgi kendi içinde 3 gruptadır. 1. Formel bilimler: mantık, matematik. 2. Doğa bilimleri: fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, astronomi... 3. İnsan bilimleri: psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iktisat…
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 'kişinin aramasını metin olarak değil görsel üzerinden yani görselin fotoğrafını çekerek arama yapmasına' imkân tanımaktadır?

A
ses tanıma
B
imaj tanıma
C
screen shot
D
world wide web
E
arama motoru
8 numaralı soru için açıklama 
İmaj Tanıma(image recognition) teknolojisini kullanan “Goggles” uygulaması, kişinin aramasını metin olarak değil görsel üzerinden yani görselin fotoğrafını çekerek arama yapmasına imkân tanımaktadır.
Soru 9

Siri uygulaması Web teknolojilerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Web 1.0
B
Web 2.0
C
Web 3.0
D
Web 4.0
E
Web 5.0
Soru 10

İlk internet ağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ARPANET
B
TCP/IP
C
CYCLADES
D
NPL
E
RAND
10 numaralı soru için açıklama 
Ilk internet agı ARPANET'dir.
Soru 11

En az iki bilgisayarın bilgi ve kaynaklarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için haberleştikleri yapıya ne nedir?

A
Telnet
B
E-mail
C
Ftp
D
E
Ethernet
11 numaralı soru için açıklama 
Ağ; en az iki bilgisayarın bilgi ve kaynaklarını birbirleriyle paylaşabilmeleri için haberleştikleri yapıdır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinde sağlanan servislerden biri değildir?

A
Web
B
Chat
C
Telnet
D
Gopher
E
Linux
12 numaralı soru için açıklama 
İnternet altyapı ve bileşenleri başlığında detaylandırıldığı gibi internet dünya geneline yayılmış bir ağdır. Web ise bu ağda sunulan en önemli hizmetlerden biridir. Diğer bir ifadeyle web, internet üzerinden sağlanan servislerden biridir. İnternet üzerinden sağlanan diğer servislere Telnet, Elektronik Mail, FTP-Dosya Transfer Protokolü, Chat, Haber Gurupları (Newsgroups), Gopher ve WAIS örnek verilebilir.
Soru 13

Verinin üzerine mantıksal IP (Internet Protocol) adresinin yazıldığı OSI katmanı hangisidir?

A
Uygulama
B
Sunum
C
Ulaşım
D
E
Veri
13 numaralı soru için açıklama 
OSI yedi katmanlı bir yapıya sahiptir. Verinin üzerine mantıksal IP adresinin yazıldığı katman Ağ (Network) katmanıdır.
Soru 14

Sunum katmanının hangi ilkesi, web sitesi tasarımlarının PC, Dizüstü bilgisayar, Tablet, Cep telefonu gibi farklı cihazlarda düzgün görüntülenmesini ve kullanılabilmesini gerektirir?

A
Uyumluluk
B
Kullanılabilirlik
C
Sadelik
D
Hız
E
Değişkenlik
14 numaralı soru için açıklama 
İngilizcede responsive design olarak ifade edilen uyumluluk ilkesi, web sitelerinin her platformla uyumlu çalışmasını gerektirir. Responsive bir tasarıma sahip olan bir web sitesi de hem kullanıcıyı çeker hem de kullanıcının web sitesine mobil haldeyken de sürekli erişimini sağlar.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi İnternetin alt yapı bileşenlerinden değildir?

A
Ethernet Kartı
B
Ağ Arabirim Kartı
C
İstemci
D
Sunucu (Server)
E
Modem
15 numaralı soru için açıklama 
İnternetin temelini oluşturan önemli altyapı bileşenleri bulunur. En temel internet altyapı bilesenlerine Ethernet Kartı, Ağ Arabirim Kartı (NIC-Network Interface Card), Istemci (Client), Sunucu (Server), Extranet ve Intranet örnek verilebilir
Soru 16

I. Protokol
II. Alan adı
III. Dosya yolu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri URL'nin temel bileşenlerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
16 numaralı soru için açıklama 
URL, Web üzerindeki varlıkları (Web sitesi, belge, resim, video vb.) tanımlamak için kullanılan bir syntax, yani söz dizimidir. URL, temel olarak üç bileşenden oluşur. Bunlar; Protokol: Web uzayındaki kaynaklara hangi protokolle (http://, ftp://, news: Gopher://, mailto, wais vb.) erişileceğini gösteren ilk kısım, Alan adı: Protokolden sonra kaynağın bulunduğu alan adını gösteren (http://www. anadolu.edu.tr gibi) orta kısım, Dosya yolu: Alan adından sonra gelen ve dosya yolunu gösteren (http://www.anadolu.edu.tr/tr/acikogretimsistemi. aspx gibi) son kısım
Soru 17

JavaScript programlama dilinde en yaygın kullanılan kütüphane dili aşağıdakilerden hangisidir?

A
.NET
B
ASP
C
PHP
D
jQuery
E
CSS
17 numaralı soru için açıklama 
JavaScript programlama dilinde en yaygın kullanılan kütüphane ise jQuery’dir. jQuery kütüphanesi veya çatısı HTML dokümanlarının yönetiminde ve etkileşimli web sayfaların hazırlanmasında kullanılan bir yapıdır. jQuery’nin temel amacı daha az kod ile daha etkili, daha hızlı ve daha çok işin yapılmasını sağlamaktır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar veya ağ cihazlarının ağa bağlanıp diğer cihazlarla veri alışverişi gerçekleştirdiği elektronik bir donanımdır?

A
Ethernet Kartı
B
İstemci
C
Sunucu
D
Extranet
E
Intranet
18 numaralı soru için açıklama 
Ethernet Kartı: NIC, yani Ağ Arabirim Kartı (Network Interface Card) olarak Ethernet kartı bilgisayar veya ağ cihazlarının ağa bağlanıp diğer cihazlarla veri alışveriş gerçekleştirdiği elektronik bir donanımdır.
Soru 19

Bü yü k networklerde isteğe göre gelen giden paketleri iletme ve yönlendirme görevi gören cihaza ne ad verilir?

A
Modem
B
Hub
C
Repeater
D
Bridge
E
Router
19 numaralı soru için açıklama 
Router, büyük networklerde isteğe göre gelen gden paketleri iletme ve yönlendrme görevi görür.
Soru 20

JavaScript programlama dilinde en yaygın kullanılan kü tü phane aşağıdakilerden hangisidir?

A
HTML
B
ActionScript
C
VBScript
D
CoffeeScript
E
jQuery
20 numaralı soru için açıklama 
JavaScript programlama dilinde en yaygın kullanılan kütüphane ise jQuery’dir. jQuery kütüphanesi veya çatısı HTML dokümanlarının yönetiminde ve etkileşimli web sayfaların hazırlanmasında kullanılan bir yapıdır. jQuery’nin temel amacı daha az kod ile daha etkili, daha hızlı ve daha çok işin yapılmasını sağlamaktır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x