Web Yayıncılığı Araçları 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Web Yayıncılığı Araçları 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Microsoft Expression Web 4 (Free Version) indirme sayfasında “System Requirements (Sistem Gereksinimleri)” aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

A
Yazılımın sürüm bilgilerini ve desteklediği arayüz dillerine ilişkin bilgiler içerir.
B
Yazılımın çalışmak için gerek duyduğu donanım ve yazılımlara ilişkin bilgiler içerir.
C
Yazılımın kurulumuna ilişkin yönergeler içerir.
D
Yazılımla ilgili bilgi edinilebilecek kaynaklara yönlendiren URL’ler içerir.
E
Yazılımla ilgili sürümler içerir.
1 numaralı soru için açıklama 
Details (Detaylar): Yazılımın sürüm bilgilerini ve desteklediği arayüz dillerine ilişkin bilgiler içerir. System Requirements (Sistem Gereksinimleri): Yazılımın çalışmak için gerek duyduğu donanım ve yazılımlara ilişkin bilgiler içerir. Install Instructions (Kurulum Yönergesi): Yazılımın kurulumuna ilişkin yönergeler içerir. Related Resources (İlgili Kaynaklar): Yazılımla ilgili bilgi edinilebilecek kaynaklara yönlendiren URL’ler içerir.
Soru 2

Microsoft Expression Web 4’de menü çubuğunda yer alan “Data View (Veri Görünümü)” aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

A
Web sitesini besleyen veri kaynaklarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar.
B
Web içeriğinin yayınlanmasını sağlayacak site tanımlarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar.
C
Arayüzde yer alan panellerin görünüm özelliklerinin düzenlenmesini sağlar.
D
Microsoft Expression Web’in içinde yer alan çalışma pencerelerinin düzenlenmesini sağlar.
E
Microsoft Expression Web’in kendisine ve kullanımına ilişkin bilgilere ulaştırır.
2 numaralı soru için açıklama 
Site (Site): Web içeriğinin yayınlanmasını sağlayacak site tanımlarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar. Data View (Veri Görünümü): Web sitesini besleyen veri kaynaklarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlar. Panels (Paneller): Arayüzde yer alan panellerin görünüm özelliklerinin düzenlenmesini sağlar. Window (Pencere): Microsoft Expression Web’in içinde yer alan çalışma pencerelerinin düzenlenmesini sağlar. Help (Yardım): Microsoft Expression Web’in kendisine ve kullanımına ilişkin bilgilere ulaştırır.
Soru 3

Açık kaynak kodlu, ücretsiz bir CSS çerçeve (framework) olan ve tepkisel (responsive) web siteleri tasarlamaya yarayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bootstrap
B
Adobe Dreamweaver CC
C
Eclipse
D
Google Web Designer
E
Microsoft Expression Web
3 numaralı soru için açıklama 
Bir tasarım aracı olan Bootstrap, açık kaynak kodlu, ücretsiz bir CSS çerçeve (framework)dir. Bir site için gerekli olan tüm elementleri içermektedir ve bu hazır elementleri kullanarak farklı boyutlardaki cihazlara uygun tepkisel web sitesi tasarımları geliştirilebilir.
Soru 4

Düzenlenen web sayfasının içeriğinin görüntülendiği paneli ikiye bölerek tasarım görünümü ile kod görünümünü birlikte sunan sekme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Folder List
B
ASP
C
Toolbox
D
Snippets
E
Split
4 numaralı soru için açıklama 
“Split” etiketli sekme ise, paneli ikiye bölerek tasarım görünümü ile kod görünümünü birlikte sunar.
Soru 5

Microsoft Expression Web4 de kullanıcılar, kendi alışkanlıklarına ve geliştirme amaçlarına yönelik olarak kendilerine en uygun çalışma ortamını hazırlayabildikleri menüler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toolbox ve Snippets
B
Split ve Folder List
C
View ve Panels
D
New ve Page
E
File ve Genaral
5 numaralı soru için açıklama 
Microsoft Expression Web’in yukarıda tanıtılan menü çubukları, araç çubukları ve panellerinin dışında kalan kontrol öğeleri de bulunmaktadır. Menü çubuğundaki “View” ve “Panels” menüleri kullanılarak, varolan kontrol öğeleri kaldırılabileceği gibi, yeni kontrol öğeleri de eklenebilir. Kullanıcılar, kendi alışkanlıklarına ve geliştirme amaçlarına yönelik olarak kendilerine en uygun çalışma ortamını hazırlayabilirler.
Soru 6

Microsoft Expression Web 4 web görselinin erişilebilirlik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan “Alternate text:” özelliği hangi amaçla kullanılır?

A
Görselin uzun açıklaması yazılır.
B
Görselin yüklenememesi halinde görüntülenecek olan metindir.
C
Hizalanma ve boyutlandırma yapılır.
D
Yazı tipi belirlenir.
E
Tablo genişliği piksel olarak belirlenir.
6 numaralı soru için açıklama 
?? etiketli metin kutusuna yazılan metin, görselin yüklenememesi halinde görüntülenecek olan metindir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir Dreamweaver sitesinin dinamik sayfaları işlediği klasördür?

A
Yerel klasör
B
Uzak klasör
C
Test klasörü
D
Resim klasörü
E
Yakın klasör
7 numaralı soru için açıklama 
Test klasörü, Dreamweaver’ın dinamik sayfaları işlediği klasördür.
Soru 8

Aşağıdaki Microsoft Expression Web 4’ün menülerinden hangisi Web geliştirme arayüzünün görünümünü ve işlevselliğini düzenlemek için ge reken işlevleri barındırır?

A
File
B
Edit
C
View
D
Insert
E
Format
8 numaralı soru için açıklama 
View: Web geliştirme arayüzünün görünümünü ve işlevselliğini düzenlemek için ge reken işlevleri barındırır
Soru 9

Aşağıdaki Microsoft Expression Web 4’ün menülerinden hangisi düzenlenen web içeriğine kodarın ve çeşitli formatlardaki içeriklerin eklenmesini sağlar?

A
File
B
Edit
C
View
D
Insert
E
Format
9 numaralı soru için açıklama 
Insert: düzenlenen web içeriğine kodarın ve çeşitli formatlardaki içeriklerin eklenmesini sağlar
Soru 10

Aşağıdaki Microsoft Expression Web 4’ün menülerinden hangisi düzenlenen web sayfalarına ilişkin inceleme ve raporlama araçlarını barındırır?

A
Tools
B
Table
C
Site
D
Data View
E
Panels
10 numaralı soru için açıklama 
Tools: düzenlenen web sayfalarına ilişkin inceleme ve raporlama araçlarını barındırır
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişim hizmet modellerinden biridir?

A
Hibrit Bulut
B
Kamu Bulutu
C
Topluluk Bulutu
D
Özel Bulut
E
Altyapı Hizmeti (Infrastructure as a Service-IaaS)
11 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişimin 3 temel hizmet modeli bulunmaktadır. Bu hizmet modelleri altyapı, platform ve yazılım hizmetleridir.
Soru 12

Korumalı bir ortamda Azure Websitelerinin dağıtımının otomatik veya manuel olarak yönetilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu, IIS ile birlikte çalışan bir sürekli entegrasyon ve dağıtım motoru nedir?

A
Hadoop
B
Kudu
C
SDK
D
HBase
E
Spark
12 numaralı soru için açıklama 
Kudu Korumalı bir ortamda Azure Websitelerinin dağıtımının otomatik veya manuel olarak yönetilmesini sağlayan, açık kaynak kodlu, IIS ile birlikte çalışan bir sürekli entegrasyon ve dağıtım motorudur.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Bulut Bilişim” kavramını doğru açıklar?

A
Zaman, platform ve cihazdan bağımsız olarak, ağ üzerinden paylaşılabilir bilişim kaynaklarına erişim sağlayan, dinamik olarak ölçeklenebilen ve kullandığın kadar öde felsefesine dayanan servis odaklı mimariye sahip bir modeldir.
B
Metin, video, dijital görüntüler, resim ve medyanın diğer formlarını kişisel, ticari veya topluluk sitelerinde, bloglarda, dergi ve haber portallarında, sosyal medya platformlarında yayınlama ve güncelleme sürecidir.
C
Microsoft tarafından desteklenen sunucu taraflı bir kodlama platformudur.
D
Dosyaların, web sunucusunu çalıştıran bilgisayarda depolandığı yerdir. Web sunucusu, genellikle (ancak her zaman değil) siteyi web üzerinde kullanıma açan bilgisayardır.
E
Çalışma dizinidir ve genellikle sabit sürücüdeki bir klasördür. Dreamweaver, bu klasörü yerel site kökü olarak ifade eder.
13 numaralı soru için açıklama 
Web Yayıncılığı: Metin, video, dijital görüntüler, resim ve medyanın diğer formlarını kişisel, ticari veya topluluk sitelerinde, bloglarda, dergi ve haber portallarında, sosyal medya platformlarında yayınlama ve güncelleme sürecidir. ASP (Active Server Pages): Microsoft tarafından desteklenen sunucu taraflı bir kodlama platformudur. Uzak Klasör: Dosyaların, web sunucusunu çalıştıran bilgisayarda depolandığı yerdir. Web sunucusu, genellikle (ancak her zaman değil) siteyi web üzerinde kullanıma açan bilgisayardır. Yerel Klasör: Çalışma dizinidir ve genellikle sabit sürücüdeki bir klasördür. Dreamweaver, bu klasörü yerel site kökü olarak ifade eder. Bulut Bilişim: Zaman, platform ve cihazdan bağımsız olarak, ağ üzerinden paylaşılabilir bilişim kaynaklarına erişim sağlayan, dinamik olarak ölçeklenebilen ve kullandığın kadar öde felsefesine dayanan servis odaklı mimariye sahip bir modeldir.
Soru 14

I. Esnek geliştirme
II. Tek noktadan yönetim
III. Ortak kimlik
IV. Sunucusuz hizmet
V. Sınırsız kapasite erişimi
Yukarıda sıralanan hangi avantajlar “Microsoft Azure” bulut bilişimin özelliklerindendir?

A
I, II, V
B
I, II, III
C
II, V
D
Yalnız V
E
Hepsi
14 numaralı soru için açıklama 
Microsoft Azure” bulut bilişimin özellikleri: Esnek geliştirme, tek noktadan yönetim, ortak kimlik, dâhili sanallaştırma, bütüncül veri platformudur.
Soru 15

Metin, video, dijital görüntüler, resim ve medyanın diğer formlarını kişisel, ticari veya topluluk sitelerinde, bloglarda, dergi ve haber portallarında, sosyal medya platformlarında yayınlama ve güncelleme süreci ne olarak adlandırılmaktadır?

A
Web yayıncılığı
B
Haber paylaşımı
C
Sanal medya
D
Web güncesi
E
Portal
15 numaralı soru için açıklama 
Web yayıncılığı metin, video, dijital görüntüler, resim ve medyanın diğer formlarını kişisel, ticari veya topluluk sitelerinde, bloglarda, dergi ve haber portallarında, sosyal medya platformlarında yayınlama ve güncelleme sürecidir.
Soru 16

Kullanıcıya altyapı ve depolama olanakları, diğer bir ifadeyle fiziksel ve sanal donanım kaynakları sunulan hizmet hangisidir?

A
Yazılım hizmeti
B
Altyapı hizmeti
C
Ağ hizmeti
D
Hibrit hizmet
E
Kamu hizmeti
16 numaralı soru için açıklama 
Altyapı hizmeti kullanıcıya altyapı ve depolama olanakları, diğer bir ifadeyle fiziksel ve sanal donanım kaynakları sunulmaktadır. Bu modelde kullanıcı, ihtiyacı olan işlemci, depolama, iletişim ağı ve diğer temel ağ kaynaklarını kendisi yapılandırabilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin sınırlılıkları arasında gösterilebilir?

A
Çok kullanıcılıdır.
B
Zaman mekan platform kısıtı yoktur.
C
Üçüncü parti bulut sağlayıcıları da kullanılmaktadır.
D
Çevre korunumuna katkı sağlar
E
Ücretsiz veya kullandığın kadar öde mantığıyla çalışır.
17 numaralı soru için açıklama 
Bulut bilişimde kurumların verilerinin birden fazla kopyası oluşturulur ve saklanır. Bunun için üçüncü parti bulut sağlayıcıları da kullanılmaktadır. Kurumlar sistemden ayrıldığında verilerinin tamamen ve eksiksiz olarak silinmiş olmasının garanti altına alınması gerekmektedir.
Soru 18

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bulut bilişimin bir altyapı hizmetidir?

A
Windows Azure
B
Amazon Elastic Compute Cloud
C
Salesforce CRM
D
Office 365
E
CloudBees
18 numaralı soru için açıklama 
Amazon Elastic Compute Cloud bulut bilişimin bir altyapı hizmetidir.
Soru 19

İki veya daha fazla dağıtım modelinin birlikte kullanıldığı bulut modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel Bulut
B
Sanal Özel Bulut
C
Topluluk Bulutu
D
Hibrit Bulut
E
Kamu Bulutu
19 numaralı soru için açıklama 
Hibrit Bulut, iki veya daha fazla dağıtım modelinin birlikte kullanıldığı bulut modelidir.
Soru 20

I. Yazılım güncellemeleri bulutta gerçekleştirilir ve kullanıcılar güncelleştirmeleri anında alırlar.
II. Bulut tabanlı uygulamalar, istemci makineler çalışırken performans sorunu yaratmazlar.
III. Yeşil teknolojiler kullanıldığı ve bu sayede karbon salınımı azaldığı için çevre korunur.
Yukarıdakilerden hangileri bulut bilişimin avantajlarındandır?

A
Hiçbiri
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
Hepsi
20 numaralı soru için açıklama 
Verilen seçeneklerin tamamı bulut bilişimin avantajlarındandır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x